Krav om uavhengig gransking av vindkraftkonsesjonene

Kommentarer

#9001

Jeg ønsker en granskning fordi jeg tror det er sannsynlig at ulovligheter har skjedd.

Trine Branderud (2015 Leirsund , 2020-08-31)

#9014

DETTE ER SVÆRT VIKTIG.

odd pettersen (sandtorg, 2020-08-31)

#9020

Konsesjonene burde ikke vært gitt, mange er presset igjennom. Trenger virkelig å sees nærmere på av eksterne.

Mette Olseth (Bergen, 2020-08-31)

#9038

Jeg synest vindkraft er no forbanna tull og idiotskap.

Espen Ulsted Andersen (Arendal , 2020-08-31)

#9042

Vil ikke hverken se eller høre vindmøller.
Ei heller høre mer om deres påvirkning av naturmangfoldet.
Fotavtrykket er for stort, forsøplingen av landskapet må opphøre.

Sigbjørn Bjerga (Karmøy, 2020-08-31)

#9047

Jeg signerer fordi det er altfor få postive sider med vindkraft til å oppveie dei enorme negative sidene.

Sonja Bruland (Frekhaug, 2020-08-31)

#9048

Er imot at de ødelegger norsk natur, for at eu skal lage strøm til sine borgere. Her må Erna høre på det norske folk,

Tove Sandved Eggen (Askøy, 2020-08-31)

#9051

Norge først!

Hans Brørvik (Sandefjord, 2020-08-31)

#9053

Jeg signerer pga forferdelse og indignasjon over hvordan vårt respektive byråkrati og politikere har tillatt vindkraftselskaper å gjøre så enorme inngrep i vår natur betalt av våre fellesinntekter.

Arne Iversen (Bergen, 2020-08-31)

#9054

Det er på tide å få politikerene til å fatte modige og nødvendige beslutninger som tjener sitt folk, og ikke lanutenlandske profitører suge seg rike på norske støtteordninger.

Arnstein Jensen (Haugesund, 2020-08-31)

#9060

Jeg signerer fordi jeg støtter dette oppropet.

Gunnar Fredriksen (Arendal , 2020-08-31)

#9071

Vindkraftpolitikken er kun et profittjag som den vanlige mann betaler for.

Harald Hide (Gjerdsvika , 2020-08-31)

#9093

De burde oppgradere vannkraften som allerede er der.

Thomas Franck-Ring (Nøtterøy, 2020-08-31)

#9095

Gunnar Jensen.

Gunnar Jensen (Sarpsborg , 2020-08-31)

#9103

Vi kan ikke rasere mer natur.! Oppgradere heller vannkrafta! Vi har nok elektrisk kraft!

Ellen Reiersen (Skjervøy , 2020-08-31)

#9104

Vi skal ikke ofre vår natur for å gi europa strøm. De kan bygge vindmøller i sitt eget land.

Terje Garnvik (Steinkjer, 2020-08-31)

#9110

Jeg signerer dette oppropet fordi eg er sterkt imot vindkraft.

Dag Nydal (Eidsdal, 2020-08-31)

#9129

Kraftutbygging i Norge må være for å ivareta norske forbrukeres energibehov til "gunstige" priser.
Rasering av norsk natur for å tilby andre land vindkraft er feil. Vindkraft må de kunne bygge i sitt eget land.
Tror det finnes bedre alternativer til kraftutbygging enn vindkraft på land.

Gunnar Larsen (FLAKTVEIT, 2020-08-31)

#9131

Jeg signerer ,fordi jeg støtter dette, og at lovligheten blir utfordret av uavhengige personer.

Jann-Gunnar Hansen (Steigen, 2020-08-31)

#9141

Det er galskap, kriminelt, uakseptabelt å gjennomføre de miljøforbrytelsene som disse industruområdene krever. Bygge ned slike store viktige naturområder er et stort svik mot folket, fuglene, insektene og levevilkår i fremtiden. Det er ikke bærekraftig utvikling.

Kathrin Jensvoll (Stonglandseidet, 2020-08-31)

#9145

Fordi det som skjer i utbyggingen av vindkraft, ødelegger for folks oppfatning av demokratiet. Dette er alvorlig, og gir kapitalen fortrinn foran vanlige innbyggere.

Tor Arne Mjøen (Beitstad, 2020-08-31)

#9155

Eg trur ikkje det er bra at staten turar fram som dei vil på bekostning av utilsikta natur-konsekvensar.

Hallvard Riikoja-Lid (OLSVIK, 2020-08-31)

#9163

Jeg er mot dette hysteriet

Gry Nielsen (Mjøndalen , 2020-08-31)

#9172

Jeg signerer fordi er en selvfølge at ikke NVE og OD skal kranske seg selv.

Agnar Bergo (Oslo, 2020-08-31)

#9177

Jeg er mot utbygging av vindkraft

Rigmor Bye (Elverum, 2020-08-31)

#9184

Galskapen MÅ stoppes !

Bjørn Åsfjell (Stavanger, 2020-08-31)

#9190

Vinturbiner + uberørt natur = komplett idioti

Marit Otterlei (Lauvstad, 2020-08-31)

#9191

Dette er viktig!

Siri Haugan (Davik, 2020-08-31)

#9192

Jeg signerer fordi jeg mener forutsetningene er vesentlig endret, omfanget og inngrepene i naturen er usannsynlige og ute av proporsjoner. Disse er ikke rimelige, tar ikke hensyn til menneskers og dyrs naturlige plasser og levesett.

Tor Mørk (Oslo, 2020-09-01)

#9199

Vindturbiner er ikke forenlig med norsk uberørt verdensberømt natur

Sigmund da Lien (Oslo, 2020-09-01)