Vi krever en bedre og reell bemanningsnorm, bedre rammer for barnehagebarna og høyere lønn for barnehageansatte

Kommentarer

#2202

Jobber på mitt fjerde år som barnehagelærer. Jeg håper på bedre rammer, slik at jeg kan holde ut i yrket. Både samfunnsøkonomisk og menneskelig må det da være bedre at barna får en god start, enn å måtte reparere dem sendere i livet.

Ingfrid-Johanne Nystad Helgesen (Bodø, 2021-03-28)

#2207

Jeg står opp for barna! Barna trenger voksne med god psykisk helse, overskudd, og kunnskap. Barnehagene trenger fagpersonell og tid til å planlegge, gjennomføre og reflektere i tråd med sentrale føringer og lokale tilpasninger. Barnehagesektoren må ses på som en profesjon der det arbeider fagpersonell og de skal lønnes deretter.

Gina Tangen (Rælingen , 2021-03-28)

#2222

Jobber i barnehage som assistent

Marte Melsom (Kodal, 2021-03-28)

#2229

Barnehagen er for de aller fleste det første steg i utvikling. Avgjørende tid for å ta neste steg i utviklingen.

Bjarne Harkinn (Furnes, 2021-03-28)

#2231

Bemanningsnorm i barnehagene er ikke endret selv om vi har helt andre grupper og alder på barn som er i barnehagene. Lengre dager og mange barn under 3 år.

Vigdis Løseth (6440 Elnesvågen , 2021-03-28)

#2242

Jeg jeg jobber i barnehage. Jeg savna å være sammen med barna og ikke gjør alt det andre som vi har blitt pålagt.

Nina Hildre (Ålesund, 2021-03-28)

#2244

Jeg signerer fordi jeg ser at de ansatte i barnehagen slites mellom ønsket om å gi hvert barn tilstrekkelig tid og alt det andre de må gjøre. Fordi jeg ønsker at barna min skal ha en barnehagehverdag med nok voksne hele åpningstiden!

Hanne Fjeldstad Macdonald (Ås, 2021-03-28)

#2247

Jeg signerer fordi situasjonen sånn den har vært i barnehager i Norge i årevis og slik den fortsetter å være er uutholdelig. Det må skje reelle endringer nå, ikke bare tomme ord.

Mikkel Klashaugen (Oslo , 2021-03-28)

#2268

Uten Barnehage heltene stopper Norge, så gi de et realt lønnsløft som står i stil til jobben de gjør.

Monica Hole (Svelvik , 2021-03-28)

#2288

Jeg jobber selv i barnehage og er veldig enig!

Malin Andersen (Sarpsborg, 2021-03-28)

#2294

På tide at alle som jobber får lønn som fortjent. Pr idag står ikke lønn i samsvar med jobben og ansvaret man har.

Camilla Sørlie (Skarnes, 2021-03-28)

#2301

Signerer fordi jeg er pedagogisk leder i en barnehage og er helt enig i alt som står ovenfor! ❤️

Cathrine Lunder Lie (Hvittingfoss , 2021-03-28)

#2317

Jobber som pedagogisk leder i privat barnehage

Cathrin Hopland (Bergen , 2021-03-28)

#2323

Jeg arbeider som spesialpedagog i barnehage, og kjenner helt klart på at arbeidspresset og restriksjonene, samt frykt for viruset ødelegger arbeidsgleden. I tillegg ser jeg at barna jeg følger opp (og de andre) faktisk ikke får det de har behov for på grunn av få og slitne voksne. Vi trenger mer kvalifisert personale inn i barnehagen. Ikke hvem som helst/ukvalifiserte vikarer. Og vi som står på hver dag fortjener bedre lønn og anerkjennelse

Sunniva Olsen (Tromsdalen, 2021-03-28)

#2327

Ønsker å bedre barnas trivsel og utvikling gjennom tettere bemanning gjennom dagen.

Elin Sæterhaug (Vikhammer, 2021-03-28)

#2331

Eg jobbar i barnehage og detta er viktig!!

June Aakre (Seljord, 2021-03-28)

#2336

Jeg er pedagogisk leder og er lei av å se hvordan vi i barnehagen hele tiden blir kuttet i budsjett og grunnbemanningen er for lav. Vi strekker oss i alle retninger hele tiden, for at barna skal ha det best mulig. Det snakkes nå om de sårbare barna. Aldri i løpet av de 11 årene mine i barnehagen har de sårbare barna fått så fokus. Håper inderlig at de sårbare barna er med i tankene og budsjettet når Coronaen er over!

Tonje Ørke (Randaberg, 2021-03-28)

#2346

Jeg ønsker at det skal bli innvilget mer ressurser og penger til verdens viktigste jobb!

Nina Sandmark (Trondheim, 2021-03-28)

#2348

Jobber i bhg

Rita Olsen (Kristiansund , 2021-03-28)

#2349

Dette må ordnes nå. Alt for dårlige vilkår lenge

Katharina Søreide (Os, 2021-03-28)

#2356

Jeg signerer fordi jeg er lei av å bli pisset på av regjeringen.

Morten Isaksen (Bergen, 2021-03-28)

#2365

Bemanningskravet burde gjelde heile opningstida!!

Silje Fjøsne (Stord, 2021-03-28)

#2374

Dere må tenke på oss nå. Vi er slitne!

Lars Inge Birkeland (Tønsberg, 2021-03-28)

#2378

Jeg er selv barnahagelærer og vet alt for godt hva vi står i hver eneste dag.

Karina Näsberg (Oslo , 2021-03-28)

#2385

Jeg jobber i barnehage selv i 15 år. Hele tiden føler jeg at dagen handler om overleve og jeg fikk for 3 år siden diagnose fibromyalgi 🤫 er i jobb 100 prosent og nå går jeg på jobb og later at jeg er frisk😢er helt enig med alt som står i teksten., vil bare si i tidleg at barnehageansatte trenger å få vaksinen FOR alle andre!!

Mirjana Mirkovic (Bidø, 2021-03-28)

#2396

Når det var kritisk med bemanning i bhg før pandemien traff, sjå føre deg scenariet som er no med fleire grupper-men IKKJE fleire tilsette! Det er ei sjølvfylgje at ansatte i bhg bør ha betre betalt!

Hildegunn Håvoll (Håvoll, 2021-03-28)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...