Krav om uavhengig gransking av vindkraftkonsesjonene

Kommentarer

#2020

Eg signerer dette oppropet fordi det er openberre manglar i sakshandsaminga bak vindkraftkonsesjonar. Omsyna som ligg til grunn bak Naturmangfaldslova er ikkje tatt til fylgje, like eins må det prøvast juridisk korleis desse konsesjonane står i forhold til Noreg sine internasjonale forpliktelsar gjennom Bern-konvensjonen. Det mest grunnleggande spørsmålet må òg stillast. Kvifor desse inngripande utbyggingane, med sine marginale effekter på total straumproduksjon, når oppgradering av eksisterande vasskraft vil vere like effektivt, og med eit langt lågare konfliktnivå ift inngripen i natur?

Nina Elisabeth Bøe (Eiksund, 2020-08-18)

#2021

Ikke mer ødeleggelser av norsk-, eller verdens natur.

Nina Taralrud (Asker, 2020-08-18)

#2022

Jeg signerer fordi denne rasseringa av norsk natur kan umulig være lovlig.

Monika Johnsen (Verdal , 2020-08-18)

#2025

Mot vindmøller, de er lite brukbare og skadelige for natur og dyr! Jeg er Mot korrupsjon og salg av Norges ressurser!

Mona Tuflått (Trondheim, 2020-08-18)

#2032

Dette er ikke lovlig!

Karen Marie Omholt (Aas, 2020-08-18)

#2034

jeg signerer fordi dette har fått for langt.

LeNa Paalviig-Johnsen (Sortland, 2020-08-18)

#2035

Jeg er uenig i utbygging av vindkraft i norsk natur.

Stine Haugvik (Hønefoss , 2020-08-18)

#2038

Konsesjonene gis med alt for dårlig behandling/gjennom-gang med involverte parter. Det tas ikke tilstrekkelig hensyn til store ulemper. Og at klima + miljø = sant!!
Begge deler må hensyntagen.

Laila Holmen (Oslo, 2020-08-18)

#2039

Jeg signerer fordi dette som foregår nå med alle ødeleggelser av våre fjellområder, er forferdelig. Og for all ulempe som blir påført de som bor i utbyggingsområdene. Og for at landet vårt blir solgt bit for bit til utenlandske interesser.

Toril Sivertsen (Beiarn, 2020-08-18)

#2047

Det er på tide at uhilda personer tar stilling til hvorvidt grunnleggende rettsprinsipper er lagt til grunn, jfr. Forvaltningslovens krav til uavhengighet og varsling!

Kjartan Tørum (7900 Rørvik, 2020-08-18)

#2057

Vindkraftverket rasere Norsk natur og skaper stor uro og psykisk uhelse for de som blir berørt .Vi har ikke bruk for vindkraftverk i lille Norge at konsesjoner gitt mange år tilbake med vesentlig lavere turbiner skal trekker tilbake og behandles på nytt .

Bente Stinnerbom (Stjørdal , 2020-08-18)

#2059

Vindmølleparker er rasering sv norsk natur. Og vannkraft har vi nok av

Tore Fedje (Odda, 2020-08-18)

#2062

Å rasere Norges natur med vindturbiner, handler kun om penger og profitt. Det såkalte "grønne skifte" i denne sammenheng, er kun en annen måte for noen få å skaffe seg enda mer kapital og bidrar enda mer til å ødelegge naturen. Øking og øking, dvs sløsing av naturressurser og økt økonomisk vekst og forbruk. For de som har en "bit" av "kaka" i fra før.

Grethe Østebø Egeland (Flekkefjord , 2020-08-18)

#2066

Et betenkelig system der bl.a. NVE`s representanter har Reiar rundt sammen medutbygger for å avholde møter. Nøytralt?

Svein Nydal (Røyneberg, Sola, 2020-08-18)

#2067

Sunn fornuft

Geir Ove Hafstad (Førde , 2020-08-18)

#2069

Jeg mener dagens politiske avgjørelser med vindkraft er å rasere både Norge sin natur og miljø. Det ødelegger for dyreliv og for de som bor i nærheten av disse vederstyggelighetene. Vi i Norge har ikke behov for mere strøm enn vi allerede får fra vannkraft. Vannkraft er mindre inngripen og mindre synlig i naturen. Det er også mindre forurensende og skader ikke dyrelivet. Eneste grunnen til at regjeringen lar dette skje i eget land er at de vil snik innmeldte Norge i EU. Mot Norges befolknings vilje. Det virker som om de på Stortinget gjør dette for å melde sin egen kake i forhold til pampene i EU

Hege Sørlie (Kristiansund , 2020-08-18)

#2070

Ja til norsk natur, nei til vindkraft

Anita Nersten (Birkeland, 2020-08-18)

#2075

Jeg er motstander av den raseringen av norsk natur som skjer i forbindelse med vindmøller. Dette er IKKE miljøvennelig og fremtidsrettet politikk.

Jostein Sneve (Lindesnes, 2020-08-18)

#2077

Jeg er mot korrumperte politikere

Jon Oldertrøen (Frauenfeld, 2020-08-18)

#2078

Im against the building of wind turbines.

Kurt Pittman (Herefossveien 1011,, 2020-08-18)

#2081

Helt "på tryne" det som foregår når det gjelder konsesjoner

Aud Ivesdal (Kvernaland, 2020-08-18)

#2094

Jeg signerer fordi vindkraft tiltakene har slått ut helt feil i Norge.

Beathe Solemdal (Molde, 2020-08-18)

#2096

Vi må ta vare på naturen, ikke rasere.

Jeanette Bourgoin (Fredrikstad, 2020-08-18)

#2097

Vindkraftutbygging må stoppes nå !
Natur, fauna, fugler og samfunn blir rasert og nedlagt.

Sissel Olsen (Bergen , 2020-08-18)

#2112

Lobbyvirksomhetene Norwea og Zero har fått fly under radaren og påvirke med politiske miljøet nærmest uimotsagt. Embetsfolk ut og inn fra politikk til industri og tettebånd forvaltning industri.

Steven Crozier (Sistranda, 2020-08-18)

#2126

NEI til vindkraftindustri i norsk natur!

Gunn Lyngsmo (Levanger, 2020-08-18)

#2127

Jeg er imot raseringen av naturen...dette er ikke bærekraftig og miljøvennlig, snarere tvert i mot, men politikerne har sett seg blinde og kjørt seg opp i et hjørne....Folk i nærområdene plages i tillegg også med støyforurensing!!! En tap-tap situasjon,fordi fortjenesten i tillegg går ut avlandet....

Edel Marie Thomassen (Førresfjorden, 2020-08-18)

#2129

Er motstander av vindkraft utbygging. Etterforskning av konsesjoner må gjøres for å avsløre uregelmessigheter og ulovligheter!

Randy Dahl (københavn, 2020-08-18)

#2130

Det er på høy tid å bremse en galopperende døvhet for borgernes stemmer.

siri gossé (3520 Jevnaker, 2020-08-18)

#2137

klimaet reddes aldri ved rasering av naturen. Konsesjoner er gitt på feil grunnlag.

tove karoliussen (Stokkøy, 2020-08-18)

#2139

For store inngrep i naturen og usikker på om det er lønnsomt i det hele tatt med vindmøller etter 15-20 år

Ronny Gussiås (Surnadal, 2020-08-18)

#2157

Å risikere skade /utrydding av mye annet liv i områdene for vindmøllene, er IKKE miljøbærekraftig!!

Eli Kvalvågnes (Åkra, 2020-08-18)

#2161

Motvind Norge kan dokumentere utrolig mange saksbehandlingsfeil og andre feil i konsesjoner som er gitt i Norge, og ingen instanser kan kontrollere seg selv, så ergo må der nå raskt på plass en uavhengig gransking. Natur og folk har tilsynelatende fått en 0-verdi og det betyr et formidabelt tap for ettertida.

Irene Njå-Gjellestad (STAVANGER, 2020-08-18)

#2162

100000 miljømessige grunner.

Dagrun Taarnesvik (Trondheim, 2020-08-18)

#2171

Fordi vindkraft e fullstendig meningsløst, og ødelegger naturen!!

Runa Meidell (Nesna , 2020-08-18)

#2172

Det er ikke rett det som skjer nå

Odd Langhelle (Samnanger , 2020-08-18)

#2176

Norge må ta vare på biomangfoldet og miljøet.

Annie Solli (Skien, 2020-08-18)

#2177

Kun 25% AV NATUREN er uberørt og vi skal som prinsipp bevare den uberørt på verdensbasis, uansett hva ideen er. Vi må forbedre de teknologier som allerede er her!

Jessie Ullevålseter (oslo, 2020-08-18)

#2180

Jeg signerer fordi slik granskning MÅ skje,
Det er mange forhold som må undersøkes.
Mange konsesjoner kan være gitt på manglende grunnlag!!

Asbjørn Aamot (Florø, 2020-08-18)

#2189

Norge blir rasert av vindindustri .

Marit Borlaug (Høyanger, 2020-08-18)

#2195

Dette er veldig viktig sak

Jan Ola Kile (H, 2020-08-18)

#2196

Vi må ikke la oss overkjøre av grådighet

Rita Helen Brandvik (Oslo, 2020-08-18)