Unngå nedleggelse av restaurant og matfag på Sandefjord videregående skole

Kommentarer

#601

Viktig å fortsatt ha disse fagene i skolen!!

Jørund Helgerud (Sandefjord, )

#603

mener att vi skal bevare kokkeskolen som har vært i byen i mange år

Finn Morten Lindgren (Sandefjord, )

#604

Jeg driver et spisested og det er et skrikende behov for norske fagfolk i denne bransjen. Turistnæringen i Norge vokser og vi er helt avhengig av gode fagarbeidere i årene fremover.

Beate Vagnild Bettum (Eidsfoss, )

#608

Målet må kunne være og utvikle alle sitt potensialet og gjøre enhver til det beste selvet! Da kan ikke slike linjer fjernes, så vi begrenser muligheter!

Karen Louise Edland Gustavsen (Tjodalyng , )

#612

Vi trenger norske kokker og servitører for å sørge for god kvalitet og interesse for faget!

Stian Johnsen (Horten, )

#615

Jeg er opptatt av matfag, ernæring og helse og ønsker at så mange som har den samme interessen får ta den viktige utdanningslinjen på Sandefjord Vgs!

Regine Hesby Hurum (Skedsmosenteret , )

#627

Viktig å beholde denne linjen sammen med musikk og kunst

Cathrin Lindstrøm (Sandefjord, )

#628

Fordi jeg støtte opp om å beholde denne linja i byen.

Thomas Karoliussen (Sandefjord, )

#631

Fordi vi ønsker at faget består

Hans Tofte (Oslo, )

#634

Jeg signerer fordi vi trenger kompetansen og faglig stolthet i restaurant og matfag for fremtidige arbeidstakeere i restauranter og kjøkken i bransjen.

Ina Henden (Larvik, )

#635

Er det noe som trengs er det disse fagene! Vi burde heller skjære ned på økonomer, da spesielt de som stripper kommunale sykehjem for kjøkken, setter pris foran ernæring og kvalitet og gir blaffen i ungdommer i utdanning som skal slite med å få jobber i matbransjen også. Nå er det NOK nedleggelser, MATFAG OVERALT MÅ BESTÅ!!!

Anna Helleland (Bergen, )

#645

Jeg signerer fordi vi trenger å beholde mat og resturangfag

Line Aanvik (Sandefjord, )

#647

Vi trenger RM i Sfj. med hensyn til rekruttering.

Marian Hansen (Sandefjord , )

#652

Vi trenger alle skolene som kan utdanne elever innenfor vår flotte bransje

Synnøve Johnsen (Porsgrunn, )

#654

Bransjen har behov for ungdommer som ønsker denne utdannelsen, og vi vet at hvis ikke tilbudet finnes i deres nærområdet velger de det bort.
Tilbudet vi idag har ved Sandefjord vgs. kan ikke erstattes av andre.

Billy Ken Sandnes (Sandefjord, )

#658

Vi må beholde utdanningen lokalt slik at vi ikke mister rekruteringen til yrket. Mange velger andre yrker, når reisevei til skole blir for stor.

Kristian Skar (Tønsberg, )

#663

Et viktig fagområdet å ivareta.

Svein Johansen (Sandefjord, )

#668

Et hårreisende vedtak om det fattes

Tom Eberhartt Bergitonn Holthe (Sandefjord, )

#669

Viktig både for ungdomen og for Sandefjord VGS og ikke minst byen vår.

Henrik baråt Svensen (Sandefjord, )

#677

Dette er noe vi trenger i Sandefjord

Sylvi Larsen (Sandefjord , )

#679

Det må være noe for alle og dette er er godt alternativ til A4 utdanning

Stina Bøyum (Larvik, )

#687

Fordi det er det eneste riktige

Christoffer Hjelm (Larvik , )

#690

Viktig fag!!!!!

Inger Adele Stavik (Tønsberg, )

#697

Norge trenger utdannede kokker NÅ!

Svennik Pettersson (Tønsberg, )

#698

Vi trenger skolen uansett
Vi trengeer kokker

Ivar malvin Lie (Vigrestad, )

#705

Denne linja er viktig for kulturlivet i Vestfold, ikke bare fordi den har lange tradisjoner, men også fordi vi produserer grønnsaker og andre produkter i denne spesielle klimasonen i Norge.

Arne Skalleberg (Sandefjord , )

#706

Det har alltid vært et tilbud 😊, har selv vært elev der, og det er viktig for mestring og utvikling for elevene,

Lill Ann Sollie (Holmestrand, )

#714

Det er jo en selvfølge at vi skal beholde denne linjen på Norges største videregående skole.

thomas bergsten (Sandefjord, )

#717

Veldig viktig

Tom Löhrmann (Sandefjord , )

#718

Jeg signerer fordi jeg mener dette er linjer som både Sandefjord og også resten av Vestfold trenger og nyter godt av. Vi trenger flere innen de yrkene de nå vurderer å fjerne utdanningstilbudet til, - ikke færre.
Hvor tenker politikerne at disse ungdommene skal gjøre av seg, da? Nei, vi trenger både restaurant- og matfag, samt de andre kreative linjene som vurderes nedlagt.

Marianne Haug Svendsen (Sandefjord , )

#720

Dette er en linje vi ønsker å beholde i Sandefjord! Høyst viktig fag og yrkesretning! Og min datter ønsker gå denne linjen🙌

Gry Jensen (Sandefjord, )

#721

Jeg signere fordi det er viktig å beholde denne linje på SVGS

Linda Wells (Sandefjord, )

#725

at det er denne næring som er i vekst i Norge

Jan-Ivar Eriksen (Sandefjord, )

#726

Påtide at myndighetene forstår at vi treng kokker.

Tone Fløysand (Kristiansund, )

#729

Viktig å bevare kunnskap om mat og ernæring.

Merete Hoel (Bergen, )

#731

Vi trenger kokkfagutdanning i Norge!

Finn Ove Solberg (Skånevik, )

#732

Norge trenger kokker og vi kan ikke legge ned flere Yrkesfag.

Linda Katrin Krokstrand (Brønnøysund , )

#734

Galskap å legge ned. Trenger ingen kommentar.

Terje Bjanger (Sandefjord , )

#735

Viktig å bevare god og variert utdanning i fylket

Aina Tollefsen (Larvik , )

#739

Det å ikke satse på ungdommen er en dårlig investering i fremtiden, skam dere

Anneche Enerhaugen (Sande , )

#741

Jeg er lærer og ser viktigheten av praktiske fag integrert i teorien.

Kari-Lise Vangen (4912 Gjeving, )

#743

Disse fagene trenger vi her i Sandefjord

Monique Blaschek (Sandefjord , )

#746

Viktig linje og bevare

Bente Laulund-Pedersen (Porsgrunn, )

#747

Jeg mener atRM er en viktig linje å ha i nærmiljøet, og en linj på kaliber med den på SVGS skal man reise langt for å finne ett annet sted

Sebastian Kaltoft (Sandefjord, )

#748

Vi må opprettholde yrkesfaglige videregående i nærmiljøet. Da får ungdom reelt valg! Vi trenger Sandefjord vgs.

Laila Berge (Oslo, )

#750

La RM bestå! Vi trenger flere fagfolk i matbransjen

Nina Hagen (Skedsmokorset, )

#752

Det er viktig å opprettholde dette tilbudet til ungdommene i regionen, og næringen trenger dem.

Oddmund Nystad (Larvik , )

#754

Kokker og servitører er viktige i framtidens restauranter og i en god eldreomsorg.

Kai Hansen (Hafrsfjord, )

#760

Vestfold er blitt et stort matfylke med næringsmiddelproduksjon. Viktig å utdanne fagarbeidere gil disse yrkene.

Karl Reite (Tønsberg, )

#761

Det utrolig viktig å beholde restaurant oh matfag tilbudet på så mange skoler som mulig. Norge flere flinke kokker og matarbeidere!

Bernt Bucher Johannessen (Asker , )

#762

Fordi det her er galskap og kan bety færre utdannet i et allerede presset yrke

Kim Skåningsrud (Horten, )

#776

Jeg er opptatt av at restaurant- og matfag skal være tilgjengelig å søke på for flest mulig.

Terje Nørstebø (Trondheim, )

#777

Det er historieløst og svært ødeleggende for både nåværende og framtidige elever. Nå må politikerne ta til vettet!

Wenche Irene Melby (Sandefjord, )

#780

Dette får aldri Politiske konsekvenser for politikerne for sitt vanstyre av samfunnets penger, skammelig, skammelig

Jørn Gunnar Gundersen (Bodø, )

#785

Behov for denne tupe kompetanse i bransjen og mange læreplasser!

Marit Løberg (Hamar, )

#789

Jeg signerer fordi jeg mener at det er veldig viktig å bevare de faglige, håndverks og kreative utdannelser som finnes.

Ian Eric Petersen (Tønsberg, )

#795

Ikke ta drømmen og fremtiden fra ungdommene våre!

Runa Skramstad (Tønsberg, )Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...