Nei til nedbygging av Risør videregående skole!

Kommentarer

#5

Jeg vil at Risør videregående skole fortsatt skal være en robust skole, og bestå.

Eva Lundtveit (Risør, 2020-11-13)

#9

Veldig enig

Knut Henning Thygesen (Risør, 2020-11-13)

#15

Det er viktig med mangfold i skoletilbud, både når det gjelder utdanningsprogram, beliggenhet og størrelse. Ja, til et godt tilbud på Risør vgs.

Alfhild Kristensen (Vegårshei, 2020-11-13)

#29

Jeg signerer fordi det er viktig med et levende lokalsamfunn, også øst i Agder. En velfungerende, godt drevet skole med dyktige ansatte og fornøyde elever. Kortsiktig tankegang å sentralisere offentlige tilbud.

Erik Hageli Henriksen (Risør, 2020-11-13)

#30

Skolen er en svært viktig del av vårt lokalsamfunn.

Elin Eliassen (Risør, 2020-11-13)

#31

Det å ha en fin ungdomstid på en skole i nærmiljøet gjør det mer sannsynlig at de unge får lyst å flytte hjem etter endt utdanning. Risør skal vokse, da trenger vi en levedyktig videregående skole med et bredt tilbud.

Sara Ruud (Risør, 2020-11-13)

#38

Ved å bygge ned Risør VGs settes hele lokalsamfunnet i fare. Dette må ikke skje!

Anne Helene Berg (Viddefjellveien 11 4950 Risør, 2020-11-13)

#40

Ved å bygge ned Risør vgs settes hele lokalsamfunnet i fare. Dette må ikke skje!

Peter Mejlhus (Oslo, 2020-11-13)

#46

Ungdommer og familier i Risør og omheng trenger og fortjener et godt skoletilbud i nærmiljøet.

Inger Johanne Færsnes (Risør , 2020-11-13)

#49

Får det er fin skole

Markus B Hansen (Risør , 2020-11-13)

#53

Skolen er akkurat passe stor, elevene trives og har gode resultater. Dessuten er det viktig å ha et tilbud til ungdom nær der de bor, så de kan delta i fritidsaktiviteter og i nærmiljøet utenom skoletida.

Malin Paust (Risør, 2020-11-13)

#60

Det finnes ikke bedre lærere enn Risør sine medielærere. At klassene er små er et stort pluss fordi vi har et helt unikt samhold i klassene.

Tomine Bordal Andersen (Søndeled, 2020-11-13)

#72

Jeg ønsker at mine barn skal kunne gå på skole i Risør så lenge som mulig. Ønsker ikke at de skal ha reiseveien til Tvedestrand og er veldig fornøyd med vår oversiktlige skole på hønseheia. Stå på heier på dere.

Turid Andersen (Risør, 2020-11-13)

#73

Jeg mener at Risør vgs er svært viktig for lokalsamfunnet vårt. Vi trenger engasjerte ungdommer som lever liv her!

Hanne Nøvik (Risør, 2020-11-13)

#81

Jeg signerer fordi Risør må ha et godt vg tilbud til våre ungdommer, for tilflytting og for å hindre fraflytting!

Aina Monrad Heistad (Risør, 2020-11-13)

#85

Jeg signerer fordi det er veldig viktig å ha og bevare videregående skole i Risør. Det er kjempe viktig for ungdommen og byen vår.

Anette Amundsen (Risør, 2020-11-13)

#91

Jeg signerer fordi et lokalt tilbud er viktig

Elina Klaussen (Melbu, 2020-11-13)

#102

Jeg signere dette dokumentet da det er viktig at Risør har et fullverdig tilbud for videregående studiespesialisering.

Tor Eirik Homme (Bergen, 2020-11-13)

#106

Jeg vil ikke se at Risørs unge mister muligheten til å gå på skole i egen by

Charlotte Langbråten (Risør, 2020-11-13)

#109

Lokal samfunnet trenger en videregående skole 🙏 for næringsliv og utvikling!

Line Stebekk (Risør, 2020-11-13)

#124

Risør trenger videregående skoler.

Tom Hommefoss (Risør, 2020-11-13)

#125

Som innbygger i Risør forventer jeg at de som har innflytelse i kommunen gjør alt i sin makt for at man opprettholder en levende by også i framtiden. Det å skulle bygge ned skoletilbudet strider helt klart i mot dette og vil være med på å svekke byen vår. Det er ingen tjent med.

Marius Sutherland (Risør, 2020-11-13)

#128

Utrolig viktig sak-

Oddvar Mykland (Risør, 2020-11-13)

#134

En av de beste skolene på Agder må styrkes, ikke nedbygges.

Ole Ringdal Johnsen (Arendal, 2020-11-13)

#141

Det er helt uaktuelt å stenge ned med tanke på at dette reduserer både arbeidsplasser og unge mennesker til Risør-by. Det kommer dessverre til å ha store konsekvenser for økonomien til byen i det lange løp.

Christine Skaraas (Risør, 2020-11-13)

#147

Regional plan Agder 2030 er vedtatt på høyeste hold. Den sier mye om hvordan vi vil ha det fremover. Det som nå foreslås fra fylkesrådmannen strider imot den vedtatte regionplanen. Tilbudet på Risør videregående skole må styrkes fremover, ikke svekkes.

Ola Sigmundstad (Risør, 2020-11-13)

#150

Jeg jobber som fagarbeider på denne flotte skolen

Anette Gliddi (Tvedestrand , 2020-11-13)

#167

En videregående skole er av avgjørende verdi for lokalsamfunnet!!

Kjersti Quarg (Rislr, 2020-11-13)

#169

Uten skole, ingen nye innflytterfamileier. Risør vil ikke overleve uten videregående skole.

Ruth Aa Homme (Risør, 2020-11-13)

#176

Vi trenger folk som kan bygge landet etter Koronaen

Torgeir Andersen (Risør, 2020-11-13)

#179

Jeg vil at mine barn skal få anledning til å gå på videregående skole i risør

Halvor Halvorsen (Risør, 2020-11-13)

#186

Jeg signerer dette fordi det er en ENORM ressurs for Risør og en plass hvor ungdom samles og vi elsker skolen, lærerne og miljøet på skolen

Pia Røysland Henriksen (Risør, 2020-11-13)