La utekontakten i Målselv bestå!

Kommentarer

#6

Målselv trenger utekontakten! Ungdommene våre fortjener å ha et slikt tilbud

Gry Frantsen (Bardufoss, 2021-01-12)

#9

Viktig for alle, forebyggende, ensomhet behov for samtale

Arnt Ove Skjellberg (Bardufoss , 2021-01-12)

#17

Dette er viktig for all ungdom i nærområdet!

Espen Isaksen (Målselv, 2021-01-13)

#26

Jeg signerer fordi utekontakten har etablert seg godt på kun 4 måneder og ungdom trenger dette tilbudet i Målselv

Gørill Traasdahl (Bardufoss, 2021-01-13)

#30

Dette er et fantastisk tilbud, som for meg virker som en veldig god investering i ungdommen. Mye bedre å forebygge på denne måten enn å måtte ta kostnadene i ettertid. Både for ungdommen og det offentlige. Jeg synes det er hårreisende at dette reduserer i den grad det er vedtatt og krysser alt som krysses kan for at Målselv kan revurdere denne avgjørelsen.

Maren Aanes (Målselv, 2021-01-13)

#33

Dette er en viktig funksjon i kommunen som endelig er på plass etter mange års fravær. Det tar tid å bygge opp en slik funksjon og tror at vi har rett mann i denne stillingen nå. Brytes dette opp, må man begynne på nytt igjen. Tåpelig av kommunen å kutte på dette.

Daniel Engen (Bardufoss, 2021-01-13)

#41

Dette er et unikt tilbud i en kommune som har sterkt behov for denne type hjelp til ungdommen

Liv Tøllefsen (Bardufoss, 2021-01-13)

#43

Ungdommen i Målselv fortjener å ha en utekontakt.

Silje-Kristin Fjeldstad (9325 Bardufoss , 2021-01-13)

#47

Jeg synes dette er et viktig tilbud t ungdommmen i Målselv 🤩

Kristine Fosli (Katlstad , 2021-01-13)

#55

Helt nødvendig, basta ...

Anne-Karin Larsen (9321 Moen, 2021-01-13)

#59

Ungdommene trenger noen andre å snakke med.

Merete Olsen (Moen, 2021-01-13)

#60

Æ meine at utekontakten må fortsette i den størrelsen den no har fått innarbeidet sæ i. Det e rett å slett galskap at ikkje kommunen klarer å finne penger til dette. Kan foreslå at kommunen tar av brøyte budsjettet, for der må d jo stå mye penger.

Hanne Moen (Karlstad, 2021-01-13)

#69

Alle tall peker mot at det her er noe Målselv ikke bare burde men må prioritere. Noe annet vil være direkte uetisk og empatiløst.

Torbjørn Sandnes (Målselv , 2021-01-13)

#70

Viktig sak!

Adrian Traasdahl (Målselv, 2021-01-13)

#75

Utekontakten kan være med og forebygge for psykisk helse hos ungdommer som sliter i Målselv. Det er kommunen sitt ansvar å ta vår ungdoms psykiske helse på alvor, slik at kommunen viser at de bryr seg om ungdommen.

Heidi Simonsen (Bardufoss, 2021-01-13)

#76

Ungdommene er viktige for kommunen, kommunen er viktig for ungdommene.
La utekontakten bestå!
Sats på de unge. Gi dem gode, trygge og forutsigbare arenaer å være på. Utekontakten er en slik arena.

Bente Pedersen (Moen, 2021-01-13)

#77

Jeg signerer fordi jeg mener utekontakten er et viktig forebyggende lavterskel tilbud til ungdommer som trenger det mest. Å la være kan føre til større utfordringer og mye høyere utgifter på sikt.

Marte Solem (Målselv, 2021-01-13)

#79

Dette er et viktig tilbud til ungdommene i kommunen

Aslak Prestbakmo (Mellembygd, 2021-01-13)

#81

Etter et forferdelig 2020 med flere tragiske hendelser blandt bygdas unge ble det lovd at det skulle satses på ungdommen- det varte dessverre ikke lenge... Ungdommene har det siste året måtte tåle mye og mange har vært mye alene pga covid-restriksjoner. Mange unge sliter- utekontakten har virkelig stått på for dem.
Dette kuttet en SKAM av Målselv Kommune!!

Siv-Merete Helland (Bardufoss, 2021-01-13)

#83

Målselv kommune må bevilge penger til Utekontakten i Målselv. Horribelt at Målselv kommune v/rådmannen ikke tar ungdommen på alvor 😡.

Britt Andreassen (Målselv, 2021-01-13)

#89

Jeg signerer fordi det er utrolig viktig for Målselv ungdommen å ha dette tilbudet. Målselv har ikke så mange tilbud som dette og da er det viktig at vi hvertfall må ha et slikt tilbud. Det er viktig for ungdommen å få et bedre sosialt liv og miljø og det er godt for helsa. La dette behovet bestå!

Charite Esp (Målselv/Kongsberg , 2021-01-13)

#92

Gjenopprett Utekontakten!

Tore J. Haugen (Olsborg, 2021-01-13)

#93

Ungdommene fortjener tilbudet

Inger Lise Skogstad (Moen, 2021-01-13)

#95

Det er særdeles viktig med kompetente og tilstedeværelse av trygge voksne for å ivareta barn og unge, gi fritidstilbud og jobbe for å bedre psykiske helse.

Jøran Paulsen (Hammerfest, 2021-01-13)

#96

La utekontakten i Målselv bestå! Ikke skjær ned på tilbudet!

Solfrid utby Haugli (Storhaugen , 2021-01-13)

#102

Noen saker er viktigere enne andre. Forebyggende virksomhet og psykisk helsevern er en slik viktig sak som ble ivaretatt av tre dyktige folk.

Hermien Prestbakmo (Rundhaug, 2021-01-13)

#105

Jeg signerer for å protestere mot at administrasjonen i Målselv kommune motarbeider et politisk vedtak. Og fordi jeg ikke tør å være med på at vi kutter et lavterskel tilbud for ungdom og psykisk helse.

Ragnhild Furebotten (Moen, 2021-01-13)

#110

Målselv trenger dette lavterskeltilbudet. Vi har gjennom mange år erfart tragedier. Vi har ingen møteplasser for ungdom utenom idrett og kultur. Gjennom mitt mangeårige virke som pedagog, så vet jeg at mange sliter. Mvh Tor Eriksen

Tor Eriksen (Bardufoss , 2021-01-13)

#118

Alle ungdommer har behov for samlingsplass utenom idrettsarenaer

Åse Engseth (Karlstad , 2021-01-13)

#120

Et tilbud hvor voksne ser sårbar ungdom er utrolig viktig forebygging for alvorlig psykiske helseplager. Likt tilbud i bygd og by!

Lena Myrvoll (Tromsø, 2021-01-13)

#121

De ungdommene som trør utenfor eller befinner seg på kanten av samfunnet skal også taes vare på, sees og hjelpes opp og fram. Jeg kan ikke se hvordan vi skal ha råd til ikke å ha dette tilbudet i Målselv, gjenopprett Utekontakten til et gagnbart tilbud umiddelbart.

Birgit C Sandnes (Moen, 2021-01-13)

#122

Vi må satse på ungdom, forebygge og vise at vi tar psykisk helse på alvor. Det er viktigere nå enn noen gang.

Henrik Stangnes (Bardufoss, 2021-01-13)

#124

Jeg signerer fordi vi må satse på ungdommen, bygdas framtid! Hvis de ikke trives her som ungdommer vil de mest sannsynligvis flytte vekk fra kommunen når de blir eldre!

Anita Kristensen (Bardufoss, 2021-01-13)

#135

Utekontakten er meget viktig i forebyggende arbeid blant våre kjære ungdommer!

Bjarne Olsen (Olsborg, 2021-01-13)

#140

Dette trenger vi!

Tom Hansen (Bardufoss, 2021-01-13)

#142

Ungdommen fortjener dette.

Iain Simpson (Bardufoss, 2021-01-14)

#152

Ungdommene i Målselv trenger dette tilbudet!

Kristin Elverum Tråsdahl (Bardufoss, 2021-01-14)

#156

Utekontakten er viktig og må videreføres.

Daniel Sætermo (Moen, 2021-01-14)

#163

UTROLIG VIKTIG FOR UNGDOMMEN!!!!!

Tonje Brandsegg (Bardufoss, 2021-01-14)

#165

Det er et viktig tilbud for ungdommene i bygda, da det ikke er noen ungdomsklubb i Målselv, eller annet opplegg for unge som ikke driver med idrett.

Eva Veines Veines (Moen, 2021-01-14)

#169

Kutt i forebyggende arbeid er farlig. Det er heller ikke god kommuneøkonomi.
Målselv nyter stor respekt blant nabokommunene i nord. Et kutt som dette vil bli lagt merke til, og skade omdømme.
Det tar år og bygge opp. Tenk kreativt, snu dette. Får dere til å snu dette, øker dere bolyst og tilflyttingsmuligheter.

Svein Spjelkavik (dverberg, 2021-01-14)

#174

Ungdom i Målselv fortjene å bli prioritert.

Katrine Gregussen (Finnsnes, 2021-01-14)

#175

Pysisk helse har aldri vært viktigere.. Vet av 100 tals på min alder og ned som trenger hjelp å et slikt tilbud!!

Rus å angst problematik.

Kim Andre Melkild (Målselv, 2021-01-14)

#177

Ungdommen i Målselv trenger et sted å treffes .

Astrid Fagertun (Bardufoss, 2021-01-14)

#179

I ei tid hvor mye er låst og stengt er det viktig at ungdommene i Målselv møter åpne armer EN plass❤️

Line Presthaug (Bardufoss, 2021-01-14)

#187

Målselv trenger utekontakten !

Anita Svendsen (Målselv, 2021-01-14)

#189

Som lærer på Bardufoss ungdomsskole ser jeg daglig at det er mange elever som har behov for det tilbudet og kontakten utekontakten gir. Vi har mange sårbare ungdommer som trenger dette tilbudet. På sikt vil det lønne seg samfunnsøkonomisk.

Britt Håker (Takelvlia , 2021-01-14)

#196

Fordi vi trenger utekontakt i Målselv. Blir et hån mot ungdommen og andre, om dette blir borte.

Helene-Iren Hagensen (Moen, 2021-01-14)

#199

Et viktig tilbud til unge. Det er lite til tilbud utenom idrett i kommunen, noem føler de kanskje faller utenom. Noen sliter av ulike grunner, og da er et lavterskeltilbud veldig viktig.

Mai Grete Velta (Bardufoss, 2021-01-14)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

kysytään!-- Large modal -->