Wizz Air ut av Norge

Kommentarer

#603

Fordi dei ikkje respekterer ansatte sine rettigheter.

Heidi Kvalheim (Bergen, 2020-12-28)

#611

Vi vil ikke ha useriøse aktører som ødelegger norsk arbeidsliv

Marius Nysæter (Oslo, 2020-12-28)

#615

Fagforeningsretten er viktig.

Bjørn Hunsrød (Sandefjord, 2020-12-28)

#618

WizzAir er et fremmedelement i norsk arbeidsliv!

Arne Johan Isaksen (Kongsberg, 2020-12-28)

#625

Jeg signerer fordi Wizzair ikke respekterer organisasjonsfriheten for de som faktisk ønsker å være fagorganisert.

Jon Egil Brekke (Oslo, 2020-12-28)

#630

Jeg aksepterer ikke at bedrifter med tydelig aggresjon mot fagforeninger skal ha lovlig drift i vårt samfunn. Slike aktiviteter må slåes ned før de får fotfeste. I tillegg er det tragisk å tenke på at skattepenger er brukt til å berge DAD, Norwegian og Widerøe bare for å se at kriminelle kan undergrave disse selskapene.

Jann O. Krangnes (Hitra, 2020-12-28)

#652

Selskapets ansatte politikk!

Grete Dybsand Hoff (Elverum, 2020-12-28)

#655

Jeg signerer fordi jeg ikke kan akseptere at det kommer inn gribbeselskap som skal høste der andre har sådd. For det andre at man opererer på en måte som undergraver og driver med fagforenings fiendtlig virksomhet. De passer ikke inn i landet og jeg ønsker dem ut, med mindre de tilpasser operasjonen i tråd med fair trade vilkår. Jeg er også svært uening i at man underpriser tjenestene for å knuse konkurransen som et kortsiktig initiativ som folket senere vil måtte betale for. Det hele er et slag under bestestredet fra Wizz air som savner enhver sammenligning.

Bjørn Nordbotn (Stavanger, 2020-12-28)

#656

Fordi vi skal ha folk som jobber under like vilkår

Marit Racdal (8724 Saura, 2020-12-28)

#678

Liker ikke sosial dumping, ikke minst fri fagforeninger.

Jan Roger Edvardsen (Skedsmokorset , 2020-12-28)

#686

Vi må ivareta norske interesser også innenfor flybransjen

Else Frøynes (Eikefjord, 2020-12-28)

#688

Sosial dumping og fagforenings knusing er ikke ok.

Trine Helen Ottesen (Oslo , 2020-12-28)

#693

Jeg signerer fordi Wizz-Air står for alt jeg arbeider mot. Jeg støtter alt arbeid for retten til fritt å organisere seg og alt arbeid som motvirker sosial dumping i Norge.

Terje Ruud (Asker, 2020-12-28)

#694

Støtter norske flyselskap!

Kirsten Hanssen (Braskereidfoss, 2020-12-28)

#706

Jeg ønsker å bevare norsk luftfart med sin unike kompetanse for våre spesielle vinteroperasjoner, samt bevare norske arbeidsplasser.

Sophus Mathiesen (Oslo, 2020-12-28)

#707

Medlemsskap i fagforening gir forhandlingsrett på lønn, arbeidstid og vern mot usaklig oppsigelse blant annet.

Marit Hay (Sola, 2020-12-28)

#715

Jeg signerer fordi jeg mener at alle bør være fagorganisert.

Terje Nord-Varhaug (Sandnes, 2020-12-28)

#716

Alla skall ha rett till fagornisering
Rett lønn, bra arbeidsmiljø

Rosangela Maximo (Tønsberg, 2020-12-28)

#720

Nei til sosial dumping

Johnny Mellum (Enebakk, 2020-12-28)

#722

Det er valgfritt å organisere seg. Ledelsen skal ikke bestemme dette.

Terje Hoel (Tørlevegen 88 6020 Ålesund , 2020-12-28)

#724

Eg støtter eit seriøst arbeidsliv

Jonatan Gniste (Stord, 2020-12-28)

#726

«  Nei til so sial dumping « 

Nicole Flammier Muskaug (Oslo, 2020-12-28)

#728

Fordi jeg protesterer mot måten WizzAir behandler sine ansatte på.

Kurt-Olav Hanssen Nygård (Trøgstad l, 2020-12-28)

#730

Wizz Air er ikke velkommen i Norge som innlandsruter med luselønn.

Gunnar Forland (Søfteland, 2020-12-28)

#736

Fagforeninger er ryggmargen i det norske samfunnet. Her skal ikke vi tilpasse oss verden, det er verden som må se til oss.

Thore Johan Nærbøe (Ingeberg, 2020-12-28)

#741

Støtter retten for arbeidstakere å organisere seg fritt og en videreføring av enighetslinja og ordnet forhold i norsk arbeidsliv over flere tiår.

Egil Gaalaas (Oslo, 2020-12-28)

#758

Fagforeninger er viktig for den enkeltes rettigheter.

Helge Egede-Nissen (Hønefoss, 2020-12-28)

#763

Sosial dumping må stoppes.

Rainer Kaehler (Bryne, 2020-12-28)

#767

I Norge skal lover og regler i arbeidslivet gjelde, uansett.
Den eller de som undergraver, eller bryter disse, må forbys.
LO må stanse dette, det forventer jeg.

Eli Opsahl (8093 Kjerringøy, 2020-12-28)

#769

De norske systemer som vi står for må opprettholdes! Fagforening-knusing er vi i mot!!

Knut Glesnes (Bergen, 2020-12-28)

#774

Det som Wizz Air driver med er så langt ifra norske verdier. Og det vårt samfunn er bygget på. Er vel bare Høyre som byr dem velkommen?

Jan Astorri (Ski, 2020-12-28)

#775

Dette er heilt uakseptabelt, og denne typr bedrifter og arbeidsliv hører ikke hjemme i vår tid. Slavehandel var noe vi avskaffet for masse år siden, og det vil vi ikke ha tilbake. Om bedrifter skal drives på bekostning av ansattes rettigheter til medbestemmelse, lønbsforhandling og sosial værn, bør det øyeblikkelig stoppes.

Magne Gamst (9311 Brøstadbotn, 2020-12-28)

#777

Det er absolutt ikke plass til noe selskap som ikke overholder vår rett til og være fagorganisert 👊👊

Tom Severin Hyldmo (Bergen, 2020-12-28)

#778

Eg signerer fordi WIZZ air sin politikk for tilsette ikkje høyrer heime i Norge.

Kaia Valvatne (Oslo, 2020-12-28)

#780

Jeg vil at alle skal ha ordnede lønns og arbeidsvilkår.

Svein Muffetangen (3086 Holmestrand, 2020-12-28)

#782

Ingen skal nektes å organisere seg.

Magne Jenssen (Vestbygd, 2020-12-28)

#783

vill ikke ha et sånt selskap i Norge , Basta

birger abrahamsen (sætre, 2020-12-28)

#791

Alle i norge skal bidra til fellesskapet. Det gjør ikke Wizzair med sin forretningsmodell.

Kurt Albertsen (Stjørdal, 2020-12-28)

#793

Vi må verne om arbeidstakernes rettigheter - det må bli slutt på sosial dumping.

Rosemarie Johnsen (Moelv, 2020-12-28)

#796

Ingenting wizz tar med seg vil føre noe positivt til arbeidslivet.

Øystein Negård (Bøn, 2020-12-28)

#800

Vi må vise at vi ikke godtar slik arbeidsgiverpolitikk. De får akseptere og praktisere norske lover og regler, og den norske tradisjon.

Rolf Utgård (Oslo, 2020-12-28)