Nei til industri i Hetlandskogen i Bjerkreim kommune!

Kommentarer

#802

Å ta vare på naturen er det viktigste vi kan foreta oss - vi er totalt avhengig av den

Torgunn Louise Urdal (Hauge i Dalane, 2020-10-19)

#813

Dette er et favoritt tur område. Et sted å få nyte friluftslivet. Frisk luft. Ro for kropp og sjelen. Dyrelivet. Urørt natur. Magisk plass❤

Gry Elise Helland (Bjerkreim , 2020-12-10)

#814

Tragisk om en naturperle som Hetlandskogen blir rasert til et større industriområde.

Global miljøvern er det mye fokus på. Men vi må ikke overse de lokale raseringene av natur som foregår i disse dager.

Morten Bøe (Stavanger, 2020-12-13)

#815

Slik natur kan ikke ofres.

Arvid Slyk (Rogaland, 2020-12-13)

#834

Hetlandskogen er (var) en naturperle av de sjeldne, med et rikt dyreliv og er et populært turområde. Det må finnes steder som er bedre egnet til til industri.

Bente Klausen (Bryne , 2021-03-27)

#837

Vi må beholde skogen i Norge. Vi kan ikke kritisere andre land som Brasil hvis vi ikke er bedre selv.

Henning Knudsen (Sandnes , 2021-04-02)

#841

Jeg signerer og vil være med på denne aksjonen for å gjøre det jeg kan for å stoppe nedbygging av naturen vår. Den er truet fra så mange hold og forslag om regulering av store arealer av Hetlandsskogen til kraftkrevende industri, betyr tap av store naturområder og et rikt naturmangfold.

Mette Ruby Mellegaard (Egersund, 2021-04-11)

#842

Jeg vil støtte arbeidet med å bevare Hetlandsskogen og kampen for å bremse de stadige overgrepene mot vår sårbare natur.

Leif Arne Lien (Egersund, 2021-04-11)

#845

Elsker naturen som den er!

Thomas Sanne (Sandnes, 2021-04-15)

#847

ya

Svein Roald Tengesdal (Bjerkreim, 2021-04-15)

#849

Hvorfor bygge ned natur som vi har sånn glede av?
Summen av kostnadene i form av negative konsekvenser ved et slikt prosjekt blir større enn det kommunen kan ta inn i eiendom skatt.

Rune Tengesdal (4389 Vikeså, 2021-04-15)

#851

Naturen er for verdifull for slike ødeleggelser.

Leif Aase Gamleveien 44a (Egersund, 2021-04-16)

#860

Jeg signerer fordi jeg mener at datasenter/batterifabrikk ikke skal bygges ut i Hetlandskogen. Dette er feil bruk av ressurser og bidrar til å ødelegge norsk natur ytterligere, når vi allerede har tilrettelagte industriområder i mer sentrale deler av regionen.

Johanne Antonia Skadberg (Tengesdal, 2021-05-01)

#861

Jeg signerer på dette oppropet, fordi vindkraft er en særlig arealkrevende og naturødeleggende energiform. Jeg ønsker alle eksisterende vindkraftanlegg fjernet, og vil forhindre at nye bygges.

Per Inge Oestmoen (Oslo, 2021-05-01)

#862

Jeg er totalt i mot slike stygge inngrep i vår vakre natur

Mariann Henriksen (STAVANGER, 2021-05-01)

#867

Stopp raseringen av naturen vår!!

yngve sjødin (Oteren, 2021-05-03)

#869

Jeg synes dette er meningsløst og fauna- og florakriminalitet. Sårbare arter og biotoper MÅ gå foran profitt.

Egil Bjørøen (Stavanger, 2021-05-03)

#871

Nok av ødeleggelse av norsk natur

Ann Kristin Wikbo (Haugesund , 2021-05-03)

#872

Nå må kommunene ta til vettet! Dette er en katastrofe, skal dere utradere dette landet for kroner og ører. Ingen kan leve av gråstein. Da blir det som i sangen. Uren luren himmelturen, steinrøys steinrøys svelt i hel. Ta våre siste naturressurser, og det er det vi ender!

Judith Gautestad (Ulsteinvik, 2021-05-03)

#875

Bevar dyreliv og naturen!

Marianne Aamodt-Skårdalsmo (Egersund, 2021-05-03)

#876

Jeg signerer fordi min farfar var fra Time, og at jeg er totalt imot nedbygging av matjord og mot vindindustri.

Anne Sæland (3802, 2021-05-04)

#877

Landbruksjordens og artmangfoldets bevaring er kritisk for å sikre Norge og Rogalands overlevelse når den globale temperaturen har steget med 2,6 grader celsius.

Christoffer Raarup Sennels (Hafrsfjord, 2021-05-05)

#883

Kulturlandskap får vi aldri tilbake, det finnes nok annet areal å ta av. Landbruket er viktigere enn alt annet i å redusere CO2 og redusere klimaavtrykk.

Kristin Stangebye (Morvik, 2021-05-10)

#885

De lokale gårdene og matjorden blir nedprioritert. Alt av den frie naturen i hetlandskogen bør bevares. Dyreliv å Jakt blir også sterkt påvirket.

Thomas Bergen (Egersund, 2021-05-10)

#888

I vår tid kan vi ikke gjøre inngrep i natur hvor det er truede arter. I tillegg er dette et turområde som betyr mye for mange. Kort frist til å komme med offentlige reaksjoner er skikkelig dårlig stil, udemokratisk.

Nina Alida Nordbø (Ytre Enebakk, 2021-05-10)

#889

Jeg signerer fordi vi skal ta vare på økosystem og urørt natur.

Jeg signerer fordi vi må bli enige om hvordan vi kan snu vanvittig utnyttelse av natur. Bygg - og eiendomssektor er skamløs, og noen må forsvare de sårbare økosystem som er i live

Cathrine Barth (Gamlebyen, oslo , 2021-05-10)

#893

Verneverdig skog MÅ vernes.

Karin Anderssen (Nesodden, 2021-05-11)

#894

Det er ytterst viktig å bevare det siste lille vi har igjen!

Ole Hennum (Drammen, 2021-05-11)

#895

Vi kan ikke holde på å herpe naturen for luftslott!

Kjersti Nordnes (FORSAND, 2021-05-11)

#898

Jeg er sterk motstander av all rasering av uberørt natur.

Marit Wike (Horten, 2021-05-11)

#902

Vi er nødt til å ta vare på naturen. Vi klarer oss ikke uten. Naturen gir oss ALT!!!

Grethe Danielsen (Hidra/ Nøtterøy , 2021-05-13)

#905

Det er på tide.

Erik Junge ( Bærum, 2021-05-18)

#907

Vi må verne om det som er av natur i lille Norge og ikke ødelegge skog og biologisk manifold.

Tone Hegghammer (NARVIK, 2021-05-22)

#913

Jeg elsker å komme på telt tur i dette fine stedet 🏞💚

Paulina Skaruch (Sandnes, 2021-05-27)

#915

Beste fri område

Sylwia Kuchta Sobaniec (Arendal, 2021-05-30)

#916

Skog er skog!

Vi trenger mer skog - ikke mindre!!!

Nei til privatisering av felles natur og kulturverdier!

Frøydis Blok (Halden, 2021-05-31)

#920

Jeg vil at skogen med dyr og fugler forblir intakt. Naturmangfoldloven tillater ikke denslags

Rune Haaland (Sogndal Ladested, 2021-07-15)

#921

Støtte til berørte naboer

Linn Skjæveland (Stavanger , 2021-08-03)

#922

Vil at naturen skal være slik den er idag!

Thorbjørn Hetland (Vikeså, 2021-11-30)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...