Krav om uavhengig gransking av vindkraftkonsesjonene

Kommentarer

#1401

Signerer fordi her er myyye grums grunnet stor profitt... Det er bevist at vi har nok energi uten vindkraft og storparten av det Norske folk vil ikke ha ødelagt sin fjellheim, så HVORFOR får de lov å rasere Norsk Natur??

Mariann Furre (Askøy, 2020-08-17)

#1403

Er imot vindkraft på land og til vann!

Siren Cathrine Johnsen (Porsgrunn , 2020-08-17)

#1407

Sterk motstander

Vidar Lein (Asker, 2020-08-17)

#1409

Jeg signerer fordi jeg er HELT IMOT VINDKRAFTUTBYGGING. Vi har nok vannkraft her i landet til å betjene hele L
Norge og vel så det. Oppgradering av vannkraftverkene så holder det i mange mange år til.

Filnn Dahl (Hommersåk, 2020-08-17)

#1412

Er sterkt imot rasering av natur

Margunn Amland (Stavanger, 2020-08-17)

#1420

Jeg signerer for å presse frem en gransking som en kan ha tillit til. Det må ikke engasjeres advokatfirma som står på medlemslisten til interesseorganisasjonen for vindkraft.

Bjørn Nervik (Gimse, 2020-08-17)

#1421

Jeg signerer fordi makten til vindkraftutbyggerne og staten skremmer meg, jeg vil vite hva som ligger bak. Snakket om grønn kraft som begrunnelse for rasering av norsk natur, er absurd.

Bente Volder (Ålesund , 2020-08-17)

#1437

Konsesjonene går ut over alt av naturvern og vårt lokale demokrati er helt uten makt.

Berit Grøntoft (Vennesla, 2020-08-17)

#1440

Rett skal være rett. Dessuten, vi har allerede den grønneste energien. Hva skal vi med med vindkraft som ikke er resirkulerbar engang?

Aina Mathisen (Bergen , 2020-08-17)

#1441

Dette er et legitimt krav som bør tas til følge av makthavende for å sikre menneskerettigheter og en levelig fremtid for mennesker og dyr.

Torunn Birgitte Sortvik (corsico, 2020-08-17)

#1449

Skammelig av politikerene å selge landet vårt for å sikre seg egen posisjon .
Mon tro hvorfor de ikke bare kan innrømme at dette var en stor feil ?
Forurensning på alle plan !

Wenche Flinder (Houston , 2020-08-17)

#1450

Jeg ønsker at konsesjonene skal behandles i hht Plan- og bygningsloven, naturmangfoldsloven samt vanlig forvaltningslov.

Wibeke Lund (Dønna, 2020-08-17)

#1455

Det er på tide at NVE og OED blir gått etter i sømmene!

Rigmor Tronstad (Sykkylven, 2020-08-17)

#1461

Det er åpenbart at det har blitt begått grove feil i konsesjonsutredning-og tildeling.

Tone Melbye (Bønes, 2020-08-17)

#1466

Det kan virke som om etikk, moral og lovverk er satt til side i iveren etter såkalte grønne sertifikater. Naturen raseres og miljø, dyr og mennesker utsettes for store belastninger.

Anne Hansen (Bodø, 2020-08-17)

#1480

Støtter alle krav til granskning som er fremsatt

Gerd Gjengedal Hansen (Ski, 2020-08-17)

#1483

Jeg er rasende over at vindkraftturbiner blir påtvunget det norske folk over en lav sko.

Bente Jacobsen ( Valevåg, 2020-08-17)

#1485

Landet må bevares og aldri ødelegges for all fremtid.

May Nordstrøm (Asker , 2020-08-17)

#1487

Bra med en uavhengig gransking av en prosess som folket ikke stoler på. For mange aspekter som tyder på at avgjørelser er blitt tatt på feil grunnlag.

Ragnhild Lund (Vang i Valdres, 2020-08-17)

#1494

Viktig å stå opp mot den overkjøringa av natur og befolkning vidkraftindustrien har fått blancofullmakt til å drive med.

Toril Herdis Strand Øiaas (Fannrem, 2020-08-17)

#1495

Dette handler om morgendagens natur, eller mangel på natur.

Astrid Gustad Angelus (Namsos, 2020-08-17)

#1497

Jeg mener at det ikke er tilstrekkelig med en "selvgeanskning" her, men at den bør skje i en uavhengig domsstol.

Arnstein Hammerserh (Nordfjordeid, 2020-08-17)

#1499

Vindkraft i Norge er ikke grønn fornybar energi. Det er i tillegg vandalisering av norsk natur.

Vidar Sletvold (trondheim, 2020-08-17)

#1501

Dette er skadeliggjørende for norsk natur og ikke miljøvennlig ! Dette lukter vondt

Camilla Falck Johansen (Eidsvolm, 2020-08-17)

#1504

Å

Jan Kolbjørn Håkonsen (Trondheim, 2020-08-17)

#1505

Vindkraft ødelegger naturen, både med direkte inngrep i form av veier og fundamenter, men også i form av oljelekking, mikroplast og fuglehenrettelser. I tillegg påfører vindkraftutbygging psykiske sår hos de som blir berørt.

Tone Kjellstad Kjellstad (9303 Silsand , 2020-08-17)

#1508

På tide å stoppe galskapen.

Hans Terje Stensholm (Stallgata 4, 2020-08-17)

#1509

Fordi det er min etiske og økologiske forpliktelse i denne verden å bry meg og forsøke å jevne ut ubalansen skapt av kapitalismen.

Erlend Viken (Trondheim, 2020-08-17)

#1514

Norge trenger IKKE Vindkraft; oppdater vannkraftverkene!

Anne-Marie Graarud (Bulandet, 2020-08-17)

#1517

Vi kan ikke bygge ned, så mye urørt natur.

Helge Hott Johansen (Færvik, 2020-08-17)

#1518

Mot vindmøller.. norsk flott natur blir ødelagt..

Elisabeth Buhaug (Trondheim, 2020-08-17)

#1520

Langsiktig, helhetlig og innsiktsfull.

Lena Kristiansen (Trondheim, 2020-08-17)

#1524

Det har gått for langt og Norsk natur blir rasert for noen pengegriske folk skal berike seg. Nok nå, la oss beholde vårt vakre Kongerike, slik som det har vært i generasjoner. Ikke la pengene styre..
Kan lure på hvorfor noen vil ødelegge så vakkert et land. Vi har nok strøm likevel. Gi gode ordningen til solceller istedetfor

Gunnar Jøingsli (Harestua , 2020-08-17)

#1536

Jeg signerer, fordi jeg er sterkt imot å bli ført bak lyset, med tanke på hva utbedring av eksisterende vannkraft vil gi kontra vindkraft. Men også fordi jeg er sterkt imot rasering av eksisterende natur. Mennesket har herjet nok med naturen i de siste 200 år. Nå er det på tide å våkne opp og forstå at vi er totalt avhengig av naturen som den er. All stor inngripen får uante konsekvenser for kommende generasjoner. Vi bør ha et fokus på hvordan vi kan bruke mindre energi, ikke mer.
Håkon F. Reitan

Håkon Fossestøl Reitan (Løken , 2020-08-17)

#1546

Jeg signerer fordi jeg vil at energipolitikken skal hvile på nasjonens felles verdigrunnlag – ikke på bestemte særinteresser med sterke økonomiske interesser. Jeg vil at energipolitikken først og fremst skal målbære DET NORSKE FOLKS interesser – hvilket inkluderer samene.

Åse Koppergård (Leirfjord, 2020-08-17)

#1548

Jeg signerer fordi det er nødvendig med en gransking av gitte konsesjoner. Det er mye som ikke virker riktig der.

Dordi Hammer (Hamarvik, 2020-08-17)

#1549

Demokratiet! Folkeretten, stopp rasering av Haramsøya.....

Helga Haram (Haramsøy, 2020-08-17)

#1559

Er totalt i mot alt som dreier seg om vindturbiner.

Frank Egil Reise (Bygland, 2020-08-17)

#1563

Eg signere fordi eg meinar OED og NVE har gitt konsesjon til utbygging av vindkraft på feil eller tynt grunnlag. Utbygginga har på generelt grunnlag ikkje blitt utreda grundige nok. Viktig info frå utredningane som talar imot utbygging virkar til å ha blitt lite vektlagt eller regelrett oversett.

Roger Nesheim (MARIFJØRA, 2020-08-17)

#1565

Fordi jeg er drittlei det meste! ☹️☹️☹️

Tom Arild Daleng (Oslo, 2020-08-17)

#1567

Dette er å frarøve det norske folk natur,dyreliv,fugletrekk mm. Dette inngrep er uopprettelig,i all fremtid. Norge trenger ikke denne strømmen.

Unn Andersen (Sandefjord, 2020-08-17)

#1568

Ønsker rettferdighet og nedre værn om natur resursene for det Norske folk.

Ann-Veronica Mathisen (Tromsø, 2020-08-17)

#1572

Det er skremmende å se at det bygges så mange og store områder med vindturbiner. Naturen ødelegges og mister sin verdi.

Elisabeth Larsen Håvarstein (Rennesøy, 2020-08-17)

#1580

Det er viktig å vite om myndighetene her har fulgt lovens bokstav og lovgivernes intensjon. Da må noen uavhengige granske dette.

Kjeld Slettebø (Rakkestad, 2020-08-17)

#1582

Fordi at jeg ikke tror polit8ketene handler i tråd med flertallets ønske.

Kristen Risstad (Trondheim, 2020-08-17)

#1597

Eg signerer bl a fordi eg er i mot øydelegginga og rasering av kystlinja vår. Vi endrar inga klimakrise ved å legge naturen øyde.

Maren Underdal (Voss, 2020-08-17)