Vi krever endring av bussrutene!

Kommentarer

#16

Dagens bussruter er ikke lagt opp til de behovene vi har. Det at en må gå på kilometervis for å komme seg bl.s på sykehuset er en tragedie

Karin Tobiassen (Kristiansund , 2020-10-06)

#17

Jeg og mine barn er rammet av det nye busstilbudet. Bla må man velge bort fritidstilbud pga nå manglende busstilbud. Har også i perioder helseplager som nå medfører taxi for å handle mat.
Og når vi byttet bolig i mai, var bussene en forutsetning, som for svært mange andre.

Siv Palmer (Kristiansund, 2020-10-06)

#21

Ødwlegger byen og for eldre med dagens busstilbud. Elendig at bussene står på tomgang på flyplassen.

Bjørn Tore Richmond (Kristiansund , 2020-10-06)

#24

Buss må være enkelt, logisk og mest mulig bekvemt for å være et godt alternativ.

Lillian Ørndahl (Kristiansund, 2020-10-06)

#27

Rutene er helt feil i forhold til det som er fornuftig

Frank Tendeland (Kristiansund , 2020-10-06)

#34

Enig

Marianne Langeland (Kristiansund , 2020-10-06)

#39

Jeg synes det nye tilbudet er helt tragisk!

Ingrid Heinonen (Averøy, 2020-10-06)

#42

Har bodd i Kristiansund og brukt mye buss. Bussene er viktig i denne byen 🌹

Kathe Hveding (Harstad , 2020-10-06)

#44

Latterlig at de nye bussrutene ikke går der det er folk, og med tidstabell som harmonerer. Når 50% av busskjøringen er tom buss til eller fra rute så er det på tide "Fram" ansetter noen med praktisk erfaring til å sette sammen et kollektivtilbud 🙄.
De som har satt sammen det rutetilbudet nå, burde "Fram" sendt til AKAN...

Håkon Laksberg (Kristiansund N, 2020-10-06)

#56

Jeg blir ikke hjulpet med de nye rutene

Hege Lundgren (Kristiansund, 2020-10-06)

#61

Mange eldre her i nergata som er avhengig av buss. De savner buS på dagtid. Ikke alle som har bein til å gå lang, når de er Fleir og 80 år

Trine Sæter (Kristiansund, norlandet , 2020-10-06)

#66

Jeg reiser fra karihola, og får 1 time lenger reisetid mtp å å rekke jobb

Yvonne Thingvold (Kristiansund, 2020-10-06)

#74

Jeg signerer fordi jeg synes de nye bussrutene gir et for dårlig tilbud til byens befolkning.

Camilla Odde (Kristiansund , 2020-10-07)

#75

At dette ble mere tungvindt og dårligere tilbud. Ikke bare for eldre uten bil, men også den vanlig mannen i gata. Helt hårreisende!
Kom til fornuften nå.

Merete Eriksen (Kristiansund , 2020-10-07)

#76

De nye bussrutene er upraktisk og tungvindt for de fleste brukerne

Isabell Berg (Kristiansund , 2020-10-07)

#81

Fordi jeg gjennom hele året bruker bussen . Bor på Torvhaugan og har nå fått utrolig dårlig start på jobbdagen med å gå i 15 min for å nå frem til nærmeste stopp!!!!

Randi Bolsø (Kristiansund, 2020-10-07)

#82

Minibussen må tilbake!!

Elin Rånes Gjøvikli (Kristiansund, 2020-10-07)

#84

De nye bussrutene er helt håpløse. Bussene må gå der det bor folk.

Liv Pedersen (Kristiansund N, 2020-10-07)

#92

Bussrutene slik de er pr nå så går d ikke buss slik at jeg kommer meg på jobb når jeg skal. Må ta bussen et stykke eventuelt og gå et langt stykke.Har nå valgt å ta sundbåt istede.

Siv Stensønes (Kristiansund, 2020-10-07)

#98

De nye bussrutene er ikke lagt opp til folk i byen,som bruker bussen! Vil ha tilbake de gamle rutene! Tenk på alle eldre og folk med nedsatt gangfunksjon!!!!

Undis Brill (Kristiansund , 2020-10-07)

#103

Jeg signerer fordi man trenger et kollektivtilbud som man kan bruke.

Renate Brevik (Averøy, 2020-10-07)

#105

Dette ruteopplegget er med på å flytte flere over til bilen. Kristiansund er ypperlig til å reise kollektivt. Sett ned prisene kraftig slik at dey blir billigere å reise kollektivt enn å kjøre egen bil.


F

NORALF Heggem (Kristiansund , 2020-10-07)

#107

Fordi busstilbudet som nå er kommet er rett å slett en skam,å ikke brukelig for noen.. de som sitter på de høy kontor å bRe bestemmer vet ikke koss d funker i d dagligdagse,så ingen skam å snu å få fiksa det opp gjenn.. skjerpings,å skam dere for å ødelegge noe som fungerte bra!! Bruk kollektivt sies d,da må der jaggu få til noe det fåe an bruke å da.. få tilbake våre skikkelige ruter asap!!!

Randi anita (Kristiansund, 2020-10-07)

#109

Busstilbudet er elendig

Yngve Bronnes (Kristiansund , 2020-10-07)

#113

Jeg synes at de skal ha tilbake bussruten rundt Nordlandet igjen!

Tore Aspen (Kristiansund , 2020-10-07)

#115

Bussruter er ikke lagt til rette for brukere av buss. Det som er positivt er at buss går 11 over hel for oss som jobber på kjøpesenter, bortsett fra lørdag hvor den ikke går før 1841! Hva i alle dager skal man gjøre fra senter stenger til bussen går?

Bente Halvorsen Lie (Kristiansund , 2020-10-07)

#128

Jeg signerer fordi det ikke bare kan gå mer nedover med Kristiansund og et bra rutetilbud er viktig for Kristiansund. Infrastrukturen og gode muligheter til transport må opprettholdes eller så risikerer vi å marginalisere folk uten lappen eller bil.

Susanne Herré (Kristiansund , 2020-10-07)

#132

Jeg signerer fordi det er helt ubrukelig busstilbud her i byen. Mange elder kommer seg ikke til bussholdeplassen, fordi ruta er lagt om slik at de må går lage veier/bakker for å komme seg til bussen. Man må gå gate langs og omveier for å komme seg til bussen, bussen har ikke gode nok rutetider fra morgen til kveld......

Helene Marie Isabell Espnes (Kristiansund , 2020-10-07)

#134

Jeg ser hvor hjelpesløs man blir når bussen sjelden/ikke går der hvor folket bor eller skal.

Ragnhild Einset (Kristiansund N, 2020-10-07)

#137

Rutene må endres, buss er snart ikke et alternativ.

Nina Tolcsiner (Kristiansund, 2020-10-07)

#139

Jeg vil ha tilbake de gamle bussruter

Maiken Jørgenvåg (Kristiansund, 2020-10-07)

#155

Jeg signerer fordi jeg er en av de berørte som bor hvor det en gang gikk vikan buss mot sentrum mer enn 11 ganger pr dag! Nå må jeg gå i 20 min til nærmeste busstopp mot sentrum, eller ta sundbåten, for og så ta buss til min arbeidsplass på stortua!

Kristina Maria Sørensen (Kristiansund, 2020-10-07)

#159

Jeg har ikke bil og er derfor avhengig av en god kollektivtransport.

Janne Arntsen (Kristiansund N, 2020-10-07)

#165

Jeg har fått en busstilbud på Torvhauan som tilsier at en må heller bruke private ankomstmidler da bussen tilsier venting og lang reisetid.

Bente Olsen (Kristiansund, 2020-10-07)

#166

At trafikanter skal få et tilbud som er i nærheten av der de bor.

Aase Waagbø (Kristiansund N , 2020-10-07)

#167

I en verden og en tid der klimaendringer truer planeten og menneskene som lever på den, eksisterer det et større behov for at kollektivtransport er en lett tilgjengelig måte å komme seg fra A til B. Mennesker er nettopp avhengig av å kunne bevege seg mellom lengre avstander. Samfunnet er strukturert på en måte som gjør at dette er en ren nødvendighet, både blant yngre, eldre og de midt i mellom. Greit nok er det at kommuner, fylker og land er forskjellige. Det viktige i denne sammenhengen blir å avdekke og ikke minst dekke behovene som finner sted i et samfunn. Kristiansund er ikke den største byen, men det kan være relativt stor avstand mellom folks hjem og skoler de går på, jobber de arbeider på eller legekontoret de er avhengig av å besøke. Tilgang på buss som transportmiddel er flere plasser noe det investeres i, nettopp for å møte framtidens behov. Selv studerer jeg i Trondheim, hvor buss som transportmiddel er noe det satses stort på. Det å redusere tilgangen mennesker har på buss blir etter min mening å gå å i helt feil retning. Det burde ikke legges opp til at barn må kjøres til skolen, i en ellers travel hverdag. Eldre burde ikke behøve å betale i dyre dommer for å ta taxi, i et muligens allerede stramt pensjonsbudsjett. For at bussen skal bli et mer attraktivt alternativ, noe som burde anses som et mål, er reduksjon av bussavganger samt dyre billettpriser feil vei å gå. Lytt til de som faktisk er avhengig av buss for at hverdagen deres skal gå rundt. Deres stemme er viktig i denne saken, da det er disse som faktisk kjenner til behovet som eksisterer rundt tematikken. Kommunens ansvar bør være å dekke forskjellige behov i samfunnet, ikke gjøre det enda vanskeligere!

Elise Aarøe Aasbø (Kristiansund, 2020-10-07)

#176

Tilbudet er for dårlig og lite tilrettelagt.

Mariann Melvold (Kristiansund, 2020-10-07)

#180

Jeg brukte bussen ofte, men blir nå mindre brukt grunnet avstand til holdeplass.

Ingrid Sandvik (Kristiansund, 2020-10-07)

#191

Jeg signerer fordi at mange av bussrutene som eldre bruker er tatt bort på Milnbergan og i Omagata.

Britt-Unni Raanes (Kristiansund, 2020-10-07)

#192

De nye byturene er ikke brukervennlige, vi må ha bussen ned Dalegata, rundt Vikan. Vi må ha buss til Skorpa og Milnberga

Anne Grete Mogstad (Kristiansund N, 2020-10-07)

#195

Dette hverken er et miljøvennlig eller godt sosialt tiltak!

Linda Kristin (Kristiansund, 2020-10-07)

#196

De nye rutene er en katastrofe, de som har satt opp disse rutene kan ikke kjenne denne byen👎

Terje Pedersen (Kristiansund, 2020-10-07)

#197

Bussruten er for øyeblikket helt tragisk

Moonlight Sandvær (Kristiansund, 2020-10-07)

#198

Rammer ungdom som bruker buss for å komme seg rundt til venner, aktiviteter og skole.

Maria Morch (Dale, 2020-10-07)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook