Vi krever en bedre og reell bemanningsnorm, bedre rammer for barnehagebarna og høyere lønn for barnehageansatte

Kommentarer

#1609

Det er på tide at noe skjer

Kristoffer Frøyhaug (Kongleveien Barnehage , 2021-03-28)

#1623

Jobbet frem til midten av september 2020 og vet hvordan de fortsatt er i Bhg jobber. De fortjener stort lønnshopp .og bemanningen bør bli bedre.

Inger Lise Palacios (Oslo, 2021-03-28)

#1627

Jeg signerer i hovedsak fordi jeg ønsker bedre benanningsnorm. Dersom bedre bemanning brukes riktig, vil den gi en tryggere og mer forutsigbar hverdag både for barn og for ansatte. Jeg ønsker at arbeidsoppgaver fordeles, slik at vi ansatte kan bruke tiden vår sammen med barna. Ikke bruke tid på å vaske, rydde og lage mat (ja, jeg vet at det å lage mat, rydde og vaske også kan være en pedagogisk aktivitet, men det krever at det er færre barn i grupper eller fler ansatte for å gjennomføre slike opogaver på barnas premisser). Når det kommer til høyere lønn mener jeg at det vil øke status, som igjen gjør yrket interessant. Slik jeg ser det, vil det øke søkere og gi barnehagene mulighet til å velge gode kandidater. Jeg vil tro at fremtiden vil tjene på dyktige og engasjerte barnehageansatte og håper at det denne gangen vil føre til en seier for barna, barnehageansatte og alles fremtid.

Wenche Lian (Andebu, 2021-03-28)

#1632

Jeg signerer fordi etter bare 5 år som barnehagelærer er jeg utslitt og umotivert fordi jeg sitter med en følelse av å ikke strekke til. Jeg rekker ikke å oppfylle det som kreves av meg på de 4 timene jeg har til rådighet, og jeg får ikke vært der og fulgt opp de barna som sårt trenger et ekstra fang, og fordi jeg har dårlig samvittighet ovenfor mine kolleger som får flere arbeidsoppgaver de timene jeg er på kontoret.

Kristina Kaspersen (Stavanger , 2021-03-28)

#1640

Jeg signerer fordi jeg som spesialpedagog og pedagogisk leder på en avdeling i barnehagesektoren blir utslitt av å se at de økende kravene tar tid bort fra barna og både jeg og personalet på avdelingen blir utslitt av å gå underbemannet grunnet kravene som settes. Og enda verre er det nå i coronatiden når en ikke bare kan være hjemme en dag pga hodepine, men må testes for å være sikker før man er tilbake i barnehagen, dette gjør at planer på kastes rundt på i tide og utide, og at det pedagogiske tilbudet til barna aldri kan måle seg med kravene som settes fra staten.

Cecilie Michalsen (Oslo, 2021-03-28)

#1641

Jeg signerer, fordi det er for dårlig bemanning i barnehagen med tanke på at alle barn skal bli sett og hørt. For at de skal få den omsorgen de trenger, og nestekjærlighet, så trenger vi større bemanning i bhg. For at vi skal klare å oppfylle hva rammeplanen sier, så er en større bemanning i barnehage nødvendig. Vi sliter oss ut, som fort ender i sykmeldinger og i verste fall at man ikke ønsker å jobbe i barnehage lengre, fordi det er for tøffe forhold.

Karianne Bendixen (Gran, 2021-03-28)

#1643

Jobber i barnehage

Malin Stensland (Skien, 2021-03-28)

#1645

Jeg jobber i Barnehage

Karoline Galåen (Lier, 2021-03-28)

#1653

Jeg jobber som pedagog i barnehage, og ser daglig at vi er for dårlig bemannet. Barna fortjener mer voksentetthet og omsorg.

Monika Smeland (Hornnes, 2021-03-28)

#1661

Jeg signerer fordi jeg er barne og ungdomsarbeider i en barnehage å er helt enig i dette oppropet.

Stine Håkonsen (Kvaløysletta , 2021-03-28)

#1664

Jeg synes barna og vi voksne som jobber i B.h.g fortjener å bli hørt og tatt på alvor. Vi har nå i over et år stått i pandemien uten å kunne beskytte hos på noen som helst måte. Dette er et hån mot oss.

Marianne Odden (Bærum, 2021-03-28)

#1665

Barnehageansatte gjør samfunnets viktigste jobb, og fortjener en bedre arbeidsdag med flere ressurser og bedre lønn

Elin Baltzersen (Drøbak , 2021-03-28)

#1669

Jeg jobber i barnehage og synes dette er viktig!

Lene Gran (Sande, 2021-03-28)

#1673

Jeg signerer fordi jeg er glad i yrket mitt og vet med sikkerhet at dette er verdens viktigste jobb.

Anna Marie Midtgård Ignacio (Oslo, 2021-03-28)

#1684

Jobber i barnehage

Randi Mathilde Harkinn (Oslo , 2021-03-28)

#1692

Jeg signerer som en utslitt barnehagelærer som holder på å søke seg ut av yrket, da politikerne ikke gir oss bedre rammevilkår eller prioriterer helsen vår i denne pandemien. Skammer meg over Norges håndtering av ett så viktig yrke og ikke minst satsning på barns fremtid

Thale Forbord (Hole, 2021-03-28)

#1694

jobber i barnehage. rettferdighet

Ronja Brendmo (korgen, 2021-03-28)

#1696

Fordi alle barnehageansatte fortjener økt lønn!

Jette Elnan-Knutsen (Oslo, 2021-03-28)

#1702

Signerer fordi sammen står vi sterkere til å få til endringer! For våre arbeidsvilkår må synliggjøres skal barnehagene beholde sine dyktige barnehageansatte. Samtidig må profesjonen barnehagelærer/pedagogisk leder anerkjennes på et mye høyere nivå både økonomisk og samfunnsmessig!

Monica Bugge Larsen (Tønsberg, 2021-03-28)

#1708

Det er på høy tid at det gjøres forandringer i barnehagen. For barna og oss som jobber i barnehagen.

Synnøve Pedersen-Nafstad (Oslo, 2021-03-28)

#1714

Eg er enig i dette

Anne-Lise Aas (Kongsvik, 2021-03-28)

#1725

Jobber selv i barnehage og vet hvordan hverdagen er!!

May Britt Dalen (2008 Fjerdingby, 2021-03-28)

#1728

Jec er barnehagelærer og synes jeg fortjener mer lønn for den jobben jeg gjør!

Beate Remme (Feste, 2021-03-28)

#1738

Jeg ser ikke for meg og holde ut til pensjonsalder i yrket med nåværende rammer. Nå må politikerene lytte !

Line Jeanette Eskilt Gundersen (Porsgrunn , 2021-03-28)

#1745

Nok er nok!

Unn Aasgård (Halden, 2021-03-28)

#1746

Til barnas beste!

Helén Hjemstad (Solbergmoen, 2021-03-28)

#1755

Jeg jobber i barnehage, og jeg vet hvor mye vi fortjener dette!!

Allison Edington (Oslo , 2021-03-28)

#1790

Fordi ansatte på skoler og barnehager har vært veldig utsatte og har virkelig jobbet over det de har kapasitet til. Virkelig stått på!!!

Sule Ayla Gøksu (Lørenskog , 2021-03-28)

#1791

Dette er viktig for meg og min jobb.

LinnTone Krogh (Trondheim, 2021-03-28)

#1792

Fordi det er på tide at man skal ta barna på alvor. Ikke bare bruke barnehagen som en stasjon for oppbevaring av barn, noe som det føles mer og mer ut som. Og det er pga at man dessverre ikke får sett alle barna med så få voksne, ikke har tid fordi man må slukke «branner» og at man som ansatt ikke blir sett på som noe annet enn en som leker hele dagen(av de som ikke jobber i bhg). Mtp hvor viktig det er å se barn, både utviklingsmessig og livet utenfor. For eksempel så kunne mange barn blitt reddet/fått hjelp hvis man hadde mer personell på avdelingen. Da kunne man sett de få tegnene som man ellers ikke vil se pga stress og kaos. Mtp at man bor i et av verdens rikeste land så burde man faktisk sørge for at barna får den beste oppveksten som mulig, noe de ikke gjør per dags dato. De får den beste vi klarer å gi, men den er dessverre ikke optimal.

Under pandemien så er det flere som slutter, bytter yrket, blir sykemeldt osv. hva skjer når barnehagene ikke har nok faste ansatte og ansetter i hytt og pine? Det blir dårlig kvalitet, barna henger etter og det blir en dårlig hverdag for barna. Så det politikerne tenker er ikke for barnas beste.

Stian Halstensen (Longyearbyen, 2021-03-28)

#1797

Nå er det nok! Nå må vi som jobber i barnehagen bli hørt.

Aylin Gustavsen (Fjerdingby, 2021-03-28)

#1798

Jeg jobber i barnehage og mener at både lønn og bemanning er viktig!

Eva Godø (Valderøy, 2021-03-28)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...