Innspill til revidering av nasjonale retningslinjer for fødselsomsorgen.

Kommentarer

#9

Alle kvinner har rett å velge sin beste.

Celin Celin (Hafrsfjord , 2021-02-23)

#12

Da jeg skulle føde mitt andre barn måtte jeg flytte til et sted 5 timer unna familien min for å få den fødselshjelpen som var tryggest for babyen og meg. Nemlig hjemmefødsel med kjent jordmor og kjente folk rundt meg. Det er på tide at hele fødselsomsorgen i Norge organiseres rundt å skape trygghet og valg for den som skal føde. Og det er viktig med kjent jordmor gjennom graviditet, fødsel og tiden etterpå. Samt muligheten til å velge å føde der du føler deg tryggest. Norge skryter på seg å være ett av de beste landene i verden å føde i. Det kan vi også bli, hvis vi gir den gravide kvinnen makten og setter henne i midten. Jeg drømmer om å kunne reise til jordmor gjennom svangerskapet for å ringe henne (eller en av kollegaene i den lille gruppa deres) og si at nå er fødselen i gang. At hun kommer hjem til meg og tar imot babyen. Og blir med meg på sykehus og tar imot babyen der i stedet om noe uforutsett skulle skje. At hun så kommer på hjemmebesøk etterpå, sjekker sting og svarer på alt jeg glemte at jeg lurte på rett etter fødselen. Og avslutter med 6 ukerskontrollen. DA kan vi med rette si at vi har verdens beste fødselsomsorg.

Ingeborg Kramprud (Malmefjorden, 2021-02-23)

#13

Fordi jeg er kvinne ❤

Karianne Dahler (Geithus, 2021-02-23)

#16

Jag är väldig enig, förstår inte varför ett så rikt land som denna inte har fler val möjligheter när det kommer till något som är så viktigt inte är prioritet.

Jennifer Andersson (Oslo, 2021-02-23)

#20

Ingen familier er like. Det må være opp til hver familie hvordan de løser barsel, permisjon osv...

MONA THALBERG (Svinndal , 2021-02-23)

#22

Hjemmefødsel burde være mer valgfritt for alle uavhengig av økonomi.
Veldig gode erfaringer!

Lill-Tove Solmyr (Askim, 2021-02-23)

#25

Jeg har hatt en sykehusfødsel og en hjemmefødelse. Skal nå føde barn nr tre og velger igjen og betale for å få lov til å føde hjemme, noe som er helt bakvendt. Ved at hjemmefødsel ikke er et offentlig fødetilbud fremkommer det som om dette er noe som ikke er ønsket/anbefalt av staten.
Hjemmefødsel er et fantastisk alternativ for mødre med normale og uproblematiske svangerskap.

Cesilie Veimoen Vangen (Harstad, 2021-02-23)

#43

Jeg signerer fordi jeg mener at hjemmefødsel i dag ikke er et reelt tilbud. Jeg ønsker hjemmefødsel el lignende. Likevel kommer jeg til å dra på sykehus... jeg er jo ikke syk. Jeg skal bare sette et barn til verden og vil så veldig gjerne gjøre det i omgivelser som støtter flyten av oksytocin heller enn adrenalin.

Ida Arnesen (Stjørdal, 2021-02-24)

#47

Jeg signerer fordi jeg støtter fullt ut at fødende skal ha et valg. Vi som føder hjemme avlaster sykehusene og staten for tusenvis av kroner for «sykehusplassen». Slik den mangelfulle ordningen er i dag finnes det kun et valg for de som har høy inntekt. Det koster mellom 10 og 15k å føde hjemme. Dette er fordi jordmødrene må jobbe i enkeltmannsforetak.
Jeg har selv født hjemme. Min far betalte for det.

Gunvor Brinch (Oslo , 2021-02-24)

#48

Jeg synes alle bør ha mulighet til å velge om de vil føde hjemme, på fødestue eller på sykehus. Jeg er så utrolig takknemlig for at jeg fikk muligheten til å velge da jeg skulle føde mine barn. De to første ble født hjemme og den siste på sykehus. Måtte alle kvinner i Norge få den samme muligheten.

Heidi Hanevold, fysioterapeut med spesialisering i kvinnehelse

Heidi Hanevold (Forsøl , 2021-02-24)

#51

Drevet med hjemmefødsler siden 1978. Sterk overbevisning om at dette er riktig for kvinner som ønsker det.

Vigdis Myhre (Sandefjord, 2021-02-24)

#67

Jeg har selv født hjemme, planlagt og assistert av jordmor. Det var en fantastisk fødsel, og både jeg og min partner opplevde det som adskillig tryggere og roligere enn våre to foregående sykehusfødsler.

Gro Rike Koveland (Kristiansand, Agder, 2021-02-24)

#68

Dette er viktig. Det angår oss alle.

Marthe Lea Haualand (Sand, 2021-02-24)

#78

Kvinner trenger absolutt flere valgmuligheter om fødested.

Sigrid Norseth (Oslo , 2021-02-24)

#80

- Fordi det er skremmende at kvinner velger å føde uassistert hjemme på grunn av økonomisk begrensning eller mangel på hjemmejordmødre
- Kvinner trenger valgmuligheter, det er best å føde der en selv føler seg trygg.
- Forskning viser at det er trygt, og faktisk det beste for friske kvinner med friskt barn i magen.

Elin Myran (Oslo, 2021-02-24)

#83

Det er åpenbart at kvinners stemmer skal bli hørt i noe som kun de kan oppleve! Det er en vesentlig faktor at kvinnen selv føler seg trygg og ivaretatt, dette gjøres best om kvinnen selv får velge det som er best for henne!

Isabelle Aguilera (Stavern, 2021-02-24)

#99

Jeg signerer fordi jeg gjerne vil ha tilbud om hjemmefødsel. Har hørt om andre som har hatt det og hadde en kjempe positiv opplevelse og følte seg mer ivaretatt enn når de fødte på sykehus.

Merethe Turner (Nordre Follo, 2021-02-24)

#105

Dette er så utrolig viktig! Forskningen taler for seg selv: Hjemmefødsel burde være en del av det offentlige tilbudet!
Mangel på dette tilbudet kan ikke styres på bakgrunn av ubegrunnet frykt.

Eva christina Heide collin (Bærum, 2021-02-24)

#110

Jeg signerer fordi jeg som jordmor ser hvor viktig det er for kvinners trygghet og fødselsopplevelse, at hun kan få føde der hun ønsker og på den måten hun ønsker! Det være seg planlagt hjemmefødsel til selvbestemt sectio!

Tuva Falch Skrondal (Oslo, 2021-02-24)

#111

Dette er så viktig! Vi må sørge for at kvinner har de valgene som de har krav på🙌🏻❤️

Eva Rose (Isfjorden, 2021-02-24)

#114

Fordi ingen fødsler er like

Nora Seljehammer (Drammen, 2021-02-24)

#119

Norge henger alt for langt etter når det kommer til fødselsomsorgen. Såklart hjemmefødsel bør være en del av tilbudet! Fødsel er ofte ikke en akuttsituasjon som trenger å medikaliseres.

Marit Haug (Hell, 2021-02-24)

#131

Fordi samfunnet er tjent med en mer differensiert og bedre barselomsorg.

Katrine Francesca Andreotti (Oslo, 2021-02-24)

#142

Det er en selvfølge

Annikken Mikkelborg (Oslo, 2021-02-24)

#144

Jeg signerer fordi jeg som fødselspsykolog vet hvor viktig valgfrihet i fødsel er, for kvinnen, mannen og barnet, for familien videre i livet, for fysisk og for psykisk helse både den første tiden men også videre i livet. Og fordi jeg vet hvor viktig det er for samfunnet, at fødselsomsorgen er god. Jo følelsesmessig tryggere og bedre fødselsopplevelser, jo mer oxytocin/reseptorer - i barn og mor, jo mer oxytocin I mennesker jo mer omsorg og empati, og jo bedre tar vi be på hverandre og oss selv og kloden vår også.

Maren Kongelstad (Bekkestua , 2021-02-24)

#146

Jeg ønsker å føde hjemme neste gang jeg får barn!

Kristin Indreeide (Hønefoss, 2021-02-24)

#154

Kvinner i Norge trenger et trygt fødetilbud, også hvis de ønsker hjemmefødsel.

Kari Merete Brønstad (BERGEN, 2021-02-24)

#157

Helt enig!

Kari Amriati (Kolbotn, 2021-02-24)

#161

Dette er et viktig innspill! Dagens private tilbud gjør det umulig for jordmødre som også jobber i helseforetak å kunne tilby hjemmefødsel, fordi det ikke er noen back-up for dem når de må rykke ut / være i beredskap. Det skulle bare mangle at dette blir er offentlig tilbud, slik at kvinnene får et reelt valg. Sannsynligvis vil det også føre til færre inngrep i fødsel.

Elisabeth Sæther (Ålesund, 2021-02-24)

#164

Dette er viktig

Solvor Sleveland (Stavanger, 2021-02-24)

#176

Jeg signerer fordi alle kvinner fortjener god føde- og barselsomsorg og de fortjener å kunne velge å føde der det passer dem.

Carina Olufsen (Tromsø, 2021-02-24)

#183

Når en kvinne føder, skapes også en mamma. Om kvinnen føler seg trygg og respekter, har det enorme ringvirkninger på henne, barnet/a hennes og hennes familie. Desverre er det mange kvinner (inklusiv min første fødsel) som ikke opplever fødselen som noe trygt. Vi trenger et mangfold i fødetilbud, der hjemmefødsel med jordmor må være et tilbud. I fremtiden med mer anti-resistente bakterier bør det vurderes om deler av Norges fødetilbud bør flyttes vekk fra sykehus-instutisjonene. På min tredje fødsel velger jeg å føde hjemme med en jordmor som kjenner meg.

Johanne Houge (Oslo, 2021-02-24)

#184

Norge må gi kvinner et differensiert fødetilbud, i praksis.

Aina Wendelborg (Drammen, 2021-02-24)

#185

Dette er viktig.

Borgar Tronrud (Hønefoss , 2021-02-24)

#194

Jeg signerer fordi alle har rett på den fødselen de ønseker.

Aili Kjølås-Sæverud (Bergen, 2021-02-24)

#198

Mener dette er viktig, både som jordmor og som kvinne

Lone Sellin (Verdal, 2021-02-24)