Krav om uavhengig gransking av vindkraftkonsesjonene

Kommentarer

#601

Jeg signerer fordi jeg føler meg utrygg på at det vil bli gjennomført en reell granskning.

Tone Dahle (Fredrikstad, 2020-08-16)

#602

Dette er viktig for hele Nasjonen Norge. Nå har vi ikke mere Norsk Natur å miste.

Jan Steinar Berg (Frøya, 2020-08-16)

#603

Jeg signerer fordi jeg mener dyreliv og natur er viktigere enn produksjon av vindkraft. Oppdater heller vannkraftverkene i Norge

Esben Ekle (Trondheim, 2020-08-16)

#616

Vindturbiner er miljøkriminalitet og ødelegger for alt liv.

Lill Olsen (Tønsberg, 2020-08-16)

#617

Etter å ha kjempa mot vindturbinar i urørt natur i over 10 år ser eg at det er mykje som må komme fram i dagslys. Framgangsmetode til utbyggarar under konsesjonsprosessen er eit eksempel på lyssky aktivitet som ikkje passar seg i eit demokratisk samfunn. Eg har ei endelaus rekke av andre punkt som og må komme ut til folket, slik at ein forstår kva som er i ferd med å hende i landet vårt.

Terje Peder Stavang (Trondheim, 2020-08-16)

#621

Det er så mye i denne prosessen som ikke kommer fram. Det er frister og størrelser etc.

Einar Brendboe (Hitra, 2020-08-16)

#623

Det er viktig med en uavhengig gjennomgang av disse sakene. Miljøhensyn er i liten grad ivaretatt.

Fredrik Gaustad (Drammen, 2020-08-16)

#624

Det er en viktig sak

Astrid Alsaker (Florø, 2020-08-16)

#627

Tilliten til NVE, OED og regjeringen henger i en tynn tråd. En uavhengig gransking kan kanskje være med å rette opp bittelitt av det. Bukken og havresekken er ihvertfall et konsept som IKKE inngir tillit.

Tor Arne Vik-Haugen (Oslo, 2020-08-16)

#628

Sterk motstander av denne raseringen av flott norsk natur til ingen nytte for dette landet og vår befolkning og naturresurser

Martin Eggestøl Børve (Skare, 2020-08-16)

#634

Vindkraft er galskap

Brit Malvik (Oslo, 2020-08-16)

#638

Konsesjonene er gitt påuriktig grunnlag.

Inger Blomkvist (Asker, 2020-08-16)

#650

Vil ha demokrati i Norge.. lokaldemokrati!.. og at loven ganger folket.. og at loven fungerer etter intensjonen og ikke er grunnlovsstridig!

Merete Solberg Aas (Stjørdal , 2020-08-16)

#653

Fordi jeg er imot vandalismen som bedrives!!!

Marianne Aas (Malmefjorden, 2020-08-16)

#655

For at nå rakner hele landet. Mangfoldet vårt forsvinner 😪

Gunn Margit Thovesdatter Olsen (Nesna, 2020-08-16)

#658

-fordi jeg er avsindig rasende over skjendinga av vår natur

Irene Hartviksen (Sortland, 2020-08-16)

#659

Vindkraft er ikke bærekraftig

Vanja Frydenlund (Kristiansand, 2020-08-16)

#662

All vindkraftutbygging må stoppes!!

Eldbjørg Johansen (Oslo, 2020-08-16)

#665

Jeg er sterk motstand av vindturbiner pga bla dyrevern, miljø med mer!

Beth Aronsen (Brumunddal, 2020-08-16)

#680

Ja til livskvalitet nei til vindterro

Gudbjørg Hetland (4328 Sandnes , 2020-08-16)

#682

Helt nødvendig!!!

May-Lene Meyer (Mo i Rana, 2020-08-16)

#691

Fordi det er en uhørt rasering av norsk natur.
Ønsker å se avtalene som foreligger for jeg har ingen tro på at har foregått etter lover og regler - skikk og bruk.
Med andre ord - ingen tro på regjeringen og de som har forhandlet frem avtalene!!!

Sidsel Haga Rothli (Kabelvåg , 2020-08-16)

#694

Utbygging av vindkraft i Norge, følger ikke «fair play»!

Dorthe Keyser (Bergen, 2020-08-16)

#695

Signerer fordi det har vært slett og særdeles mangelfull saksbehandling av konsesjoner og de er gitt på feil grunnlag!

Gulbrand Thoner (Skarnes, 2020-08-16)

#696

Fordi jeg mener konsesjonsgivningen ikke er i samsvar med Energiloven og fordi saksbehandlingen til NVE innimellom er mangelfull og til tider direkte feil.

Tove Skaar (Stavanger, 2020-08-16)

#697

Vindkraft i kyst og fjell hører ikke hjemme der. Det er industrialisering av fjell og kyst. En god betegnelse er industriell forurensning av noe som er (var) evig, urørt og jomfruelig som internasjonal og nasjonal kapital voldtar.

Alf Skogsfjord (Moelv, 2020-08-16)

#698

Vindindustrien vandaliserer urørt natur.Forsøpler,dreper fugler insekter og tap av fauna.

Toril Gevelt Spone (Mjøndalen, 2020-08-16)

#700

Jeg signerer fordi det ikke er greit at myndighetene bryter juridiske og forvaltningsmessige spilleregler for å trumfe igjennom vindkraftutbygginga.

Bjørn H Hvinden-Haug (Hvindenvegen 11, 2020-08-16)

#713

Over hele landet skjer det overgrepet land og folk med regjeringens velsignelse. Utrolig at de ikke griper inn i lovbrudd og overtramp fra utbyggers side. Alle grunn til å se regjeringen i kortene. De har mye å svare for.

Sigrid Lomeland (Haugesund, 2020-08-16)

#716

Raseringen av viktige naturområder må stoppes.

Ruth Päifwe Bech (Karlstad, 2020-08-16)

#728

Eg ser klart at det er foregått mye skjult aktivitet på kriminelt nivå.

Bård Einar Rimereit (4045 Hafrsfjord, 2020-08-16)

#736

Jeg signerer fordi jeg er sjokkert over NVE sin opptreden, i Energiloven står det også at det skal taes hensyn til private og allmenne interesser, og det er langt fra sannheten i denne saken.

Bente Wangsmo (Ålesund, 2020-08-16)

#737

Jeg signerer fordi at politikerne har ikke hørt på folket. Politikerne hadde ikke fullmakt fra det Norske folk ( vi har stemt NEI til EU 2 ganger). Fordi vindturbinindustriområder ikke er bra for naturen eller klima. Når man ser på regnskapet fra vugge til grav for hver turbin er de forurensede og de er ikke lønnsomme. De grønne sertifikater har ikke noe med å redde klima. Det er den stabile vannkraften til Norge som er interessant for EU. Vi , den norske befolkningen blir overkjørt og får vår vakre natur ødelagt slik at noen få skal kunne tjene penger og vi sitter igjen med ingenting. Unntatt at vår grunnlov blir tilsidesatt. Jeg underskriver også fordi jeg mener at vindturbinene må inn i plan og bygningsloven og vannkraften må oppgraderes. Jeg forventer av politikerne ser på utviklingen , tar hensyn til ny viten og at de lytter til folket. De er valgt av folket og skal tjene folket .

Ingeborg Hanssen Mauseth (Talvik , 2020-08-16)

#738

Jeg mener NVE og OED ikke kan granske konsesjoner gitt av dem selv.

Carl Christensen (Oslo , 2020-08-16)

#739

Tråkk på bremsen! Hardt! Dette er helt sinnsykt.

Øystein Lerseth Aarsand (Skedsmokorset , 2020-08-16)

#742

Signerer fordi jeg er redd det er korrupsjon i ulike former involvert. Ønsker å få det avkreftet eller bekreftet.

Pål Nygård (5650, 2020-08-16)

#749

For å bidra til å redde dette landet fra å bli frarøvet vår unike natur , urettferdigheten over å blitt lurt i konsesjoner og advokatiske panserbølger mot land, kommuner og enkeltmennesker, dyreriket og ikke minst vårt demokrati. Stopp voldtekten av vårt land , hør på folkets vilje , nå begynner nordmenn å våkne og sette pris på vår vakre og unike natur, og vi kan snu denne krigen sammen.

Inger johanna Hunnestad (Kyrksæterøra, 2020-08-16)

#757

Slik energiloven praktiseres i dag blir i altfor stor grad folk og natur skøvet til side til fordel for at noen få skal tjene store penger i miljøets navn. At Norge som et av få land i verden med tilgang til store fornybare ressurser av vannkraft skal behøve i det hele tatt å tenke vindindustri
er totalt absurd. Jeg må ærlig og oppriktig si at jeg gråter langt inn i sjelen over å se det som nå foregår.
Store flotte naturområder ødelegges totalt unøvendig. av vindindustri vi ikke trenger. Helt tydelig at makten må tilbake til det Norske folk!

Geir Atle Sandem (Løken, 2020-08-17)

#761

Vi kan ikkje redde jordkloden med å ødelegge naturen !

Sissel Sambourg (La Biolle , 2020-08-17)

#762

Imot vindturbiner og ødeleggelse av naturen og dyrelivet

Berit Karin Grindheim (Manger, 2020-08-17)

#763

Staten kan ikke gjøre rede for autoriteten i «ekspropriasjonsvedtak». Staten har dermed også gitt utbyggere mulighet til å sette egen pris på områder som blir ødelagt. Staten har gitt konkurransefortrinn. Staten kan ikke dokumentere at vindkraft er «fornybart» i så stor grad som man planlegger å utnytte den. Staten har lagt til grunn vindmålinget uten at effekt av andre vindkraftverks uttak fra samme vindsystemer er tatt med i beregninger. Vindsystemene man trekker energi fra dekker ofte også andre land så mer kunnskap og forskning og samarbeid over grensene er nødvendig. Vindturbiner et ofte oppe i skyene som bringer nedbør til vannkraftverk. Staten tar sjansen på at vindkraft ikke påvirker nedbøren i vannkraftområder, noe som burde utredes mht leveringssikkerhet. Vindkraft senker farten på trykkutjevning mellom trykksystemer, vindkraftverk kan derfor danne nedbørsskygge! (Luftmasser stiger opp på grunn av «kødannelse» før vind ankommer vindkraftområder, slipper nedbør i havet eller på kysten (eks Bergen) og ankommer høyfjellet som tørrere luft). Manglende utjevning av lufttrykksystemer som ved overetablering av vindkraftanlegg, kan lede til sterkere stormsystemer i naboland. Tyskland ser ut til å ha nådd taket for hvor mye energi som kan utvinnes, Norge vil også ha tilsvarende tak. Uten kunnskap om hvor dette taket er, kan staten ved overetablering, bli erstatningsansvarlig. Et større uttak av vind i Norge VIL senke taket for uttak av vindenergi i Tyskland og Storbritannia. Det som er synd er at få i Staten vil forstå denne forklaringen. Idéen om at Norge har en «uutømmelig»
Energikilde i vinden er farlig, dyr, koloniserings-inspirert og urealistisk og må ansees å være likestilt som å tro på Julenissen.

Arne Sydskjør (Åfjord, 2020-08-17)

#767

Ønsker å få stoppet denne galskapen

Mai Lis Johnsen (Åmot, 2020-08-17)

#779

Vi redder ikke klimaet ved å ødelegge naturen. Tvert i mot. Ved å ødelegge naturen ødelegger vi menneskets livsgrunnlag.

Ingun Rustad (Oslo, 2020-08-17)

#782

Det lukter korrupsjon satt i system med naturen og det Norske folk som offer!

Rune Sivertsen (Tananger, 2020-08-17)

#783

Rasering av min fjellheim slik at tyskland skal få strøm er meg helt uten forstand,

Morten Edøy (Tromsø, 2020-08-17)

#785

Dette vil tjene naturens og dermed dyrs og menneskers interesser best. Stortingsvedtaket må praktiseres og undersøkelsene må starte umiddelbart, ordentlig og ikke bare tilsynelatende.
Verden har en svært alvorlig naturkrise fordi naturen bygges ned. Norge er dessverre intet unntak. Vi må stoppe å ødelegge natur.
Heldigvis har vi som det rikeste landet i verden faktisk råd til en viss ev. erstatning til konsesjonshavere som likevel ikke får bygge ut. Det bør dog kun gjelde dersom de er fattige.

Birgitte Sterud (Jeløya, 2020-08-17)

#786

Jeg signerer fordi : rett skal være rett. Rett og slett.

Anne-Lise Rislå Stangeland (Sandnes, 2020-08-17)

#792

Det er store naturødeleggelser som aldri kan repareres og som ikke er nødvendige

Torill Westby-Larsen Rosvald (Larvik, 2020-08-17)

#797

Jeg mener en uavhengig instans må undersøke denne saken.

Kirsten Sønsteby Hanssen (Braskereidfoss , 2020-08-17)