Si nei til ny språkvurdering i barnehagen

Kommentarer

#823

Vi må bruke våre ressurser for å jobbe for barns trivsel, trygghet, kompetanse og språkutvikling. Å teste alle barn, vil ta mye tid bort fra barn som trenger at vi følger tett opp og er tilstede. Vi tester ikke for testens skyld. Der vi mener vi bør teste, benytter vi de metoder og tester som passer det aktuelle barnet vi er urolige for.

Cathrine Darre (Oslo, 2021-02-02)

#834

Jeg mener barn må tas på alvor, og man må være lydhør overfor barns behov. Regjeringen bør snu seg rundt og se på hva barn i norske barnehagar VIRKELIG trenger, og det er bedre rammer og nok bemanning gjennom hele dagen. Og kanskje skolen må styrkes også?

Eva Markegård (Hemsedal , 2021-02-02)

#835

Jeg mener at vi ansatte i barnehagene ikke skal drive med den type kartlegging.
Vi har nok pålagte oppgaver, samtidig som vi mangler nok bemanning.
Ja til ny bemanningsnorm.
Med flere pedagoger ble det mindre ansatte på avd, grunnet plantid..

LisbethBye Karlsen (Nittedal, 2021-02-02)

#837

Fordi barnehagene ikke trenger flere oppgaver og dokumenter som tar bort tid fra det som er viktig. Lek, språk, felleskap, inkludering osv... vi trenger mer personell!!!!

Rita Hansen Genc (Stokke, 2021-02-02)

#852

Det holder å språkteste de språklig svake- ikke samtlige barnehagebarn.

Unni Høiberg (Sagstua , 2021-02-02)

#870

Forslaget til endring baserer seg på feil beskrivelse av virkeligheten. Rammeplanens ord om anerkjennelse av barnets språk og kultur må ikke bli nedvurdert. Forslaget er skjult fornorskingspolitikk. Det er gjort før mot samer ,reisende og andre, noe politikere senere har bedt om unnskyldning for. Vi må ikke gjøre samme feil igjen!

Truls Hagland (Stavanger, 2021-02-02)

#881

fordi barnehage er ikke skole.

john Nikolai Løkke (Tromsø, 2021-02-03)

#883

Dette er feil vei å gå, hilsen barnehagelærer og høgskolelektor

Guro Gjerstadberget (Oslo, 2021-02-03)

#889

Testing løser ikke dette problemet.

Randi Hovgaard (Askøy, 2021-02-03)

#897

Jeg signerer fordi jeg støtter protesten. Det strider mot mitt pedagogiske grunnsyn da jeg vil møte barn som et subjekt. Hvis jeg skal måle opp deres språk ikartlegging, ser jeg ikke barnet som et subjekt, men et objekt.

Abdellah Majouh (Dramnen, 2021-02-03)

#906

Jeg signerer fordi førskolebarn skal få lov til å være barn og ikke tvinges i en skolelignende situasjon og tenkning.

Rolf Reikvam (Sørum, 2021-02-03)

#910

Som pedagogisk leder i barnehagen syns jeg dette er latterlig. Dette viser utrolig mistillit til vår profesjon. Og at vi skal vurdere barn som ikke går i barnehagen? Hvor skal vi få den tiden fra? Og forventes det at barna bare skal være trygge nok på oss til at vi faktisk får gjennomført noe slikt? Dette er bare tull.

Anja Zekic (Oslo, 2021-02-03)

#918

Jeg signerer fordi dette ikke er løsningen for å styrke barns språk. Barn må få leke i barnehagen og lære språk i motiverende situasjoner. Barnegruppene må reduseres slik at samspillet mellom barn og voksen blir ivaretatt uten at barnet må vente på tur i alle situasjoner og tider på dagen.

Gunvor Brinch (oslo, 2021-02-03)

#921

Jeg signerer for dette er absolutt ikke akseptabelt!

Karolina Wiik (Oslo, 2021-02-03)

#923

Flere voksne inn i barnehagene er god forebyggende helse på alle måter.

Hilde Samuelsen (Porsgrunn , 2021-02-03)

#935

Eg signerer fordi språkproblem er samansett. Meir kartlegging vil ikkje hjelpe. Meir ressursar til barnehagar, skular og sosiale tiltak er del av svaret.

Hege Grov (Oslo, 2021-02-03)

#959

Jeg signerer fordi jeg vil være på barnas lag!

Sverre Thorstensen (Ski, 2021-02-04)

#972

Jeg er uenig i at barns språkutvikling blir bedre ved å bruke tid på kartleggingsverktøy på alle barn . Dette er dårlig bruk av vår tid . Tid som kan brukes på tilstedeværende voksne som setter ord på og støttet hvert enkelt barns utvikling og opplevd mestring i hverdagen .

Tone Botten (Drammen, 2021-02-04)

#975

Dette tar verdifull tid bort fra barna og undergraver barnehagelærerens faglige vurderinger

Ingrid onsum berg (Ålesund, 2021-02-04)

#978

Jeg signerer fordi dette er politisk avgjørelse, ikke pedagogisk avgjørelse.

Emine Koyuncu (Oslo, 2021-02-04)

#979

Jeg signerer fordi lovkrav om vurdering av alle barns norskspråklige kompetanse ikke er riktig tiltak for å sørge for at barna lærer og utvikler seg. Jeg mener tiltak som flere pedagoger og økt bemanning, lovfestet krav til morsmål støtte og økte midler til hjelpeapparatet mener vil treffe bedre. La barnehagelærerne få jobbe med barna i stedet for å bruke unødig tid til kartlegging og vurdering!

Helene Andersen (Stavanger , 2021-02-04)

#983

Jeg signerer fordi, dette kampen er kjempe viktig for å få en bedre barnehagetilbud i Norge.

Margarita Troncoso (Oslo, 2021-02-04)

#988

Jeg mener at barn ikke skal settes i en bås, og at bruk av standardiserte kartleggingsverktøy nettopp gjør dette. Profesjonen fortjener mer tillit og anerkjennelse for det arbeidet innebærer.

Elisabeth Rånes-Thommesen (SØRUMSAND, 2021-02-04)

#990

Barn er forskjellige. Det minste de trenger er å tilpasse seg i ulike skjemaer. Unødvendig stress både for barn, foreldre og ansatte.

Inga Staneviciene (Tønsberg, 2021-02-04)

#993

Dette er en mistillit til profesjonen. Barnehagelærere jobber med dette daglig.

Ulrika Hanssen (Fredrikstad, 2021-02-04)

#997

Jeg signerer for å beskytte barnas barndom, frihet og rett til å bare være barn!

Sandra Holth Jansen (Vikersund , 2021-02-04)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...