Krav om uavhengig gransking av vindkraftkonsesjonene

Kommentarer

#2401

Jeg signerer fordi vindkraft er et helt unødvendig krafttilskudd med fryktelige konsekvenser for naturen i vårt land

Arne Forsberg (Oslo, 2020-08-18)

#2402

Jeg mener vi har vannkraft som bør fornyes ,og ikke ødelegge naturen med monstermaster:-(

jon Ebeltoft (Skjeberg, 2020-08-18)

#2403

Dere går over bekken etter vind.
Mafia slik denne vindkraftaindustrien får ødlegge norsk natur.

Turid Oksholm (Bergen, 2020-08-18)

#2416

Kommunene må selv få det siste og avgjørende ordet i konsesjonssaker om vindkraftturbiner. Energiloven kan ikke trumpfe annet lovverk.

Rønnaug Thorrud (3300 Hokksund , 2020-08-18)

#2422

En uavhengig, upartisk granskning blir mer rettferdig.

Anne-Grethe S. Skaug (Elverum , 2020-08-18)

#2426

Jeg signerer fordi jeg er imot vindkraftutbygginga, og de uopprettelige ødeleggelsene av den Norske natur!!

Bente Johnsen (Hønefoss, 2020-08-18)

#2429

Vindkraftutbygging ødelegger natur og dyreliv.
Norge har store kraftressurser tilgjengelig hvis rehabilitering av vannkraftverk hadde fått samme økonomiske betingelsene som vindkraft.

Øystein Bitnes (Trondheim, 2020-08-18)

#2432

Vindkraft er mer ødeleggende for norsk natur enn hva staten får igjen.
Oppgrader vår allerede grønne vannkraft, her kan det effektiviseres en hel del. Denne effektivisering generere mer kraft en hva vi kan få av vinnkraft

Thor Dahl Johnsen (Froland , 2020-08-18)

#2435

Naturødeleggelsene er ubotelig og vi(Norge) er selvforsynt med elegtrisitet.Jeg vil ikke være med på å rasere norsk natur for å forsyne Europa med rein kraft.Miljøgevinsten av vindturbiner er lik NULL og heller i negativ retnining.

Otto Løkse (9350, 2020-08-18)

#2437

Har ikke sansen for korrupsjon.
Denne typen kraftproduksjon er ikke nødvendig i Norge.
Disse monstrene skjemmer ut og ødelegger naturen.

Arnt Egil Aune (Løken, 2020-08-18)

#2443

Jeg signerer for å sjekke lovligheten med vindkraftverk utbygging❗

Kari Eriksen (3370 Vikersund , 2020-08-18)

#2452

For å spare flott urørt natur. Moderniser og bruk eksisterende vannkraft.

Birger Føre (9050 Storsteinnes, 2020-08-18)

#2458

Det er viktig at loven skal være lik for alle! Vern av naturen går foran profitt !

May Tove Ydse (Røros, 2020-08-18)

#2464

Jeg signerer fordi jeg vil beholde norsk uberørt natur, og jeg ønsker miljøvennlig strøm, ikke søppelbomber som ødelegger naturressursene våre

Line Fraser (Vennesla, 2020-08-18)

#2467

Jeg er totalt mot voldtekt av norsk natur og vindkraft generelt.

Tore Ekerhovd (Bergen , 2020-08-18)

#2468

Æ signere på grunn av ødelegger mye fin natur. Og dem som lever av utmarksområder som beite.

Per Ole Småland (Tro, 2020-08-18)

#2470

De ødelegger vårt land og vår natur og i lengden endel av vår frihet og selvbestemmelsesrett.

Nils Nilsen (Mandal, 2020-08-18)

#2481

Ikke grip inn i naturen

Borgny Hauge Skogen (Haugesund, 2020-08-18)

#2490

Jeg er for utbygging af vores vannkraft og imot alle vindturbiner i Norge og rasering av vores felles Natur

Connie jytta Sørensen (Rjukan, 2020-08-18)

#2499

Jeg signerer for at jeg er kraftig imot vindkraftutbygging og hvordan demokratiet blir holdt for narr.

Sidsel Kalve (Ostereidet , 2020-08-18)

#2500

Dette oppfattes som et overgrep mot naturen og hele Norges befolkning både lokalt og nasjonalt.

Ole-Jørgen Strømberg (Fjerdingby, 2020-08-18)

#2501

Dette er rasering av landet

Ove-Johnny Nettum (Maura, 2020-08-18)

#2510

Vi sager av den grenen vi sitter på med å rasere Norges natur for å få strøm. Mangel på kunnskap av de som beslutter raseringen er klar og entydig. Fundamentet for den Norske kultur finnes i fjellheimen og den raseres.

Svein Arild Eikeland (Lyngdal, 2020-08-18)

#2513

Signerer grunnet rasering av norsk natur og dyreliv.

Roar Sivertsen (Haugesund , 2020-08-18)

#2515

Kommunene og kommunenes innbyggere må selv få bestemme om de vil ha svineriet i naturen .
Erna må stoppes !!!!!

Roar Skulstad (Hagavik, 2020-08-18)

#2516

Vanvittig utbygging

Guttorm Wærholm (Sandnes, 2020-08-18)

#2518

Jeg er mot vindkraft i vår natur.

Roald Nøttveit (Bergen , 2020-08-18)

#2520

Det er på høy tid at vindkraftutbyggingen blir gjennomgått og overprøvet i henhold til norske lover og forordninger. Det er også nødvendig å verifisere den demokratiske håndteringen vi ser idag.

Johnny Gadland (Sandefjord, 2020-08-18)

#2522

Dette bør undersøkes

Rita Litland (Kolltveit, 2020-08-18)

#2525

Motstander av massiv, irreversibel rasering av urørt, norsk natur for å produsere ulønnsom og ustabil kraft som vi ikke har bruk for. I tillegg tvinges jeg til å måtte finansiere galskapen selv over strømregningen.

Ken Fjordtun (Bodø, 2020-08-18)

#2531

Rasering av norsk natur og dyrelivet. Forny heller vannkraft

Dan Lønning (Bergen, 2020-08-18)

#2540

Jeg er sterkt i mot vindkraft, og spesielt korrupsjonen rundt konsesjonene.

Trond Uldal (Lillesand, 2020-08-18)

#2547

Jeg signerer fordi jeg er kraftig motstander av raseringen som pågår av naturen vår!

Arild Brandal (Bergen, 2020-08-18)

#2564

STOPPfaunakrminaliteten !!

asbjorn jorgensen (tysvær, 2020-08-18)

#2568

Vindturbiner er noe HERK, slett ikke miljø-vennlig! Dessuten skal ikke andre land tjene penger på vindkraft i Norge, når de som bor der ikke vil ha dem som nabo.
Og det er helt utrolig hvordan naturen blir ødelagt!
Regjeringen jobber mot folkets vilje i disse sakene!

Nina Kristin Grønvold (Stange, 2020-08-18)

#2575

Jeg signerer fordi jeg mener alt knyttet til vindkraft er miljøkriminalitet, svindel og korrupsjon.

Henning Holmøy (Oslo, 2020-08-18)

#2580

Vindmøller er stygge og de ødelegger naturen bla ved å drepe fugler og insekter Det er mye mer fornuftig og oppgradere vannkraftverkene.

Øivind Schou (Horten, 2020-08-18)

#2582

Mot rasering av norsk natur!

Endre Birkeland (Bygstad , 2020-08-18)

#2585

Konsekvensane av å bruke loven slik det har vore gjort, er så store at det ikkje kan vere usikkert om loven er brukt rett.

Hans Birger Drange (Florvåg, 2020-08-18)

#2587

1% ska stoppes!!

Mona Nordin (Karlsøy, 2020-08-18)

#2588

Norge trenger ikke vindkraften

Hans Tofterå (Rygge, 2020-08-18)

#2589

Vi trenger ikke vindkraft. Har mere enn nok vannkraft og vil ikke ødelegge mer norsk natur og la Utlandske investorer cashe inn tilskudd fra stat og overskudd av salg av kraft!!!

Christopher Traasdahl Sæther (Rakkestad, 2020-08-18)

#2592

Stopp all vindturbinbygging i hele landet.

Otto Eskedal (Horten , 2020-08-18)

#2595

Er sterkt imot rasering av uberørt norsk natur.

Sonja Torseth (Trondheim, 2020-08-18)