Vi krever en bedre og reell bemanningsnorm, bedre rammer for barnehagebarna og høyere lønn for barnehageansatte

Kommentarer

#3814

Det er på sin plass!

Liv Inger Løkseth (Flesberg, 2021-03-30)

#3816

JA til høyere lønn og bedre bemanning for fremtiden vår (barna). Kvalitet er viktig i bhg, vi trenger flere for å bygge opp under verdens viktigste jobb! Barna må opp og frem!!

Hege Rogstad (Melhus, 2021-03-30)

#3823

Barnehageansatte må bli behandlet som de superheltene de er! Ikke som slaver som skal stå i ilden dag ut og dag inn, med luselønn, null beskyttelse og ingen omtanke for hverken en selv eller de vi har rundt oss hjemme. Barnehageansatte er også mennesker, med familie, med noen rundt seg i risikogruppe, befinner seg i risikogruppen selv osv. Husk på oss!!

Linn Pettersen (Hansnes, 2021-03-30)

#3832

Fordi eg syns ikkje det er nok å berre seie takk for god innsats og velvilje til omstilling. Dei må få betalt for det i kroner liksom andreville fått!
Eg er i mot forskjellsbehandling!!!

Laila Skår (Kvam, 2021-03-30)

#3837

Jeg er barnehagelærer i 30årene og syns det blir tyngre og tyngre å jobbe i barnehage. Krav, press, krevende fysisk og psykisk. Og derav at det ikke er godt nok betalt kontra andre yrker med høgskoleutdanning.

Isabel Vildmyren (Porsgrunn, 2021-03-30)

#3841

Jeg har jobbet som assistent og førskolelærer i tilsammen 19 år.. og det blir ikke bedre..

Linn-Mari Büscher (Horten, 2021-03-30)

#3847

Jeg signerer for å gi de barnehageansatte full støtte.

Kristin Leraand (Melhus, 2021-03-30)

#3881

Jeg ønsker det beste for barna. Og det beste for barna hadde vært full bemanning gjennom hele dagen. Da kunne man vært enda mer tilstede med hjelp til konfliktløsing, rettlede i hvordan man er mot hverandre, generelt jobbet mer pedagogisk gjennom hele dagen og ikke bare slukket branner når trøkket er størst.

Silje Carlsen (Tromøy, 2021-03-31)

#3886

Gjør en god jobb.

Hans Olu Wessel Larsen (Tromsø, 2021-03-31)

#3887

Selvfølgelig signerer jeg for dette!! Behøver jeg å forklare hvorfor?

Janne Thøring (Oppegård , 2021-03-31)

#3894

Vi krever høyere bemanningnorm og høyere lønn, for vår innsats.

Lisbet Lånan (VEGA, 2021-03-31)

#3906

viktig at innsatsen de barnehageansatte gjør, og har gjort under pandemien bør bli anerkjent. I det minste bør dere ha en arbeidshverdagen med full bemanning til enhver tid. Dere fortjener mer enn bare å bli kalt hverdagshelter ❤️

Malin Hamnes (Oslo, 2021-03-31)

#3909

Jeg signerer fordi jeg ser at den lave bemanningen skaper skjevutvikling hos små barn som ikke trives og har det godt i store barnegruppa. Med riktig bemanning mener jeg barna ville profilert stort på mulighetene dette ville gitt til å for eksempel dele i smågrupper .

Unni Olsen (Kristiansand , 2021-03-31)

#3915

Eg er for bedre bemanning i barnehagen.

Linda Lindborg (5212 Søfteland , 2021-03-31)

#3922

Dette er så viktig og riktig!!
Forebyggende arbeid, starter i barnehagen!!!

Lene Nilssen (Fjerdingby , 2021-03-31)

#3925

Dette er et av samfunnets viktigste yrkesgrupper - våre superhelter!!

Anita Richardsen (Tromsø, 2021-03-31)

#3926

Jeg er vikar og barnehagelærerstudent!

Tone A. Foss (Mysen, 2021-03-31)

#3929

Jeg har barn i barnehagen

Marianne Gamst (Kvaløya, 2021-03-31)

#3933

jeg jobber i barnehage

Wenche Krastev (oslo, 2021-03-31)

#3944

Jeg signerer fordi jeg er ferdig med Barnehagelærer utdanningen til mai!

Marcus Solheim (Kristiansand, 2021-03-31)

#3951

Full bemanning i hele åpningstiden!!! Hjelper ikke mye å bli kalt»superhelter»og bli klappet for. Er fortsatt dårlig lønn og et lavstatusyrke. Jeg mener det er en av de viktigste jobbene som gjøres i samfunnet!! Gi barnehageansatte bedre arbeidsvilkår!!!!

Anne Harkinn (Hamar, 2021-03-31)

#3967

Etter at bemanningsnorm å pedagognorm ble skrevet så har det resultert i at man faktisk er mindre ansatte på avd. Pluss at det er ikke tatt hensyn til åpningstiden. Som utgjør at vi ofte står 1 ass med 14-18 barn. Noe som i forhold til rammeplanen, å alle «skal» som vi ansatte skal ha oversikt over, så er det på tide at bemanningsnormen endres. Den har så å si vært lik siden jeg startet å jobbe i 94. Vi har bare fått mye MYE mer som vi skal gjennomføre 🤨

Lisbeth Bye Karlsen (Hakadal, 2021-03-31)

#3968

Jeg signerer fordi jeg er dypt provosert over at rammene for barnehageansatte er milevis fra hva som burde være normalen! Hvordan kan man forvente å hjelpe fem barn som slutter med bleie på likt, støtte konflikten mellom trekantdramaet i førskolegruppa som ofte utspiller seg, se de stille barna (for ja, det er flere en ett), være gode rollemodeller som menneske og ikke minst språkmodell for de som ikke kan språket, samtidig som man skal bygge opp en felles tilhørighet slik at barna føler mestring og felleskap, ja, så var det alle fagområdene fra rammeplanen da. Og jobbe for at alle har en venn og ikke føler utenforskap, samtidig som du skal gi dem mat to ganger og kle på og av barna 1-2 ganger i løpet av en dag? Disse 18 barna blir ivaretatt av to par hender. For den siste ansatte har enten ikke begynt på jobb ennå, har pause, er på møte eller har en nødvendig plandag. Dette er ikke greit! Det er helt hårreisende at bemanningen er såpass dårlig som den er! De få timene man faktisk er 3 stk på avdelingen samtidig, er man fortsatt en for lite, etter min meining.

Rita Sigernes (Årvoll, 2021-03-31)

#3972

Fordi det er på høy tid med en endring! Barna er fremtiden og de har rett og krav på en reel bemanningsnorm og trygge, flotte voksne rundt seg, hele dagen!.

Maren Lande (Mysen, 2021-03-31)

#3979

Rammevilkårerene er altfor dårlige, både for barn og voksne i dagens barnehager

Elrid Lilleby (Skjeberg, 2021-03-31)

#3995

Jeg signerer fordi barnehageansatte har et stort ansvar med å ta vare på våre små, og fortjener uttelling for den enorme jobben de utfører hver eneste dag på jobb, SPESIELT nå under koronasituasjonen. De gir utrolig mye av seg selv, og står på som bare det!

Randi Naglestad (Hellemyr, 2021-03-31)

#3996

Jeg signerer på vegne av alle som jobber i barnehage nå, og de som skal gjøre det i fremtiden. Selv orket jeg ikke mer og sluttet oktober 2020.

Hege Emily Raknerud (Nittedal , 2021-03-31)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...