Vi krever en bedre og reell bemanningsnorm, bedre rammer for barnehagebarna og høyere lønn for barnehageansatte

Kommentarer

#205

Fordi vi som foreldre fortjener det, personalet fortjener det og BARNA FORTJENER DET.

Kim Aleksander Mo (Larvik , 2021-03-27)

#206

Vi må snart høres!

Marit Eriksen (Lillehammer , 2021-03-27)

#209

Jeg støtter barnehagepersonellet!

Anette Hanssen (Oslo, 2021-03-27)

#216

Hør oss!

Linn Anita Jessen (Fredrikstad , 2021-03-27)

#217

Bedre bemanning til barnas beste.
Nå er det NOK!!

Ann-Kristin Jensen Udnæs (Gullaug , 2021-03-27)

#227

Jeg signerer for jeg elsker jobben min og ønsker å være der for barna. Derfor er det viktig med god bemanning gjennom hele dagen og høyere lønn for den jobben vi gjør og til å rekruttere nye fremtidige kollegaer🥰

Christin Nordahl (Hosle, 2021-03-27)

#245

Den jobben de i barnehagen gjør er uvurderlige og settes for liten pris på i forhold til både den utrolige og ufattelige arbeidsmengde og stå-på-vilje for at alle barn skal bli sett, hørt og veiledet i livenes viktigste år!

Ragnhild Hurv (Frolands Verk, 2021-03-27)

#252

Jeg signerer fordi budskapet står seg. Og jeg står i det hver dag som pedagogisk leder. På vegne av en utslitt sektor. Vi har fått nok.

Tony Christensen (Tønsberg, 2021-03-27)

#254

Jeg støtter barnehageansatte (inkludert meg selv) i kampen for bedre arbeidsvilkår (bemanningsnorm) og bedre lønn. Noe må gjøres!

Sissel Stavøstrand (Lysaker, 2021-03-27)

#257

Jeg signerer fordi alle vi som jobber i barnehage, setter alle andre før oss selv og egen familie. Vi står i fronten og tar imot alle med smil og åpne armer, uansett. Pandemi eller ei!

Siv Hagen (Steinberg, 2021-03-27)

#260

Vi gjør en viktig jobb, men lønna står ikke i forhold til ansvaret. Alt snakket i fjor om at alle skulle følge frontfagene å få 1,7% lønnsøkning- tror ikke 1400kr i året er 1,7% for noen av oss😡 Ønsker å få anerkjennelse for den jobben vi gjør, også gjennom lønn!

Wibeke Walvik (Stavanger, 2021-03-27)

#264

Fordi vi trenger mer bemanning i barnehage!

Tone Strømsnes (Bodø, 2021-03-27)

#277

Jeg signerer fordi jeg selv jobber i barnehage og har stått på til det ytterste for at våre fremtidige landsmenn skal få en trygg og god hverdag

Vilde Sørhaug (Lørenskog , 2021-03-27)

#281

I solidaritet med barnehagepersonalet.

Veronica Monsen (Skarnes, 2021-03-27)

#290

Jobber som pedagogisk leder selv og er barnehagemamma💙

Ane Tori Granli-Reenskaug (Løten, 2021-03-27)

#298

Jeg er fullstendig enig. Bedre bemanningsnorm og bedre lønn NÅ! Vi trenger bedre arbeidsvilkår og barna trenger flere barnehagepersonale til stede i hele barnehagens åpningstid. Samt bedre renholdsavtaler og svært gjerne kokk (eller kun matpakker).
På tide å få lønn for den jobben vi gjør!

Camilla Svane Hansen (Oslo, 2021-03-27)

#299

Bemanning og rammevilkår i barnehagen er til vanlig ikke god nok. Dette går ut over barna, men mest sliter det ut barnehageansatte. I en pandemi har man tatt hensyn til barn, foreldre og samfunn, men ikke sikret trygge og forsvarlige arbeidsforhold for barnehageansatte.
Vi er mennesker med kropp og sinn, og mange er nå fullstendige utslitte.
Selv var jeg alt utslitt før pandemien, og siden november har jeg vært sykmeldt etter flere kortere perioder med sykdom.
Jeg er veldig usikker på om jeg orker å fortsette å jobbe i barnehage. Selv om jeg brenner for jobben min, og var topp motivert og full av virketrang og engasjement da jeg tok utdannelse i godt voksen alder. Men det må bli forsvarlige arbeidsforhold og rammevilkår i barnehagesektoren. Dessverre har denne pandemien vist barnehageansatte at man ikke har forsvarlige arbeidsforhold, og at sentrale myndigheter ikke lytter til varsler om uforsvarlige forhold fra en hel profesjon. Det er nok nå!

Heidi Grymyr (Mortensrud, Oslo, 2021-03-27)

#304

Som barnehageansatt ef jeg utslitt av høyt press, lei av å føle at vi er så til de grader verdiløse for de som bestemmer i landet og som ikke har peiling på hva jobben vår går ut på. Jeg er lei av å bruke opp all energi på jobb. Jeg liker ikke å ha så mange nærkontakter. Min avd er 21 barn og 4 ansatte. I tillegg til foreldre og andre ansatte.
Jeg leter etter jobb i andre yrker, så sant det ikke plutselig blir vist respekt for oss med handling, ikke tomme ord og lovnader.

Lene Eriksen (Hønefoss , 2021-03-27)

#305

Ansatt i barnehage. Barne og ungdomsarbeider.

Ivar Vinjerud (Stavanger , 2021-03-27)

#311

- Det må innføres en bemanningsnorm som gjelder hele dagen, ikke bare 2-3 timer per dag, som nå.
- Det må innføres en mye mer ambisiøs pedagognorm. Hvorfor skal denne bransjen unntas fra samfunnets prinsipper om at formell kompetanse er nødvendig for ansettelse? Når vi vet hvor viktig det er at ansatte i barnehager har kompetanse på barn og barns utvikling?
- Normene må gjelde på gruppenivå, ikke bare på "huset".
- Normene må finansiers fra statlig hold, ellers blir det opp til kommunene å styrke bemanningen, og det vil gi ulikhet for loven for barn, ansatte og foreldre
- Barnehageansattes lønn bør økes. Hovedårsaken er at de utvilsomt har en av samfunnets aller viktigste jobber. Det har ikke minst det siste året vist.
-

Christina Grefsrud-Halvorsen (Tønsberg, 2021-03-27)

#317

Jeg mener at barnehagene trenger full bemanningsnorm hele åpningstiden. Det er få timer man reelt er 3 stk på eks 9 småbarn eller 18 storebarn(avdelingsbhg)Det er plantid, møter, pausetid og med lang åpningstid er man ikke fullt bemannet hele dagen. Så 4 voksne per avdeling slik at man er nok hender til å gjøre jobben vår når en er er borte på møter, plantid og pause.

Janicke Sæle-Nilsen (Oslo, 2021-03-27)

#320

Jobber i barnehage og er helt enig om at noe må gjøres nå.

Anita Olsen (Fyllingsdalen, 2021-03-27)

#327

Føler meg ikke verdsatt i denne pandemi perioden. Supermann kappa har blitt en sur skureklut

Linda Heidenberg (Sarpsborg , 2021-03-27)

#331

Jeg signerer fordi jeg jobber i barnehage . Jeg gjør så godt jeg kan , men jeg er sliten av den ekstra belastningen smitten har gitt - vaskingen gir meg tørre , sprukne hender. Mindre tid med barna .

Anett Tangen (Fjellhamar, 2021-03-27)

#347

Jeg jobber i barnehage og mine barn går i barnehage, bemanningen hele dagen er nødvendig for tilstrekkelig sikkerhet og for barna sine behov igjennom dagen!

Merete Skarsbø Nerlandsrem (Elnesvågen , 2021-03-27)

#355

Jeg signerer fordi dagens barnehage har for få ressurser i forhold til kravene som stilles til faglig innhold. Ansatte brenner lyset i begge ender mens de driver brannslukking fremfor å være en tilstedeværende og trygg omsorgsgivende fagperson. Manglende ressurser gir lite tid til å planlegge det pedagogiske arbeidet, og presser mange pedagoger til å jobbe gratis på fritiden.

Kari Lønningen (Knarrevik, 2021-03-27)

#366

Barna våre fortjener en barnehage med god bemanning og de ansatte en jobb hvor de har nok ansatte til å kunne utføre barnehagens samfunnsmandat på best mulig måte uten at de blir utslitt og ønsker seg bort fra yrket.

Lena Jenssen (Bergen, 2021-03-27)

#367

Dette er virkelig noe som må gjøres.. barnehage ansatte gjør en veldig god og viktig jobb for lavteskel lønn!

Alex André Johannessen (Askim, 2021-03-27)

#370

Jeg har signert fordi dette gjelder mange av oss, vi står helt i fronten og kan ikke gå med alt dette verneutstyret på jobb, vi kan heller ikke holde 1 m avstand. Vi passer på at det viktigste vi har i livet vårt har det trygt og godt. Da kan alle de som også står i front gå på jobb å ta vare på andre igjen. Vi er også utslitt og vi løper om en an. Ikke blir vi satt i vaksinasjons kø heller, skjerp dere. Lederne som ikke er på gulvet og har fått vaksine og sitter på hjemmekontor, dette er en skam om vi skal få smitten bed er det lov å bruke hode.

Ellen Svantesen (Froland, 2021-03-27)

#375

Jeg signerer fordi, barna og personalet i barnehagen fortjener en bedre bemanningsnorm enn den som er nå. Hva jeg baserer denne påstanden på? Erfaringen jeg har gjort meg i løpet av mine 13 år som pedagogisk leder i barnehage.
Hva skal til for å oppfylle barnehagens samfunnsmandat? Kapittel 4 i barnehageloven? Og at flerspråklige barn kan norsk før skolestart?
Penger! Til bedre bemanningsnorm! Slik at vi faktisk får tid til å gjøre den jobben vi ønsker å gjøre. Den jobben vi er utdannet for å gjøre. Og som vi ofte bare får gjort halvveis, fordi det er ikke på langt nær tid til det man vet trengs å gjøres. For å gi Ola den støtten han trenger til å regulere følelsene sine, for å være i forkant, så han slipper å bli sett på som den «slemme» fordi han slår. Ola har nok å streve med, han trenger ikke det stempelet i tillegg. For å støtte sjenerte og forsiktige Mari i leken, slik at hun også skal få roller hun kan hevde seg i og ikke alltid være en hund som får beskjed om å gå å legge seg og egentlig blir holdt utenfor, ja til og med krenket og kanskje mobbet, stengt ute gang på gang. Støtte Abdullah i samtaler og kommunikasjon og inn i lek, passe på at han slipper til i samtalen, ved å stille åpne spørsmål og følge opp. Norsk er tross alt andrespråket hans og han trenger støtte til å knytte vennskap for å få bli med i leken. Vi vet jo godt at Abdullah trenger å bruke språket for å lære språket, men Matteus effekten viser oss gang på gang at den som kan mye lærer mer. Og den som ikke kan så mye, henger bare lengre og lengre etter etterhvert som tiden går. Vi vet så utrolig godt hva vi skal gjøre for å gi akkurat den riktige støtten til hvert enkelt barn, for at de skal ha en god progresjon i sin utvikling. Det står ikke på mangel på kartleggingsverktøy og gode pedagogiske planer. Det står på mangel på pedagogiske medarbeidere, for vi klarer ikke gi den oppfølgingen Ola, Mari, Abdullah og de andre trenger, med den bemanningsnormen vi har i dag. Jeg kan godt si at vi ønsker oss en bedre bemanningsnorm, men sannheten er at vi trenger den! Vi trenger den så innmari sårt!
Mvh Hanne Aas Hølen

Hanne Aas Hølen (Hokksund , 2021-03-28)

#376

Situasjonen i norske barnehager er uforsvarlig og under disse forholdene mister vi dyktige ansatte.

Elisabeth Martinsen Soltveit (Ski, 2021-03-28)

#386

Jeg signerer fordi jeg jobber i barnehage

Beate Gavem (Oslo, 2021-03-28)

#387

Jobbet som ped.leder i barnehage siden 2007. For hvert år får vi flere oppgaver og høyere krav. Flere og flere ting som må gjøres vekk fra barna. Tiden man har til å gjøre dette er det samme som da jeg startet. Bemanningen lider når en ansatt må være vekk fra avd. Møter, plantid og pauser utgjør mye av en dag og barna får dårligere oppfølging. Ppt har ikke pedagoger å sende for å utføre vedtakstimer som noen barn har fått ett år etter man har søkt om hjelp. Ped.leder eller barnehagelærer må da utføre disse timene som igjen krever mer planlegging og mer tid vekk fra barnegruppen. Utagerende barn som krever en voksen ved siden av seg hele dagen gjør at bemanningsnorm ikke holder. Pandemien har gjort at man føler man blir ofret for alle de andre i samfunnet som tydeligvis har en mye viktigere jobb og som kan beskytte seg mot smitte. Opplever å få negative og sure tilbakemeldinger fra foreldre når man gir beskjed om at bemanningen er så dårlig at man må be de som kan holde seg hjemme/ ha kortere åpningstid en dag. Vi har hatt full åpningstid hele veien på gult nivå. Opplever at resten av samfunnet må holde 2 meters avstand og munnbind mens i barnehagen finnes ikke regler om avstand som det går Ann å overholde. Ingen påbud om munnbind heller. På skolen får ikke foreldre lov å gå inn i bygget. I barnehagen kan de det uten munnbind. Barn og ansatte får reaksjoner på koronatiden. Barna virker mer urolige, spesielt de barna som i utgangspunktet krever mye ro og oppfølging strever nå. Ansatte er redde og slitne av å heletiden gjøre om rutiner, systemer, ommøblering for å kunne dele oss i to grupper på ulike rom. Masse ekstra arbeid som man gjør på dugnad uten å få betalt. Møter må nå gjøres på kveldstid fordi det er uforsvarlig å gjøre dette på dagtid. Barn forsvinner over gjerdet og ut på veien når vi er færre voksne pga en avdeling er på møte feks. Vi protesterte derfor mot å gjennomføre møter på dagtid. Nå må alle gjennomføre møter på kveldstid pga korona. Vi har avdelingsmøter, veiledning fra ppt, mbu, pedagogprosjekt, tilllitsvalgtmøter Osv på kveldstid. Jobben spiser opp tiden man egentlig skal ha med sine egne barn/sin egen familie. Vi er utslitt av å si ifra om at barnas beste ikke kan ivaretas med de rammene som er. Jeg har vært sykemeldt en uke nå pga at kropp og hode har møtt veggen nå. Hjelp oss til å klare å gjøre det vi vet er best for barna: se trenger nok bemanning som er tett på hele dagen. De trenger konstant veiledning og for at vi feks skal klare å overholde lov om mobbing må vi faktisk vite hva de sier til hverandre hele dagen for å kunne oppdage om noen blir mobbet. Det samme gjelder å klare å oppdage at noen ikke har det bra/ opplever vold eller overgrep. Det er ingen som oppdager det om ungene leker sammen på avstand uten en deltagende ansatt. Når man må være alene med 12 barn for at kabalen skal gå opp så sier det seg selv at alle krav og innhold i rammeplanen kan man bare glemme å klare å få til. Det blir barnepass med overkvalifisert personale som ikke får brukt kunnskapen sin fordi de har for få armer og stadig må gå fra barna for å skifte bleie på en feks. Så er de andre barna alene igjen. Og man prøver å forte seg men det skjer jo som regel alltid noe mens man er borte. Og da må man fortelle foreldre at: jeg vet ikke hva som skjedde for jeg var ikke tilstede. Som gjør de bekymra og de lurer på hvorfor vi ikke følger med.. men vi klarer ikke være alle steder på en gang. Derfor trenger vi flere ansatte med barna.

Jannicke Hassel (Ski, 2021-03-28)

#389

Rett og slett enig i det som blir skrevet!

Marie Holmstrøm Storbukås (Oslo, 2021-03-28)

#393

Ønsker å bli hørt og verdsett som fagarbeider i dette yrket som er med å bygger en viktig grunnleggende utvikling, fysisk og psykisk.

Linda Dokkebakke Ødegård (Fagernes , 2021-03-28)

#396

I et år har barnehageansatte landet over hatt mellom 9-18/20 nærkontakter hver eneste dag, bortsett fra da barnehagene stengte i mars 2020. Hvis vi skal regne med medarbeidere og forelde, blir tallet enda høyere. Hadde dette vært i en privat setting, hadde vi risikert å bli bøtelagt for å bryte coronarestriksjonene.

Selv når det er en smitteøkning på 140% for barn i alderen 0-5 år, tvinges barnehagene til å holde åpne. Barnehageansatte tvinges ut på jobb og er svært eksponert for smitte. Vi har ikke beskyttelsesutstyr, og må vaske og sprite benker, leker, stoler, bord, vask og toalett gjennom hele dagen, samtidig som vi må passe på at barn fra en kohort, holder avstand til de andre.

Gjelder ikke smittevern for oss barnehageansatte? Vi kan av erfaring bekrefte at barn hverken klarer å sosialt distansere seg fra voksne eller andre barn. Årsak: fordi de er barn. Det er tilnærmet umulig å holde to meter avstand til de andre kohortene også, bekrefter mange barnehageansatte landet over i gruppen #barnehageopprøret på Facebook. Den gruppen ble opprettet i 2016 som en reaksjon på nye krav vi skulle innfri i barnehagen, og siden den gang, har hundrevis av kronikker blitt skrevet, en dagsstreik arrangert i regi av #foreldreopprøret2018, uten at politikerne har vist handlingskraft for å bedre arbeidsvilkårene for dette yrket.

Er vi kanskje ikke så viktige lenger? Vi minnes en tid vi ble kalt samfunnskritisk personell, og folk klappet for oss, sykepleierne, og renholderne bl.a, på balkongene. Men høyere lønn eller bedre bemanning fikk vi ikke. Vi fikk nøye oss med at yrket ikke ble sett på som et lavstatus yrke lenger, selv om arbeidsvilkårene og lønnen tilsa noe annet. Nå har det gått et år, og barnehagene blør. Barnehageansatte landet over er fortvilte, frustrerte og utslitte etter å ha stått i frontlinjen i et helt år, med enda flere arbeidsoppgaver i fanget, samtidig som mange har uttrykt frykt for å bli smittet av et dødelig virus. Mange har barn og familie i risikogruppene selv, men de møter opp på jobb likevel. Det er fordi de ikke har noe valg, eller mulighet for hjemmekontor.

Nå er de fleste barnehager på rødt nivå. Igjen. Det betyr at du jobber en hel arbeidsdag med en kohort uten pause. Det er veldig fint å være i mindre grupper, både for barna og oss voksne, men det er intenst. Det kan mange av oss ærlig innrømme. Du er heldig hvis du rekker å gå på do i løpet av dagen.

Det har vært svært belastende å omstille seg fra gult til rødt nivå over natta i veldig mange omganger nå. Det tar tid før barna vender seg til disse nye rutinene og tiltakene. Noen barnehager har gjort det mest forsvarlige, nemlig å stenge nå, selv om det har kommet frem at barnehagene holder oppe for å ikke belaste foreldrene noe mer. Når ble barna barnehageansattes ansvar og ikke foreldrene selv?

I stedet for å bli kalt "superhelter" eller at det oppfordres til å klappe for oss på balkongen, krever vi en bedre og reell bemanningsnorm, innleid vaskepersonell og bedre lønn. For i realiteten er vi også vaskepersonell og kokker, når vi ikke tørker tårer, slukker branner, småløper fra situasjon til situasjon, står i konflikt med foreldre, gir veiledning og følger opp og kartlegger barn. Vi har for mange oppgaver at det går over til det uforsvarlige.

Det er vi i denne yrkesgruppen som har den høyeste statistikken for kroniske sykdommer, som spenningshodepine og migrene, for eksempel, og langtidssykmeldinger. Hvis vi kunne forebygget mot det, er jeg sikker på at staten ville spart masse penger. Er det ikke det den nåværende regjeringen egentlig vil?

Hvorfor blir det ikke bevilget mer penger til vår fremtid: nemlig barna og deres pedagogiske tilbud, når Guri Melby senest for noen uker siden, ville innføre språkartlegging i barnehagen? Det vitner om en arrogant tilnærmelse til en profesjon en tilsynelatende ikke forstår hvordan fungerer i praksis.

Det er vanskelig å føle seg tilstrekkelig som barnehageansatt eller at man gir et godt pedagogisk tilbud til barna, når det man egentlig driver med brannslukningsarbeid. Vi tror ikke noen barnehagelærere eller pedagoger studerte for å bli brannkonstabel da de satt på skolebenken. Vi tror ikke barnehageansatte eller spesialpedagoger søkte seg til jobben for å slite seg ut heller.

Vi fortjener å bli behandlet som de "superheltene" vi omtales for å være. Vi har ropt lenge, skrevet hundrevis av kronikker og stått frem med personlige erfaringer i barnehagehverdagen under emneknaggene #egentlig og #faktisk i regi av #barnehageopprøret, uten at det har skjedd noen endringer for yrket vårt. Snarere, får vi flere krav i fanget. Vi opplever at de som tar valgene for oss, glemmer oss i lønnsoppgjøret gang på gang. Nå har vi fått nok og krever at vi får bedre lønn for jobben vi gjør og at vi får bedre arbeidsvilkår i form av en bedre bemanningsnorm.

Vi trenger derfor deres signaturer for å vise at vi trenger flere ressurser for å skape en god og trygg barnehagehverdag med et godt pedagogisk tilbud, hvor alle barn blir sett og møtt, og hvor vi som jobber med dem ikke sliter oss ut. Får vi ikke det etter lønnsoppgjøret, kan det være at en streik må til.

Susanne Hansen (Tromsø, 2021-03-28)

#400

Jeg mener det er til barnas beste med økt bemanningstetthet i Bhg. Da har vi større forutsetninger for å være tilstedet større deler av dagen sammen med barna, og derigjennom stimulert, tilrettelagt og fulgt opp barns generelle utvikling, men også språklig utvikling. Synes vi fortjener å bli anerkjent for den utrolig samfunnsviktige jobben vi gjør ved neste lønnsoppgjør.

Monica Charlotte Fjeld (Oslo, 2021-03-28)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...