Unngå nedleggelse av restaurant og matfag på Sandefjord videregående skole

Kommentarer

#205

Viktig fag spesielt med den lange tradisjon matfag har i Sandefjord og at den opprettholder et sterkt og allsidig miljø ved skolen

Gunlaug Riis Aakerholt (Sandefjord , )

#209

Mat er godt å vi trenger fagfolk

Geir Olafsen (Sandefjord , )

#210

Dette er en viktig linje som en del av mangfoldet på SVGS. Samfunnet vil tape på nedleggelse iform av at elever dropper ut av videregående skole. Det kan vel ikke være samfunnsnyttig.

Lena Sundklakk Madsen (Sandefjord , )

#213

Alle praktiske fag og utøvende fag er ekstremt viktig for felles framtid.

Liv Madsen (Sandefjord , )

#219

Jeg signerer fordi ikke alle mennesker er like og ønsker samme utdanning. Yrkesfag er like viktig som allmennfag og vi trenger begge for fremtiden.

Lene Gundersen (Østfols, )

#220

.

Vigdis Wien (Sandefjord, )

#222

Jeg signerer fordi jeg mener at faget bør være på svgs. Dette er en populær linje.
La det bestå!!!

Hilde Bodin Karlsen (Sandefjord, )

#227

Sandefjord trenger en kokkelinje med sine lange tradisjoner. Flott utdanning!

Nina Skjelbred (Stokke, )

#228

Jeg vil at min son lære på skole matfag og Jeg også ta fagbrev - restaurant og matfag.

Beata Łęgowski- Singh (Lier , )

#230

Fordi det er katastrofe å legge ned en slik linje

Paal Haugen (Sandefjord, )

#232

Jeg signerer pga av min sønn som går 10kl. Har et stort ønske, og det er P bli kokk.
Det er det eneste han interesserer seg for. Jobber 1 dag uken på magasinet. Trives godt.

Stå på. Vi MÅ få beholde kokkelinjen.

Håkon Lund (Sandefjord , )

#235

Fordi restaurant og matfag er det som fikk meg gjennom skolen

Elisabet Blom (Sandefjord, )

#236

Vi har behov for så mange lærlinger fra denne linjen.
Så linjen må bestå

Britt Kristiansen (Greåker , )

#242

Jeg ønsker ikke nedleggelse.

Anne Margrethe Bjørvik (Sandefjord, )

#247

Det er viktig å beholde de kreative fagene!

Monica Hoel Virik (Sandefjord, )

#253

Jeg har gått der selv og mener den linja hører til i byen her

Laila Stensrud (Sandefjord , )

#254

Viktig at matfaget består. Norge trenger gode faglærte kokker og matpersoner også i fremtiden. Et viktig fag som må bestå.

Linn-Anett Gresholdt (Sarpsborg , )

#261

Det trengs andre studier enn kun teoretiske. Og de som har interesse for dette fsget burde få utfolde seg innen dette så tidlig som mulig!

Anette Fagervold (Sandefjord , )

#277

Jeg har selv gått på kokk og stuert skolen den gang det var egen skole for det nede i byen.
Å min søster gikk på bake linja på vgs. Så med så mange kjente gode kokker som skolen har fostret. Og fordi jeg er stolt av yrke mitt.Og så må vi alle ha mat hver da. JA til en skole med utlærte kokker, servitører, slakteren, bakere, interrese for riktig læring i Matfag.
Mat er trivsel og fellesskap.

Monica Bredesen (Stokke, )

#285

Dette er et viktig fag .

Lill-Ann Jenny Berg HOLTAN (Sandefjord , )

#290

Jeg mener mat faget er viktig og noe som ikke bør bygges ned. Restauranter og kokkekunst kommer ikke til å forsvinne helt enda med mindre menneskets moderne sivilisasjon, slik vi kjenner den, klarer å bli mer miljøvennlig og slutter å ødelegge naturen i den raske hastigheten vi gjør nå.. Så kommer fortsatt det å lage god mat trolig være en av de tingene som overlever.

Anders Pedersen (Sandefjord, )

#292

Restaurant- og matfag ved SVGS er en viktig linje for å gi et mangfoldig utdanningstilbud til ungdom i Sandefjord og omegn. Et tilbud innen praktiske fag i nærområdet, er ekstremt viktig som et virkemiddel mot skole-dropout for å gi ungdommer en alternativ skolehverdag med kun teoretiske fag. At Sandefjord som har "fostret" flere gode kokker og tradisjonelt har hatt en utdanning innen matfag skal miste dette tilbudet, er svært uheldig!

Linda Malmberg (Sandefjord, )

#311

Vi trenger flere fagarbeidere, med god kunnskap!

Marie Røisland (SANDEFJORD, )

#327

Vi trenger utdannede kokker ! Linjene må ikke legges ned

Ragnhild Hammami (Stovner , )

#332

Jeg signerer fordi vi trenger fagarbeidere. Jeg jobber selv som lærer på Yrkesfag, men på en annen linje. Vi har ikke råd til å ta bort en eneste skoleplass.

Jarle Øyen (Ålesund, )

#333

Yrkesfag er fremtiden!

Hans martin Pedersen (Tromsø, )

#346

Skammelig 😡

Wivi Hultberg Karlsen (Sandefjord, )

#350

Jeg synes yrkesfag er viktig

Veronica Andreassen (MOSS, )

#356

Det er viktig at studiet restaurant og matfag opprettholdes i Sandefjord. Det en flott linje som har fått fram gode elever!!

Anne Elizabeth Simonsen (Sandefjord , )

#358

Viktig å beholde

Ruth klemetvold Larsen (Sandefjord, )

#360

Er et fint sted for ungdom å lære seg å lage mat, å er sosialt, de dager de har åpent i restauranten, for salg av god mat ungdommen har lært seg å lage.

Lillian Søland (Sandefjord , )

#361

For di jeg synes det er viktig at ungdom få muligheten å lære det å lage mat jobbe med mat som dem som ønsker å jobbe i restaurant eller være kok

Maria Ringdal (Sandefjord , )

#367

Det er stort fokus på folkehelse i nasjonale planer, retningslinjer samt i fagfornyelsen. Viktig fag for ungdommene våre!

Marit Løset Eriksen (Larvik , )

#370

Jeg signerer fordi vi trenger denne linja!

Charlotte Granøe (Larvik , )

#372

Vestfold og Telemark står i fare for å miste en del av sin immaterielle kulturarv om fylkeskommunen kutter i eller legger ned utdanningsprogrammer i praktiske og estetiske fag. Slikt får sosiale og økonomiske konsekvenser for samfunnet. Som forsker på bærekraft i fag- og yrkesopplæringen mener jeg at det er uforsvarlig å legge ned restaurant- og matfag, da denne kan bidra til bærekraftig utvikling, både sosialt, økonomisk og miljømessig.

Jeanine van Halteren (Oslo, )

#375

Jeg signerer, fordi RM faget burde være et tilbud her i sandefjord på lik linje som andre studieretninger...

Lula Jørgensen (Sandefjord, )

#376

Dette er SÅ bra linje

Stine Konglevoll (Sem, )

#378

Norge er avhengig av fagarbeidere no og i fremtiden.

Kurt Standnes (Lillesand, )

#379

Jeg selv er i yrket og det vil ødelegge fremtiden for dette yrke. Selvom skolen har flyttet til stor skolen, er Sandefjord kokk og studert kjent. La oss ikke ødelegge yrket vårt

Mai Britt Rove (Sandefjord, )

#381

Det er uhørt at sparekniven skal ramme ungdommens muligheter til å velge kreative, utøvende og kunstneriske linjer i vår region. Jeg går for å se på kutt i lederlønninger ,se på det administrative i fylke i stedet! Det er ungdommen som skal bringe kulturarven, identiteten også i regionene videre. Jeg er sterkt imot at Sandefjord og Larvik skal stå igjen som tapere på alle fronter her. Nei til rasering av våre ungdommers valgmuligheter !Vi trenger dem ,at de kommer tilbake til byene etter endt utdannelse og bidrar inn i kreative og kulturelle yrker . Å bygge ned skolens tilbud er å bygge ned den lokale kulturen !

Nina Heum (Larvik, )

#383

Jeg signerer fordi jeg synes det er en stor skam at Norge ikke har råd til å ha disse fagene på alle skolene sine. Jeg har snakket med flere utlendinger om utdannelse og ble meget flau når jeg hører utdannings opplegget i Russland for eksempel. Der begynner de med fag som kunst og musikk og fysikk i barneskolen. VI TRENGER SÅRT DE FÅ FAGENE VI HAR. Kokk og restaurant fag kunst og kultur dette er fag som er veldig viktig for at vi skal ha en helhet i utdanningssystemet vårt og når slike fag blir skreket ned så forsvinner de og vi vil sakte men sikkert sitte igjen med en stor mengde akademikere og ja vi trenger de men vi trenger sårt kokker og restaurantører og designere og kunstnere for å få et helt bilde av samfunnet vårt. Vi trenger alle type utdannelser og skal vi få til dette må tilbudet være på alle plasser slik at barn fra alle bakgrunner har mulighet til å ta utdannelsen.

Trine Elin Freberg (Sandefjord , )

#384

Vi trenger yrkesfagene! Elevene trenger mulighetene!

Louise Pedersen (Hell , )

#386

Vi trenger den linja 😉

Eivind Likvern (Sandefjord, )

#389

Jeg signerer fordi Norge trenger gode fagarbeidere innen RM. For å utdanne flinke folk, trenger vi gode og stabile fagmiljøer på skolene.

Line Riisnæs (Moss, )

#395

Jeg er fra Tønsberg, men valgte å gå på RM i Sandefjord da denne skolen har ett godt rykte på seg for å utdanne flinke kokker! Jeg er nå lærling i Oslo, på en av Oslos mest etablerte restauranter og det har den vært i ca 30 år. Nemlig Feinsmecker! Jeg har aldri angret ett sekund på valget av skole, da lærere og fagarbeidere på linja er de beste jeg har møtt. Jeg holdt en tale angående yrkesfag på vitnemålsutdelingingen 2020. Pga corona ligger denne på YouTube. I denne talen snakket jeg egentlig bare for RM.
Jeg stiller gjerne opp for å snakke positivt og sannheten om restaurant og matfag Sandefjord. For denne linja trenger vi, Vestfold og ungdommen! Beste skolen.

Silje Larsen (Tønsberg , )

#397

Jeg signerer, fordi jeg syntes det er helt håpløst å ta vekk en kjempe viktig linje, som vi har hatt i nesten 100år. Jeg kan selv tenke meg å gå denne linja. Jeg kommer til å bli helt knust om jeg må gå noen helt annet som jeg ikke er interessert i eller bryr meg om. Å ha en så viktig linje på Norges største skole er i mine øyne en selvfølge, fordi her skal vi jo ha forskjell mellom elever og menneskene som går i gangene, ikke bare puggiser. Når det kommer til penger kan Sandefjord være veldig grådige og å ta vekk flere praktiske linjer, fra ikke bare SVGS, er virkelig å gå for langt. Det MÅ være en mulig som er tilgjengelig på SVGS for at andre kommer hit, det burde være et dra punkt som får skolen til å vokse, heller flere ungdommer med drømmer som kommer til Sfj isteden for utenfor enda flere ungdommer som ikke vet hva de skal gjøre med livet annet å ta livet at seg med vanlig, kjedelig skole. De som ikke vet hva de vil bli eller å studere, hvilken linje de vil ta for å leve av, det er nå de som kommer til SVGS hvis de tar vekk denne linja. IKKE TA VEKK LINJA!!!

Frida Jensen (Sandefjord, )

#399

Eldste tradisjon i Norge

Magne Brekke (Sandefjord , )Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...