Høringsinnspill - Ny skolestruktur 2020 - Frydenlund barneskole

Kommentarer

#4

Små barn skal ha kort og trygg vei til skolen, i deres nærområde.
De skal kunne gå alene eller sammen med en voksen til og fra skolen.

Sigrun Hol Djupvik (Narvik, 2020-09-29)

#6

Jeg ønsker at skolebarn på Frydenlund, Vassvik, Taraldsvik, Framnes fortsatt skal ha barneskole på Frydenlund.

Dagny Pettersen (Narvik, 2020-09-29)

#9

Fordi jeg har 1 barn i 3. klasse på frydenlund barneskole, og 1 barn som går siste året i barnehagen. Vi ønsker ikke at de små ungene skal sendes gjennom hele byen for å komme seg til/fra skolen.

Cathrin Eilivsen (Narvik, 2020-09-29)

#11

Jeg signerer fordi jeg ønsker at også ungene i bykjerna skal få gå på en skole i nærheten av hjemmet sitt.

Gunhild Eide (Håkvik, 2020-09-29)

#15

Ett levende sentrum med både gamle og unge. Viktig at småbarnsfamilier kommer for å bo og jobbe i Narvik. Og avstander til skoler må være gangavstand for skolebarn.

Britt Kummeneje (Narvik, 2020-09-29)

#17

Jeg vil at Narvik skal ha en sentrumsnær barneskole. Mener dette vil bidra til bedre bolyst i byen. Ingen vet når Skistua Skole er «gått ut på dato» og da har byen ingen barneskole. En by på størrelse som Narvik må se fremover, er det ikke flere innbyggere vi vil ha. Urealistisk å frakte barn fra Frydenlundsiden til skistua.

Sissel Eriksson (Narvik, 2020-09-29)

#19

Fordi det er helt elementært med barneskole på Frydenlund. Skolebarn bør ikke måtte krysse E6 for å komme til skolen.

Fredrik Halvorsen (Narvik, 2020-09-29)

#26

Svært viktig at det fortsatt skal være skoletilbud for de minste på Frydenlund.

Heidi Johansen (Narvik, 2020-09-29)

#41

Fordi jeg som bestemor ikke vil kjøre 3 km med oppoverbakke eller at ho skal måtte gå de for å komme på skolen.
Om skolen blir flyttet opp i fjellet, mister husene på Frydenlund sin verdi.

Eilin Sundelin (Narvik, 2020-09-30)

#50

Jeg signerer fordi jeg er helt enig i det som står skrevet. Jeg og
min familie er innflyttere til Narvik; uten bolyst er det ingen grunn til å bli boende her. En forutsigbar og fornuftig skolestruktur med trygg skolevei for mine barn er særdeles viktig i valg av bosted.

Hallgeir Lockertsen (Narvik, 2020-09-30)

#82

Jeg er i mot flytting til Skistua skole pga. skolens arealer inne/ute ikke er dimensjonert for så mange elever. På/avstignings felt er for lite, spesielt ift vinter. For lang vei for barna og gå til og fra skolen, spesielt med tanke på forurensningene som Narvik kommune sliter med. Jeg/vi som foresatt er sterkt i mot skole bytte/flytting.

Robert Aasberg (Narvik, 2020-10-03)

#83

jeg ønsker at mine barn skal gå på Frydenlund barneskole, da den er i vårt nærmiljø. Det er viktig for meg og mine barn- at de får gå på den skolen de har sosial tilhørighet til.

Hilde Kvanmo (Narvik, 2020-10-03)

#86

Jeg har barn ved skolen og bor i Finbekken.
Er tilhenger av nærskoleprinsippet, også i by. Jeg er opptatt av at byen skal være levende, attraktiv og trygg.

Silvia Hellesvik (Narvik , 2020-10-05)

#92

Jeg signerer, fordi vil ikke miste barneskole på Frydenlund - område vi bor i. Vi som foreldre må gjøre alt best for våre barn.

Anna Filina (Narvik, 2020-10-05)

#94

Jeg signerer fordi jeg er enig i hvert eneste ord!

Aina Nyland (Narvik, 2020-10-06)

#96

Jeg signerer fordi jeg er helt overbevist om at å bevare skolen på Frydenlund vil være et meget viktig moment for å bevare, samt rekruttere nye innbyggere i Narvik Kommune! Å legge ned skolen vil være et tydelig signal i gal retning hva gjelder småbarnsfamilier...

Anna Fiske (Narvik, 2020-10-06)

#98

Jeg er fra Narvik og har dyrebare tantebarn der som jeg håper får det aller beste tilbudet under oppveksten sin, som jeg mener dette argumenterer fint for, med nærhet til skolen hjemmefra. De bakkene oppover skistua er tunge nok for å få studenter til å klage om man ikke skal utsette alle de dyrebare barna for det i tillegg! Har bodd i Skistua og vet for et mareritt de bakkene kan være spesielt på vinterstid og unner INGEN dett unødig.

Elisabeth Kummeneje (Harstad, 2020-10-06)

#104

Jeg synes det er svært viktig at det opprettholdes barneskole på Frydenlundsiden av byen!

Carina Falch Hope (Sykehusveien 27, 2020-10-07)

#113

Det må tas høyde for flere paralleller på Frydenlund. Å basere valg på dårlig statistikk er ikke holdbart.

Merete Bolstad (STORÅSEN, 2020-10-07)

#118

Vi bor i Narvik sentrum og vi vil at sønnen vår skal forsette på samme skole med hans venner

Aleksei Filin (Narvik, 2020-10-12)