Slå ring om Valestrand oppvekstsenter!

Kommentarer

#5

Skolen er livsnerven i bygdesamfunn. Uten skolene dør bygdene ut.

Laila Vihovde Bruvik (Haugesund , 2021-01-06)

#19

Fordi me trenger skolen på Valestrand

Dawid Walkosz (Valevåg, 2021-01-06)

#23

Småskoler i distriktene er viktige i en så langstrakt kommune.

Stine Prøysen (Sveio, 2021-01-06)

#29

Ett godt tilbud med oppvekstsenteret lokket meg til å flytte fra sentrale Haugesund til idylliske Valevåg. Hadde all den gjentatte raslingen om nedleggelse vært like tydelig den gang hadde jeg ikke gått med på å flytte. La skolestrukturen være som den er. Behold oppvekstsenteret som gir trygge rammer for barn og voksne fra barnehagestart til de går ut av 7 klasse.

Silje Beate Valen (Valevåg, 2021-01-06)

#31

Vi trenger en skole til barna våre i nærheten.

Bente Hegna Gravelsæter (Valevåg, 2021-01-06)

#43

Jeg signerer fordi dette var barneskolen min i 7 år. Det er en fin skole å gå på med supre lærere. Det er et bra læringsmiljø der, og man lærer å være med medelever på tvers av alder. Det er fint at det er få elever for da har lærerene bedre oversikt dersom det skulle skje noe gale. Denne skolen er en viktig ting for Valestrand, og den bør absolutt ikke legges ned!

Silje Hetlesæter (Sveio, 2021-01-06)

#45

Barna mine går på skole og i barnehagen der.

Iselin Hammer (Valevåg, 2021-01-06)

#56

Lokalskulane er viktige for både elevane og bygdene.

Ole Velde (Auklandshamn , 2021-01-06)

#60

Oppvekstsenteret i Valestrand er viktig for bygda og dei som ønskjer å bu der.

Bjarne Hetlesæter (5554 Valevåg, 2021-01-06)

#67

Omsorg, trivsel og læring for små barn skal ikkje målast i kroner og øre

Kjetil Tvedte Grutle (Auklandshamn, 2021-01-06)

#71

Jeg signerer fordi eg støtter skulen og samfunnet vår i Valevåg.

Esther Jebelli (Valevåg, 2021-01-06)

#72

For Valestrand!

Jomar Valen-Spångberg (Valevåg, 2021-01-06)

#80

Det bør vera ein skule nord i Sveio!
Valestrand bør bestå!

Elin D. Hetlesæter (Sveio , 2021-01-07)

#81

Me er avhengig av skulen vår. Skal dei til Førde mister me verdifull tid saman, ungane mister tid dei kunne brukt med vener. Det er allerede lange avstander IG mykje køyring, me er fornøyde slik me har det no!

Anne Lise Økland (Valevåg , 2021-01-07)

#86

Vi ønsker å beholde skolen for barna våre!

Merete Eriksen Lier (Liereid, 2021-01-07)

#87

Skule er viktig for ei levande bygd!

Åge Åsbø (Straumøy, 2021-01-07)

#92

Skulen skal me ha!

Jofrid Valen (Valevåg, 2021-01-07)

#94

Valestrand e den nærmeste skulen i bygda. Det hadde vært dumt om skulen blir stengt

Tobias Sjursen (Valevåg, 2021-01-07)

#98

Veldig trist at kommunen velger å bestille en ekstern rapport som foreslår nedlegging av skulen i Valestrand. Et bevis på at Sveio kommune jobber iherdig med å få lagt ned skulen i Valestrand. Levende bygder som jobber for, er det ihvertfall ikke. Hilsen fra en som har søskenbarn som går på skulen.

Daniel DeNiazi (SVEIO, 2021-01-07)

#102

Trenger skule og barnehage i valestrand

Nina Vihovde (Tittelsnes, 2021-01-07)

#103

Min gamle skole. Familie og onkel barn som går der nå

Kristian Økland (5555 Førde, 2021-01-07)

#105

Jeg signerer fordi jeg vil at mine tre barn har en skole i nærheten her i Valevåg. Skolen var med en grunn for at vi flyttet hit. Valevåg som en kultur- og familiebygd trenger en skule for å vokse videre og til å tilby aktiviteter for hele familien. Den er viktig for samholdet i bygda.

Marco Thomas (Valevåg , 2021-01-07)

#106

Fordi eg vil at heimbygda mi fortsatt skal være ein god og trygg plass å vekse opp i , slik eg hadde det då eg vaks opp.

Roger Gravelsæter (Bjørnafjorden, 2021-01-07)

#107

Barnebarna våre treng Valestrand oppvekstsenter

Ragnfrid Høgås (Stord , 2021-01-07)

#119

Oppveksttunet er viktig for bygdene som bruker den.

Annett Garvik (Garnes, 2021-01-07)

#125

Jeg signerer fordi jeg vil at bygda nord i kommunen skal FORTSETTE å leve. Den er ikke allerede død, slik rapporten sier. En rapport helt bak mål, som mangler god kildekritikk og som har et fattig språk. Det er ikke til å tro at denne blir brukt som et argument i det hele tatt.

Silje Grutle (Sveio, 2021-01-07)

#132

Bygdene treng skulen sin! Ein skapar ikkje levande bygder med å leggja ned skulen!
Framfor å bruke fleire millionar kun i Sveio Sentrum, kva med å spre dei i kommunen slik at alle få glede av dei? Det er ikkje berre i Sveio ein treng leikeplass! Eller å halda ein skule open? Desse millionane kjem frå skatt samla inn i heile kommunen, og pengane burde fordelast på like mange område! Ein god kommune jobbar med å halda alle bygdene levande, ikkje berre sentrum!

Susanne Førde (Førde i Sveio, 2021-01-07)

#138

Sveio politikere tar feil valg. Hør på bygdafolket. Skole og barnehage er minste felles multiplum for å få vekst i bygda.
Kroner må spares på "død" ting ikke livsnerven i ei levende bygd.

John Olav Hammer (Valevåg, 2021-01-07)

#154

Selvsagt må det tilbys visse fasiliteter nord i kommunen også :-)

Sjoerd Weterings (Sveio, 2021-01-07)

#157

Jeg vil verne et bra liv på utkantene. Dette er en opp og gående aktiv landsbygd.

Linda Breistig (Tittelsnes, 2021-01-07)

#159

Viktig for nordre del av Sveio. Barneskulen eg sjøl gjekk på. Nedlegging er ikkje framsteg!

Reidun Breistig (Haugesund, 2021-01-07)

#162

Vi har hytte i Valevåg og er glad i bygda, innbyggerne og oppvekstsenteret. Det er et viktig samlingspunkt i bygda, og må få være i fred.

Maylinn Olsen Halkidis (Nesttun , 2021-01-07)

#164

Ja til levende bygder!

Heidi Ljøen (Auklandshamn , 2021-01-07)

#170

Jeg signerer fordi jeg forstår godt at skulen er viktig for framtidå dokkas og tilflytting.

Ingri Kathrin Bua (Sveio, 2021-01-07)

#171

Et levende samfunn, er avhengig av et levende MANGFOLD som kan ivareta alle våre nyanser og behov. Vi trenger trygge og solide individer som står trygt i seg selv og tørr og tenke modige tanker for framtiden og morgendagens løsninger. Samt at fungerende småsamfunn er Ikkje så sårbare for bl.a "Pandemier" o.l.

Odd Arne Eikeland (Liereideidvegen 247, 2021-01-08)

#173

Søttar distriktsvenleg tiltak og god framtidsplanlegging i ein elles baktung komune.

Sigmund Skard (Valevåg, 2021-01-08)

#179

Eg gjekk alle 7 åra mine på Valestrand oppvekstsenter og er glad for at eg fekk gå der. Ein god skule med gode lærarar og eit flott uteareal med mange moglegheiter. Noko av det kjekkaste er at det er mogleg å sykla til skulen, noko eg sat veldig pris på i «si tid». Ta vare på bygdemiljøet.

Endre Hetlesæter (Haugland, 2021-01-08)

#187

Eg vil etablera meg i bygdo og ha ein lokal skule for mine framtidige barn.

Lars Erik Kvamsøy Eriksen (Valevåg , 2021-01-09)

#188

Det er viktig at vi verner om småskolene

Anne grethe Rossehaug (Auklandshamn, 2021-01-09)

#190

Eg signere fordi Valestrand treng skulen for å vera attraktiv !!

Kristin Svendsbø (Kolbes, 2021-01-09)

#191

Jeg er enig i oppropet.

Jan Eriksen (Valevåg, 2021-01-09)

#199

Alle trenger nærskolen sin

Kjersti Anita Heiem (Haugesund, 2021-01-10)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...