Wizz Air ut av Norge

Kommentarer

#1205

Ta vare på Norske arb plasser.
Til normal lønn og frihet til å organisere seg.

Pål-Espen Tønnessen (Stokke, 2020-12-30)

#1212

Ønsker et seriøst næringsliv med bedrifter som har tariffavtale .

Arnt Henning Larsen (Stavanger , 2020-12-30)

#1222

Ønske om et solid arbeidsliv for alle.

Siri Follerås (Oslo , 2020-12-30)

#1229

Stopp fagforeningsknusing!

Vidar Aas (Tana, 2020-12-31)

#1235

Min plikt

Roger Robstad (Kristiansand , 2020-12-31)

#1259

De har ingenting i Norge å gjøre. De er her kun for å presse ut konkurrenter i dårlige tider, og det er bare et skittent spill.

Susanne Nesthus (Oslo, 2020-12-31)

#1263

Kyniske kapitalister har vi nok av. Her må forbrukermakten si klart ifra at slik vil ikke nordmenn ha det. Store sosiale avstander er roten til mye trøbbel, som vi ikke er tjent med her i landet.

Bjørn Erik Bakke (VENNESLA, 2021-01-01)

#1287

Mot sosial dumping fagforeninger knusing og svekking av velferd staten .

Torgrim Øverbø (Prestfoss , 2021-01-01)

#1292

Jeg signerer fordi jeg støtter norsk arbeidslivskultur og norske flyselskapers betydning for trygging av viktig infrastruktur. WizzAir krever retten til ulike konkurranseforhold og innrømmer at de ikke kan konkurrere på like vilkår. Aksept for WizzAirs piratstrategi er ensbetydende med å undergrave og kaste vrak på forholdene vi har i norsk arbeidsliv. Arbeidsmiljøloven neste skalp for WizzAir?

Pål Christian Bruseth (Rørvik, 2021-01-01)

#1308

Flygere og kabinansatte skal ha rett til å være fagorganiserte og ha ei anstendig lønn. Jeg sier nei til sosial dumping og fagforeningsknusing, og nei til Wiss Airs røvertokt av det Norge har bygd opp.

Astrid Hoem (Steinkjer, 2021-01-02)

#1314

Jeg vil at det skal være ordnede arbeidsforhold og at de som vil organisere seg skal få gjøre det. Også få ei lønn å leve av og ikke sosial dumping

Torbjørg Misund (Bærum , 2021-01-02)

#1315

For å støtte nasjonale flyselskaper og arbeidsplasser.

henry rasmussen (leines, 2021-01-02)

#1322

Vi må forsøke å bevare
en utjevningsmodell i lønnspolitikken. Norge er ikke lenger en velferdsstat av sosialistisk modell, og aksepteres dette, er det fritt frem for utbytting og turbokapitalisme. Fagforeninger er vernet mot utbytting og profittjag over velferd og sikkerhet.

Endre Vasstrand (Asker, 2021-01-03)

#1323

Jeg signerer fordi jeg støtter LO.

Brit Fredheim (Asker, 2021-01-04)

#1325

Sosial dumping og angrep på den norske modellen er uakseptabelt!

Nikolai Stetzer Oldervik (Oslo, 2021-01-04)

#1329

Sosial dumping undergraver den norske modellen og alt fagbevegelsen står for.

Vidar Holm (Lillestrøm, 2021-01-04)

#1333

Urettferdig konkurranse som går utover arbeidsforhold og betingelser

Kenneth lo Bergersen (Fyllingsdalen, 2021-01-05)

#1337

FÅ WIZZ AIR UT AV NORGE!

ronja brox (oslo, 2021-01-05)

#1339

De behandlet ikke sine ansatte med respekt. Fagforeninger er til for arbeidere

Turid Lundby (Oslo, 2021-01-05)

#1352

På norsk jord gjelder norske lover.

Tor Arne Robertse (Hvaler, 2021-01-06)

#1353

Organisasjonsretten/tariffavtaler er grunnleggende.

David Robert Coyle (Bergen, 2021-01-06)

#1354

Retten for arbeidstakere til å organisere seg
er fundmental. Vi trenger ikke firmaer av typen Wizz Air i Norge.

Dagfinn Hjelseth (Oslo, 2021-01-06)

#1356

Fagforeninger er vikt for et velfungerende demokrati.

Guttorm Glomsås (Askøy, 2021-01-06)

#1357

Jeg skal heller gå dit jeg skal enn å bruke Wizz Air. Fagforeningsknuserne vil vi ikke ha i Norge!!

Ole Petter Sæbø (Fyllingsdalen, 2021-01-06)

#1366

Jeg er imot sosial dumping

Jan Erland Asbjørnhus (Geithus, 2021-01-06)

#1379

Selskaper som ikke aksepterer fagforeninger og som gir fullstendig blaffen i sine ansatte har ingenting i Norge å gjøre.

Line Farrelly Olsen (Bergen , 2021-01-07)

#1380

Selskaper i Norge må følge norsk lov

Ingrid Kalstad-Sjødalstrand (Oslo, 2021-01-08)

#1381

Retten til å organisere seg.

Marte Olimb (Oslo, 2021-01-08)

#1382

Jeg signerer fordi selskapet er imot at ansatte organiserer seg, men også fordi jeg har snakket m folk som har brukt selskapet og har erfart at passasjerenes rettigheter er dårlig.

Sylvi Haftorn (Råde, 2021-01-08)

#1385

Jeg støtter at alle skal ha rett til å organisere seg.

Øyvind Vasvik (Husvikveien 160, 2021-01-10)

#1390

Jeg signerer fordi jeg er imot at arbeidsfolk får mindre og mindre betalt for sitt arbeid mens andre blir rikere og rikere!
Jeg er for fagforeninger!

Bjørg Jonassen (Slemmestad, 2021-01-10)

#1391

For å beskytte norske arbeidsplasser mot sosial dumping.

Liv T. Kristensen (Stavanger, 2021-01-11)

#1392

-Wizz Air vil ikke ha "fagorganizerte arbeidstakere".
-Wizz Air viser ikke respekt for sine arbeidstakere.
-Wizz Air`s ledelse er fagforeningsknusere og viser aroganse i sine uttaleleser

Katalin Hirko (Oslo, 2021-01-11)

#1400

Retten til å organisere seg.
Norsk lønn og en tarffavtale

Anne Elisabeth Henriksen (Kolbotn, 2021-01-12)