Digitalt opprop: Ofre for budsjettforlik- Si NEI til botidskrav!

Kommentarer

#206

Jeg tenker at vi i rike Norge kan imøtekomme mennesker på en helt annen måte

Vigdis Karine Nilsen (Hamle Kroer veg 101, )

#215

Uenig i dette!

Tor-kristian Flytøren (Ås, )

#216

Vi må beskytte de som trenger det på de måter vi kan.

Ingrid Louise Skorpen (Odda, )

#250

Fem år er alt for lenge. Det skaper en urettferdig og utrygg hverdag for mange.

Rebecka Håland Skilbred (Skien, )

#263

Jeg signerer fordi økt oppholdskrav vil ramme voldsutsatte kvinner i en utsatt situasjon.

Margunn Bjørnholt (Eiksmarka, )

#265

Tre år er allerede altfor lenge! En slik regel er svært skadelig, særlig for kvinner i voldelige relasjoner. Norge kan ikke være bekjent av å skjerpe inn en regel som i praksis er kvinneundertrykkende.

Ann Therese Lotherington (Tromsø, )

#300

Jeg signerer, fordi utlendiger jobber for hardt for å kunne få minst 80% jobb stilling helt stabilt i minst 3 år for å kunne endelig søke for fast oppholdstillatelse. De fortjener rett til fast opphold. De fortjener stabilitet også! Særlig etter så mye innsats i å tilpasse seg til den nye kulturen. Det er ikke noe tvil at de fortjener dette mer enn noe sinne og hele Norge også!

Mariely González (Volda, )

#304

Jeg jobber med flyktninger og ser igjen og igjen at stabilitet og trygghet øker integrering og selvstendighet, IKKE trusler, mistenkeliggjøring og strengere krav til botid eller norskkunnskaper!

Kjersti Brandth (Skotbu, )Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...