La Solumåsen bestå som natur-, kultur- og rekreasjonsområde

Kommentarer

#5

Vokst opp i Holmestrand og det er riv ruskende galt å gjøre slike inngrep i naturen!

Andrea Christensen (Brussel, 2020-06-25)

#8

Utrolig viktig at vi tar vare på naturen, kulturen, friluftsområdet, aktivitetene og matjorden i dette området. Et flott rekreasjonsområde for kommunens innbyggere.

Heidi Skreen (Holmestrand, 2020-06-25)

#11

Det er alt for lite fritidsområder syd i Holmestrand. Og med økende boligfelt vil det være et behov for å holde ta vare på innbyggernes helse.

Karin Maria Vethe (Holmestrand, 2020-06-25)

#13

Som en kommune i vekst befolkningsmessig er det viktig å bevare sentrale turområder.
De forsvinner raskt i kommunen vår sammen med små grøntarealer, matjord og andre grønne lunger.
Hva er livskvalitet? Hva skal vi bringe videre? Hva gjør slike områder for menneskers fysiske og psykiske helse? Oppstykking og nedbygging av natur er et nasjonalt ansvar som også må tas tak i på kommunalt nivå.

Henrik Schrøder (Holmestrand, 2020-06-26)

#15

Dette fantastisk vakre grøntområde som ligger ingen til sjenanse men tvert i mot alle til glede må kommunale og bestemmende krefter sette inn på å bevare og videreutvikle. Det er allerede godt i gang, ikke minst med Kulturhagen som et desidert midtpunkt i området med skog, utsikt, golfbane og åpent lende, Et stort etterlengtet pluss for Holmestrand som ved vårt besøk ser ut til å ville velge en riktig kurs for å gjøre byen til en den første kystperlen av byene på vestsiden av Oslo. Vi stoler på at dette vil skje,og at industrien må finnes andre steder. Go, Holmestrand go!

Trond Lie (Oslo, 2020-06-26)

#16

Det ville vært synd om en natur og kulturperle som Solumåsen skulle bli tapt for denne typen utbygging!

Stein J. Rubach (Oslo, 2020-06-26)

#19

En eventyrlig unik plass!

Alvhild Strandabø (Ålesund , 2020-06-26)

#20

La Solumåsen bestå som Holmestrands tur-og rekreasjonsområde i syd. Med befolkningsveksten vi ser nå og fremover vil det være behov for flere grøntområder - ikke færre. Legg heller opp til økt bruk av dette turområdet for å unngå for høy belastning på natur og dyrelivet i Botnemarka.

Trond Tufte Tertnes (Holmestrand, 2020-06-26)

#27

Noen få steder må tas vare på.

Ulf Lauridsen (Horten , 2020-06-26)

#28

Solumåsen er et fantastisk rekreasjonsområde. La det fortsatt være det!

Anniken Holen (Holmestrand, 2020-06-26)

#29

Jeg bruker dette flott området uke rolig i perioder, for avkobling og lufting av hund. Dette er en av perlene i Holmestrand kommune, og det er nærme Holmestrand sentrum og store boligområder.

Knud Sveen Torjesen (Holmestrand , 2020-06-26)

#33

Er sterkt og personlig imot bygging i dette området.

Ina Therese Astad-Rønningen (Solumveien 7, 2020-06-26)

#37

Jeg går ofte tur på solumåsen.

Hilde Aspholt Brennhovd (Holmestrand, 2020-06-26)

#42

Fordi jeg synes det er forkastelig å ha slike planer der når industritomten på andre siden ennå Ikke er fyldt opp. Dette er ett turområde og ett sted fyldt med dyreliv og ro for sjela

Ole-Anders Rønningen (Holmestrand , 2020-06-26)

#51

Noen tar seg til rette og ødelegger HELE området.

Britt Eikli (Holmestrand, 2020-06-27)

#53

Det bygges ned for mye matjord i Norge. Vi er ikke sjølforsynt og værre vil det bli.

Kjell Harry Navestad (Holmestrand, 2020-06-27)

#56

Har i årevis benyttet dette fantastiske området til turer og ønsker å fortsette med dette.

Hanne Stenstrøm (Holmestrand, 2020-06-27)

#58

Jeg signerer fordi Solumtoppen er ett nydelig tursted vi bruker mye.

Kristin Sæter (Holmestrand, 2020-06-27)

#61

Vil bevare dette området.

Randi Astad (Holmestrand , 2020-06-27)

#66

Det er et flott bolig område som må bevares

Marit Lundstad (Horten, 2020-06-27)

#73

Kulturhaven er et prosjekt med mange kvaliteter som foreningen støtter fullt ut. Stedet med omgivelser og natur og utsikt er unikt og en berikelse for Holmestrand og Vestfold. Bokser for logistikk må kunne henvises til andre mindre verdifulle områder. Vh gg, sekretær pga styret

Fortidsminneforeningen i Vestfold v Geir gartmann (Tønsberg, 2020-06-27)

#81

Jeg ønsker å bevare Solumåsen. Den er redusert nok som den er nå.

Anita Fjellså (Holmestrand, 2020-06-28)

#83

Dette området må bevares ❤️

May Gjelstad (Holmestrand, 2020-06-28)

#84

Jeg signerer fordi det har stor betydning for naturen og beboere i området. Naturen og stien til Solmsåsen er ødelagt nok fra før med pukk-og asfaltverk. Dessverre ser vi gang på gang at drivere har ingen respekt for vedtatte betingelser for å drive industri i området.

Wenche Øynes (HOLMESTRAND, 2020-06-28)

#85

Jeg signerer fordi jeg er bruker av dette området. Og det er lite nok skog som det er!

Kim Hvam Olsen (Holmestrand , 2020-06-28)

#86

Vi skal bevare slik til natur!

Lars Gunnar Lingås (Holmestrand , 2020-06-28)

#87

Vi trenger de få grønne lungene vi har her i byen

Laila Ims (holmestrand, 2020-06-28)

#94

Jeg signerer fordi jeg synes det er viktig at ikke all natur plyndres og utnyttes for at noen skal bli rikere. Vi mennesker trenger naturen rundt oss slik at vi kan fungere som hele og lykkelige mennesker. Har dessuten hyggelige minner fra turer i området før driften startet her.

Wenke Torunn Eriksen (Holmestrand, 2020-06-29)

#95

Velger å signere for Holmestrand har for få grøntarealer og de vi har er stadig angrep av kommersielle aktører. Byens innbyggere ut ifra et helseperspektiv har behov for å kunne bevege seg i fri natur.

Bjørn-Roar Eriksen (Holmestrand, 2020-06-29)

#103

Det er mange andre områder som ikke er så verdifulle som dette, som kan brukes istedenfor!

Gerd Iversen (skien, 2020-06-29)

#109

Vi trenger friområdene i nærmiljøene

Mai-Britt Lynum (Holmestrand, 2020-06-30)

#112

Jeg heier på Kulturhaven og det fantastiske arbeidet de har gjort og deres planer videre. Når de nå bygger nytt på "gamle Solbø", vil det i ennå større grad være behov for gode naturområder til rekreasjon og tur glede.

Bente Berg (Holmestrand , 2020-06-30)

#115

Nå MÅ vi ta vare på vår fantastiske natur. Det er for seint når ALLE de flotte og DYRE boenheter står der,og vi(våre etterkommere) ikke har rein luft å puste inn,eller kan være fri i naturen...Og før IKKE å glemme alle dyrene som Nå mister skogen,som er deres boareal 😱😢😢

Else Marie Steindal (Kongsberg , 2020-06-30)

#121

Det er viktig å bevare området slik det er nå!

Torill Schøyen (HOLMESTRAND , 2020-07-01)

#124

Jeg ønsker å beholde naturen i solum

André Nakjem (Holmestrand, 2020-07-01)

#125

Jeg ønsker at Solumåsen skal bevares.

Anne-Lise Flygind (Holmestrand, 2020-07-01)

#132

Det er helt forferdelig å tenke på at industri og store bygninger skal ødelegge for en så fin kortreist naturperle som solumtoppen er. Har hatt mange turer dit med barn og hunder, håper vi får flere turer dit

Thomas Støen (Holmestrand , 2020-07-01)

#133

Dette er trist!!!!!

Tone Støen (Holm , 2020-07-01)

#137

Fordi jeg mener det er rett å bevare.

Marianne Bråthen (Holmestrand, 2020-07-02)

#138

Jeg vil bevare dette fine turområdet.

Per Einar Forberg (Helgeroa , 2020-07-02)

#141

Vi må ta vare på det vi har av naturen vår.
Alt må ikke bygges på.

Eva Hansen. (Holmestrand , 2020-07-02)

#144

Jeg er storforbruker av Solumåsen.

Dag Langås (Holmestrand, 2020-07-02)

#150

Jeg signerer fordi dette er et godt brukt turområde, og fordi jeg synes at naturen skal få stå urørt.

June Henriksen (Holmestrand, 2020-07-02)

#151

Bygging på dyrkamark burde være helt forbudt!

Regina Brajkovic (Sannidal, 2020-07-03)

#154

Knut Anders Lindberg

knut lindberg (Sandvika , 2020-07-03)

#155

Det er det eneste fornuftige å gjøre!

Siv Malme (Malmefjorden, 2020-07-03)

#158

Jeg signerer dette

Omar García Pérez (Tønsberg , 2020-07-04)

#166

Nedbygging av naturområde er uansett feil, og lokale turområder er viktige for helse og trivsel

Lars Stokke (Vestfold og Telemark, 2020-07-05)

#167

Nedbygging av dyrket mark er uaktuelt.

Jan Petter Fadum (HORTEN, 2020-07-06)

#180

ikke bygg ned dyrkbar mark. den kommer aldri tilbake

Grethe Hyllseth (Holmestrand, 2020-07-07)

#182

Naturen er og blir taperen, og folket deretter. Vi må verne om det som er truet💚

Britt Eide Lio (Dalen, 2020-07-07)

#187

Vi trenger mer naturlige friluftsområder, stopp ødeleggende hogst og bygging på naturområder!!

Monika Johansen (Gran, 2020-07-11)

#191

Jeg ønsker å redde Kulturhaven!

Sven Meyer (Oslo, 2020-07-27)

#192

Dette inngrepet ville redusere områdets verdi for rekrasjon betydelig!

Knut Bekkevold (Hof, 2020-08-23)

#196

Jeg bor i våleveien og vi bruker solumåsen masse

Marita Svendsrud (Holmestrand , 2020-10-01)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook