Vi krever en bedre og reell bemanningsnorm, bedre rammer for barnehagebarna og høyere lønn for barnehageansatte

Kommentarer

#1002

Jeg støtter alt og er ansatt som pedleder og nå må vi bli hørt. Vi innehar mange roller som er stressende og tidstyv fra tiden med barna!!!

Laila Rambøl (Fredrikstad, 2021-03-28)

#1003

Jeg signerer

Stine Vangen (Bærums verk , 2021-03-28)

#1005

Jeg signerer fordi det er på tide at vi i barnehagen blir hørt! Øk bemanningen for bedre kvalitet i barnehagen

Caroline Spidsberg (Oslo, 2021-03-28)

#1021

Både barn og ansatte i barnehagene fortjener bedre rammevilkår.

Mariann Aas Minnesjord (Tønsberg, 2021-03-28)

#1022

Vi i barnahage fortjener mere respekt for jobben vi gjør og barna fortjener bedre voksentetthet.

Susanne Dahl Andersen (Oslo , 2021-03-28)

#1035

Jeg mener i aller høyeste grad noe må gjøres med bemanning i forhold til hva som forventes av oss som jobber i barnehage

Marianne Kvamme (Hallingby, 2021-03-28)

#1037

Vi og ungene fortjener bedre!

Tanja Nožić Pehilj (Drammen , 2021-03-28)

#1046

Jeg er enig i alt som står skrivet i teksten.

Sara Karlsson (Oslo, 2021-03-28)

#1062

Jeg signere for at barna trenger nok voksne hele barnehagedagen, ikke bare noen få timer midt på dagen.

Heidi Sandø (7270 Dyrvik, 2021-03-28)

#1063

Lønnen er alt for dårlig og arbeidsmengden er alt for stor! De neste årene vil frafallet være stort dersom ikke noe gjøres!

Jørgen Dikkanen (Trondheim, 2021-03-28)

#1065

Vår oppvoksende slekt fortjener bedre og alle ansatte i barnehager fortjener gode arbeidsforhold

Oddny Bjerknes (Kristiansund, 2021-03-28)

#1083

Full bemanning gjennom hele dagen

Ingrid Dahle (Trondheim, 2021-03-28)

#1089

Jeg jobber som ped leder.

Hilde B Johannessen (Porsgrunn , 2021-03-28)

#1097

Jeg støtter oppropet og vil ha anerkjennelse for den jobben vi gjør!

Karianne Skudal (Bergen, 2021-03-28)

#1106

En god barndom legger grunnlaget for resten av livet. I barnehagen må det være flere ansatte enn i dag. Ansatte som kan gi den nærheten og tilgjengeligheten barn fortjener. Motiverte og godt kvalifisertete ansatte, som blir verdsatt med mer enn honørord.

Unni Garbom (Tønsberg , 2021-03-28)

#1112

Det bør være full bemanning hele dagen,så lenge det er fullt opp med barn!

Monica Fredriksen (Vestfossen, 2021-03-28)

#1124

Eg jobber i barnehage og ser korleis dette har gått. Eg utdanna meg ikkje til barnehagelærar for å drive med brannslukking. Vi har tynt oss til det maks og det tærer på alle i barnehagen. Barna (og vi) fortjener bedre. Nok er nok!! Hør oss!!!

Anita Leuba (Austevoll, 2021-03-28)

#1130

Jeg er enig i at vi må ha bedre bemanning for å klare å gi barna den tryggheten de fortjener i hverdagen.

Anette Anfinrud (Vikersund , 2021-03-28)

#1136

Beate Myhre

Siri Beate Myhre (Oslo, 2021-03-28)

#1138

Jeg er stolt av yrket mitt. Det siste året har vist oss at samfunnet trenger oss for å klare å holde seg i gang. Vi har snudd oss rundt gang på gang og vi gir oss ikke, vi bretter opp armene og står på for barna, foreldrene og de ansatte. Gi oss den anerkjennelsen og fortell oss at dere trenger oss. Ikke ta oss som en selvfølge vi fortjener å bli sett og verdsatt for den jobben vi gjør også blant de som bestemmer og legger føringer for hvordan vi skal drive barnehagene.

Elisabeth Anda Pettersen (Skien, 2021-03-28)

#1142

Jeg jobber i barnehage, og vet hvor mye disse tingene betyr.

Therese Grimstad (Narvik, 2021-03-28)

#1150

Jobber i barnehage

Anette Lange (Neslandsvatn, 2021-03-28)

#1154

Jeg er i same situasjon, og det min kollega skriver om er helt riktig. Nå er på tide at denne staten gjør noe for oss og for barna i bhg.

Zana Ajdari (Nesoddtangen , 2021-03-28)

#1161

Bemanningsnormen og/eller åpningstider må endres. Det MÅ komme plantid, møter og alt utenom normen. I tillegg MÅ det komme flere stillinger i en barnehage. Fast ansatt på kjøkken! Lønn per en selvfølge at bør økes!

Mona Holøyen (Sparbu , 2021-03-28)

#1170

Jeg er barnehageansatt!

Tina Dahl (Oslo, 2021-03-28)

#1174

Nok er nok. Det føles ut som vi barnehageansatte blir brukt som skjold/verneutstyr for resten av befolkningen.. ubeskyttet og rustne risikerer vi hver dag vår egen og våre nærmeste sin helse.

Mona Kristin Økland (Haugesund , 2021-03-28)

#1184

Fordi de har helt rett!

Thomas Klomsæt (Gan, 2021-03-28)

#1187

Dette er uhøyrd!

Silje Helland (Ryfoss, 2021-03-28)

#1190

Jeg signerer

Siv Myklebust (Holmestrand, 2021-03-28)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...