Vi krever en bedre og reell bemanningsnorm, bedre rammer for barnehagebarna og høyere lønn for barnehageansatte

Kommentarer

#404

Jeg jobber selv som pedagogisk leder i barnehage og er enig i hvert eneste ord som blir skrevet i dette oppropet.

Andreas Reiten Westhagen (Oslo, 2021-03-28)

#410

Vi trenger flere ressurser for å skape en god og trygg barnehagehverdag med et godt pedagogisk tilbud, hvor alle barn blir sett og møtt, og hvor vi som jobber med dem ikke sliter oss ut. Får vi ikke det etter lønnsoppgjøret, kan det være at en streik må til.

Beathe Blom Watnedal (Blomenutvegen 11, 2021-03-28)

#415

Dette er jobben min og vi bør behandles som det vi er; verdens viktigste yrkesgruppe. Vi preger framtida! Nok er nok, vi krever å bli hørt, forstått og at noe nå skjer for oss. Det er jaggu på tide!

Line Holseth (Løten, 2021-03-28)

#421

Jeg er enig i alt som står her. Synes i tillegg bemanningsnorm og pedagognorm burde harmonere. Vi er ikke flere voksne selv om vi har tatt en utdanning. To pedagoger på en avd betyr flere barn, mer plantid og mindre voksentetthet.

Ramona Hansen (Hamar, 2021-03-28)

#427

Jeg mer enn noen gang ønsker at vi som jobber i bhg burde få den anerkjennelsen vi fortjenert !Og fordi jeg desperat håper på en innflytelse når det gjelder bemanning!

Merethe Sjåvik (Mo i Rana, 2021-03-28)

#429

Til barnas beste!

Nina Valmyr Dageid (Stavern, 2021-03-28)

#450

Jeg selv jobber i bhg.

Cathrine Thorsby Bøhn (Drammen, 2021-03-28)

#451

Enig

Inger-lise Bø (Drammen, 2021-03-28)

#453

Det er på tide. Det er fortjent. Å bli sett, hørt og respektert. Å få lønn som som fortjent.

Astrid Estrellita Alsaker-Madsen (Bergen, 2021-03-28)

#463

Eg signerer fordi barnehage ansatte gjer en viktig jobb ifht barns utvikling både sosialt, emosjonelt og kognitivt m.m. Vi i Bhg jobber tverrfaglig med heile barnets utvikling i tett samarbeid med foreldre, og er med å bidrar til at grunnmuren i barns liv er god og solid. Vi i Bhg danner grunnlaget sammen med heimen, som skulen bygger videre på. Har barnehagen rammer nok og gode folk i arbeid som er engasjert og brenn for jobben, vil grunnmuren vere best mulig og skolen få en enklere jobb når de starter med skolens oppgave. Når ansatte blir sett, hørt, verdsatt og får jobbe med det de brenner for og er god på, innenfor gode rammer vil kvaliteten i barnehagen bli bedre og barna får det også enda bedre. Er grunnmuren sterk vil den videre utviklinga stå stødigere og meir solid i både barn, ungdomstid og voksne livet. Det er på tide at ansatte i Bhg blir tatt på alvor både i form av bedre lønn og bli hørt på når det gjeld bemanningsnorm og kva som er viktig for at barn skal utvikle seg best mulig. Barnehage ansatte er kjent for å gjere så godt dei kan innenfor dei rammene som finnes, og de klager ikkje så høgt heller. Det er på tide at vi ses og høres ifht hva som er viktig i barnehagen med bemanning og arbeids måter og blir anerkjent med en god lønn som viser kor viktig jobb vi gjer.

Pandemien har også vist at barnehage er viktig for barn og foreldre, at en er en samfunnskritisk jobb.

Det er på tide at barnehage ansatte blir hørt og verdsatt.

Nina Flølo (Breim, 2021-03-28)

#473

Jeg har kjent det på kroppen...

Lillian Neuman (Bergen , 2021-03-28)

#474

Jeg signerer fordi nå må det til en betydelig endring i barnehagene. Vi står snart ikke ut lenger!

Elisabeth Bolin (Kolsås, 2021-03-28)

#490

Bemanningsnorma er eit paradoks. Det må tilsette inn i kontortid, bhg må få kokk, full bemanning heile opningstid. Alle barn må telja for 2 tom det år dei fyller 3.

Kirsten Hansen (Skjold, 2021-03-28)

#492

Jeg ønsker bemanning som gir meg bedre arbeidsvilkår. Det er ikke akseptabelt å være underbemannet 50% av tiden slik vi er med 21 barn og 3,5 personale.
Jeg vil ha reelt smittevern i form av en veileder som faktisk åpner for å gå på tur med færre barn. Tur 1 ansatt og 5-8 barn? Hvor er HMS?
I praksis er vi fortsatt grupper på 10 og 11, fordi vi ikke har rom inne eller ute, fordi vi har krav på pause og ikke minst fordi vi til tross for at Helse og Omsorgsdepartementet og Kunnskap og Integreringsdepatementet ikke har lagt merke til det fra sine hjemmekontor er på tur flere ganger i uka.
Eller kanskje de selv innså at veilederen i praksis ikke åpner for det uten å gå på tvers med idealet? Eller de har rett og slett ikke lest at de selv anbefaler mer tid ute og på tur, jo høyere opp i trafikklysmodellen,- jo mer.

Marte Kvæstad (Drammen , 2021-03-28)

#498

Dete er en viktig sak for alle som jobber i barnehage. Lei av å bli kalt engel eller helt. Vi får ingen lønn i himmelen vi trenger den nå.

Nina Bråthen (Steinberg, 2021-03-28)

#501

Barns trygghet, barns sikkerhet og barnets rett til å bli sett og ivaretatt HELE dagen er ikke mulig med dagens bemanningsnorm. For å få dette til må det skje en endring.

Bernt-Ivar Hjelmsø (Ål , 2021-03-28)

#503

Jeg er enig,

Anne Siri Moe (Arendal , 2021-03-28)

#507

Jeg signerer fordi jeg selv jobber i barnehage og tenker at det er på høy tid at regjeringen tar ansvar for å bedre vilkårene for barn, foreldre og ansatte i barnehagen! Selv ble jeg sykemeldt for 3 uker siden, mentalt utslitt med muskelspenninger og hodeverk. Jeg er gråter og kjenner på stor frustrasjon for barna og mine kollegaer som må leve med en uforsvarlig hverdag i barnehagen.

Eva Hermansen (Tofte, 2021-03-28)

#508

Jeg signerer fordi barnehagene trenger så sårt økt bemanning. Pedagogene har fått flere og flere krav, plantiden har ikke fulgt de økte kravene. Tvert imot så har barnegruppene økt i størrelse, spesped og støttepedagog er fjernet og hjelpeapparatet er overarbeidet slik at terskelen for ekstern hjelp er høyere enn før. Pedagogene utfører planarbeidet på fritiden for det er ikke mulig å gå fra avdelingen. Jeg signerer for vi trenger økt bemanning for å kunne etterfølge alle krav, for å kunne skape en god, trygg og forutsigbar hverdag for både barn og voksne og ikke minst trenger vi økt bemanning for å kunne forebygge skader og sykemeldinger.

Kristina Marie Tvedt (Lysekloster , 2021-03-28)

#516

Øk bemanningstettheten i barnehagen nå!

Mina-Marie Kristoffersen (Oslo, 2021-03-28)

#527

Jeg signerer fordi vi trenger bedre vern rundt barnehageansatte og bedre vern rundt barna. Vi trenger flere voksne, så ingen barn må vike.

Janne Braathen (Drammen, 2021-03-28)

#529

Jobber i barnehage.

Kjersti Baadstøe-Hopmoen (Eidsvoll, 2021-03-28)

#564

Jeg er barnehagelærer/pedagogisk leder og stiller meg bak denne underskriftskampanjen for å bedre både arbeidsvilkår og lønn for alle oss som jobber i barnehage. Etter at Corona kom med sine utfordringer er det blitt umulig å gjøre den jobben jeg er satt til å gjøre på en god nok måte!

Necia Davies (Lier Kommune, 2021-03-28)

#572

Jeg ser daglig at barnehagen til sønnen min sliter med å følge opp barna som de trenger, for de er underbemannet.
Vi krever at barnehagene skal ta brorparten av barneoppdragelsen på våre barn, men de skal få dårlig betalt og ikke ha ressursene til å gjøre en god jobb. Det MÅ flere personer inn i barnehagene og de må få bedre betalt- det er barna våre det er snakk om- er de ikke verdt det??

Monika Sæther (Oslo, 2021-03-28)

#577

Jeg signerer fordi jeg krever bedre vilkår, lønn og vil være først i vaksinekøen

Sedik Alahyarian (Drøbak, 2021-03-28)

#587

Jeg et barnehagelærer og vil kjempe for lik lønn uavhengig hvilket kjønn man er.

Lucinda Minnaar (Steinkjer, 2021-03-28)

#595

Jeg er ansatt i barnehage som pedagogisk leder. Men ped leder tillegget ble i praksis tatt fra oss! Blir i praksis lønnet som en bhg lærer uten lederansvar, men gjør fortsatt all jobben en ped leder skal

Anne elisabeth Bjarnaberg (Gjøvik, 2021-03-28)

#596

Jeg signerer fordi jeg elsker jobben min, men blir syk av å aldri strekke til pga for mye arbeid, for mange barn og for få ansatte.

Therese Rundhovde (Hordvik, 2021-03-28)

#598

Jeg jobber som barnehagelærer i barnehage, og kjenner meg godt igjen i denne teksten.

Hanne Bye (Trondheim, 2021-03-28)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...