Krav om uavhengig gransking av vindkraftkonsesjonene

Kommentarer

#801

Jeg signerer fordi vindkraft ikke er verken klima- eller miljøvennlig. Samtidig er det viktig å få stoppet galskapen med raseringen av norsk natur.

Tore Kleppe (Fyllingsdalen , 2020-08-17)

#806

Noen må stå til rette for vandalisme av naturen vår

Pål Bjørnstad (Fåvang, 2020-08-17)

#814

Stopp rasering av norsk natur! Nei til vindkraft!

Camilla Lehn Andersen (Drammen , 2020-08-17)

#826

Er sterkt imot vindkraft og måten dette blir gjort på!

Marita Moldskred Pedersen (Selvåg, 2020-08-17)

#828

Behandlinga av sagene har hatt for mykje preg av bukk og havresekk.

Kjartan Rabben (Ulsteinvik, 2020-08-17)

#830

Det er veldig viktig å gå igjennom denne saken.

Eli Eriksen (Rakkestad, 2020-08-17)

#835

Jeg mener det gjort feil i denne saken som ikke er forenelig med demokratiet og norsk lov.

Per inge Iversen (Lønningsveien 101, 2020-08-17)

#841

Mye feil og lemfeldig behandling, vi trenger det ikke.

Terje Akselsen (Sandefjord , 2020-08-17)

#842

Jeg signerer fordi disse vedtakene strider mot allmenn rettsforståelse og vårt demokrati.

Tor Kristian Pedersen (Skjervøy , 2020-08-17)

#845

Dette er det mest ødeleggende av natur som er gjort i navn av det grønne skifte.

Janne Løge (Sandnes, 2020-08-17)

#848

Lei av norske politikeres overstyring

Pål Øverland (Melhus, 2020-08-17)

#850

Det er uten tvil mye som er skjult for allmennheten for å kunne slippe løs vindindustrien og ødelegge Norges natur med svært skadelig industri. Konsekvensene har bevisst blitt feid under teppet og befolkningen har blitt manipulert. Motivasjonen har vært lett tilgang til store penger og posisjoner i politikken. I tillegg har myndighetene latt seg lure av lobbyister.

Geir Hagum (Ormøy, 2020-08-17)

#857

Vindturbinar i Noregs natur er ikkje bra for oss.

Gunnar Helleland (Dimmelsvik, 2020-08-17)

#863

Her må det være gjort noe feil

Kirsten P Amundsen (Tromsø, 2020-08-17)

#866

Rasering av fjellheimen vår opprører meg sterkt.

Guri Ims (Stavanger, 2020-08-17)

#869

Vi krever at en uavhengig instans går gjennom konsesjonene og begrunnelsene for gitt konsesjon. Det skal ikke være NVE og OED som selv gransker sine vurderinger og sine vedtak.

Bjørn Arild Lindland (IVELAND, 2020-08-17)

#871

Konsesjoner blir gitt på feil vilkår og naturen har ikke noen verdi i seg selv, det er så miljøfiendtlig som det overhodet er mulig å produsere strøm.

Geir Roaldseth (Tynset, 2020-08-17)

#877

Norsk energipolitikk er Norges største folkebedrag i moderne tid. Statsautorisert svindel og faunakriminalitet

Einar Risnes (Stavanger, 2020-08-17)

#879

NEI TIL
Overgrep mot
Frøyas befolkning
Ødeleggelser av
Norsk natur fauna og dyreliv

Nina Næss (Granstangen 40A, 1051 Oslo, 2020-08-17)

#887

Det taes ikke hensyn til hverken natur, fugleliv, insekter og ikke minst att vindmøller er plassert altfor nær hus til folk. Dessuten trenger vi ikke dette svineriet 😡

Kjell Amundsen (Drangedal, 2020-08-17)

#893

Jeg signerer fordi noen har latt rene markedskrefter rasere norsk natur helt unødvendig. Dette er heller ikke god miljø og klimapolitikk.

Stig Hansen (Sarpsborg, 2020-08-17)

#899

Vindmøller ødelegger natur og dyreliv, og forurenser, ikke minst ødelegger det livskvaliteten til personer som bor i nærheten, og bruker naturen som rekreasjon. Når det nå viser seg at det antagelig er gitt konsesjon på feil grunnlag, men likevel så turer de frem som de vil, med en regjeringens velsignelse, da må noe gjøres!

Marianne Marthinsen (Steinsholt, 2020-08-17)

#900

Jeg er mot vindkraft ødelegge naturen og at Fuglene blir skadet eller drept. Det blir ikke tatt hensyn til dyreliv.

Morena Mikkelsen (Vestsideveien 269A , 3405 Lier, 2020-08-17)

#910

Vindindustrien er et skittent politisk og kapitalistisk spill basert på løgn og bedrag, men mest av alt en katastrofe for naturen og har ingenting med "det grønne skiftet" å gjøre.

Ernst Wiggo Sandbakk (Trondheim, 2020-08-17)

#915

Her er mye groms!!!!

Alf-Bjørnar Espelund (Aremark, 2020-08-17)

#917

Måten utbyggingen av vindkraft er gjort på er ikke demokratisk.

Gry Grønseth (Kristiansund , 2020-08-17)

#920

Nok er nok.

Helga Krøger (Kvaløya, 2020-08-17)

#924

Jeg håper at underskrifter kan stoppe galskapen på øya!

Kjersti Nordnes (Forsand , 2020-08-17)

#932

Er imot vindturbiner

Rolf Martinsen (Nordskaget, 2020-08-17)

#934

Jeg signerer fordi vindkraft ikke hører hjemme i Norge, og jeg tror konsesjoner og vedtak bør ettergås.

Merethe Presthus Holden (Sandefjord, 2020-08-17)

#935

Det er grusomt å sjå korleis naturen blir rasert, fuglar drept og folk blir overkjørt og ignorert av regjeringen. Blir heilt sjuk av å vera vitne til dette

Tone Kolve Nilsen (Voss, 2020-08-17)

#936

Jeg er selvfølgelig for fornybar og grønn energiutvinning, men det har kommet fram mye i media de siste månedene, og det kan se ut som konsesjoner er gitt på feilaktig og mangelfullt grunnlag, og at vindkraft med disse store vindturbinene ikke gir noen klima/miljømessig gevinst, snarere tvert om. Derfor viktig at dette blir gransket!

Gro Arnesen (Minnesund , 2020-08-17)

#950

Viktig for å avverge ødeleggelser av naturen i Norge, og av bo og leveområder for folk og dyr.

Turis Grongstad (Høylandet, 2020-08-17)

#954

Støtter. Initiativet og kravet bør vurderes av en uavhengig rettsinstans.

Tore Gilje (Stavanger , 2020-08-17)

#956

Dette må stoppes før all natur og fauna blir rasert. Vi må modernisere eksisterende vannkraft.

Einar Ness (Asker, 2020-08-17)

#957

Dette bør gåes nærmere i sømmene.

Gerd Jentoftsen (MOSS, 2020-08-17)

#958

Jeg mener det er store feil og mangler i vedtakene om oppbygging av vindindustri i Norge.

Robert Nilsen (Mosjøen , 2020-08-17)

#964

Uryddige prosesser, endringer.

Ove Henning Smelvær (Florø , 2020-08-17)

#968

Dette er det verste overgrepet mot naturen, folket og demokratiet i nyere tid. I bunnen ligger EØS-avtalen som forårsaker avståing av suverenitet til EU. Avgjørelser blir tatt i Brussel over hodet på befolkningen. Norge kan ende opp som råvareleverandør til Europa.

Thea Irene Brox Rasmussen (Svelgen, 2020-08-17)

#971

Jeg signerer fordi det har vist seg at vindkraft verken er miljøvennlig eller bærekraftig, men derimot svært ødeleggende for natur og dyreliv. Og jeg frykter at oppryddingen blir det vi nordmenn som skal betale. La det heller lønne seg å utnytte eksisterende vannkraftanlegg.

Berit Åsjord (Bodø, 2020-08-17)

#980

Det som kommer frem i media, viser all tydelighet at miljø, helse og lokaldemokrati ikke er ivaretatt når det er gitt tillatelse til vindkraftutbygging.

Knut Helge Legernæs (Tjørvåg, 2020-08-17)

#987

Det er nødvendig!

Anne Kathrine Nordhammer Solberg (Levanger, 2020-08-17)