Begrens utbyggingen i Revåsvei 5 på Framnes/Huvik

Kommentarer

#1

Svært bekymret for trafikksikkerhet og tryggheten til barna i området. I tillegg er det trist at området ødelegges av en massiv blokk som dette..

Karoline Eftang (Revåsveien, Framnes, 2020-09-17)

#7

Jeg vil begrense dette prosjektet betraktelig pga trafikk sikkerhet i et allerede uoversiktlig veinett!
Dessuten synes jeg skalaen av prosjektet ikke passer inn overhodet i et godt etabler enebolig miljø i en blindvei.

Kine Meum (Ferjeveien 13, SANDEFJORD, 2020-09-18)

#10

Dette vil ødlegge vårt flotte nabolag

Tore Glenne (Huviklia 8, 2020-09-18)

#12

Dette endrer nabolaget mitt til noe vi ikke ønsker, usikker skolevei og overbelastning på området generelt.

Anne Lene Gjengset (SANDEFJORD, 2020-09-18)

#14

Jeg er imot prosjektet.

Tonje Guttulsrød (Sandefjord, 2020-09-18)

#16

Jeg er imot utbygging i den skalaen som er planlagt.

Kjetil Lindberg (Sandefjord, 2020-09-18)

#17

Jeg signere fordi trafikken i område Øvre Huvikvei / Ferjeveien allerede er altfor stor i forhold til veistandard og barn som skal til skole og barnehage.

Thomas Nyrén (Sandefjord, 2020-09-18)

#19

Jeg ikke ønsker mer traffikert skolevei til mine barn.

Stine wilson Nordby (Sandefjord, 2020-09-18)

#22

Skoleveien er allerede nok belastet med trafikk.

Ann Kristin Evensen (Sandefjord, 2020-09-19)

#23

Jeg er bekymret for trafikksikkerheten til barna

Anders PETTERSEN (Lyhmanns vei 11b , 2020-09-19)

#25

Trafikk- og parkeringsbelasting på Framnes er for høy allerede. Projektet inneholder for mange leiligheter og er for stort i forhold til tomten. Fortetting i omrade er allerede høy.
Passer ikke inn for områdets småhus- og eneboligbebyggelse.

Elisabeth de Vreede (SANDEFJORD, 2020-09-19)

#26

Jeg signer på dette oppropet for dette er i mitt nabolag!

Bent-Are Pettersen (Sandefjord , 2020-09-19)

#35

Jeg signerer fordi jeg bor i området, og mener at det er for tett bebyggelse i området allerede. Kapasiteten til skole, barnehager, infrastruktur og lignende er ikke laget for mengden boenheter som blir oppført.

Merete Rachløw (Sandefjord, 2020-09-19)

#37

Det er viktig for barna våre og nærmiljøet at biltrafikken og veiene er dimmensjonert for de små myke trafikantene. Dette er et rolig boligstrøk, med mange småbarnsfamilier. Hvor foreldre og barn er vant til liten biltrafikk og trygg lek i nærområdet. Et så stort blokk hus vil på alle måter virke utradisjonell i området, for massivt, skape mye trafikk og vil ikke passe inn i nærområdet.

Anne Lene HELGAKER Fogth (Sandefjord, 2020-09-20)

#38

De smale veiene på Framnes har mer enn nok trafikk.

Irene Antonsen (SANDEFJORD, 2020-09-20)

#40

Jeg har små barn som leker i gatene rundt Framnes Skole og frykter økt trafikal belastning i området

Ole Christian Waagø Kjenna (Sandefjord, 2020-09-20)

#48

Jeg støtter alle de synspunktene som er gitt over. Min store bekymring er den økte trafikken i Revåsveien og gatene rundt på Framnes. Dette er både skoleveier for svært mange barn og benyttes også flittig av turgåere som går langs kyststien, som følger gatene her på Framnes.

Espen Stenersen (Sandefjord, 2020-09-20)

#54

Det er for dårlige tilførselsveier til dette området og trafikken fra Vestetøya er allerede sprengt.

Berit Vangstein Olsen (Rødslia 1 , 2020-09-20)

#56

Trafikkbelastningen i området er allerede sprengt.

Nils Fredriksen (Sandefjotf, 2020-09-20)

#58

For mye utbygging på Framnes. Store trafikkproblemet

Inger Haugen (Sandefjord, 2020-09-20)

#59

Alt for mye utbygging på Framnes. Store trafikkproblemer

Jan Haugen (Sandefjord, 2020-09-21)

#60

Jeg er bekymret for trafikksikkerheten til barna i dette området og synes man burde utbedre veiene og trafikknettet slik at områdene det ønskes å bygge på blir tryggere og mindre belastende for naboer og beboere her.

Therese Jacobsen (Sandefjord, 2020-09-21)

#62

I tillegg til punktene listet opp i oppropet, må det kreves at veinettet til/fra fylkesveier må utbedres til å oppfylle kommunal standard, for dette prosjektet (selv ved nedskalering).

Morten Eliassen (Sandefjord, 2020-09-21)

#63

Jeg er bekymret for trafikkbelastningen dette vil medføre.

Marit Knoph (Sandefjord, 2020-09-21)

#67

Øker trafikk, for et allerede overtraffikert strøk.

Ingrid Allerød (Sandefjord, 2020-09-21)

#70

Jeg signerer fordi jeg mener prosjektet blir for dominerende i et idyllisk område med primært eneboliger samt at så stort antall boliger og biler belaster trafikksikkerheten negativt for skoleveiene rundt Framnes Skole.

Ole-Bjørn Fogth (SANDEFJORD, 2020-09-21)

#71

Jeg signerer mot fortettings-spøkelse som rir kommuneadministrasjonen og herjer med oss innbyggere. Likeså fordi utbygginger generelt på Vesterøya medvirker til en altfor stor økning i trafikk og støy på spesielt Vesterøyveien uten at kommunen prioriterer dette.
Og mot det fortettings

Kjell Veiby (Sandefjord, 2020-09-21)

#73

Trafikken i dette området er allerede overbelastet.

Heidi Oddenes (Framnes, 2020-09-22)

#74

Vi som signerer dette oppropet mener:
• Trafikk- og parkeringsbelastningen i området er for høy allerede.
• 15 boenheter og opp til 30 biler gjør en uoversiktlig skolevei, enda mer usikker.
• Prosjektet inneholder for mange leiligheter og er for stort i forhold til tomten.
• Bygget bryter de estetiske rammene for områdets småhus- og eneboligbebyggelse.
• Blokken blir for høy og bør nedskaleres kraftig.
• Fortettingen i området er allerede høy.
• Vi er bekymret for hva slags presedens dette vil kunne skape for fremtiden i området.

Vi maner kommune og utbygger til å lytte til oss og finne en måte å skjerme et trivelig område for og opprettholde et godt nabolag.

Alf Arne Trulsen (Vesterøyveien 56E, 2020-09-22)

#81

Traffiktrykket er for stort på Vesterøy.

Erik Westergren (Sandefjord , 2020-09-22)

#82

Min bekymring er den økte trafikken i Revåsveien og gatene rundt på Framnes. Dette er både skoleveier for svært mange barn og benyttes også flittig av turgåere som går langs kyststien. Det er ikke lagt opp til en slik utbygging.

Laila Kristoffersen Mikalsen (Framnes, 2020-09-22)

#84

man MÅ bevare å verne om slike gml og historiske områder på en verdig måte, hvis ikke mister vi en viktig del av byens historie !!!!
Estetisk er det jo en tragedie

Wenche Østby Nielsen (Sandefjord, 2020-09-23)

#98

Veinettet er for dårleg. Få muligheter for omkjøring når det trengs.

Christin Heiland Nilsen (Asnesåsen 8, Sandefjord, 2020-09-30)

#99

Alt med måte..

Espen Jensen (Sandefjord, 2020-10-06)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook