Krav om uavhengig gransking av vindkraftkonsesjonene

Kommentarer

#8403

Hater vindturbiner

Per Olav Strandheim (7310 Gjølme , 2020-08-30)

#8407

Jeg ønsker ikke at vi skal miste verdifull urørt natur som aldri om tilbakeføres.

Helga Maria Sund (Tysvær , 2020-08-30)

#8409

Thor Bernhard Hansen

Thor Bernhard Hansen (Flekkefjord , 2020-08-30)

#8415

Støtte til norsk natur.

Per olav Brøndbo (Grimstad, 2020-08-30)

#8423

I mot vindkraft

Frode Larsen (Hommelvik , 2020-08-30)

#8428

Jeg er imot vindkraft

Christinn Samuelsen (Tvedestrand, 2020-08-30)

#8430

Vindkraft må stoppes av Stortinget nå!

marit.mork@outlook.com Mørk (3406 Tranby, 2020-08-30)

#8434

Vi har ikke behov, det ødelegger naturen, og dreper fugler.

Tove Olsen (Porsgrunn, 2020-08-30)

#8438

Vi FOLKET har blit svindlet og lurt.

Yngvar Nilsen (Lunner , 2020-08-30)

#8450

Jeg er absolutt imot vindkraft og tommelen opp for vannkraft. Basta ferdig snakket.

Mona Solberg Westengen (Bruvoll Hytte eier. Fra Asker. , 2020-08-30)

#8451

Jeg er imot den rasseingen som skjer i klimaet's navn.

Bjørn Arild Stensrud (Steinberg , 2020-08-30)

#8463

Jeg er i mot all utbygging av vindkraft.

Stig Tangerås (Stavanger , 2020-08-30)

#8472

Jeg signerer, fordi vindkraft har høy bruk av krtiske metaller, lav stabilitet og skaper mye avfall. I tillegg til at vindkraft ødelegger naturen.

Bård Hansen (Sotra, 2020-08-30)

#8477

Bukken skal ikke godkjenne havresekken. Jeg krever at det blir en uavhengig juridisk ansvarlig instans som gransker dette. Samtidig krever jeg at NVE legger frem hva slags fullmakter de har fra OED og Erna til å overkjøre samfunnet slik de gjør i vindkraftsakene.

Per Robertsen (Åsgårdstrand, 2020-08-30)

#8478

Støtter kravet om uavhengig gransking/utredning.

Helge A. Sævik (Kopervik , 2020-08-30)

#8484

Jeg er imot all den ødeleggesen av norsk natur som skjer nå i forbindelse med vindkraftutbygging. Det er et overgrep mot folk og natur.

Mona Tørum (Trondheim , 2020-08-30)

#8491

Stopp raseringen av naturen.

Øyvind Næss (Vega, 2020-08-30)

#8496

Norsk natur må bli beskytta

Nicole Garlid (Volda, 2020-08-30)

#8500

Jeg signerer fordi jeg mener at Energiloven er blitt feiltolket ved konsesjonsbehandling av vindkraftanlegg. En uavhengig juridisk vurdering er derfor helt nødvendig.

Ellinor Helgesen (DYRVIK, 2020-08-30)

#8504

Urørt natur er det mest unike og verdifulle vi har her i Norge. Vi kan ikke la utenlandske interesser ødelegge noen av de mest ikoniske og spesielle plassene vi har å vise frem her til lands. Ingen penger i verden kan skape større verdier enn plassene i seg sjøl. Det går bare ikke ann!

Linda Törner (Ålesund, 2020-08-30)

#8508

Naturvern og falske konsesjonar

Ove-kjetil Moltu (Moltustranda, 2020-08-30)

#8520

Bevare naturen i landet vårt!

Brit-Kirsti Sivertsen (Lakselv, 2020-08-30)

#8523

Dette er en viktig sak

Solfrid Bergli (Odda, 2020-08-30)

#8540

Rasering av naturen vår som er så unik og verdifull for kommende generasjoner må stoppes!

Solveig Rødset (Ålesund, 2020-08-30)

#8544

Norge er ikke til salgs til vindbaroner. Oppgrader de vannkraftverkene vi har og VI har kraft nok i mange år.

Gunnar Guldstein (6590 Tustna, 2020-08-30)

#8547

Vindkraft er ikke miljøvennlig, den raserer uberørt natur og ødelegger reinbeiter.

Tove Rohde (Steinkjer, 2020-08-30)

#8554

Jeg synes faktisk det er drøyt å rasere norsk natur i profittjakt for utenlandske aktører.

Trond Nilsen (Bøstad, 2020-08-30)

#8559

Jeg signerer fordi jeg tror at konsesjonene er gitt på feil grunnlag, og jeg er sterkt bekymret for naturødeleggelsene som pågår.

Kari Smådal Turøy (Stavanger, 2020-08-30)

#8564

Jeg er mot vindkraft, da det ikke er fremtiden

Ole Georg Østevik (Haugesund , 2020-08-30)

#8568

Hatter alt Norge gjør til utlandet

Rune Hagen (Våler i Solør , 2020-08-30)

#8569

Er heilt einigi desse to krava.

Ingebjørg Isane Fure (Sandane, 2020-08-30)

#8572

Det er på høg tid sanninga i si fulle kjem fram, og kysten vert verna frå den blinde vindindustripolitikken!

William Dalsbø (6750 Stadlandet, 2020-08-30)

#8586

Norge blir rasert av alle vindparkene, oppgrader isteden vannkraftverkene

Jan-Bent Nilssen (Arendal, 2020-08-30)

#8588

Fordi jeg tror dette må etterses, kan umulig være lovlig det som skjer rundt i vårt land med disse konsesjonene.

Bente Rasch (2412 SØRSKOGBYGDA , 2020-08-30)

#8590

Je

Jan-Ove Auglænd (Sandnes, 2020-08-30)

#8597

Jeg signerer fordi jeg støtter de som krever at en nøytral juridisk instans vurderer om energiloven er anvendt riktig i disse konsesjonssakene.

Svein Hansen (Oslo, 2020-08-30)

#8598

Jeg synes det er viktig at dette blir vurdert av en uavhengig part som ikke har egeninteresse i saken. Jeg er selv blant dem som synes vindkraftmotstandere generelt er usaklige og usmakelige, men deler samtidig deres motstand (i stor grad).

Magnar Solheim Aurlien (Loddefjord , 2020-08-30)