Nei til storskole og nedleggelse av Sand sentralskole!

Kommentarer

#1

Jeg er imot en storskole i Nord-Odal, og ønsker å bevare Sand sentralskole som nærskole.

Lene Engen Viken (Sagstua, 2021-05-18)

#13

Jeg signerer fordi jeg syns det stadig blir flere og flere endringer i bygda som gjør den mindre attraktiv. Man ønsker vel tilflytting til bygda og ikke fraflytting...

Cato Hesbråten (Sagstua, 2021-05-18)

#14

Jeg ønsker ikke storskole for mine barn! Dette var en av hovedgrunnene til at jeg ønsket meg hjem til hjemkommunen min da jeg fikk barn, at det var småskole og ett godt skole-og barnehagetilbud.

Silje Bjørsland (Nord-Odal, 2021-05-18)

#17

Skolen er stor nok som den er. Ta vare på d vi har,og la de minste slippe å kjøre timesvis med buss hver dag!

Linda Strand (Sagstua, 2021-05-18)

#22

Storskoler er en uting.

Åshild Bjørndal (Gardvik, 2021-05-18)

#25

Jeg ønsker ikke storskole! Mener dette vil ødelegge bygda vår. Vi ønsker vel tilflytting og ikke fraflytting! Kan ikke se at en nedleggelse av skolen i kommunesenteret vil være fornuftig for videre vekst. Tvert imot!

Anja Wangen (SAGSTUA , 2021-05-18)

#27

Jeg vil at vi utnytter di lokalene vi har.

Ann-Jorun Stensby (Sand, 2021-05-18)

#43

Nei til nedleggelse av Sand sentralskole. Behold barneskole på Sand og i Mo.

Stine Vik (Sagstua, 2021-05-18)

#46

Jeg signerer, fordi jeg er i mot å slå sammen disse skolene ...........

Camilla-Christine Rye Nyhagen (Sagstua, 2021-05-18)

#53

Viktig å beholde nærskolene.

Geir Olsen (Sagstua, 2021-05-18)

#82

Forhastet og dårlig utredning, både faglig og økonomisk.

Bjørn Stenskjær (Bruvoll , 2021-05-18)

#90

Jeg ser det som særs viktig å ha skole på Sand for å kunne lokke flere innbyggere til bygda. Det er lettere å pendle fra Sand hvis skolen er der. Jeg ser det som veldig viktig nå som det er mange som vil flytte ut av Oslo. Da må vi gjøre Nord-Odal til et attraktivt sted å flytte til.

Tone Haukerud (Sagstua, 2021-05-18)

#91

Ingen skal måtte bruke timesvis på å komme seg på skolen

Marianne Søberg (Sarpsborg , 2021-05-18)

#93

Jeg signerer fordi jeg mener sentralisering som dette medfører unødvendig og uakseptabel økt belastning for familier i distriktene. Vi trenger et robust utdanningstilbud - også i distriktsNorge!

Nanna Edvardsen (Harstad , 2021-05-18)

#105

Jeg signer fordi, det er det rette og gjøre. Store skoler betyr mindre tid til hver enkelt elev.

Mai-Britt Sunnset (Hovin i Gauldal, 2021-05-18)

#107

Jeg signerer fordi små barn skal ikke la lang skolevei! Små skoler er bedre for oppfølging av elever.

Hanne Navjord (Fauske, 2021-05-18)

#111

Jeg er imot stor skoler og vil ha den skolen som er

Linn-Marie Kristina Noer (2120 sagstua, 2021-05-18)

#118

Jeg signerer fordi våre barnebarn mister sin nærskole. Det er for oss helt uaktuelt.

Hilde Østby (Oslo, 2021-05-18)

#121

Jeg fullstendig enig i alle argumentene for dette oppropet!!!

Viktoria Angell (SAGSTUA, 2021-05-18)

#142

Jeg er sterkt imot den sentraliseringen som foregår. Likeså er jeg sterkt imot å samle barn i en bortimot industriell stordrift av skoler. Ingen i denne verden får meg til å tro på at individet ikke vil forsvinne i de store massene i slike storskoleetableringer hvor fokus først og fremst er at det offentlige vil spare penger.
Barna våre er mer verdt enn som så!

Steinar Nyhus-Kornsæther (Sagstua, 2021-05-18)

#154

Jeg vil beholde dagens skolestruktur. Det blir tullete og bakvendt å flytte sentralskolen ut av kommunesentrum! Mange små vil få uforholdsmessig lang vei til skolen om dagens struktur endres! Mange i kommunen pendler også retning eidsvoll/Skarnes/Oslo - så om dette skjer så må foreldre først kjøre lange omveier for å levere barn til skole/SFO for så å reise riktig retning. For ikke å snakke om foreldre som ikke kjører bil! Med dagens kollektivtilbud i kommunen blir dette håpløst. Behold skolene som de er, alle som bor i/nær sentrum har bosatt seg der av en grunn, nærhet til skole og infrastruktur.

Stefan Nesset (Sagstua, 2021-05-18)

#155

Stor skole har aldri vært løsninga på problema til kommunen

Ole-Andre Bjørsland (2120 Sagstua , 2021-05-18)

#156

Jeg vill ikke ha mine barn på storskole. Tror også det er ødeleggene for bygda mtp. tilflytting og flytte skolen fra sand.

Lars Berge Stensby (Bruvoll, 2021-05-18)

#157

Jeg signerer fordi dette er en sak som engasjerer meg, både med tanke på hva som vil skje med utviklingen av Sand som sentrum og ikke minst med bekymring for hvordan planene vil påvirke skolehverdagen til barna våre i tiden som kommer.

Joakim Viken (Sagstua , 2021-05-18)

#172

Jeg ønsker en trygg, god og stabil oppvekst for barnet mitt.

Kristine Nor (Gardvik, Nord-Odal, 2021-05-18)

#180

Jeg signerer fordi jeg mener at sand skal utvikles som kommunesenter. Ikke ha to kommunesenter.
Kommunen har heller ikke råd til å bruke så mye penger i Mo. Flytte barneskolen i Mo til Sand og flytt barnehagen til barneskolen i Mo. Gamle barnehagen kan selges.

Egil Solberg (Korsholvegen 5, 2021-05-18)

#182

Ønsker ikke storskole for mine barn!
Ønsker å beholde skolen på sand.

Tina Mørken (Sagstua, 2021-05-18)

#199

Er i mot storskoler! Tryggere med skole som er i nærheten av der barna bor.

Anne Karin Nilsen (2123 Bruvoll, 2021-05-18)