Nei til industri i Hetlandskogen i Bjerkreim kommune!

Kommentarer

#10

Jeg signerer fordi Hetlandskogen bør bestå som LNFR-område. Det er bygget ned mer enn nok natur i Dalane fra før av.

Marit Fimland (Egersund, 2020-08-04)

#19

Hetlandsskogen og omegn har stor betydning for meg og mange andre. Den er bolig for flere ulike arter, og det ville vært en stor skam å bidra til i verste fall utrydding og trussel for plante og dyrelivet i området ved å bygge industriområde akkurat her. Stedet blir også brukt per dags dato som rekreasjonsområde for mennesker i alle aldre, og jeg synes det er viktig at vi bevarer det lille av «uberørt natur» som vi har igjen for innbyggerne som faktisk skal leve det og som vil bli berørt - i negativ retning med det industrielle som blir satt opp flere steder i fylket.

Tonje Soldal (Eigersund, 2020-08-04)

#30

Det må bli slutt på rasering av natur

Mariann Hansen (Sandnes, 2020-08-05)

#32

Vi kan ikke redde natur ved å ødelegge natur!!

Arve Breidal (Oslo, 2020-08-05)

#45

Naturen i Norge er uvurderlig! Slutt å ødelegg alt med utbygging av bygninger og vindmøller.

Silje Skaara (Stavanger, 2020-08-05)

#50

For å verne att nok en naturperle skal bli ødelagt

Svein R Johannessen (Hommersåk, 2020-08-05)

#51

Hetlandskogen må bestå slik den er. Vil ikke ha industri i disse flotte omgivelsene, det vil ødelegge idyllen og badeplassene jeg har vokst opp i.

Gry Torgersen (Bjerkreim, 2020-08-05)

#55

Hver eneste vindturbin er en for mye, katastrofe for miljøet og en katastrofal tragedie for Norge!

Heidi Bruer (Røyken, 2020-08-05)

#58

Det er nok av dårlig utnyttet industriområder i Bjerkreim og Dalane generelt. Det er ikke nødvendig å ødelegge ett av kommunens fineste friluftsområder.

Tarald Mong (Bergen, 2020-08-05)

#59

Nei til vindkraft som vi ikke trenger! Ja til natur, dyreliv og folkehelse!

Ida Døssland (Oslo, 2020-08-05)

#61

Jeg vil signerer for jeg vil bevare norsk natur og fauna. Også for at neste generasjon skal få oppleve det som vi tar som en selvfølge, nemlig mulighet for god helse gjennom nærhet til dyr og natur.

Marit Ege (Eigesstølsveien 52, 2020-08-05)

#68

Min motivasjon er å bevare mest mulig urørt natur.

Carina Ribe Fernee (Kristiansand, 2020-08-05)

#72

Denne politikken med etablering av datasenter, flere utenlandskabler m.m er designet for å tappe Norge for et årlig kraftiverskudd slik at vi får et betydelig underskudd og høyere strømpriser i årene fremover.

Dette er en villet politikk der formålet er å gjøre oss enda mer avhengige av Europa, som samtidig har gitt mer og mer overmyndighet og styringsrett over Norsk energipolitikk. ACER saken var den som fikk folk til å våkne, men snart faller også neste energipakke som vil overføre enda mer myndighet i energipolitikken til Europa. Vi som en solid energinasjon i Europa blir med denne politikken en underskuddsnasjon under Europeisk herredømme.

Byggingen av flere titalls datasenter er sentral i denne politikken med å gjeom Norge til en kunstig underskuddsnasjon, og det er også dette som blir en av de større driverne til å bygge ut mye mer av den ødeleggende vindkraften over hele landet. Alt dette henger nøye sammen. Vi har allerede etablert en rekke store datasenter over hele landet og har rikelig god kapasitet. Dessverre brukes også flere av disse datasentrene til å utvinne kryptovalutaer som Bitcoin, noe som svir av energimengder tilsvarende hele byer eller store smelteverk.

Taperen blir naturmangfold, landskap, lokalsamfunn, enkeltmennesker og folkehelse over hele landet. Ingen natur skånes og ingen hensyn tas.

Hetlandskogen i Bjerkreim er bare en liten brikke i dette spillet, men samtidig også en svært kostbar brikke med store konsekvenser lokalt og regionalt. Store arealer verdifull natur blir ofret og ødelagt for evig og alltid. Naturen brukes ikke den forbrukes, og det i et stadig større omfang og tempo.

Hetlandskogen er viktig, svært viktig. Spesielt i en kommune og region som har ofret så enorme arealer til vindkraft allerede. Det er etterhvert blitt svært få slike steder igjen der en kan oppleve natur uten å se eller høre de enorme industrianleggene som popper opp på annenhver fjelltopp og nut. Rogaland er ikke det fylket som har mest av slike intakte skogområder heller.

Det å bevare Hetlandskogen er viktig, ikke bare for natur, landskap og naturmangfold, men også fordi slike gigantiske energisluk ødelegger Norges kraftoverskudd og fører til økt press på klimaet. Argumentet for å bygge ut så enormt med nye vindkraftanlegg var jo at dette angivelig skulle gjøres for å redde klimaet og kloden. Det store presset på bygging av gigantiske datasenter er derfor på mange måter ren klimavandalisme. Det er svært ødeleggende og vi trenger det ikke.

Stans datasenterplanene i Hetlandskogen. Signer og del.

Arnfinn Nilsen (Sandnes, 2020-08-05)

#81

Hetlandskogen er et fantastisk turområde og oppholdssted for mange forskjellige dyr og fugler etc. Det må ikke ødelegges!

Venke Hegreberg (Sola, 2020-08-05)

#87

Det er ødelagt nok natur i dette området.

Kjell Einan (Stavanger, 2020-08-05)

#89

Nedbygging av natur er en stor trussel mot klima i følge FN´s bærekraftmål, jf. Parisavtalen som Norge har sluttet seg til. Her slås blant annet fast at bevaring av natur og biologisk mangfold er avgjørende for å nå klimamålene!

Kari Kvia Opstad (Nærbø, 2020-08-05)

#93

Jeg er lei av at folk ødelegger naturen.

Siren Myrmel (Bergen , 2020-08-05)

#94

Vi har bygget mer enn nok allerede.

Tone Melbye (Bønes, 2020-08-05)

#107

Bygg ut industriområdene som allerede eksisterer, å la folk få ha rekreasjonsmulighetene i fred. Dette er en naturperler av de sjeldne 👍

Nina Solbjørg (Hauge i Dalane , 2020-08-05)

#117

Flott turområde! Har sanket sopp, bær og planter her i mange år. Vi har altfor få slike steder i vårt fylke, og vel verd å ta vare på

Wenche Eltervaag (Bryne og Egersund, 2020-08-05)

#122

Det skal ikkje raseres meir natur for unødvendige idiotprosjekt!!
Det er NOK!!!!

Svein Olav Espeland (Jondal, 2020-08-05)

#123

Vi må bevare urørt natur.

Julie Fardal (Egersund, 2020-08-05)

#128

Hetlandskogen er nevnt sim en av de fineste friluftsområder i DNT.
Det var også avtale at private eiere skulle opprettholde det da de kjøpte den av Statskog.
Hetlandskogen er ikke utredet for arter. Det er observert kongeørn, hubro, musvåk, fiskeørn, havørn, kattugle, i denne skogen. Hubro er på rødliste under kritisk truet.
Dette må vises hensyn til.
Bjerkreim er allerede hardt preget av industri. Habitat for arter kan ikke fortsette og forsvinne i kommunen.
Hetlandskogen må få stå.

Annette Mariero (Egersund , 2020-08-05)

#140

Nå må vi snart begynne å ta vare på vår vakre natur og dyrelivet.

Geir Ludvigsen (Stavanger , 2020-08-05)

#142

Er i mot utbygging av Norsk natur.

Knut-Inge Fuglesten (HUNDVÅG, 2020-08-05)

#143

Dette er unødvendig ødeleggelse av det lille vi har av natur igjen her i Norge.

Oppgrader vannkrafta!

tronf borlaug (0882, 2020-08-05)

#144

Vi vannkraft er ikke bærekraftig og alt for mye urørt natur ødelegges. Vi trenger natur, ikke vindkraft! Prosessene rundt utbygging skjer ikke gjennom demokratiske beslutninger, folket vet alt for lite om konsekvensene. Det som foregår nå er galskap og vil bli hardt dømt av våre etterkommere

Elin Wannebo (Kolvereid, 2020-08-05)

#147

Nå må norsk natur snart vernes.

May Brith Olsen (Egersund , 2020-08-05)

#150

Jeg er i mot at dette vakre turområdet skal gjøres om til en industripark! Det viktigste vi kan videreføre til neste generasjon er urørt natur. Vi må ta vare på naturen og bevare den, ikke ødelegge den.

Gunhild Hansen Brattebø (Bjerkreim, 2020-08-05)

#152

Naturfagre Bjerkreims samlede belastning er enorm. Årsakene er godt kjent som ny motorveg, vindkraftindustri, batterifabrikk, kraftoverføringsanlegg osv. STOPP

Roger Blindingsvolden (Lyngdal, 2020-08-05)

#154

For dyrelivet blir trua!!! Å det må bli slutt på at det ska ver lov å ødlegga det lilla me har igjen av denne verden! Di vindmøllene så e her allerede, har ødlagt så mye natur og dyreliv!

Anne-Marie Auglend (Sandnes, 2020-08-05)

#155

Jeg signerer fordi jeg er imot ALL vindkraft med alle de ulemper det medfører: naturen og dets innhold, forsøpling på alle måter, og ikke minst psykisk og fysisk helseskade for de som bor i nærheten -dvs i 3 mils omkrets rundt industriområdet.
Har kommunen tatt i betraktning at private får sine eiendommer nedjustert i verdi?
Har kommunen tenkt på hvor de vil gjøre av alle rotorbladene etter endt bruk? Har kommunen tenkt over at rotorbladene avgir giftig mikroplast som vil gå inn i næringskjeden? Har Bjerkreim kommune tenkt på destruksjon av rotorbladene som ikke kan resirkuleres?
Oppsummering: Mange ulemper og forsøpling for alle som ikke tjener på vindkraft, og kun økonomisk vinning for utbygger og de lenger opp i systemet (de som kun har $ og € mellom ørene).
Kjære Bjerkreim kommune; bruk det vettet og forstanden dere var tiltenkt å bruke! Si NEI til all vindkraft!
Det har vært varmere på kloden enn det er nå. Temperatur svingninger har eksistert fra tidenes morgen -med varme og kalde (istider) perioder. -Kortere sykluser er kulde om vinteren og litt varme om sommeren.
Mvh Margit Pedersen, Eiken.

Margit Pedersen (4596 Eiken, 2020-08-05)

#160

Hetlandsskogen er viktig både for rekreasjon og ulike fuglearter

Ann Helen Mjølhus (Egersund , 2020-08-05)

#162

BEVARING

Hanne-Grete Nedremo (Vestfossen, 2020-08-05)

#164

Det er blitt for lettvint å ofre natur på grunn av kortsiktig økonomisk vinning og at kommunene desperat leter etter nye inntekter.

Nils Bendik Munthe-Kaas (Oslo, 2020-08-05)

#165

Jeg vil bevare Hetland skogen som den er nå.

Bente Barstad Tengesdal (Vikeså , 2020-08-05)

#166

Jeg signerer fordi vindkraftutbygging er et overgrep mot norsk natur of mennesker.

Anne Bolstad (Bærum, 2020-08-05)

#180

Alt for fint naturområde til å bli ødelagt for industri.

Svein Sivertsen (Sirevåg, 2020-08-05)

#188

Vi må bevare artsmangfoldet. Dette blir borte ved moderne skogsdrift.

Britt Kristin Sveen-Braathen (Sømådalen, 2020-08-05)

#194

La naturen leve, bokstavelig talt.

Randi Skaret (Sandefjord , 2020-08-05)

#196

Turbiner dreper liv i, på og over marken!!!!!

Maiken Asbjørnsen (Hafrsfjord, 2020-08-05)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...