Nei til økt biltrafikk gjennom borettslaget vårt

Kommentarer

#1

Jeg signerer fordi jeg ikke vil ha en bilvei på et område som i dag er bilfritt.gjennom fossumsletta borettslag og 50 ,52,54 og56 rett ut i fossum veien som allerede er sterkt belastet av trafikk

Toril Kristiansen Børstad (Oslo, 2021-01-23)

#2

Jeg bor her og vil ikke ha trafikken enda mer tett på.

Berit Cecilie Aarhoug (Oslo, 2021-01-23)

#8

Jeg bor her og det er nok villmanskjøring på fossumveien, ønsker det ikke nærmere blokkene vi bor i og hvor barna leker. Dette er vel ikke gjennomtenkt?

Bjørn Erik Sollien (Tante ulrikkesvei 38d 0984 oslo, 2021-01-23)

#10

Jeg bor i borettslaget og har barn som leker i området. Har ingen barn å miste. Hvis planen går gjennom så er det nesten 3 veier å krysse for å komme til sentret og leke mulighetene til barna blir svært begrenset. I tillegg til fare for liv og helse

Sajad Ellahi (Oslo, 2021-01-23)

#11

Vi kan ikke åpne opp for trafikk i borettslaget og spesielt ikke steder hvor barn leker (og aker) og det er mye folk som går Borettslaget har satt opp bommer nettopp for å begrense biltrafikken i borettslaget og slik må det forsette å være. I tillegg er situasjonen for fotgjengere, bilister, syklister etc blitt mye verre etter at gangbruen over Fossumveien ble fjernet. Det har blitt veldig vanskelig og belastet i Fossumveien etter gangbruen ble fjernet og jeg ser farlige situasjoner der mer eller mindre hver dag. Hold fotgjengere+barn adskilt fra bilveiene og lag mer grønne og trygge områder rundt borettslaget og ikke motsatt. Forslaget fra kommunen virker ikke gjennomtenkt og tar ikke hensyn til beboerne i Fossumsletta Borettslag og de som ferdes der hvor veiene er planlagt til å gå. Har noen i kommunen bare sittet på kontoret og sett på et kart og planlagt
og tegnet de nye veiene uten å involvere de dette faktisk vil berøre?

Hans-Petter Ruud (Oslo, 2021-01-23)

#14

Jeg bor i borettslaget og ønsker ikke gjennomtrafikk i et område hvor barn daglig ferdes og leker. Veien vil i tillegg gå helt inntil en populær akebakke for de minste

Steinar Børstad (Oslo, 2021-01-23)

#19

Forslaget er tankeløst mht. til beboerne i borettslaget og den generelle trafikale situasjonen som allerede er i området.

John Fredrik Seyffarth (Oslo, 2021-01-23)

#21

Jeg bor her. Det kan bli mye trafikk for barna våres.

Muhammad Zia Hussain (Oslo, 2021-01-23)

#30

Er ikke enig i planen.

Tom Harby (Oslo, 2021-01-23)

#32

Boretslaget jeg bor i, blr forbi bilfritt og trykt for barn!

Line Benedicte Bagge (Oslo, 2021-01-23)

#36

Jeg signerer fordi dette er et overtramp ved å velge en skisse som skaper mye trafikk i vårt boligområde. Dere får finne andre løsninger som ikke ødelegger rolige områder egnet for barn og beboere.

Valarmathy Rasasingam (Oslo, 2021-01-23)

#38

Jeg ikke vil ha biler kjørende i borettslaget vårt. Det blir en unødvendig vei.

Shivaram Sivasubramaniam (Oslo, 2021-01-23)

#42

Løsningen er uheldig og er en stor risiko for beboerne o borettslaget

David Nordli (Oslo, 2021-01-23)

#43

Fordi jeg er oppvokst her og vet utfordringene biltrafikk inne i boretslaget vil føre til.

Ehtsham Ellahi (Oslo, 2021-01-23)

#47

Har ingen barn å miste

Nazia Akhtar (Stovner, 2021-01-23)

#54

Vi kan ikke ha en trafikkert vei inne i et område hvor det har vært bilfritt hele tiden, der barna kan leke fritt og trygt.

Britt Floberg (Fossumsletta borettslag, 2021-01-24)

#55

det er helt vanvittig at biltrafikk skal legges til et BRL hvor barn leker . Det er en trasee hvor barn hopper paradis, leker fotball, prater med hverandre . Jeg håper de rette personer tar til vettet og forstår at denne planen er total feil

Wenche Sindborg (OSLO, 2021-01-24)

#61

Økt trafikk betyr utrygghet for barn og eldre!

Malika Akarkach (Oslo, 2021-01-24)

#64

I’m against that plan to give more access to cars which will affect our property and our children and our daily life.

Elyes Ahmed (Tante Ulrikkes 50 A, 2021-01-25)

#74

Vil ikke ha mye traffik i boretslag.Barna må ha plass å leke uten flere biler.

Maciej Kusmierz (Tante Ulrikkesvei 52 B, 2021-01-30)

#76

Ønsker ikke mer biltarffik !!!

Anna Gierczak (Tante Ulrikkesvei 52 B, 2021-01-30)

#78

Jeg har selv oppvokst i en av 50 blokkene, som barn på 70-80 talle. Da var det bilkjøring og parkering foran 50 blokkene. Husker ikke det som veldig trykkt. Bare egstlige foreldre,når man var ute å lekte.

Heidi Sigvik Petersen (Oslo , 2021-01-30)

#79

Jeg ønsker ikke økt trafikk eller veier gjennom i vårt nabolag. En ting er støy nivå vil bli større. Den andre er at barn kan allerede løpe rundt trygt og ha det godt rundt nabolaget, så jeg ønsker ikke at dette skal ødelegges for dem eller for eiere av kjæledyr som også liker å gå turene sine rundt her. Ikke ødelegg den sikkerheten vi har i borettslaget, vær så snill.

Jimmy Rystad (Oslo, 2021-01-30)

#83

Jeg har vokst opp med slekt og venner i området og synes det blir en helt håpløs trafikkløsning. Det må da være bedre løsninger enn dette .

Morten Waglen (Mortensrud, 2021-01-30)

#84

Tidligere beboer på Stovner som anser dette som et stort problem

Angela Nygaard (Sem, 2021-01-31)

#89

Nei til mer trafikk i borettslaget og nærområdet. Vi ønsker mindre trafikk og mer grønne områder som er bilfrie.

Marta Solfrid Ruud (0984, 2021-01-31)

#102

Nei til økt biltrafikk gjennom borettslaget som familien min bor på.

Ratheka Jeyasuthaharan (OSLO, 2021-02-05)

#104

Jeg vil ikke at barna våre skal bli på kjørt av biler.

Bilal Hussain (OSLO, 2021-02-05)

#109

Vil ikke ha biltrafikk

Anitha Rasasingam (Oslo, 2021-02-20)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...