Vi krever en bedre og reell bemanningsnorm, bedre rammer for barnehagebarna og høyere lønn for barnehageansatte

Kommentarer

#1406

Grunnmuren i norsk økonomi, barna, må få en trygg start på sin samfunnstjeneste.

Stian Schjetne Hagen (Hønefoss, 2021-03-28)

#1413

Dette året har påvist tydelig hvilke instanser i samfundet som er kritiske. Dette må nå gjenspeiles i både budsjettering, lønn og belønning!

Lin Andersson (Nesoddtangen , 2021-03-28)

#1414

Jeg er barnehagelærer . En underbetalt overarbeidet og konstant stressa. Jeg kommer aldri i havn med det jeg Sksl gjøre for tiden min ikke strekker til. Jeg er mellomleder og tjener 100 tusen pluss mindre enn bekjente med sammme stilling i andre bransjer. Nå er jeg lei.

Victoria Falkeng (Torød, 2021-03-28)

#1422

Jeg er barne- og ungdomsarbeider som for tiden tar bachelor som barbehagelærer. Alle kompetanser i barnehagen fortjener anerkjennnelse i form av bedre lønnsvillkår nå!

Lill Kristin Robertsen (Dåfjord, 2021-03-28)

#1430

Jeg signerer fordi nå er det på tide at vi blir hørt. At vi blir respektert for den viktige jobben vi gjør. At man blir sett og at samfunnet innser at den viktige jobben med barn begynner i Bhg og ikke først i skolen. Ved å sette inn ressurser tidlig i livet så hjelper man barna så tidlig som mulig.

Mette Nielsen (Bergen , 2021-03-28)

#1436

Jeg signerer fordi jeg tror at man ved å øke bemanningen i bhg, og ansette pedagoger med minimum bachelor i barnehagelærer, vil øke kvaliteten for tilbudet til de yngste barna våre, de i aldersgruppen 0-6 år.

Eirin Gamst-Nergård (Tromsø, 2021-03-28)

#1465

Er førskolelærer og støtter oppropet 200%

Maj Eriksen (Oslo , 2021-03-28)

#1473

Jeg er enig.

Inger Helene Hageselle (Bødalen, 2021-03-28)

#1480

Jeg synest barna fortjener en bedre bemanningsnorm.
Og at de som jobber med det kjæreste vi har, skal få mer lønn for den gode jobben de gjør

Janne Paulsen (Arendal , 2021-03-28)

#1486

Jeg er helt enig i det som er skrevet. Vi er en yrkesgruppe som jobber med framtiden, en viktig jobb. Vi blir stadig pålagt flere arbeidsoppgaver og vi har en profesjon som ikke blir verdsatt lønnsmessig.
Vi trenger ikke bare flere folk med kompetanse, vi trenger høyere lønn også.
Vi er en yrkesgruppe som tar på oss mer og mer og særlig i denne tiden med covid- 19 viruset. Vi er slitne nå og nok er nok,nå må vi ikke bare bli sett- vi vil bli hørt også.

Wibeche Anita Døvik (Knapphusvegen 2 5576 Øvre Vats, 2021-03-28)

#1487

Jeg signerer fordi min mor jobber som pedagogisk leder i barnehagen i Bydel Bjerke i Oslo.

Abelene Garcia-Pineda (Oslo, 2021-03-28)

#1490

Vi treng betre bemanning gjennom heile dagen no!

Wenche Myren (Førde, 2021-03-28)

#1492

Jeg jobber i barnehage(BUA).

Marta Øgaard (Bergen , 2021-03-28)

#1496

Fordi jeg jobber i en sektor som er i ferd med å knele fullstendig. Det har blitt synlig for alle hvor viktige vi er, men likevel blir vi ikke hørt. Jeg vet ikke om noen annen yrkesgruppe som blir behandlet slik - eller som ville godtatt våre rammevilkår.

Linn Florin (Skotbu, 2021-03-28)

#1498

Jeg signerer da jeg er enig, men jeg skulle også ønske det var mer fokus på mindre barnegrupper. 9 på småbarn, 18 på stor avd. er det ikke mange som har lenger.

Janne Jensen (Hamar, 2021-03-28)

#1519

Det er på tide! Barnehageansatte er utslitt..

Josefine Amalie Thon (Tromsø, 2021-03-28)

#1520

Dette er viktig for meg som ansatt i barnehage!

Tove Dragsten (Lundamo, 2021-03-28)

#1524

Vi kan ikke miste pedagoger til andre yrker. De begynner få nok! Mange snakker om å ta annen utdanning og mange vil slutte. Dette grunnet rammer! Vi vil ha det beste for barna i barnehagene!

Lena Borge (Tønsberg, 2021-03-28)

#1530

Jeg signerer fordi dette er en kjernesak som jeg støtter som barnehageansatt. Nok er nok !!

Celinia Andreassen (Oslo, 2021-03-28)

#1534

Som daglig leder i bhg ser jeg hvordan manglende bemanning går utover både barn og ansatte. Vi trenger økt bemanning for å sikre at vi ivaretar mandatet og rammeplanen med høy kvalitet i praksis og ikke bare på papiret.

Trine Sevaldrud (Nittedal, 2021-03-28)

#1544

Jeg signerer fordi nok er nok!!

Elizabeth Rasmussen (Oslo, 2021-03-28)

#1545

FORDI VI HAR FÅTT NOK!!
Hvem skal «oppdra» morgendagens helter når vi ikke orker mer?

Evy Ann Gjerde (Stavanger, 2021-03-28)

#1547

Arbeidsforholdende for barnehageansatte er for dårlig.
De må verdsettes høyere. Uten de går ikke Norge rundt, det har vi vel sett eksempler på nå ?

Ida Gjestvang (Hønefoss , 2021-03-28)

#1551

Dagens bemanning ikke er tilstrekkelig. Spesielt på de store. Man er ikke nok hender og øyne til og følge opp alle barn, og dems ulike behov. De sårbare stillebarna, får ikke det de trenger, når det kommer til prioritering. De blir sagt at man skal jobbe forebyggende i barnehage/skole. Ja da må det vises at de mener det. Og høre på de med erfaring.

Michelle Andersen (Tjodalyng, 2021-03-28)

#1556

Nok er nok! Vi er mennesker og ikke roboter som kan fortsette etter å ha fått nye batterier.

Tayyaba Ilyas (Oslo, 2021-03-28)

#1563

Jeg jobber i barnehage og er mentalt og fysisk sliten etter korona arbeidslivet

Erin Luna Barseth (Oslo, 2021-03-28)

#1573

Jeg er barnehagelærer selv, og er enig og støtter det som står skrevet her.

Monica Svensli Wiik (Åkrehamn, 2021-03-28)

#1576

Nok er nok!!!

Gry Hamre (Rollag, 2021-03-28)

#1579

Jeg støtter fullt ut at vi som jobber i barnehage trenger bedre bemanning, vi trenger å bli hørt og sett, det er vi som vet hva barna trenger av oppfølging og ressurser, det er vi som vet hvordan dagene er når vi ikke får vikar, det er vi som sliter oss ut og er redde i en pandemi, uten noen form form beskyttelse, men allikevel står i det.Det er på tide at vi får et reelt løft her det gjelder både pedagoger og fagarbeidere.

Halldis Rinden (Larvik, 2021-03-28)

#1581

Det er på tide at barn i barnehagen får dekket sine rettigheter med full bemanning i hele barnehahens åpningstid.
Bemanningsnormen vi har i dag, er i tillegg for dårlig i forhold til de lovpålagte krav i Lov om barnehager og Rammeplanen.

Sissel Oddli (Lensvik, 2021-03-28)

#1582

Fordi jeg støtter dette og er selv en barnehage ansatt

Anita Aukland (Stavanger, 2021-03-28)

#1588

Jeg signerer fordi mannen min er barnehagelærer og har jobbet som pedagogisk leder i snart 10 år! Han er utbrent og føler seg ikke annerkjent eller verdsatt i yrket sitt. Han er ingen superhelt. Han er et vanlig menneske, som har nådd bunnen. Han har ikke mer å gi. Han jobber i fronten og er utsatt for smitte hver dag. Han får ingen bonus eller stiller først i kø for vaksine!
Nå kreves det mer lønn som kompensasjon og en bemanningsnorm som er forsvarlig for å kunne drive en god barnehage!

Katrin B (Kristiansund, 2021-03-28)

#1589

Har jobbet i barnehage i ca 40 år og den situasjonen de ansatte i barnehagene har vært i dette siste året(og også ellers) er uholdbart

Kristin Torvik (Brumunddal, 2021-03-28)

#1590

Det er viktig.

Kim Thorvaldsen (Bergen, 2021-03-28)

#1591

ET HØYT JA Til full bemanning i hele åpningstiden ! NÅ!

Hanne Fjeldberg (Bergen , 2021-03-28)

#1593

Jeg mener barna har krav på flere voksene som ser hvert enkelt barn. Øyner, hender og tid gir trygge barn!

Elin Høgevoll-Garstad (Arendal, 2021-03-28)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...