Ja til ett nærskoleområde i Bærum!

Kommentarer

#405

Fritt skolevalg i Bærum motiverer barna til innsats på skolen og gir dem selv mulighten til å velge om de ønsker å beholde/bytte skolemiljø.
Mange vil nok søke seg inn på private skoler om de ikke får ønsket oppfylt, noe som vil undergrave hele nærskoleprinsippet.
Ikke ødelegg for barna våre!

Anne Lise Olsen (Jar, 2020-12-06)

#408

Fritt skolevalg er viktig ! Ulike behov og ønsker for ulike barn !

Karoline Dolva (1358, 2020-12-06)

#409

det er så jævla piss at de skal velge hvilken skole jeg skal starte på

Natalia Kosobucka (Østerås, 2020-12-06)

#410

Jeg mener det må være et fritt valg for elevene til hvilken skole de ønsker å gå på. Videre så splittes venner pga postnummer og det blir ikke riktig. Pappa til en i 10. klasse på Ringstabekk ungdomsskole.

Thomas Mylen (Stabekk, 2020-12-06)

#414

jeg signerer fordi jeg ønsker mer valgmulighet, og er ikke fornøyd med det tilbudet min nærskole har.

nora kristine mørk (hosle, 2020-12-06)

#416

Jeg vil ikke ha nærskoleprinnsipp jeg vil kunne gå der jeg vil

Ebba Thorstad (Østerås , 2020-12-06)

#417

Min ungdom går ut av ungdomsskolen 2021/22 og jeg vil gjerne at han selv skal få velge hvilken skole han vil gå på

Britt Kjersti Mund (Jar, 2020-12-06)

#419

Det er uheldig å bli motvillig tildelt skoleplass på Eikeli vgs for elever som sikter mot god utdanning.

Aasmund Tyskö (Jar , 2020-12-06)

#420

Fordi jeg synes datter selv skal få velge hvilken skole hun skal gå på i 3 år

Vibeke Onsum (Hosle, 2020-12-06)

#425

Jeg signerer dette fordi jeg mener at de som har gode nok karakterer skal få velge selv hvor de vil gå og det blir urettferdig hvis en elev som ikke har like gode karakterer kommer inn på den skolen som den som har gode karakterer har lyst til å komme inn på.

Ida Weber Andersson (Eiksmarka, 2020-12-06)

#432

Jeg signerer fordi jeg mener jeg selv vet hvilken skole som er best for meg, og politikerene skal ikke bestemme det for meg.

Christian Haaland (1369 Stabekk, 2020-12-06)

#433

Vi må få bestemme selv hvimken skole vi vil gå på!

Pia Perstølen Halvorsen (Eiksmarka, 2020-12-06)

#451

Jeg signerer, fordi prinsippet om nærskole vil være et tilbakeskritt for kompetansen de forskjellige skolene har bygget opp over år, samt elevene som har jobbet og forberedt seg på at de kan velge skole fritt ut i fra egne mål og vennskap som går på tvers av ungdomsskoler

Stig Heistein (Jar, 2020-12-06)

#457

Jeg signerer fordi jeg ønsker at mine barn skal kunne få søke seg til den videregående skolen de selv ønsker i Bærum. Skolene tilbyr ulikt og de unge bør få muligheten til å søke seg til det de selv ønsker ut ifra alternativene. At andre skal ta det valget for dem, og at et postnummer skal være avgjørende, fremstår svært urimelig. En ting er en slik regel på barneskole nivå, der undervisningen er omtrentlig lik uavhengig av skolen. Det er noe helt annet når barna blir små voksne som skal ta et valg i retning av yrkeskarriere!

Henriette Dankertsen (1358, 2020-12-06)

#462

Jeg signerer fordi de skolene som nå får mange fler elever som skal ha realfag på ingen måte er forberedt på det!

Johanna Olweus (Ruglandveien 109, 2020-12-07)

#464

Jeg signerer fordi innføring av nærskole vil føre til en skjevfordeling av realfagsressursene i kommunen.

Fridtjof Lund-Johansen (Bærum, 2020-12-07)

#469

Jeg signere fordi jeg er foreldre i Bærum og fordi det var nærskole prinsipp når jeg begynte på vidaregåande og det hindret meg i å begynne på den linjen ville fordi jeg hadde feil postadresse.

Ellen Høegh (Stabekk , 2020-12-07)

#470

Viktig med mulighet til nytt miljø etter 10 år med nærskole. Skolene er spesialisert, noe både elever og lærer setter pris på.

Marianne Aaberg (Høvik, 2020-12-07)

#476

Helt urimelig at alle på Høvik skal sogne til Nadderud! Det må være større valgfrihet enn som så

Camilla Berner (Høvik, 2020-12-07)

#479

Nærskoleprinsippet er lite relevant i et område med små avstander mellom skolene. Det hindrer også elevene i å søke seg til nye miljøer, både faglig og sosialt.

Kristin Aker (Snarøya, 2020-12-07)

#485

Ønsker at barnet mitt selv skal få velge, ofte er miljø forandringer og eget valg viktig for å sikre godt motivasjon til 3 nye skoleår.

Jeaneth Morum (Stabekk, 2020-12-07)

#489

Jeg signerer fordi jeg selv er elev ved Nadderud videregående skole, og bor i Lommedalen. Jeg er utrolig glad for at jeg fikk muligheten til å søke meg dit, og unner dagens ungdomskoleelever den samme muligheten.

Hannah Takle (Lommedalen , 2020-12-07)

#497

Jeg ønsker at sønnen min skal ha valgmuligheter. Avstandene mellom skolene er relativt små og jeg tror elevene yter mer om de selv har tatt et aktivt valg.

Kristin Stubbraaten (Jar, 2020-12-07)

#501

Jeg er enig i at hele Bærum kommune bør defineres som ett nærskoleområde.

Tone Brekke Melzer (Blommenholm, 2020-12-07)

#505

For å sikre valgfrihet for mine barn.

Ingar Beck Landet (Bekkestua, 2020-12-07)

#508

Mine barn var veldig fornøyd med å kunne velge fritt i Bærum.

Irene Mellem (Bærums verk, 2020-12-07)

#516

Følge venner, velge skole etter fag, og med den reisevei som er mest hensiktsmessig, det er ikke alltid det samme som nærmest i luftlinje.

Tone Hogstad (Jar, 2020-12-07)

#521

Jeg ønsker at elevene fritt kan velge hvilken skole de kan gå på.

Marianne Swensen (Jar, 2020-12-07)

#522

Min sønn vil gå på en annen skole enn den han blir plassert på iht oppsettet.

Dag Rune Langehaug (Høvik, 2020-12-07)

#542

Jeg signerer fordi jeg mener at det er viktig at vi selv får velge hvor vi vil gå på videregående (spesielt når vi har jobbet for å få høyt nok snitt) Vis vi blir sendt til nærmeste videregående er det ingen vits i å arbeide på ungdomsskolen (da har jeg kastet bort nesten 3år på unødvendig arbeid og flere av oss kommer til å gi blaffen i skole vis vi uansett må på den nærmeste)

Filippa Vos (Hosle, 2020-12-07)

#559

Det var vært fritt skolevalg siden jeg var gutt, skal vi plutselig ikke få lov til dette nå fordi???

Marius Berg (1358 Jar, 2020-12-07)

#564

Postnummerinndeling virker svært urimelig. Vi har en skole et steinkast unna men pga postnummer vil barna sogne til en skole langt unna, ikke mye nærskole i det.

Cicilie Aalberg (Jar, 2020-12-07)

#569

Alle skal ha muligheten til selv å bestemme hvor vi skal gå på videregående. I stedenfor nærskoleprinsippet kan man heller være sikra en plass på nærskolen sin, men selv velge om man vil gå der eller søke et annet sted.

Marie Sunde Flatlandsmo (Eiksmarka, 2020-12-07)

#570

1. Fritt skolevalg er noe som er med på å motivere for å få karakterene som kreves.
2. Elever som mistrives, mobbes eller har få/ingen venner vil få mulighet til å bytte miljø.

Marisnne Molin (Kolsås, 2020-12-07)

#571

Våre barn må fritt kunne velge hvor de ønsker å gå på skole

Siv Bore thorstvedt (Jar , 2020-12-07)

#572

Jeg støtter

Eirinn Vollsnes Strømnes (Østeårs, 2020-12-07)

#575

Jeg signerer fordi jeg selv er fra Bærum og vet hvor viktig det var for meg og de jeg gikk i klasse med at vi fikk velge nettopp den skolen vi selv ønsket i forhold til hva slags profil skolen har.

Stephanie Hardi (Oslo, 2020-12-07)

#592

Ønsker valgfrihet

Petter Ruud (Stabekk, 2020-12-08)

#595

Det er behov for å beholde valgfrihet og sikre ett godt offentlig skoletilbud. Avstandene er begrenset og skolenes mulighet til å spesialisere sine fokusområder må videreføres.

Ståle Pedersen (Eiksmarka, 2020-12-08)

#599

Jeg signer fordi jeg ønsker at barn skal selv velge hvilken skole de vil gå til.

Dawlat Salih (Vollen, 2020-12-08)

#600

Fuck sosialisme og ap

Helene Nadderu (Bærum, 2020-12-08)