Vi krever en bedre og reell bemanningsnorm, bedre rammer for barnehagebarna og høyere lønn for barnehageansatte

Kommentarer

#2405

Barna er det viktigste vi har og de fortjener at barnehagene har nok bemanning så de kan bli tatt godt vare på.Barna er fremtiden. Og de som jobber der fortjener mye bedre betalt for den viktige jobben!

Heidi Tornes Pedersen (Vikavegen 301 , )

#2410

Barnehageansatte er helter!

Cecilie Mastadøy (Hakadal, )

#2422

Jeg signerer fordi jeg jobber i barnehage og har tatt BUA men enda sliter led å få 100% fast jobb! Selv om drømmen min er å jobbe i Bhg! Samt for dårlig bemanning i barnehagene, mere barn, i små
Bhg og 0 fokus på å styrke bemanningen

Ingrid Hetty Andersen (Øvre eiker, )

#2425

Jeg er så enig og jobber selv som ped leder!!

Wanja Therese Standal (Sandefjord, )

#2452

Fordi jeg jobber i barnehage, og ser hva mangel på bemanning gjør med kvaliteten på arbeidet.

Malin Heggen (Trondheim , )

#2455

Jeg er barnehagelærerstudent og i tillegg mor til 3 barnehagebarn.

Mona Søndergaard (Arendal, )

#2475

Jeg signerer fordi jeg er førskolelærer og ønsker å fortsette å være det til jeg går av med pensjon.

Mari Elvsveen (Moss, )

#2481

Dagens bemanningsnorm gagner hverken barnehageansatte eller barnehagebarna.

Cecilie Ødegården (Brumunddal, )

#2485

Barna er det viktigste vi har! Ved å gi barn og unge en god barndom kan vi forebygge utrolig mye senere i livet. Hvor mange unge sliter ikke psykisk? Ved å også samarbeide godt med foreldrene kan vi unngå senere problemer. Viktigheten av en god barnehage er underkommunisert!

Marie Dullerud (2833, )

#2489

Bemanningsnormen er ikke reell i praksis!

Kristine Westbye (Sandefjord , )

#2496

Hvis jeg får barn kommer jeg ikke til å føle meg trygg på å levere fra meg den kjæreste jeg har til et barnehageteam som er tynnslitte og presset til bristepunktet. Hvordan skal de klare å se mitt barn og gi det hva det trenger hvis de er overlesset med arbeidsoppgaver som strengt tatt ikke er en del av kjerneområdet deres?

Camilla Heyerdahl (Oslo, )

#2497

Jeg mener barnehageansatte gjør en viktig jobb for samfunnet og at dem fortjener mere lønn for den gode jobben dem gjør

May Helen Kristiansen Lunde (Slettås , )

#2504

Jeg jobber i barnehage, og jeg er lei av å bli utnyttet. Ja til plass i vaksinekøen, høyere lønn, bedre bemanning, bedre pensjonsordninger og at politikerne lytter til oss!!

Linda Adams (Oslo, )

#2507

Unger i Norge trenger sikkelig bemanning i barnehagen!

Heidi Mindresunde (Bud, )

#2511

Jeg er lei av at vi som jobber i barnehage hverken får den lønna eller respekten vi fortjener!

Lene Husemoen (2619 Lillehammer, )

#2527

De fortjener det

Espen Hanssen Wik (Vega, )

#2537

For å sikre Norges fremtid! Dagens barn fortjener at bemannungsnormen oppfylles hele dagen, ikke bare 1 ½-3 timer om dagen.

Nina Oldebråten (Reistad, )

#2549

Jeg er helt enig i det som blir skrevet. Har aldri følt meg så lite verdt i dette yrket som nå. Det er på tide at vi blir tatt på alvor. Vi får nå høre at barnehage er viktig for de sårbare barna. Da må det også vide politisk vilje for dette. Tidlig innsats, sparer samfunnet millioner i framtiden. Da må det både Høyre lønn og bemanning økes.

Roger Husby (Fetsund, )

#2558

For å gi barn og fremtidige generasjoner en forsvarlig oppvekst!

Romina Yttesen (Oslo, )

#2559

De fortjener det.

Per-ivar Pedersen (Vega, )

#2562

Jeg jobber som barnehagelærer og kan snart ikke stå inne for det vi driver med. Det er snart ikke forsvarlig lengre. 22 barn på 2 voksne fra kl. 15.30? Eller fra 7.30-9.00? I realiteten er bemanningsnormen oppfylt ca 10% av dagen. Når man trekker fra pauser, møter, ppt-oppfølging, matlaging, rydding, veiledning ++ så gjenstår det ikke mange minuttene med full bemanning. Fortjener ikke barna bedre?! Hva med oss arbeidstakere? Nå kan vi ikke finne oss i dette lengre. Vi slites ut. Vi gjorde det før covid-19 kom som en bombe, vi gjør det nå, og det vil holde på sånn til vi ikke orker mer. Hva er resultatet? Jo, sektoren mister hinsides med kompetanse. Vi trenger flere hender, hele åpningstiden!

Wenche Meådal (Oslo, )

#2563

Barna trenger flere voksne på jobb.

Beata Karczewska (Enebakk, )

#2585

.

Jasmin Røgler (Lier, )Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...