Vi krever en bedre og reell bemanningsnorm, bedre rammer for barnehagebarna og høyere lønn for barnehageansatte

Kommentarer

#3602

Har selv barnebarn i bhg som dag etter dag kommer hjem med historier som ikke holder mål pga ansatte ikke strekker til. Små barn klarer seg ikke aleine og veit ikke om alle farligheter. Dette må læres. En huske som gynger er spennende og går bort til den. Får en tung Kina huske midt i ansiktet og faller om. Slikt skal ikke skje. Gir min fulle støtte

Kari Skarabraaten (Gjesåsen, )

#3616

Dere må våkne, og se!!! Vi står i det hver dag!! Prøv selv, bare EN dag, så skjønner dere kanskje....!!!

Laila Hjelmseth Dahl (Molde, )

#3620

Jeg jobber i barnehage

Britt Jorun Bergli (Trondheim, )

#3622

Fordi me for ofte blitt tatt som ein selfølge.skulle vert lenger framme i vaksinasjonskøen.

Marit Tveito Askeland (Granvin, )

#3628

Jeg ønsker at det skal arbeide gode folk i barnehagen!

Eli Terese Folden (Oslo, )

#3635

Jeg signerer fordi min datter er førskolelærer, og det er på tide at deres yrkesgruppe blir tatt med som samfunnskritisk yrke! Mitt yngste barnebarn er barnehagegutt!

Aud Klingenberg (9024 Tomasjord, )

#3646

Det MÅ bli høyere voksentetthet i barnehager (og SFO).

Anniken Wennberg (Tromsø, )

#3653

Jeg signerer fordi jeg er pedagog og er meget enig i det du skriver her.

Linn Ramberg (Vardø , )

#3661

Signerer fordi det kjeraste me har burde ha førsteprioritet når det gjelder smittevern.

Marianne Skretting (Stavanger, )

#3662

Jeg jobber selv i bhg, og 1 voksen på 6 barn over 3 år, funker dårlig når man på en avd m 18 går kun 2 voksne midt på dagen når trykket er som høyest. Dette pga møter, tid til papirarbeid, og andre diverse arbeid som tar 1 eller 2 fra avd. Har man da samtidig 2 eller 3 m utagering, så sliter man. Man får heller ikke gjort noe ok m barna, annet enn å slukke branner. Ved sykdom får man ikke sette inn vikar før etter 3 dje dag....nle som igjen sliter på de 2 som er igjen. Må beregne overtid. På en avd m 13 barn, 4-5 m utagering, og kun jobbe 2 stk påg normen så sier det seg selv at man blir utslitt!!! Og når da den ene av 2 er på møte...da er man alene!! Det MÅ gjøres noe m normen sånn at man kan gå på jobb og ha lave skuldre, ikke stress og TID til barna.

Unni Laurendz (Flateby, )

#3687

Fordi eg har barn i barnehagen

Lasse Sætre (Ørsta, )

#3709

Jobber i barnehage

Anita Ask (Lier , )

#3712

Nå er det på tide at vi som jobber i barnehagen krever en høyere lønn.
Dette pga det ansvaret vi har når vi jobber med barn.
For her leverer foreldrene det kjæreste dem har, så tenker man etter så er det litt av ett ansvar vi står ovenfor når vi skal ha tilsyn til 27 barn.

Pluss den pandemien vi står ovenfor nå.
Her står vi uten form for beskyttelse,å har barna helt opp til ansiktet pluss pluss.

Dette er bare en brøkdel av hva jeg kunne ramset opp.

Men er på tide at vi nå får en lønn som tilsier det ansvaret vi har det å jobbe med barn.

Elisabeth Svalstad (Sarpsborg , )

#3725

Jeg er enig!

Tina Sjursen (Oslo, )

#3728

Jeg jobber i bhg, og kjenner virkelig på kroppen hva det vil si å føle at man ikke strekker til, pga for få armer og fang for ett-åringene. Hvor psykisk slitsomt det er å «leve som normalt» på jobb, men å ikke kunne gi sin egen mamma en klem på fritiden. Å skulle holde 2-meters avstand til foreldre når man tar i mot ettåringen, eller skal gi viktig informasjon ved henting - det er fysisk umulig.

Nina Ryeng (Kristiansand, )

#3730

Eg signerer fordi eg jobber som barnehagelærer og ser viktigheita i bedre bemanning, bedre vilkår og høgare lønn.

Rita Katrin Lunde (Fyllingsdalen, )

#3740

Jeg er barnehagelærer og har tatt test for covid-19 åtte ganger. Barna mine 6 ganger hver - mye pga meg.

Renate Hansen (Oslo, )

#3748

Barnehagelæreryrket er på toppen på sykemeldinger. Hvorfor det? Når halvparten av personalet, eller kanskje til og med 3 av 4 er sykemeldt, da 33 det ikke rart de gjenværende blir slitne? Takk og lov for gode vikarer, men det er ikke det samme. Det blir større belastning på de gjenværende likevel. Jeg er overbevist om at økt bemanning vil føre til færre sykmeldinger, mindre stress i løpet av dagen og mer kvalitet av innholdet. Mindre stress er spesielt viktig for de yngste barna!

Jeg hadde også likt å sett Guri Melby eller Erna Solberg lage mat til 24 barn, sammen med seks 3-åringer. Et av hovedpoenget i å lage varmmat til barna, er at de skal få delta i matlaginga. Så da må en voksen gjøre alt sammen med seks barn, eller så må en annen voksen ha ni 3-åringer og den andre lage mat med resterende. Er det rart vi blir utslitt?? Og det er selvsagt en enkel rett.

Dette er bare ett av X antall daglige situasjoner.

Ellers synes jeg å ha seks 3-åringe går fint. Hovedproblemet er når det er møte eller plantid, noe som er SUPERVIKTIG. Viktigheten av avdelingsmøte har vi erfart tydelig nå i korona, da vi ikke har fått snakket sammen like mye. I tillegg, korona eller ikke, plantiden går ofte ut! Å få den plantid en jeg har krav på, er en vesentlig trivselsfsktor for meg, og det skjer ofte at jeg mister litt eller alt. Og mine ped ledere, som jeg har hatt igjennom årene, ser jeg jobber Mye gratis for å komme i mål. Alternativet er sinte kollegaer eller kaos på avdeling. Vi er omsorgsmennesker, derfor velger de heller å jobbe ekstra - uten å få noe igjen.

Styrer mener ofte at vi må bli flinkere til å likevel ta den kontortiden vi trenger og gå fra avdeling. Men hva skal man gjør når man mangler 1 ansatt, 1-2 er sykmeldte og dermed er det kun halvparten av der faste personalet igjen? Du kan ikke alltid la en vikar være alene med en barnegruppe, og det er ikke sikkert at det er noen andre til å være sammen med vikaren = du må droppe plantid en, for det beste for voksne og barn.

I tillegg er det ikke blitt hentet 6 barn når tidligvakt en går, som ofte er kl. 14.30 eller 15. Dette medfører ofte stress på slutten av dagen. I en stor barnehage, noe det bare blir mere av, kan man ikke ha alle barna inne eller som en gruppe. Så da er det alltid hodebry på hvordan vi skal organisere oss på ettermiddagen.

Solbjørg Stensbøl (Ålesund , )

#3752

Det er på tide at vi bli hørt og får den anerkjennelsen som vi fortjener!

Hanne-Sofie Strømmen (Skodje, )

#3757

Jeg jobber som pedagog i barnehagen, og tid har alltid vært mangelvare. Vi håpet at ting skulle bli annerledes og at politikerne lærte noe av hvor bra dagen fungerte under rødt nivå i barnehagen, men det virker som om de aldri forstår at vi trenger flere mennesker i barnehagen for å gjøre det de har pålagt oss å gjøre.

Trine Myhrer (Viken, )

#3761

Jeg mener bemanningsnormen i dag ikke er bra. Teoretisk sett ser den bra ut på papiret, men realiteten er den motsatte. I tillegg synes jeg at lønningen til barnehageansatte er for lav i forhold til den viktige, ja kanskje verdens viktigste, jobben de utfører hver eneste dag for å forme og utvikle fremtidens helter

Bente Lima (Hjelmås, )

#3770

Eg signerer dette oppropet fordi vi treng ein grunnbemanningsnorm som er stor nok og som gjeld heile opningstida. Skal barnehagen sin pedagogiske drift vere innanfor ramma av samfunnsmandatet gitt i lov og forskrifter, må føresetnadene vere på plass for å kunne lykkast. Barnehagen er gitt ein betydeleg forebyggande, helsefremmande og sosialt utjamnande funksjon. Barna skal verte sett, hørt og anerkjent for den dei og oppleve å vere ein betydningsfull del av fellesskapet. Foreldra skal vere trygge for at barna vert ivaretatt på ein trygg og god måte av nok og kvalifiserte tilsette. Gi dei tilsette moglegheit til å ivareta leik og omsorg og fremme læring og danning. Vi har ikkje råd til å la vere!

Sissel Oliv Garseth (Aukra, )

#3772

Våre barn må tas på alvor!

Sissel Marthinsen (Moss, )

#3792

Nok er nok! På tide at de som sitter på pengesekken våkner fra dvalen snart!

Grete Svegård (Klæbu , )

#3794

Barna fortjener en bedre hverdag, de ansatte fortjener bedre arbeidsforhold.

Inger-Lise Drengsrud Dahl (Gullaug, )

#3797

Vi har forlenge blitt sett på som en oppbevaring av bar, men ikke det viktige pedagoske arbeide vi gjør.

Mona Tokerød (Oslo, )Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...