Krav om uavhengig gransking av vindkraftkonsesjonene

Kommentarer

#3801

Det ødelegger naturen

Nils Runar Olsen (Hønefoss, 2020-08-19)

#3812

Vindmøller er den største svindel i nyere tid.

Aud Jorun Etterlid (Førde , 2020-08-19)

#3813

Natur-kriminalitet... Ødeleggelse av fugle/insekt-og natur.

Magne Kalstø (Udon Thani, 2020-08-19)

#3815

Vindkraft er ødeleggende for naturen, ulønnsomt for kommuner, støyforurensende, mm

Arnt Solås (Hemnesberget, 2020-08-19)

#3817

Vi trenger ikke vindkraft i Norge. De forstyrrer naturen, lar seg ikke resirkulere.

Roger Jensen (Sandefjord , 2020-08-19)

#3818

Dette er et overgrep mot folk og dyr.

Solveig Nicolaisen (Trondheim, 2020-08-19)

#3821

nok er nok!

dirk droemer (kjeldebotn, 2020-08-19)

#3824

Vi skal ikkje ha vindkraftindustri i Norge. De driver en luguber virksomhet, basert på løgn og bedrageri.

Kari Sunita Kumar (Rosendal, Kvinnherad , 2020-08-19)

#3831

Brudd mot vår grunnlov!!!

Tor Loken (Disenå, 2020-08-19)

#3833

ja til gransking av norsk korrupsjon og diktatur holdninger. Nordmenn blir ført bak lyset, og hvis dette kan hjelpe å stoppe vindturbin utbygging, så skriver jeg gladlig under.

Lauritz Askeland (Haugesund, 2020-08-19)

#3837

Mot vindkraft

Tomas Herland (Øsøyro Bjørnafjorden, 2020-08-19)

#3859

Ustabil vindkraft er ikke brukbar for
dagens samfunn. Den er ulønnsom, skader naturen, dreper fugler og skader alt liv som blir berørt. Et sivilisert samfunn bør ikke vurdere Vindkraftutbygging.

Brit Ulfsnes (Trondheim/Skardsøya, 2020-08-19)

#3860

Bevare norsk natur samt at vi har mer enn oppfylt eventuelle mål om rein kraft.

Roy Mentzen (Indre Arna, 2020-08-19)

#3870

Naturen trenger hjelp mot store overgrep..

ingrid milly langfloen (elverum, 2020-08-19)

#3877

En unødvendig, ukritisk og uoversiktlig konsesjonsgiving til vindkraftutbyggere. I et land fossekraften gir oss og naboene el-kraft nok.

Kolbjørn Thorsen (Skien, 2020-08-19)

#3879

Vi har vannkraft som dekker vårt behov og enda mer, oppgrader disse kraftverkene isteden for å rasere landskap og sende penger ut av landet

Bente Stefferud (Gran, 2020-08-19)

#3880

Ødelegger norsk natur og dyreliv. Unødvendig.

Arne Sivertsen (Rykene , 2020-08-19)

#3881

Jeg mener at det ALLE disse konsesjonene er gitt på helt feilt faglig grunnlag. Kompetansenivået på det arbeidet som er utført som grunnlag for disse vedtakene har ikke vært i nærheten av hva det burde være. Helheten i dette har vært helt skjevt vektlagt. her har man klart vektlagt noen sider langt under deres betydning enn det burde mens andre sider har vært over dimensjonert i forhold til deres betydning i forhold til å løse problemene som Norge iflg. noen bedrevitere vil få engang i framtiden.

Dag Thoralv Hansen (Hammerfest, 2020-08-19)

#3883

Jeg er i mot raseringen av norsk natur og i mot sponsingen av utenlandske investorer!

Tore Wigtil (Trondheim, 2020-08-19)

#3892

Vindmøller/solceller kan aldri ta over som primær kraftproduksjon for storsamfunnet bla pga uforutsigbar produksjon og mangel på tilstrekkelig lagring/buffer. Det er heller ikke grønt i det heletatt men derimot svært ødeleggende og ressurskrevende med liten ytelse i retur.
Det eneste som faktisk kan ta over for dagens kull/gass er mer atomkraft og ikke mindre slik dagens bakvendtsamfunn fungerer der avgjørelser tas med bakgrunn i synsing og følelser.

Tore Hauger (Bergen , 2020-08-19)

#3894

Jeg mener d er flere ulemper enn fordeler med vindkraft, og andre ting burde utbedres og fornyes først, som f. eks vannkraft.

Thomas Riksfjord (Tønsberg, 2020-08-19)

#3895

Vindkraft utbygd med vindmøller ødelegger vår vakre natur - som politikerne har gått inn for å holde GRØNN ! Nå blir den møkkete - dette lukter vondt !!!!

Eli Bergljot Lausund graskopf (Vigra, 2020-08-19)

#3900

Jeg signerer dette oppropet fordi jeg mener energiloven er misbrukt.

Arve Sporstøl (Ørsta, 2020-08-19)

#3901

Viktig

Inga Skorpa (Oslo, 2020-08-19)

#3902

Jeg signerer fordi det er noe som er fundamentalt galt.

Jostein Anderssen (Grimstad, 2020-08-19)

#3903

At det er ei prinsipiell viktig sak

Per Atle Tonheim (Ørsta, 2020-08-19)

#3904

Vindkraftmotstander

Bjørn Berglund (Aurskog , 2020-08-19)

#3906

Jeg signerer fordi jeg mener vindmøller ødelegger natur og fugleliv og at de ikke er så miljøvennlig som det hevdes. Det er mye bedre å satse på modernisering av vannkraftanleggene våre.

Sverre Johannessen (Horten, 2020-08-19)

#3909

Det grønne skiftet raserer norsk norsk natur og de er forbanade dumme att de ikke ser konsekvensene som ikke noen gang kann rettes på i gjenn

Pål Johannessen (Hammerfest, 2020-08-19)

#3911

Jeg signerer fordi jeg er helt imot denne raseringen av norsk natur og dyreliv. Dessuten forringes menneskers livskvalitet.

Tore Wallin (Larvik , 2020-08-19)

#3913

Vi trenger ikke vindmøller

Sture Holst (Harstad, 2020-08-19)

#3933

Dette må faktisk noen ta ansvar for
Denne ødeleggelsen av Norsk natur er det verste som har skjedd siden krigen

Asgeir Wassli (Lesund , 2020-08-19)

#3946

Det er bedre m vannkraft! Oppgradering av eksisterende anlegg er superlønnsomt!

Jørgen Gudem (Asker, 2020-08-19)

#3949

Helt imot vindkraft. Kapitalistene som tjener på dette. Gangner ikke folket og naturen.

Britt Karin Edvardsen (Hansnes , 2020-08-19)

#3952

Vindturbiner ødelegger vår felles natur!

Armulf Berge (4748 Siljan, 2020-08-19)

#3965

Det er viktig

Bjørn Svinsås (Tromsø, 2020-08-19)

#3966

Mot rasering av Norsk natur

Per Gavin (Narvik, 2020-08-19)

#3971

Jeg synes det er viktig å finne ut hvorfor denne utbyggingen har sneket seg frem under radaren me d så stor subsidier tilknyttet som flyttes ut av landet til skatteparadiser er det rimelig at folket stille krav til transperens i disse prosessene

Kjell Arvid Hansen (Trondheim, 2020-08-19)

#3984

Jeg kommer fra Buvika
Jeg liker vindkraft.
Jeg støtter vindkraft , skulle hatt noen i Buvika
Men å betale mer i strøm for å få opp vindkraft, det er ikke akseptabelt.

Mona-Lisa Onsøien (Nykroppa , 2020-08-19)

#3985

Jeg ønsker en slik gransking!

Siri Fagerås (Bergen, 2020-08-19)

#3990

Jeg er imot vinkraft verk. De ødelegger norsk natur og fugleliv.

Heidny Hansen (Bjørnemyr, 2020-08-19)

#3991

Vindmøller forsøpler og ødelegger naturen. Dreper tonnevis av fugler og insekter.,😡😞😢

Marianne Valsø (Trondheim , 2020-08-19)

#3992

Meinigsløse miljøødeleggelser må stanses.

Roy Sørensen (Sagvåg, 2020-08-19)

#3998

Jeg ønsker ikke vindkraft i Norge, vi trenger det faktisk ikke..

Heidi Bjerkely (Våler, 2020-08-19)

#4000

Dette er et overgrep mot landets innbyggere!

Trond Feragen (Bangsund, 2020-08-19)