Vi vil beholde Årnes skole

Kommentarer

#412

Jeg vil beholde Årnes skole.

Kjell Egerhei (Djupviksveien 61, 4580 Lyngdal , 2020-10-16)

#414

Vi trenger Årnes skole, de andre skolene er ikke store nok, og økning i småbarnsfamilier i området taler også for å beholde nærskolen

Renate Vintland (Lyngdal, 2020-10-16)

#420

Jeg har barn på denne skolen og syns ikke det er greit at de skal gå på skoler som er allerede full satte.

Rune Tønnessen (Lyngdal, 2020-10-16)

#425

Jeg håper inderlig Årnes Skole fortsetter som den gode skolen den er! Har 2 barnebarn som gleder seg til å gå på skolen. De har gode lærere som ser hver enkelt elev. De sier at alle kjenner alle og at det ikke er mobbing. Passelig antall elever, ingen fordel med store skoler! Tror ikke kommunen vil tjene noe på dette. Må ikke bare tenke økonomi, vel så viktig at barna blir prioritert.

Signe Gundersen (Lyngdal, 2020-10-16)

#426

Jeg signerer fordi det rent økonomisk er et tap å legge ned skolen. Kostnadene med å øke kapasiteten på Berge og Å, vil godt og vel spise opp gevinsten. I tillegg vil en nedleggelse ødelegge et velfungerendelokalsamfunn, - og det kan ikke måles i penger. Jeg sokner til Berge krets, og støtter foreldre og barn på Årnes fullt ut!!!

Marian Vogsland (Lyngdal , 2020-10-16)

#427

Jeg gikk på skole på årenes hele barneskolen. Fantastisk skole som absolutt bør bevares.

Alette Michel (Kvinesdal , 2020-10-16)

#429

Håper Årnes skole beholdes!!! Hvorfor rive noe i stykker som fungerer veldig bra? Jeg har 2 barnebarn som koser seg på skolen. Bare moro se hvor godt de trives. Kommunen sparer ikke noe på dette. Tenk heller på de verdifulle barna. Ingen fordel med store skoler, bare mer mobbing. På Årnes skole blir ingen mobbet. Behold skolen!!!

Alf Aage Gundersen (Lyngdal, 2020-10-16)

#437

Jeg har barnebarn som liker skolen

Wenche Verdal (Åseral, 2020-10-16)

#438

Fordi jeg er enig i det som er skrevet ovenfor

Wenche Biktjørn (Lyngdal, 2020-10-16)

#442

Jeg signerer fordi jeg mener hele rapporten er uten grunnlag

Morten Holst (Lyngdal , 2020-10-16)

#453

Flott skole for mine barnebarn.

Mona Pedersen (Lyngdal, 2020-10-16)

#455

Fordi begge guttene mine skal gå på Årnes

Reidar Telhaug (Lyngdal, 2020-10-16)

#456

Skolepolitikk burde handle om elevenes beste.

Sofie Vatland (Lyngdal, 2020-10-16)

#471

Det er flott skole, som ikke burde bli lagt ned. Blir alt for mange på de andre barneskolene vis skolen skal leges ned. Pluss det er et fantastisk flott miljø der på Årnes.

Kristine Hovden (Lyngdal , 2020-10-17)

#472

Jeg signerer fordi vi trenger Årnes skole. Det er hjernedødt å stappe så mange som mulig inn i en skole når vi har Årnes skole som fungerer. Hvorfor ødelegge noe som fungerer bra ??

Grete Skog (Lyngdal , 2020-10-17)

#474

Jeg vil beholde Årnes skole

Ramona Tønnessen (Lyngdal, 2020-10-17)

#479

Årnes er en unik skole. Det er et stabilt personal. Og alle elevene blir sett. På en større skole blir dette vanskelig og imøtekomme.

Henriette Brekne (Dragedalen, 2020-10-17)

#497

Jeg signerer, først og fremst fordi mine to tantebarn går på Årnes - i tillegg til at to til skal starte om bare to år til. For det andre så gikk jeg også på Årnes fra 1-7 klasse, og dette er virkelig en skole som trengs i Lyngdal.

Elise (optional) (Tromsø, 2020-10-17)

#503

Vil være med å kjempe for Årnes Skole.

Elin Kvelland (Lyngdal, 2020-10-17)

#505

Våre barn gikk der fra 1 til 8. De som følger etter skal få det like bra/trygt som våre. Veldig bra skole!

Christine Eikenes (Lyngdal, 2020-10-17)

#507

Ungene trenger en trygg skolevei. Det er lite å spare for kommunen ved å legge ned Årnes skole.

Astrid Omland (Lyngdal, 2020-10-17)

#508

Tror at Årnes skole er viktig for barna som går der. Kanskje den beste vi har. Betaler heller litt mer skatt, om jeg vet at pengene går til skoledrift.

Oddbjørg Fredriksen (Lyngdal, 2020-10-17)

#518

Jeg gikk der selv. Fantastisk skole

Thomas Vesterhus (Lyngdal, 2020-10-17)

#522

Jeg signerer for de Årnes Skole er den beste, triveligste og hyggeligst skole i hele Lyngdal.

Susanne Roslan (Lyngdal, 2020-10-17)

#524

Jeg signerer fordi jeg vet hvor viktig det er med mindre skoler og mer fokus på elevene

Elise Hjemlestad (Kvås, 2020-10-17)

#527

Det er galskap å nedlegge små skolene for så å sentralisere til storskoler. Mengden elever gjør det vanskelig for mange barn å fungere og flere faller utenfor. Psykiatrien får stadig økende vekst desverre. Samfunnet blir stadig tøffere. En god og trygg skole med færre elever hvor elevene blir sett og hørt og får den hjelpen de trenger er langsiktig økonomisk fortjeneste for hele samfunnet.

Kjell Ove Gjærevold (Lyngdal , 2020-10-18)

#530

Jeg synes berge barneskole er stor nok å ønsker ikke at den skal bli større!

Trine Birkeland (Lyngdal, 2020-10-18)

#531

Jeg ønsker at mine barn skal gå på denne skolen!

Jakob Stautland (Lyngdal, 2020-10-18)

#534

Ønsker å beholde Årnes skole

Tina Espeland (Lyngdal , 2020-10-18)

#537

Fordi for min del er dette den beste skolen og jeg vil at mine barn skal gå på denne skolen.

Ruth Elise Tønnessen (Lyngdal , 2020-10-18)

#541

Tenk på barna :)

Daniel dyrstad (Lyngdal, 2020-10-18)

#547

Jeg signerer fordi jeg mener at Årnes skole er en viktig skole som bør beholdes for barna som tilhører denne kretsen. Jeg var selv elev ved skolen og vet hvor mye det betydde for meg og vi som var heldige å få gå ved skolen. Det å ha en skole i nærområdet med mindre forhold er super viktig og positivt! Elevene får tidsnok store forhold å forholde seg til!

Gunhild Kvinen Refsnes (Lyngdal, 2020-10-18)

#548

Jeg signerer, fordi Årnes skole virkelig er verdt å beholde. Det var skolen jeg gikk på, og det er så mye fint å trekke frem. Noen eksempler er..
Det er et overkommelig antall elever og lærere slik at de fleste kan kjenne hverandre godt/kjenne til hverandre litt (navn, ansikt..), noe som er trygt og godt for enhver. Det legges godt til rette for å bli kjent med hverandre på ved felled fredagssamlinger, arrangementer..
Uteområdet er bra og variert, og det er plass til alle. Mange muligheter å aktiviseres på. God mulighet til å være spredt rundt skolen.
Skolen har en god beliggenhet ved at den er vekk fra sentrum og nær natur. Men fremdeles likevel sentralt. Uansett barnets behov, er man nær varierte og fine turområder, noe som er gull verdt.

Ingrid Hestad (Lindesnes, 2020-10-18)

#551

Vil skal beholde Årnesskole

Siriporn Meelap Sikveland (Lyngdal , 2020-10-18)

#560

Det er viktig for meg med små og gode skoler,fremfor store og uoversiktelige skoler.

Gun Hilde Amundsen (Lyngdal, 2020-10-19)

#563

Dette er viktig

Markus Aasmul (45201815, 2020-10-19)

#567

Jeg signerer fordi jeg vil beholde Årnes skole ❤️

Ane Belland (Kvås, 2020-10-19)

#576

Barna lære mye bedre i små klasser en enn de store klassene . Denne må tas vare på

Tom egil Stanghelle (Lyngdal, 2020-10-19)

#583

Jeg er enig i argumentene for dette oppropet.

Rune Byberg (Lyngdal, 2020-10-19)

#588

Viktig å beholde Årnes skole for både de som sokner til den og for Lyngdal kommune. Tror ikke der er særlig mye penger å spare ved å legge ned. Totalregnskapet kan gjerne bli negativt pga alt som må legges til rette for å ta i mot elevene på andre skoler, ev bygge ny stor skole. De totale konsekvensene både menneskelig, pedagogisk og økonomisk er svært vanskelig å få god oversikt over i slike saker. Det kreves uansett svært grundig, inngående og tidkrevende forhåndsarbeid for å kunne ta en trygg avgjørelse. Uansett svært lite å hente økonomisk i dette tilfellet til at det er riktig å legge ned.

Vidar Lunden (Lyngdal, 2020-10-20)

#592

Jeg er imot nedleggelse av Årnes skole

Astor Vidringstad (Lyngdal, 2020-10-20)

#599

Jeg vil beholde Årnes skole

Maria do S Dias da silva (Lyngdal , 2020-10-21)