Vi krever en bedre og reell bemanningsnorm, bedre rammer for barnehagebarna og høyere lønn for barnehageansatte

Kommentarer

#3205

20 år i barnehage og dette går feil veg. Vi må få nok armer alle barna.

Karoline Thorrud (Førde , 2021-03-29)

#3207

Jeg jobber selv i barnehage og sliter hver dag med at tiden ikke strekker til, vi får ikke sett hvert enkelt barn. Vi står i frontlinjen uten beskyttelse, vi har ansvaret for det mest dyrebare Norge har!! Skulle bare mangle at vi steg betraktelig i lønn!

Silje Dyrseth (Stavanger, 2021-03-29)

#3213

Et yrke som sliter på helse og kropp, så absolutt høyere lønn for alle ansatte og økt bemanning.

Kim Nordstoga (Kråkerøy, 2021-03-29)

#3217

Jeg signerer om bedre lønn for barnehageansat

Lindita Dema (Oslo, 2021-03-29)

#3225

Jeg har jobbet noen år i barnehage, og måtte slutte fordi jeg ble helt utslitt hele tiden.

Inger Marie Sanna Kihle (Oslo, 2021-03-29)

#3231

Jeg signerer fordi tidlig innsats og kvalitet blir borte med dagens bemannings norm. Det skjer mye bra i bhg, men mye kan bli bedre. Og mer fokus på psykisk helse og med null tolleranse for mobbing, sier det seg selv at det trengs flere hender.

Monica Bjørklund (Stavsjø, 2021-03-29)

#3234

Jeg har en søster, mor og stemor som alle jobber i barnehage og jeg ser hvordan de står på som helter hver dag for å gi barna trygge rammer. De fortjener også en arbeidsplass som er lagt til rette for de.

Live Lorck (Oslo, 2021-03-29)

#3236

Barnehageansatte er en samfunnskritisk gruppe som har altfor dårlig lønn, for dårlige arbeidsvilkår og fremdeles ses på som "tanter" som passer barn!

Vigdis Petterøe (TISTEDAL, 2021-03-29)

#3245

Jeg har barn i barnehagen selv, og jeg ser hvor hardt de ansatte jobber for å få hverdagen til å gå rundt. De fortjener høyrer lønn, for hva skulle vi gjort uten barnehage folka i denne pandemien

Lene Moe Sundal (Kapp, 2021-03-29)

#3257

Jeg har jobbet som førskolelærer siden 1993, elsker jobben min, men skal jeg klare å holde ut i dette yrket i 15-20 år til -må det skje noe!

Hanne Brønstad (Verdal, 2021-03-29)

#3262

Jeg selv er pedagog I barnehage og ser hva som skjer med mine medarbeidere om dagen. Det har alltid vært et tøft, krevende og meget viktig yrke. Men det siste året har vi alle blitt satt på prøve. Dette oppropet er egentlig ikke for oss. Men for barna. For at pedagogen og personalet består. Så barna har forutsigbarhet og faste trygge voksne til å verne om deres hverdag!

Anette Clausen (Langhus , 2021-03-29)

#3274

Vil ha bedre bemanning i barnehagen, da barne er det viktigste vi har, og barna er framtiden😍

Maren Versland (Kleppe, 2021-03-29)

#3275

Jeg synes det er en viktig jobb å være med å danne fremtidens voksne, og det er på tide den blir verdsatt gjennom ei lønn man kan leve av selv om en er aleneboer.

Wenche Kjeldsen (Oslo, 2021-03-29)

#3280

Nok er nok. Vi tar vare på det viktigste samfunnet har, og fortjener der etter!

Stine Kiserud (Svinndal, 2021-03-29)

#3282

Fordi hverdagen i barnehagene er travle, uoversiktlige, mange barn, få voksne og barn og voksne fortjener bedre. Det er vår fremtid.

Stine Gausen Naustvåg (Oslo, 2021-03-29)

#3286

Eg meiner at ved bedre bemanning i heile opningstida, og langt færre barn pr vaksen, vil i det lange løp lønne seg både med tanke på barna og dei tilsette. Vi vil da kunne ha mulegheit for å ha endå mindre grupper for barn som har behov for det, dei tilsette vil strekke meir til gjennom dagen til dei ulike oppgåvene og kunne gå frå avdelinga for å ta plantid utan å sitte med dårleg samvittigheit, det vil bli mindre sjukmeldingar pga utbrenthet og belastningsskader. I forhold til mange opningstider, så tynes det uti endene slik at det sårbart å vere åleine med mange eller er nesten heile barnegruppa på kun to vaksne. Eg meiner at ein burde vere minimum 5 vaksne pr avdeling for å dekke opp dagen og kunne ha mulegheit til å møte foreldre i garderoba ved levering og henting. Eg meiner at 5 vaksne og 20 store barn er nok, for da vil ein ved møte/pause kun vere 5 barn pr vaksen (4v), og under sjølve hovedaktiviteten ha mulegheit til å dele i mindre grupper på 3-4 ved feks lesestund, formingsaktiviteter, rolleleik, fysisk aktivitet og sørge for at ein ser kvar enkelt og leiken vil flyte bedre ved mindre konflikt, uro og støy.

Linda Berglid (Ulsteinvik, 2021-03-29)

#3291

Jobber i barnehage

Camilla Espeland (Bergen, 2021-03-29)

#3318

Jeg signerer fordi vi krever en bedre og reell bemanningsnorm, bedre rammer for barnehagebarna og høyere lønn for barnehageansatte.

Ines Grbo (Oslo, 2021-03-29)

#3323

Jeg er utdannet pedagog, har jobbet i yrket i 39 år, har vært med gjennom utallige endringer, har svelget altfor mange kameler, blir ignorert som fagperson, har ikke tid å bruke kompetansen min i hverdagen, bruker tid på administrasjon og vaktmesterjobbing istedenfor det jeg er utdannet til, jeg har dyktige medarbeidere som er slitne og desillusjonert, er lei av å måtte velge mellom pest og kolera hver uke, er lei av sprik mellom flotte ord i lov/Rammeplan og det vi har mulighet å gjennomføre, av å fake at vi gjør jobben vi er satt til, stridigheter mellom kommunale og private, av å manne meg opp hver dag jeg trår inn døren for å klare å møte det som står i kø innenfor, mest mest fordi jeg VIL BARNS BESTE, det var derfor jeg tok denne utdannelsen.

Elisabeth Norstrand (Bjørnafjorden, 2021-03-29)

#3324

Barna er de viktigste vi har

Marianne Haugan (Levanger, 2021-03-29)

#3330

Fordi barna fortjener det

Lisa Bakkejord Lundteppen (Tverlandet, 2021-03-29)

#3334

Jeg signerer, fordi dagens situasjon er uholdbar og uforsvarlig for både barn og ansatte!

Ida Martine Schei (Rennebu, 2021-03-29)

#3335

Det er behov for økt bemanning i barnehager, så vi får møtt barn med mange og ulike behov på best måte. Vi klarer ikke å møte de krav som stilles, det er for liten plantid, mange barn som trenger oppfølging, burde kunne sette inn vikar fra dag 1 osv. Dette er det korte svaret, for det finnes veldig mange flere grunner, som jeg kunne skrevet flere sider om.

Siri-Linn Skar (Kristiansund, 2021-03-29)

#3339

Jeg er en nyutdannet barnehagelærer som allerede etter et halvt år er utslitt og sjokkert over arbeidsvilkårene i praksis. For lønna jeg får for dette arbeidet får jeg for så vidt ikke boliglån heller, og er avhengig av mamma og pappa som medlåntakere. Jeg er helt forferdet over behandlingen av barnehagelærere og andre ansatte i barnehage i denne globale pandemien, men innser at det heller ikke til vanlig er gode nok vilkår. Det tar virkelig på å gå på jobb hver dag og vite at man heller ikke denne dagen kommer til å ha anledning til å gi barna et tilstrekkelig pedagogisk tilbud. Jeg tok ikke denne treårige universitetsutdannelsen fordi jeg ønsket å «passe barn».

Oda Nygaard (Moss, 2021-03-29)

#3346

Jeg jobber selv i bhg

Ole Faugstad (Tromsø , 2021-03-29)

#3347

For at barnehagepersonellet skal kunne møte behov hos barna, og virkelig ha mulighet til å jobbe etter tidlig innsats intensjonen. Skal de kunne jobbe forebyggende må det være nok personale tilstede hele ikke bare deler av den

Christine Rosenkilde (Oslo, 2021-03-29)

#3349

Jobber som pedagogisk leder i Bhg

Lene Søreide (Kristiansand , 2021-03-29)

#3354

Det er på tide at vår profesjon blir tatt på alvor! At vi blir lytta til, hørt og respektert!

Una Rivrud (Lier, 2021-03-29)

#3359

Jeg mener vi trenger bedre ressurser til å få en bedre barnehage hverdag, og mer bemanning.

Hege Bergersen (5179, 2021-03-29)

#3373

Jeg er pedagogisk leder og helt enig i oppropet!!!!! Nå er det på høy tid at vi blir hørt!

Viktoria Flatmo Hjelbak (Tverlandet, 2021-03-29)

#3376

Jeg signerte på grunn av at jeg ønsker en bemanningsnorm som utvides, og kan bli reel en forbedring for barnas beste!

Kari Anne Mathisen Vikan (6430 Bud, 2021-03-29)

#3377

Jeg er lei av dårlig lønn og for få ansatte

Andrea elstein Stensson (Oslo, 2021-03-29)

#3390

Jobber selv i barnehage, og slik som det er nå er verken forsvarlig for barna eller de ansatte. Det er helt uforståelig for eksempel når en skal få til plantid. Da er en plutselig 3 på 17 barn der en skal ta pauser og lage lunsj inni mellom å være med barna og en står der med 17 barn og 2 voksne. 2 voksne står da igjen og håper ingenting som krever en hel voksen skjer med noen av barna.

Kine Iren Johnsen Hamre (Trolldalssletta 112 , 2021-03-29)

#3392

Fordi jeg er en barnehageansatt

Anneli Løvhøiden (Vestmarka, 2021-03-29)

#3394

Jeg kjenner meg godt igjen i beskrivelse av min hverdag på jobb.

Linda Libeck (Tverlandet , 2021-03-29)

#3399

Er barne- og ungdomsarbeider i barnehage.

Kristin Solem (Oslo, 2021-03-29)

#3400

Jeg støtter utsagnet

Kristin Gromsrud (Rælingen, 2021-03-29)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...