Wizz Air ut av Norge

Kommentarer

#804

Jeg ønsker Wiss-air ut av Norge!

Tolleiv Berg (Asker, 2020-12-28)

#808

Gode arbeidsforhold for alle!

Torgunn Lystad (Oslo, 2020-12-28)

#810

Enig i boikott av selskaper som ikke vil at ansatte skal være organiserte.

Jan Kallestad (Knarvik, 2020-12-28)

#814

Konkurranse på like vilkår

Eirik Rosøy (Kvaløya , 2020-12-28)

#819

Jeg signerer fordi jeg er for fri organisasjonsrett og mot sosial dumping.

Per Faksvaag (Stabekk, 2020-12-28)

#821

Er så lei av all sosial dumping.

Harald Nordnes (Tønsberg, 2020-12-28)

#824

Er imot sosial dumping som Eu/EØS har på sin agenda.

Knut krabbe (Stokke, 2020-12-28)

#827

Selskaper som dette undergraver den "norske modellen" , angrep på fagbevegelsen/ sosial dumping osv...

Tore Hansen (Modum, 2020-12-28)

#829

Organisasjonsfriheten er en udiskutabel frihet alle arbeidstakere skal ha uten å være redd for diskriminering fra arbeidsgiver.

Frode Haukø (Hommelvik , 2020-12-28)

#832

Det er det riktige å gjøre!!

Eli Beenfeldt (Hølen, 2020-12-28)

#834

Her trengs vel ingen forklaring, dette er håreisende og raserer både bransje, trygghet og ikke minst arbeidsplasser.

Vigdis Goldin (Holter, 2020-12-28)

#835

Imot wizz

Ole André Egge (Stavanger, 2020-12-28)

#837

Alle må ha en anstendig lønn

Einar Michalsen (Sauda, 2020-12-28)

#845

Selskapet betaler IKKE tariff-lønn til sine ansatte, de er underbetalt !!!

Torbjorn Dahl (Hommelvik, 2020-12-28)

#848

Det er det eneste riktige.

Rune Korneliussen (Narvik , 2020-12-28)

#850

Misliker sosial dumping

Finn Martin Jensen (1481 Hagan, 2020-12-29)

#853

Lave prisa e bra. Men lønna tel de ansatte og fagforeninge må være likt med Norske ansatte! Ikke utenlandsk lønnsvilkår osv!

Odd-Bjørnar Fjellvang (Sortland, 2020-12-29)

#858

Wizz Air er ALT ! vi IKKE ønsker å ha i Norge !!

Christian Gullaksen (Bergen, 2020-12-29)

#861

Alle skal ha rett til å organisere seg

Jan Træen (Stryn , 2020-12-29)

#864

Jeg støtter arbeidsfolk,fagforeninger og rettferdig arbeidspolitikk

Lars Rønning (Fredrikstad , 2020-12-29)

#865

Vil fremme norskeide flyselskaptil å komme ovenpå igjen.
På kort sikt hindre "importsmitte".

Oddvar Pedersen (Rælingen, 2020-12-29)

#866

Jeg er imot sosial dumping

Bente Herland (Bergen, 2020-12-29)

#872

Politisk overbevisning

Jørgen M Falch (Verdal, 2020-12-29)

#875

Wizz Air har startet med flyginger på de mest lønnsomme rutene i Norge og profilerer seg som et fagforeningsfiendtlig selskap som knuser ethvert forsøk på fagorganisering. Wizz Air-sjefen anser fagforeninger og tariffavtaler som en trussel.

Før EØS-avtalen ble vedtatt, hevdet Brundtland-regjeringen at EØS ikke ville omfatte norsk næringsliv. Arbeidsmiljøloven og tariffavtaler har førsteretten foran EØS-bestemmelsene.

Bjørn Christensen (Høvik, 2020-12-29)

#877

Vi må beskytte norske arbeidere for å unngå norsk arbeidsledighet. Byggebransjen er snart historie i Norge hvis vi ikke tar ansvar. Pass på nå!

Alice Løland (Spongdal , 2020-12-29)

#879

Ønsker ikke fagforeningsknusere

Ellinor Løkås (Alta , 2020-12-29)

#884

Fagforeninger er en del av den norske velferdsstaten.

Benn Larsen (Tana, 2020-12-29)

#888

Jeg forsvarer organisasjonsretten og et trygt arbeidsliv.

Anne-Catherine Helle (Fyllingsdalen, 2020-12-29)

#891

Dette er sosial dumping

Trude Beate Wilhelmsen (Eidsvoll , 2020-12-29)

#892

Vi velger selv om vi skal være med i fagforening, det har ikke arb giver noe med.

Oliver Fields (Fredrikstad, 2020-12-29)

#894

Det er viktig å fremme godt samarbeid mellom arbeidsgiver og fagforening!

Turid Dyrstad (KRISTIANSAND S, 2020-12-29)

#895

Retten til å organisera seg må vera tilstades.

Dag Unnar Mongstad (Lindås, 2020-12-29)

#896

Liker ikke fagforeningsknusere.

Solfrid Utsi Myrvang (Harstad, 2020-12-29)

#901

Jeg ønsker at de skal tillate at de ansatte er organisert i en fagforening og selskapet melder seg inn i en arbeidsgiverforening i Norge.

Arne Knudsen (LEVANGER, 2020-12-29)

#904

Jeg jobber for et organisert arbeidsliv, fornuftige betingelser for både arbeidsgiver og arbeidstaker gjennom tariffavtale, og ei lønn å leve av.

Vegard Norbye (Tromsø , 2020-12-29)

#914

Trepartssamarbeidet er bærebjelken i norsk arbeidsliv og garantist for framtidas velferd. Den må ikkje truast med idiotiske lokketilbud frå eit selskap som åpenbart ikkje skjønner den norske modellen. Ut av Norge!

Ingrid Haugen (Svelgen, 2020-12-29)

#916

Jeg støtter ikke flyselskap som ikke har respekt for arbeidere.

Bjørn Norman (Oslo , 2020-12-29)

#918

Jeg kan ikke unngå fagforeningsknusing.

Bjørn Norman (Oslo , 2020-12-29)

#919

Fagforeningsknusing må fjernes før det får fotfeste, til alles beste!

Terje Tetlien (Levanger , 2020-12-29)

#922

Jeg ønsker at ansatte skal ha lønn i tråd med landets annsatte

Ewa Orlowski Bergseng (Oslo, 2020-12-29)

#927

Norsk arbeidsliv skal bestå!

Kristian Nergård (Alta, 2020-12-29)

#928

Vi må styrke fagforeningene og arbeidsfolks rettigheter

Trine lise Solvang (Utskarpen, 2020-12-29)

#932

Norske lønns og arbeidsvilkår i Norge!

Krisztian Konszky (Kristiansand, 2020-12-29)

#940

Fordi utenlandske aktører kan ikke bemanne «basefly» på fremmede vilkår uten stillingsvern i Norge. Dette gjelder ikke bare luftfart, men alt av arbeidsplasser i Norge. Bidra til fellesskapet, legg igjen skattepenger, og la de ansatte ha trygge arbeidsplasser.

Espen Hermann Lauritzen (Nannestad, 2020-12-29)

#946

Jeg signerer fordi jeg er sterkt imot bedrifter som driver med sosial dumping og som nekter sine ansatte å organisere seg! Jeg kommer til å boikotte WizzAir så lenge de har de holdningene de har, og oppfordre alle jeg kjenner til å gjøre det samme.

Emil Winjum (Skarnes, 2020-12-29)

#958

Jeg vil ivareta sikkerhet og konkurranse på like vilkår

Mona Galain (Stavanger, 2020-12-29)

#960

Kjempe for norske arbeidsforhold og rettigheter.

Tomas Solvang (Maura, 2020-12-29)

#976

Jeg støtter et seriøst arbeids liv og ønsker konkurranse på like vilkår, og ikke konkurranse med de ansatte som tapere

Markus Teigen (Kongsberg , 2020-12-29)

#977

Et ordnet arbeidsliv er grunnlaget for vårt samfunn.

Ulrik Bøe (Oslo, 2020-12-29)

#981

Vi bygger arbeidslivet på ILO-konvensjon 87. Firmaer som ikke godtar retten til organisering, har ingen rett til å drive virksomhet.

Aslak Leesland (Oslo, 2020-12-29)

#984

Jeg signerer

Kjetil Nergård (Jessheim, 2020-12-29)

#991

Fordi dette totalt undergraver vår samfunnsmodell

Morten Berg (Bergen, 2020-12-29)

#994

Dette er uverdig behandling av mennesker, som staten driver med. Dette må ta slutt.

Tonje Stølan (Fannrem, 2020-12-29)