Si nei til ny språkvurdering i barnehagen

Kommentarer

#411

Det er bare feil på så mange måter.

Hanne Johansen (Drøbak, 2021-02-01)

#416

Det er ikke flere timer å gjøre mer for i barnehagehverdagen . Vi sliter fra før med å ta ut de 4 vi skal.

Inger-lise Bø (Drammen, 2021-02-01)

#426

Mer bemanning og krav om formell barnehagefaglig kompetanse hos alle ansatte vil gi kvalitet i det pedagogiske arbeidet - ikke kartlegging av det enkelte barn

Magritt Lundestad (Knapstad, 2021-02-01)

#427

Barna trenger ikke flere voksne som vurderer dem ut fra et skjema, de trenger flere voksne som kan stimulere dem språklig og samhandle med dem hver dag, gjennom hele dagen i alle aktiviteter og gjøremål slik at språket knyttes til den situasjonen de er i.

Elin Gunhild Skjulestad (Arendal, 2021-02-01)

#428

Dette er ikke til barns beste

Anne Stine Bergsløkken (Oslo, 2021-02-01)

#430

Språk utvikling er viktig Ja. Men vi må ikke ta barndommen fra de barna, å starte å gi skole press på barna i den aldren vil ødelegge motivasjonen deres og selvtilliten.

Hassan Butt (Oslo, 2021-02-01)

#431

Jeg mener er kartleggingspåbud ikke løser språkutfordringene.
Bruk heller lovverket som er idag og følg opp bhg, kommuner hvor det må brukes mye ressurser på språkoppf. I 1. Kl.

Grethe Mølmshaug (Spydeberg, 2021-02-01)

#432

Jeg er barnehagelærer og jobber som pedagogisk leder. Jeg stiller meg 100% bak argumentene i dette oppropet

Eirin Runde (Nærbø, 2021-02-01)

#460

Enig i innholdet i oppropet.

Hans Rørholt (Oslo, 2021-02-01)

#472

Jeg i mot at dette skal lovfestet, barnehagene har jobber kontinuerlig med barns språkutvikling, som legger vekt på barnets ressurser og ikke begrensninger. Samtidig som det er er rett og slett bortkastet tid og ikke minst penger for en ny ordning som allerede er velfungerende. Satsningen bør heller ligge på tettere bemanning i barnehage og skole.

Jacqueliene Franco Wright (Oslo, 2021-02-01)

#482

Som førskolelærer med erfaring fra arbeid med barn med ulike språkvansker støtter jeg dette fullt ut.

Linn-Mari Büscher (Horten, 2021-02-01)

#492

Jeg er motstander av forslaget om språkvurdering i barnehagen

Tor Arne Sørensen Lillehammer (Ås, 2021-02-01)

#498

Jeg er enig i det som blir skrevet.

Linneleen Skoli Slettingdalen (Vear , 2021-02-01)

#514

Politikere skal ha tillitt til vår evne til å vurdere et barns språkkunnskaper. Det å teste alle for alt hele tiden vil gi et feil fokus på barndom og barndommens egenverdi. Eg barn er mer enn bare en skår på en test. Vi har heller ikke tid til det. La oss heller arbeide med språk i praksis, heller enn å jobbe med testing.

Jan Erik Handegard (Sandnes, 2021-02-01)

#517

Det er ikke dette vi barnehagelærere vil bruke tiden vår på, vi vil heller ha MER TID SAMMEN med barna!

Jenny Söderman (Oslo, 2021-02-01)

#541

Unødvendig tidstyv!

Jenny Mordal (Randaberg, 2021-02-01)

#543

Språkvurdering utover det som allerede praktiseres er ikke bare helt unødvendig, men skaper også ulikhet i alt for tidlig alder

Erik Brubak (Indre østfold , 2021-02-01)

#545

Vi trenger ikke flere verktøy !

Lilly Mulobela (Vestfold, 2021-02-01)

#548

La fagpersonene i bh sammen med foreldrene vurdere hvem barn som er i behov av kartlegging.

Anniken Aaltvedt (Porsgrunn, 2021-02-01)

#549

Det er galskap og skaper tapere fordi barn utvikler språket forskjellig.

Ingebjørg Vik (Nordre Frogn, 2021-02-01)

#550

Eg signerer fordi eg er enig!

Olaug Drabløs (Ålesund, 2021-02-01)

#559

Jeg signerer dette oppropet fordi denne typen kartlegging er menigsløs, av mange grunner: de ansatte mangler karteggingskompetanse og som phdstipendiat i pedagogikk mener jeg dette ikke er nødvendig kompetanse i en barnehage, resultatene fra slike kartlegginger brukes til å fremme politiske visjoner som ikke har noen utdanningsmessig funksjon, språk er en sentral del av menneskelig sosialisering og dette kan anses som hovedvirksomheten til barnehage (ergo er uformell språkopplæring allerede i gang i skrivende stund), tiltakene som nødvendigvis vil komme for å "rette opp i" 1-6 åringers manglende språk vil, i verste fall virke dårlig inn på fremtidig opplevelse av inkludering og utdanningsmotivasjon. Dette er noen få grunner jeg kommer på mens jeg ligger på sofaen og skriver. Dette er dårlig kamuflert xenofobisk politikk og har ingen pedagogisk verdi, overhodet.
Pedagogisk hilsen
Christian Huseby
Stipendiat Pedagogikk
Lærerutdanningen HVL

Christian Huseby (Laksevåg, 2021-02-01)

#560

Jeg stoler på barnehagelærere sin kunnskap og erfaring osom gjør at de kan vurdere selv hvilke barn som har behov for kartlegging. Selvstyre og tillit er viktig for å bevare profesjonen. Kartlegging tar mye ressurser og legger vekt på en normalutvikling som kanskje ikke passer for alle pga noen kanskje er flerspråklige eller har utfordringer hjemme, vurdering av hvor barnet er og om det trenger ekstra tiltak gjøres allerede i hverdagen uten at det nødvendigvis skrives ned.

Nora Johannessen (Oslo, 2021-02-01)

#574

Fordi vi skal holde “testregimet” laaaaaangt vekk fra barnehagen.

Kit Skar (Oslo, 2021-02-01)

#575

Fordi jeg har trua på at barnehagelærere alt vet hva de må gjøre. Jeg har tro på deres kunnskap og profesjonelle skjønn. Og jeg mener alle barn må få lære og oppdage i sitt tempo!

Lise Juritsen (Hokksund , 2021-02-01)

#579

Det er helt feil bruk av ressurser. Kartlegging hjelper ikke barn i språkutviklingen, men kompetente voksne som har tid til å bruke språket i det pedagogiske arbeidet gjør!

Anne-Dorthe Aasen (Hakadal, 2021-02-01)

#580

Regjeringen lytter ikke til fagfolk på gulvet.

Inger-Lise Drengsrud Dagl (Gullaug, 2021-02-01)

#594

Jeg jobber som pedagogisk leder i bhg og jeg mener sterkt at dette er en negativ utvikling.

Magnus Frøyen Sander (Oslo, 2021-02-01)

#597

En ny doktoravhandling viser at barn ikke lærer norsk av å trene på norske ord, men av å bli inkludert i samtaler (Giæver, 2020). Derfor er det meningsløst å konsentrere språkarbeidet i barnehagen om det som enkelt lar seg kartlegge. Vi vet hva som skal til for å at barn blir inkludert i samtaler og får mulighet til å lære språk: Nok kvalifiserte barnehagelærere og ansatte som tar seg tid til å lytte til, leke med og hjelpe alle barn, og lærere i skolen som er kvalifisert til å fortsette dette arbeidet.

Helene C. Halvorsen (Oslo, 2021-02-01)

#598

Fokuset på testing og resultater med tilhørende kåring av vinnere og tapere kommer allerede tidlig nok som det er for små barn.

Vivil Selliseth Bakken (Bergen, 2021-02-01)

#599

Personalet i barnehagen må bruke tiden de har til pedagogisk arbeid direkte med barn og ikke på å fylle ut skjema som gjør at de må bruke den tiden de har igjen for å finne ut om de mestrer eller ikke. Dette stjeler tid for å tilrettelegge for og støtte om barnas lek, og ikke minst bare være i leken ..,,,,

Kjellaug Løland (Sola, 2021-02-01)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...