Støtt Langhusidrettens forslag om svømmehall og allbrukshall!

Kommentarer

#1

Jeg signerer fordi vi trenger både svømmehall og allbrukshall til erstatning for gymsalen på Vevelstad som skal rives, og for å gi plass til andre aktiviteter som nå ikke kan gjennomføres fordi hallene er sprengt. Jeg vil at politikerne skal se nøyere på mulighetene som ligger i Langhusidrettens forslag. Risikoen er langt lavere enn det som framkommer i kommunens forslag. Idretten har redegjort for det direkte til politikerne og anmoder om at det blir lest.

Anne-Kirsti Brattlie (LANGHUS, 2021-04-25)

#7

Jeg signerer fordi jeg vil at dette forslaget skal få gjennomslag.

Marianne Omme (Langhus , 2021-04-25)

#8

Fordi aktivitet og sosialisering er svært viktig i barns oppvekst og det er vi voksne som må legge grunnlaget for at våre barn har trygge og gode oppvekstvilkår. Et aktivitetstilbud på Langhus vil være til stor glede for både barn og voksne. Det vil både bidra til inkludering og bidra til et sunt og godt miljø for barn og unge! Langhus trenger en svømmehall og tilrettelegging i haller for ulike aktiviteter!

Cecilie Borgen Aarsæther (Langhus, 2021-04-25)

#11

Vi trenger 50 m basseng og flerbrukshall

Anne Katrine Rusnes Steneng (Langhus , 2021-04-25)

#18

Det er viktig for miljøet på Langhus. Vi mangler flere aktiviteter her,og ikke minst blir mer befolkningen ettervert. Har selv tre barn som trener på Langhus.

Fanar Hoka (Langhus , 2021-04-25)

#23

Vi må prioritere barn og unges muligheter til fysisk utfoldelse! I tillegg er dette et godt forslag som betyr mye for folkehelsen i et langt perspektiv.

Lars Bjørnung Hellan (Langhus, 2021-04-25)

#25

Barn ikke skal miste et godt tilbud.

Emelie Katarina Häggström (1405, 2021-04-25)

#39

Jeg signerer fordi barna og alle innbyggerne på Langhus bør få et ordentlig svømmetilbud og turntilbud. Når det bare blir bygd flere og flere blokker og leiligheter her så er det desto mer viktig at innbyggerne får de aktivitetstilbudene som allerede har vært her. Ikke ta fra alle barna muligheten til å lære å svømme og turne!!

Kristin Eriksen (Langhus, 2021-04-25)

#50

Dette er viktig!

Janne Nielsen (Langhus, 2021-04-25)

#60

Kommunen får en viss sum pr. kvm boflate av utbyggerne. Nå er det på tide at mulighet for fritidsaktiviteter blir planlagt i forkant av utbygging. Det blir aldri billigere å bygge for sent og for lite.

Tom Tore Finstad (Langhus, 2021-04-25)

#74

Langhus må få svømmehall snarest mulig.

Harald Markhus (Langhus, 2021-04-25)

#75

Det erviktig for Langhus som tettsted og for skolene her og idretten å få dette tilbudet på plass. Det er viktig å bygge for fremtiden ikke billige kvasiløsninger som ikke dekker hele behovet. Når en privat aktør kan hjelpe oss å nå dette målet så får kommunen slutte være så stole og ta imot tilbudet. Vi trenger hallen nå! Det er allerede på overtid👍

Elisabeth Haakafoss (Langhus, 2021-04-25)

#76

JEG STØTTER IDRETTENS FORSLAG TIL BÅDE SVØMMEHALL OG ALLBRUKSHALL! Tenk på alle de fremtidige barna. Det er jo litt lol om dere bygger svømmehall og så vokser Langhus i populasjon og dere ender opp med å måtte bygge denne hallen uansett. Tenk på hvor lite tid det blir for langhushallbrukere om dere skal omdisponere denne for turnerne. Vil dere ikke at deres bestemmelser skal reflektere våre ønsker? Når jeg får mitt barn og det har lyst til å turne og jeg må flytte til en annen kommune hvor hun/han/de faktisk får den viktige tiden til idretten? Vil dere at jeg skal flytte til et annet sted? Tror jeg neppe.

Live Brattlie (Langhus, 2021-04-25)

#83

Jeg signerer fordi barna trenger tilbudet!!

Yvonne Christiansen (Langhus, 2021-04-25)

#84

Vi trenger svømmehall og allbrukshall på langhus nå!!!

Torill Gumus (Langhus, 2021-04-25)

#92

Langhus trenger sårt en skikkelig svømmehall, turnhall/flerbrukshall og fritidsklubb. Langhus er i vekst og vi må tenke langsiktig og bygg noe skikkelig!

Ida Finstad (Langhus, 2021-04-25)

#95

Ønsker svømmehall. Uten svømmehall blir det mye drukningsulykker i kommunen.

Jan Erik Brandt (Langhus, 2021-04-25)

#99

Viktig å sikre gode trenings- og kampforhold for Langhus Lions Basket som er i oppsving med mange både jente- og guttelag

Eigil Samset (Oppegård, 2021-04-25)

#102

Vi trenger en flerbrukshall

Astrid Stave (Langhus, 2021-04-25)

#104

Vi trenger en ordentlig svømmehall på Langhus, ikke et ‘halvveis’ svømmehall-prosjekt.

Ingrid Jensen (Langhus, 2021-04-25)

#105

Jeg signerer fordi det er viktig å sikre nok haller til at alle kan drive med idrett.

Kristin Egner (Langhus , 2021-04-25)

#108

Jeg signer fordi jeg både benytter meg av folkebadet på lørdager og har hatt svømmekurs på Langhus Bad, samt har unger i «hall-idretten» på Langhus. Det å tenke at man kan dekke lokalmiljøets idrett og folkeblad behov ved å bygge ett 25 m basseng er kanskje ikke kjent med hvordan pågang og bruk er? Kommunen trenger ett skikkelig folkebad og ett 50 m basseng for de flotte svømmerne i kommunen. Hvor mange av de som behandler saker og tar avgjørelser har tilhørighet i kommunen og benytter seg av tilbudene? Jeg håper det er nok til at man kan gå for en løsning som gagner både lokalmiljø og idrett.

Lene Fleischer (Langhus, 2021-04-25)

#115

Vi trenger et skikkelig tilbud til barn og unge og befolkingen generelt fremover. Det bygges voldsomt mye blokker for tiden overalt, uten gode alternativer og tilbud til spesielt de unge vil det bety dårligere oppvekstmiljø for alle dem dessverre.

Sigmund Monsen (Langhus, 2021-04-25)

#119

Jeg signerer fordi dette er det beste forslaget for Langhus og for Nordre Follo samlet.

Sturla Laupstad (Langhus, 2021-04-25)

#128

Vi må ha svømmehall og plass til turn gruppe på Langhus. Med så mange bygge prosjekt vil innbyggertallet øke masse og vi må ha aktivitets tilbud til barn og ungdom på Langhus.

June Anna Teigen (Langhus, 2021-04-25)

#129

Katastrofalt dårlig svømmetilbud og treningstilbud pr innbygger i kommunen

Kari-Anne Saltom (Langhus, 2021-04-25)

#130

Født, oppvokst og bodd på Langhus i hele mitt liv. Er opptatt av at Langhus og Nordre Follo skal være et godt sted å vokse opp og leve. Jeg vet også at idrettens forslag er meget gjennomtenkt og basert på en genuin tanke om at Langhus skal kunne møte fremtidens tilflyttingsvekst. I tillegg er Langhus nå midt i en kjempekommune hvor all infrastruktur ligger til rette for at anlegget skal kunne reises til fra alle kanter, og med alle transportmidler, i hele kommunen.
Forslaget har min fulle støtte!

Øistein Stallerud (1405 Langhus , 2021-04-25)

#132

Jeg signerer fordi min datter går på konkurransepartiet for jenter 11 år på Langhus turn. Dette er et fantastisk tilbud for de unge i hele Follo regionen og en driver for klubbene rundt. Det er mange barn som trenger dette tilbudet spesielt i en tid hvor digitale dingser og hjemmeskole er normalen samt drt å bare henge. Få barn i aktivitet må være en av de viktigste målsetninger for enhver kommune her har Langhus turn en sentral rolle! Gi dem den turnhall en de fortjener for bredden.

Christer Veland Aas (Vinterbro, 2021-04-25)

#135

Jeg signerer fordi 25m er alt for lite, og det har det vært i flere 10-år. Et 50m basseng kan gi mulighet for nasjonale stevner som generer penger i kassen, kiosk, et folkebadtilbud også på dagtid til de som jobber skiftarbeid, mye bedre skoøesbømmings tilbud, og ikke minst mye bedre treningstilbud til svømmerne i klubbene rundt. Det gir også mulighet til utleie av baner til klubber utenfor Follo.

NB! Svømming er den eneste idretten du kan dø av å ikke kunne. Prioriter det og folkehelsen til folk.

Veronica Lundsten (Ås, 2021-04-25)

#149

Nye tider krever nye løsninger:
Forslaget fra idretten er at kommunen sammen med næringslivet kan få en mye bedre løsning enn kommunen kan få ved å stå alene.

Tenk stort og langsiktig:
Jeg håper kommunestyret ønsker å støtte at kommunen sammen med idretten og næringslivet utvikler Langhus idrettspark. Og at kommunestyret tenker både stort nok og langsiktig i sitt vedtak. Vi er mange som bor på Langhus. Og med byggevirksomhet blir vi flere. Da er det et ansvar å ikke bygge for smått.

Ingvild Egin (LANGHUS , 2021-04-25)

#151

Dette er en veldig viktig sak

Ellen Opsahl (1405 Langhus, 2021-04-25)

#153

Supert alternativ for Langhus og Nordre Follo

Geir Frode Trondseth (Langhus, 2021-04-25)

#155

Har troen og mener vi trenger stoor svømmehall

Trond Bakk (Langhus, 2021-04-25)

#164

vi trenger plass til idrettsaktiviteter og det blir for dumt å tenke for smått med en gang

Jenny Moen (Langhus, 2021-04-25)

#177

Idretten i Nordre Follo trenger dette.

Marius Hellervik (Langhus, 2021-04-25)

#179

Dette vil gi et solid løft på Langhus, og styrke breddeidretten slik at alle barn, unge og voksne får et godt idrettstilbud. Gode folk som har jobbet dette frem også. Lykke til!

Anders Berle (Nittedal, 2021-04-25)

#180

Lokalsamfunnets tilbud må gjenspeile det økende innbyggertallet

Helene Hansen Lian (Langhus, 2021-04-25)

#182

Jeg signerer oppropet fordi forslaget til Langhusidretten vil gi barn på Langhus mulighet til å drive med allsidig trening og Nordre Follo kommune kan med dette opprettholde elevers rettighet til svømmeopplæring.

Ann-Cathrin Liljebakk (Langhus, 2021-04-25)

#183

Dette er viktig for Langhus sine barn og unge

Ann Irene Madsen (Langhus, 2021-04-25)

#189

Dette er hva vi trenger på Langhus.

Cato Andersen (Langhus, 2021-04-25)

#191

Jeg har tre barn som alle kommer til å være brukere av kommunens idrettstilbud. Halvdårlige løsninger blir halvdårlige tilbud. Dette er ett område i sterk vekst med mange barnefamilier og ungdom, og idrett blir essensielt for å ivareta sosial læring og fungering senere i samfunnet.

Ola Johnsen (Langhus, 2021-04-25)

#192

Viktig med aktiv barn og ungdom. Da må vi tilrettelegge.

Gro Fagervik (Langhus, 2021-04-25)

#200

Behovet er stort og det haster med svømmehall og flerbrukshall så ikke 400 turnere ikke har noe tilbud.

Karin Trondseth (Langhus, 2021-04-25)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...