Bevar Bredtvetskogen!

Kommentarer

#603

Bredtvetskogen er viktig for folks trivsel og nærhet til naturen.

Mari Riise (Oslo, 2021-02-18)

#606

Jeg signerer fordi jeg mener det er riktig og viktig å bevare Bredtvetskogen. Jeg støtter de grunnene som er angitt i Akers Avis onsdag 17. februar 20121 og på denne siden.

Erik Åldstedt (Oslo, 2021-02-18)

#613

Jeg refererer til teksten ved siden av.

Sigrun Åldstedt (Oslo, 2021-02-18)

#616

Ønsker å bevare Bredtvet jordet som det er. Til lek og tur.

Gro Wavik (Bredtvet, 2021-02-18)

#619

Vi er heldige som har så mye flott natur i Groruddalen, men vi har ingen natur å miste!

Aleksander Engevik (Oslo, 2021-02-18)

#620

Skog er viktig! Også i Groruddalen!!

Kirsten Berrum (Oslo, 2021-02-18)

#623

For mye avskogning. Vi og dyrene trenger marka!
Fengsel kan bygges utenfor byen!

Jenny Arneberg (Oslo, 2021-02-18)

#625

Folk i Groruddalen trenger dette vakre området som et pustehull.

Maren Rismyhr (Oslo, 2021-02-18)

#628

Jeg signerer fordi jeg ikke ønsker et høyrisikofengsel midt i midt boområde!

Sissel Robertsen (Oslo, 2021-02-18)

#632

Jeg vil ha skogen vår som den er i dag . Legg det til Vestkanten i stedet.

Lena Pedersen (Oslo, 2021-02-18)

#633

Østkanten trenger de få grønne lungene som er.

Zandra Kleven (Rasta, 2021-02-18)

#644

Jeg bruker dette området ofte med skoleklasser.

Marianne Rangsvåg (Oslo, 2021-02-18)

#649

Bredtvet må beholde det lille som er av grøntareal!

Maria Årthun (Oslo, 2021-02-18)

#653

Eg ofte går tur i denne skogen når eg besøker familie på Veitvet, og eg ser kor viktig den er for barna og alle som bur der. Bevar skogen!

Signe Myklebust (Drammen , 2021-02-18)

#655

Oslo trenger natur i byen. Dette fengselet kan fint plasseres utenfor Oslo.

Iren Karlstad (Dalholen, 2021-02-18)

#658

Önskar inte utbygging.

Johan Norin (Olso, 2021-02-18)

#663

Fordi vi trenger natur og grønne arealer i byen vår!

Malin Olsen (Oslo, 2021-02-18)

#666

Mener det er et stort press på Groruddalen og at alle grønne lunger må bevares for dem som bor der.

Eivor Pihl (Fetsund, 2021-02-18)

#668

Jeg er sterkt i mot denne utbyggingen

Frode Hellesnes (Akerlia 2d, 2021-02-18)

#674

Jeg vil gjerne beholde skogen på Bredtvet! Ønsker heller ikke et mega fengsel der.

Simen Sortland (Oslo, 2021-02-18)

#686

Brukte denne skogen mye dag jeg bodde i Oslo, og unner nærmiljøet og beholde sin grønne lille lunge!

Idun EiNe (Bergen , 2021-02-18)

#689

Fordi eksisterende Bredtvet fengsel er et historisk viktig signalbygg i området som må få ligge fritt, og Bredtvetjordene er en viktig del av nærområdet. Siktlinjer og området forøvrig er sterkt truet av planer om både massiv blokkbebyggelse på Rødtvet og plan om et gigantisk fengsel på Bredtvetjordene.

Edvin Hammervold (Oslo, 2021-02-19)

#691

Å legge et høyrisikofengsel i Bredtvetskogen kan sammenliknes med å legge et høyrisikofengsel i friområdene på St. Hanshaugen, Torshovdalen eller Frognerparken. Temmelig ugjennomtenkt!

Marit Skotheim (Oslo, 2021-02-19)

#693

Området må bevares. Vi har nok betongklosser i Groruddalen om vi ikke skal miste Bredtvetskogen til et stort fengsel. Statlig uforstand og arroganse!!

Nina Larsen (Oslo, 2021-02-19)

#695

Jeg er oppvokst på Kalbakken, lekte og gikk på skikurs i Bredtvetskogen og fortsatte med turer med bikkja. Jeg vil ha flere grøntområder i Groruddalen, ikke færre. Slutt å legge all dritten hit.

Tone Kjersti Zander (Tonsenhagen, 2021-02-19)

#696

Skogen er viktig p bevare og det siste Groruddalen trenger er et gigantfengsel

Miguel Paulos (Oslo, 2021-02-19)

#697

Hør på folket, bevar Bredtvetskogen.

Sarah Wille (Oslo, 2021-02-19)

#704

Vi må bevare Oslos grønne områder. Ikke mer utbygging !

Lajla Werner (Oslo, 2021-02-19)

#709

Den skogen må bevares! Er helt enig i teksten over.

Sonja Bunes (Oslo, 2021-02-19)

#713

Det er på tide å prioritere beboerne i Groruddalen og ikke bare utenforstående statlige og kommersielle aktørers interesser. Først ble vi pådyttet den store godsterminalen på Alna, deretter ble Fossumdiagonalen utsatt på ubestemt tid. Vi som bor her er skvist inn mellom tung infrastruktur som hemmer og motarbeider bevaring og utvikling av funksjonelle boligområder. Bredtvetområdet binder sammen Veitvet, Kalbakken, Flaen og Nordtvet gjennom en grønn lunge. Dette kunne blitt enda bedre utnyttet, og også lenke sammen begge sidene av Groruddalen. Stier, småveier og ikke minst grøntarealer er viktig for et boligområde. Mye livskvalitet og funksjonalitet blir borte hvis vi blir nødt til å bare bruke de store, tungt trafikerte strøkene til å ta oss frem. Bredtvedt kan fremdeles reddes. La oss gjerne utvikle det, men ikke med et kjempefengsel. Det er frihet og myke flater vi trenger mer av her.

Elisabeth Fryking (Veitvet, 2021-02-19)

#720

Grøntarealer i Grorud burde være fredet!

Sonja Gullerud (Oslo, 2021-02-19)

#726

Synes at det lille som finnes av grøntområde bør få være. Hvorfor ødelegge noe så idyllisk som den lille sletta som folk og barn har glede av. Nei finn dere et annet område enn å ødelegge her.

Turid Mathisen (Oslo, 2021-02-19)

#728

Vi trenger Bredtvetskogen

Anita Liavik (Oslo, 2021-02-19)

#729

Jeg er nabo med fengselet. Og bruker området rundt

Hilde Sørli (Oslo, 2021-02-19)

#732

Reagerer på hvor lite det tas hensyn til bebyggelse og skogsområder rundt fengselet. Er det noe dritt så plasser det i Groruddalen er tydeligvis tanken.

Gro Evensen (Oslo, 2021-02-19)

#734

Vi trenger flere grønne lunger her på Veitvet og de få vi har brukes av alle, store som små.

Ellen Pande rolfsen (0596 Oslo , 2021-02-19)

#739

Jeg har bodd ti år på Veitvet, og gikk ofte natur i denne lille perlen av en skog. Håper inderlig lokalmiljøet kan få beholde denne. Vi har ingen flere grønne arealer å miste! Tenk på barna som bor her på nedsiden av Trondheimsveien.

Gro Aasgaard (Drammen, 2021-02-19)

#742

Det er toppen av frekkhet at Statsbygg i sin planskisse viser til at det blir et nytt grøntareal på 28 000kvm. Dette er allerede et grøntområde i dag. Den reelle situasjonen er jo at grøntområdet blir mindre.

Knut Astad (Veitvet, 2021-02-19)

#743

Jeg signerer fordi vi trenger at det fortsatt er grønne lunger i nærmiljø også i Groruddalen!

Gunnhild Vikhamar (Oslo, 2021-02-19)

#744

Jeg støtter aksjonen Bevar Bredtvetskogen.

Erling Jan Sørensen (Oslo, 2021-02-19)

#746

Jeg mener at fenglset kan bygges et annet sted fe. På vestsiden av Oslo?

Nufri Lekaj (Oslo, 2021-02-19)

#750

Jeg signerer fordi jeg synes det er viktig å verne om de små naturlommene vi har i området og fordi Groruddalen fortjener det

Mona Nerli (Veitvet, 2021-02-19)

#758

Vi kan ikke miste mer natur. Vi trenger de smulene som er igjen!

Else Birgitte Remmen (Oslo, 2021-02-19)

#760

Vi må bevare de grønne lungene vi har i Oslo, Bredtvetskogen brukes av innbyggerne i nærområdet og har et reint dyreliv. Utbygging av fengselet er stikk i strid med Groruddalssatsingen!

Anne-Lene Bull (Oslo, 2021-02-19)

#763

La oss beholde grøntområdet som har et rikt fugle- og dyreliv. Det brukes også som turområde for både barn og voksne.

Karianne Sigvartsen (Kalbakken, Oslo, 2021-02-19)

#767

Vi trenger de grønne lungene som finnes! Bruk pengene til å bygge nytt der fengselet allerede står! Gamle tomter må brukes, ikke ta mer av naturen!

Torhild E Floberg (Beverveien 25, 2021-02-19)

#768

La Groruddalen få bevare grøntområdene - et fint område som benyttes både sommer og vinter.

Bente Helen Simensen (Oslo, 2021-02-19)

#769

Jeg signerer fordi Bredtvet er hundremeterskogen for barnehager og skoler i nærheten. 🌳🐝🌼

Heidi Kristin Claussen (Oslo, 2021-02-19)

#770

Naturskog er viktig!

Daniel Hovland (Kalbakken, 2021-02-19)

#773

Ikke bygg ned friområdene i Groruddalen!

Bente Johansen (Bjerke, 2021-02-19)

#777

Jeg elsker bredtvetskogen

David Leite (oslo, 2021-02-19)

#779

Fordi jeg vil bevare de få grønne områdene vi har igjen i Groruddalen!

Bjørn Tørhaug (Grorud, 2021-02-19)

#783

Bor på Rødtvet og vil bevare skogen fremfor store bygninger. Et fengsel passer ikke inn i vårt bomiljø.

Wenche Wexhal (Oslo, 2021-02-19)

#785

tanders3@getmail.no

Turid Andersen (Stovner, 2021-02-19)

#786

Jeg ønsker at barn/ungdom/voksne som bor på Grorud og Bjerke skal få beholde det nydelige området.

eli terese folden (oslo, 2021-02-19)

#790

Jeg signerer fordi vi trenger skogen her på Veitvet!

Liudmyla Koval (Oslo, 2021-02-19)

#791

Jeg bor på Rødtvet, og jobber på Veitvet, så dette er et kjent og kjært område som vi må beholde.

Tone Gundersen (Oslo, 2021-02-19)

#793

Jeg bor i nær området og vil bevare Bredtvet skogen, grønn området er viktig for oss som bor her.

Lan Thi Thu Nguyen (0596, 2021-02-19)

#794

Trenger skogen i nærmiljøet.
Er områder på vestkanten av byen vurdert ?
Fengsler generelt synes jeg må ut av byen.

Odd Lien (Oslo, 2021-02-19)

#795

Er uenig i planene

Bjørn Tore Stølen (Oslo, 2021-02-19)

#798

Vi har mer enn nok trafikk i området. Det er galskap å bygge et stort fengsel her. Alt som alle andre ikke vil ha i sitt nærområde , MÅ IKKE legges i Groruddalen !

Trond Ullerflaen (Oslo, 2021-02-19)

#799

Jeg bor på Veitvet, og skogen betyr mye for meg som bor her, med Bredvet som nærmeste nabo

Camilla Elise Andresen (Oslo, 2021-02-19)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...