Krav om uavhengig gransking av vindkraftkonsesjonene

Kommentarer

#8002

-fordi jeg mener at lovligheten av tillatelsene bør etterprøves, på samme måte som bruken av 'innleid politi (eller i hvert fall innleide folk i politiuniform), settes inn mot egen befolkning, bør granskes.

Martin Alvin Thorsen (Træna, )

#8021

Vindmøller er et stort naturinngrep, som gjør ubotelig skade på urørt natur. Den lokale motstanden er stor, hvilket man bør ta til etterretning. Vi bør satse på andre energiformer i første omgang, som effektivisering av eksisterende kraftverk foreks.

Arne Thom Haukenæs (Nome, )

#8027

Jeg er imot vindkraft

Neil Craigen (Haugesund , )

#8034

Jeg signerer fordi vindkraft er ødeleggende for økonomi og natur. Vindkraft er også totalt unødvendig til lands og til havs. Det riktige er å bruke de billige ressurser vi har i Norge, vann, olje og gass.

Geir Harold Lundberg (Arendal, )

#8035

stopp rasering av urørt natur!

Olav Lauvrak (grimstad, )

#8040

Jeg er imot alle ødeleggelse å stygge sår i naturen forårsaket ved vindkraft utbygging i landet vårt

Elfrid Hove (Stavanger, )

#8048

Det er så mye med dette som virker forstyrrende inn i folks liv. Og vi trenger det egentlig ikke. Hvorfor prøver lille Norge å være støttehjul for Tyskland?

alf ulvin (vanvikan, )

#8054

For å forhindre korrupsjon.

Marius Stange Lundegaard (Stavanger, )

#8056

Synes dette går for fort, for omfattende konsekvenser for folk og miljø. Hva er gevinsten, hvem sitter med eierskap og ansvar?

Hans Petter Lauritsen (Bø i Vesterålen, )

#8057

Umyndiggjøring av det norske folk. Salg av Norge bit for bit til storkapitalen.

Geir Askautrud (Oslo , )

#8059

Synes det er tragisk å ødelegge landet vårt !!!!

Marit Løe Bing (Brandval, )

#8062

Jeg vil ar vindkraften skal langt til havs der det ikke er fugleliv, der kan det kombineres med vindturbiner og saltkraftverk, i tillegg kan vi heller modernisere de vannkraftverkene vi allerede har og mangedoble kapasiteten på de istedenfor å plassere alle disse gigantvindmøllene

Bjørn Kristiansen (Asker, )

#8064

At det er at staten,og utenlanske selskaper skal rasere naturen vår. Og så må vi betale gildet og regieringen får klapp på skulderen. hører ikkje hjemme noe sted. Mens en som har hytte 56-60m inn i skauen ikkje kan lage en liten sti. vet ikkje hva eg skal si...................?

Harald Aasheim (Bjorøy,, )

#8067

Vi vindkraftutbyggingen har gått helt over styr.

Emte Jahnsen (Elverum, )

#8068

jeg liker ikke disse vindmøllene

knut johannessen (Hølen, )

#8073

Galskapen må stoppes!

Frank-Petter Johannessen (Sandefjord, )

#8074

Jeg vil verne naturen å fuglelivet

Eldar Sandø (Ålesund , )

#8076

Jeg er imot bygging av vindkraft i norsk natur.

Oddgeir Jenssen (Finnsnes , )

#8079

I Norge har naturen alltid hatt ett godt vern. Hva har skjedd siden det plutselig har blitt helt greit å rasere naturen å i tillegg kalle det for ett grønt skifte 🤔

Frode Hartvigsen (Arendal , )

#8080

Dere skal ikke få ødelagt landet vårt. Heller ikke fauna og dyrene.

Jørn Kåre Møller-Hansen (Bergen, )

#8081

Mye som er saksbehandlinga feil i stor skala, ved søknad om konsesjon

Tommy Johansen (Flekkefjord , )

#8083

Bare fordi vi ikke skal ødelegge natur og liv

Turi Andersen (Våle, )

#8085

Fordi vi ikke trenger dem.

Sjur Myrstad (Halden , )

#8087

Jeg forstår ikke at vi skal tåle dette - når folk, kommuner og fylker er imot. Vi kan heller oppgradere vannkraft.

Bjørn Inge Tolleshaug (Austrheim, )

#8088

Jeg er sterkt imot raseringen av norsk natur.

Jo Guttu (Koppang, )

#8092

Dette er et brudd på demokratisk framferd, og rasering av flora og fauna med blankofullmakt.

Olav Wiik (Kyrkjebø, )

#8093

Nyheter om hvordan forarbeidet for konsesjoner er gjort, tyder på mangelfull og feil behandling.

Karin Rutherfurd (Tønsberg , )

#8110

Det er en uting å sette bukken til å passe havresekken, så også med NVE og OED!! Folket HAR rett og slett IKKJE TILTRU til desse innstansane 🤬

Ragnfrid Vidnes Haram (Haramsøy , )

#8111

Vindturbiner ødelegger natur og dreper fugler og insekter.Vi har overhode ikke brukt for disse monstrene da vi kan oppgradere vannkraft.Hvorfor ødelegge norsk natur for at utlandet skal få strøm .De kan ødelegge sin egen natur og ikke vår.

Gurli Hansen (Flekkerøy, )

#8112

Hytte i område for utbygging av vindturbiner.

Cathrine Berge (Oslo, )

#8113

Det er på tide regjeringa tar ansvar for eget land og folk.

Janne Eide (Kristiansand, )

#8120

Det er galskap å rasere vår vakre natur. Masse drap av fugler og flere tonn av insekter. Vi har ca.1600 vannkrafstasjoner som kan utbedres her i landet,som igjen gir like mye eller mer strøm. Vindkraft er bløff,og korrupsjon,med stor eierskap og avtaler til utlanda 🤮

Mona Valen (Skien, )

#8121

Viktig

Jan Lervik (Aremark , )

#8122

Jeg er fullstendig imot all vindkraftutbygging, og syns det er hårreisende å ødelegge store områder norsk natur når det eneste man trenger er å oppgradere de norske vannkraftverkene

Solrun Sandø (Klæbu, )

#8125

Vindkraft er ikke miljøvennlig og ødelegger dessuten naturen totalt. Skam dere!

Terje Larsen (Hjellestad, )

#8138

Jeg er lei av att de på løvebakken bare tar seg til rette på andres eiendom og ellers i samfunnet. De gjør ikke jobben sin da de er valgt til å styre til det beste for det Norske folket, men har alt for mye egeninteresse i mange større prosjekter. Nei til vindkraft.

Kjetil Berge (Mandal, )

#8144

Vi trenger ikke mer energi hvis alle reduserer eget forbruk. Vindturbiner ødelegger naturen.

Mona Horntvedt (1570 Dilling , )

#8150

Ødelegge natur og fugleliv er ikke akseptabelt.

Ernst Rolf Egeland (Sandefjord , )

#8155

Uten naturen,kan me pakka saman...

Marit Dnønne (Bømlo, )

#8157

Dette er viktig for våre etterkommere!
Dei må og få ferdes i naturlig natur!

Reidun Hebnes Berge (Tysvær, )

#8158

Død over vindkraft, leve vannkraft.

Janne Kristin Espnes Espnes (Bremnes, )

#8161

Her må fakta på bordet så folket og folkevalgte våkner !!

Rune Vikse (Haugesund, )

#8162

Vi må få slutt på utbygginger som er i mot folkets vilje.

Ulf Gundersen (Horten, )

#8168

Jeg er for en granskning!!

Frank-alexander Weisten Rundhaug (Mjøndalen, )

#8170

Jeg mener at maktpersoner undergraver alminnelige menneskers mening og rettigheter for å gjennomføre egne interesser uten tilstrekkelig informasjon og dokumentasjon.

Jan Haslev (Oslo, )

#8173

Eg er imot vindkraft på land og til havs.

Helge Mjøs (Sandane, )

#8176

Jeg signerer fordi konsesjoner er gitt i lys av forventet avkastning av strøm og økonomi. Og en besparelse av naturen Dette kan ikke stemme i virkeligheten, derfor må vurderinger vært gjort på feil grunnlag. Konsesjoner oppheves

Magnus Halstensen (Stavanger , )

#8177

Demokrati?? 😠
Stans maktovergrepet med vindturbiner i landet vårt , folket har talt!!😠

Kjellfrid Hatlem (Florø , )

#8182

Jeg er imot løgn, maktmisbruk, korrupsjon, forræderi, forbrytelser mot vårt land og folk utført av store rike selskaper som kjøper politikerene våre.

Eirik Bjørndal (Haugesund , )

#8188

Voldsom rasering av natur.
Salg av Norge til utenlandske investorer

Ingeborg Wittersø Skncke (Larvik, )

#8195

NVE, og dermed Regjeringa som er ansvarleg for NVE, må ha brote mange lover i sine behandlingar av vindkraftsaker.

Eiliv Sverre Hånes (Presteholten 7, 6810 Førde, )

#8198

Nå må noen stoppe Oligarkenes profittjag og rasering av naturen.

Øyvind Fslck (Mosd, )