Innspill til revidering av nasjonale retningslinjer for fødselsomsorgen.

Kommentarer

#606

Jeg vil at hjemmefødsler skal være et tilbud over hele landet!

Miriam Morinoko (Dovre, 2021-03-18)

#620

Dette er viktig!!

Cathrine Nodberg (Oslo, 2021-03-31)

#625

Jeg har ett stort ønske om hjemmefødsel. I Bergen er det kun en jordmor som tilbyr hjelp ved hjemmefødsel og hun er fullbooket ved termin. Det er kjempe frustrerende at jeg ikke får føde hjemme i naturlige omgivelser, men må bli avbrutt midt i fødselsforløpet med å reise langt til sykehuset og alle rutinene man må gå igjennom der, før man kan prøve å gå inn i fødselsforløpet igjen, med gode hormoner som påvirker fødselen positivt.

Monica Håland-Ellingsen (Bergen, 2021-04-09)

#627

Jeg ønsker at alle skal ha et reelt valg om hjemmefødsel

Tommy Kire (Skiptvet, 2021-04-09)

#633

Jeg mener at hjemmefødsel bør være et offentlig tilbud. Per idag betaler vi selv for dette og får kun dekket en bitteliten del.
Jeg mener at alle bør ha retten og muligheten til å kunne velge selv hva som føles rett for dem.

Kathrine Vathne Rørtvedt (Kleppe , 2021-04-28)

#645

Jeg signerer, fordi jeg selv er gravid og opplever tilbudet slik det er i dag som magert, mangelfullt og ekskluderende ovenfor partner!

Tonje Halvorsen (FLISA, 2021-05-01)

#648

Jeg har hatt tre fantastiske fødsler på ABC-klinikken på Ullevål. Da jeg fødte der i august 2020 var det, slik som de to første gangene, fantastiske jordmødre som sørget for en trygg og god fødsel, men at de har blitt fratatt muligheten til å følge opp på samme måte i forkant av fødselen slik som de gjorde med meg ved mine to første fødsler (2014 og 2016), er en skam. Slike avdelinger burde få mer midler samtidig som man lærer og informerer fødende kvinner om hva det faktisk innebærer å føde på et slikt sted. Den type info må inn i fødselsomsorgen, vi burde ha kommet lenger enn dette i 2021.

mari dotseth (Oslo, 2021-05-01)

#667

Jeg signerer for livet og livene som ankommer moder jord.

Kristiane Bryn (Stabekk, 2021-05-03)

#668

Jeg signerer fordi jeg mener tilbud om hjemmefødsler bør organiseres av det offentlige fødselstilbudet i Norge.

Anne Maren Aabøe (Åros, 2021-05-03)

#693

Galskapen vil ingen ende ta.Vi treng føde og sykehus i nærheten av folk.

Ann Kristin Oldenborg (Kristiansund.N, 2021-09-22)

#698

Det trengs mer kontinuitet. Jordmorstyrte avdelinger. Mindre stress for mor og barn. Større helhet i tilbudet

Marie Berg (Oslo, 2021-09-22)

#699

Kvinner må bli hørt! Fødende er i en sårbar posisjon og har behov for fult aksept for sine behov.

Linda Kristin Unumb (Brandval, 2021-09-22)

#705

Kvinner fortjener å føde hjemme i sine trygge omgivelser, med en jordmor, og ikke bli tvunget til å føde på institusjon der risiko for komplikasjoner og intervensjoner øker.

Susann Widjegaard (Kvaløya, 2021-09-22)

#711

Kvinnehelse er et sterkt nedvurdert område. Gode svangerskaps- og fødselsopplevelser er viktig for etablering av tidlig mor-barn tilknytning og ønske om flere barn.

Mariann Væring (Ullensaker, 2021-09-22)

#721

Alle kvinner har rett på skikkelig hjelp før og under fødselen!

Karin Beate Skomsøy (Kristiansund , 2021-09-23)

#725

Fordi jeg som mor og bestemor vet hvor viktig det er å ha en god og forsvarlig fødeavdeling med god oppfølging før og etter for alle I hele landet hvor enn de bor.

Anne Marie Wærstad (Kristiansund , 2021-09-24)

#735

Jeg selv har opplevt vanskelige forhold rundt 2 fødsler og hører om mange andre som har lignende erfaringer. Dette påvirker oss og ofte vår relasjon til barnen resten av våre liv.

Ida Lifred Ludvigsson (Randaberg, 2021-09-28)

#756

Jeg ønsker å la fødsel følge et naturlig forløp uten å belaste allerede overarbeidet helsepersonell på sykehusene med mindre det blir akutt nødvendig. Sykehusfødsler øker sjansen for intervensjoner som er ment å redde liv men som unødvendig skaper stress for baby, mor, og partner i en sårbar tid.

Siri Veland (Paradis, 2021-09-30)

#765

Dårlig erfaring med sykehusfødsler, opplevde veldig mye stress og dårlig oppfølging under begge mine fødsler på sykehus. Ikke minst at jeg ikke kjente noen av jordmødrene som var med meg.
Skulle mye heller hatt samme jordmor under fødsel, som fulgte meg opp i svangerskapet. Ville valgt hjemmefødsel eller fødestue neste gang, hvis dette var et tilbud.

Anne Lene Evenstuen (Gol, 2021-09-30)

#782

Jeg er enig i at tilbudet til fødende som ønsker en hjemmefødsel eller en mer naturlig fødsel enn på sykehuset bør styrkes.

Maren Elise Bengtson (Oslo, 2021-10-01)

#794

Fordi jeg ser viktigheten av dette, særlig etter å selv ha født på den jordmorstyrt enheten ABC på Ullevål i sommer. Både jeg og barnets far følte oss trygge, sett og godt ivaretatt på oppfølgingen før fødsel, gjennom hele fødselen, i barseltiden og ved behov for samtale i ettertid. Vi ønsker å føde der igjen og ønsker at andre skal få muligheten til å benytte seg av dette og lignende tilbud i uoverskuelig framtid, både på Ullevål og andre steder i landet.

Marte Baartvedt (Oslo, 2021-10-02)

#799

Normal fødsel bør tas vare på. Den unike kunnskap og erfaring som norske jordmødre står for fortjenes å løftes frem. Kvinner har rett til medbestemmelse.

Janne Karin Vartdal (6030 Langevåg, 2021-10-02)