Krav om uavhengig gransking av vindkraftkonsesjonene

Kommentarer

#1202

Det som skjernåmed ødeleggelse av naturen vår evne av det verste jeg har sett i mitt liv. Jeg fatter ikke at dette kan skje.

Katherina Engelsen (Bergen, 2020-08-17)

#1206

Jeg signerer fordi jeg mener den kunnskapen vi sitter med i dag gjør at disse konsesjonene ikke lenger kan opprettholdes.

Lars Olufsen (Stokkøy, 2020-08-17)

#1212

Jeg signerer fordi dette er særdeles viktig!

Unn-Anita Nergård (Bergen, 2020-08-17)

#1214

Jeg er i mot vindkrafverk!

Lars Sønsteby (Kapp, 2020-08-17)

#1216

Mange feil og mangler ved konsesjonen som er gitt ved Haramsøya. Dette bør granskes. Og gitt konsesjon bør stoppes.

Randi Aurdal (Ålesund, 2020-08-17)

#1222

Det vil ta for lang tid, og for mye plass og gi uttrykk for min frustrasjon I denne saken.

Pål Telnes (Kvenvær, 2020-08-17)

#1225

Jeg signerer fordi hele konsesjonprosessen er tatt på et helt feil grunnlag. Stortinget har blitt feilinformert/ikke fått viktige saksopplysninger.

John Ole Johnsen (Nordfjordeid, 2020-08-17)

#1228

Systemet er korrupt

Marion Mjåseth (Atløy , 2020-08-17)

#1230

Dette er viktig !!

Trude Sildnes (Kirkenes, 2020-08-17)

#1236

Vindkraft er tidenes lureri

Sissel Hvitsand (Ler, 2020-08-17)

#1239

Galskap det som skjer her i landet. Mot natur å folk

Tommy Berh (Alfred Hess's vei 14 , 2020-08-17)

#1254

Slike konsesjoner må følge lovverket,vurdert av nøytrale instanser.

Trond Søbstad (Lena, 2020-08-17)

#1260

Vindkraft må ha "reserven" i gang, så industrien ikke stanser når det blir flau vind. Det er massedrap på fugler og insekter, og umulig å gjenvinne (ender som mikroplast), og fortjenesten er politisk styrt, uten regjeringen hadde vannkraft kunnet fordoble produksjonen.
Hval o.l. svømmer på land an mass, når de utsettes for lyd-terror ved møller til havs.

Bjørn Gravingen (Lierfoss, 2020-08-17)

#1261

Mot vindkraft..

Signe Kristensen (Tjøme, 2020-08-17)

#1262

Dette er noe av det værste vi opplever av rasering i Norsk natur, jeg er overbevist om at dette er ulovlig.

cato rørmark (sømna, 2020-08-17)

#1265

Her er det gjort urett.

Alan Steinsvoll (Mausynd, 2020-08-17)

#1266

Jeg har signert fordi jeg mener den naturrasering som foregår i forbindelse med vindkraftutbygging, er så langt fra miljøvern som man kan komme.

Elin Ørvoll (Svensby, 2020-08-17)

#1269

Jeg signer fordi dette er meget viktig å få klarlagt.

Einar Christensen (Arendal, 2020-08-17)

#1270

Fordi jeg er sterkt imot ødeleggelse av vår felles naturarv.

Disse svære vindmøllende hører ikke hjemme i naturen.

Bård jensen (Bergen , 2020-08-17)

#1284

Jeg signerer fordi vi skal respektere å ta vare på naturen, ikke ødelegge den.

Ragnhild Sæter (Oslo, 2020-08-17)

#1286

Den pågående raseringen av norsk natur må stoppes!!

Bernt Bjørgeengen (Løken, 2020-08-17)

#1287

Folket blir totalt overkjørt. Utenlandske kapitalkrefter rår over sårbar norsk natur.

Johnny Johannessen (Hemnesberget, 2020-08-17)

#1291

NVE, OED våkn opp. Våre felles naturkatedraler og naturarv står på spill. Urørt natur er lagt ut for salg til utenlandsk storkapital, subsidiert av den norske stat, og omgjøres til industriområder som er ulevelige for fugler, dyr og mennesker. Naturmangfold, fungerende, friske levende økosystem ødelegges og trues. Det er et hav av gode grunner til at folket våkner, det må også regjeringen gjøre som følge av Stortingsvedtaket den 19. juni. Det er på høy tid at norske myndigheter trekker i nødbremsen.

Jørgen Åkre (Ålesund, 2020-08-17)

#1297

Jeg er uenig i dagens energipolitikk.

Jan Erling Kvam (Drøbak , 2020-08-17)

#1303

Fordi jeg er i mot vindkraft og den inngripen som blir gjort i naturen ved etablering av dette

Torill Hansen (Mosby, 2020-08-17)

#1310

Så mang grunner!

Lars Myklemyr (Averøy, 2020-08-17)

#1316

Denne raseringa av norsk natur kan ikkje fortsette.

Anne Karin Øen (Dimmelsvik, 2020-08-17)

#1326

Det er uforsvarlig å nedbygge urørt natur på denne måten med konsekvens utredninger som er altfor gamle og gjort av konsulenter med interesser i vindjøkraft ( eks Multiconsult)

Einar Heide Magnussen (0485 Oslo, 2020-08-17)

#1327

Vi må få ein energilov som setter stopp for all utbygging av vindmøller og ødelegging av Norsk natur

Bjørn Kaldestad (Husnes, 2020-08-17)

#1329

Raseringen av norsk natur er ute av kontroll.

Anne Mari Svinsaas (Løkken Verk, 2020-08-17)

#1332

Jeg signerer fordi jeg mener det er gjort store feil av både NVE og oed.

Kjetil Skjeie (Hundvåg, 2020-08-17)

#1333

I vindkraftsaker er det mye som skurrer NPR det gjelder lov og orden!! Dette må gjennomgås!!

Anne-Lill Bakkevig (Fredrikstad, 2020-08-17)

#1337

Det er en skam at de folkevalgte overkjører folket, hvor er demokratiet? Ødelegger Norsk natur for å produsere strøm til Tyskland! På toppen av frekkheten, skal befolkningen betale for dette i form av økt nettleie for å finansiere tilskuddene staten gir til noen få investorer som plasserer pengene i skatteparadis. Går dette virkelig an i et opplyst samfunn?

Jan Ola Flåhammer (Alta, 2020-08-17)

#1345

Det er nødvendig å gjenopprette tilliten til staten og statsforvaltninga.Det kan berre skje gjennom at ein uavhengig instans går gjennom konsesjonsvedtak. NVE har ikkje fungeret som eit forvaltningsorgan men som eit serviceorgan for vindindustrien der utbyggarane gjennom kjøpte rapporter får styre kunnskapsgrunnlaget.

Birgit Oline Kjerstad (6293 Longva , 2020-08-17)

#1353

Lei av politiske broilere.

Roar Skagseth (Ski, 2020-08-17)

#1357

Miljøkriminalitet uten sidestykke. Det Norske folk og verden forøvrig ser måpende på inngripen i urørt natur med påskudd om en mer grønn energi, men sannheten er at den er mer blodig og rød enn grønn.
Jeg / vi krever at en uavhengig instans går gjennom konsesjonene og begrunnelsene for gitt konsesjon. Det skal ikke være NVE og OED som selv gransker sine vurderinger og sine vedtak.

Anita Methlie Wedaa (Storevarden 83. 5350 Brattholmen , 2020-08-17)

#1359

Jeg vil at de skyldige skal fengsles.

Roy håvard Johansen (Hasvik , 2020-08-17)

#1360

Jeg vil bevare fuglelivet

Liv Marit Myre (Oslo, 2020-08-17)

#1365

Vindmøller ødelegger mye i naturen og lite penger til kommunene for tort å svie.Inntektene av vandalisme går ut av landet

Aase Solvik-nilssen (Grimstad, 2020-08-17)

#1371

Det inngir ingen tillit at det er NVE og OED som skal granske sine egne vedtak - og det er heller ikke i tråd med det som er vanlig praksis ellers. En uavhengig granskning er helt nødvendig!

Mette Krogsæter (Longva, 2020-08-17)

#1376

Motstander av vindkraft, trur miljøregnskapet totalt sett er en gigantisk skivebom. Hva med å modernisere eksisterende vannkraft og la det være eid på lokale hender, vi behøver å eie slikt sjøl i landet vårt, være sjølberga

Oddvar Olsen (Storslett, Nord Troms, 2020-08-17)

#1382

De påståtte demokratiske prosessene har og er ikke demokratiske. Det er jukset, trikset og sannhet skjøvet under bordet. Den enkeltes liv og eiendom er ikke respektert, natur hensyn, forvaltning av vårt lands dyrebare fauna er ikke ivaretatt, drikkevann, fauna, utrydningstruede arter, mennesker og dyr i nærheten blir regelrett hånet og drept. Dyrbart drikkevann, som er det viktigste livsgrunnlaget Norge har, har ikke blitt utredet, men bevisst utelatt da viktige instanser har blitt nektet å komme med innspill. Pluss mye mer som ikke stemmer overens i et demokratisk land.

Torill Smedsrud (Krokstadelva, 2020-08-17)

#1384

Støtter ikke ødeleggelse av naturen. Vi kan oppdatere vannkraftverkene våre og få mer enn nok strøm gjennom de. Vindkraft er en skandale.

Kristin Burhol (Haugesund, 2020-08-17)

#1385

Jeg er imot at alle pengene som genereres går til stråselskaper på Cayman Island, og bare leie til kommunene. De er rundlurt!!!

Karin Holtmann (Oslo, 2020-08-17)

#1392

Fordi jeg er glad i naturen

Ivar Dahl (Oslo, 2020-08-17)

#1398

Jeg er imot rasering av naturen samt at det ikke er behov for ekstra kraft nå!!

Kristian Groven (Åros, 2020-08-17)

#1400

Støtter kravet om gransking.

Tore Kallekleiv (5551 Auklandshamn, 2020-08-17)