Til deg som elsker Hvervenbukta

Kommentarer

#1

Hvervenbukta er et usedvanlig vakkert område til stor glede for alle. Det siste Søndre Nordstrand trenger er forringede friområder.

Kyrre Johansson (Oslo, 2020-05-20)

#2

Jeg ønsker at Hvervenbukta bevares slik den er, et flott og rolig rekreasjonsområdet for "de mange". Et trygt område uten støy, forurensning og inngrep i naturen.

Zdena Cervenka (Oslo, 2020-05-20)

#5

Hvervenbukta ❤️

Anna Lindholm (Oslo, 2020-05-20)

#11

jeg signerer fordi jeg elsker Hvervenbukta <3

Jorge Moreno (Holmlia, 2020-05-20)

#12

Altfor stor båtplass, som vil medføre støy, forurensning og naturinngrep.

Magnhild Hovden (Oslo , 2020-05-20)

#13

Strandsoner og rekreasjonsområder må vernes og være til allmenheten. Jeg liker ikke at private forringer det offentliges rom på denne måten.

Pelle Bruun (Oslo, 2020-05-20)

#15

Heller bygge ut strandsonen til glede for mange.

Vidar Hansen (Oslo, 2020-05-20)

#17

Jeg er veldig glad i Hvervenbukta og ikke vil at kvalitetene der skal forringes.

Olav Elgvin (Holmlia, 2020-05-20)

#22

Vil IKKE ha båtplass ved vakre Hvervenbukta!!

Maria Rodval (OSLO, 2020-05-20)

#28

Jeg ønsker å bevare denne vakre perlen. Ringskjærodden er en fin fiskeplass og båthavn her vil skjemme den episke utsikten fra Hvervenbukta.

Ola Andersbakken (Oslo, 2020-05-20)

#38

Hvervenbukta og området rundt er et av de viktigste rekreasjonsområdene ved fjorden for vanlige mennesker i Oslo og omegn og må ikke forringes!

Barbo Sanden Ene (Oslo, 2020-05-21)

#39

Hvorfor er fremdeles, i 2020, natur og frområder taperne?

Kjetil Lygre (Loddefjord, 2020-05-21)

#41

Jeg vil bevare Hvervenbukta som den naturperlen den er. Vakker natur, gratis til alle!

Per-Anders Hansen (Holmlia, 2020-05-21)

#45

Vi trenger flere universelle bade- og rekreasjonsplasser i Oslo! Ikke flere naturødelggende båtplasser for de få og rike!!

Kari Thomassen (OSLO, 2020-05-21)

#48

Anleggelse eller utvidelse av båthavn bør gjøres uten rasering av natur, strandlinje og strender. Det er ikke nødvendig å skyte bort Ringskjærkollen selv om havna utvides. Flere båtplasser betyr mer biltrafikk og behov for parkering. Det er det ikke lagt til rette for, og økt kollektivtilbud bør forbeholdes mer almennyttige formål enn dette.

JAn Motzfeldt Dahle (Oslo, 2020-05-21)

#54

Jeg er helt enig med MDG her. Fokuset burde heller ligge på å rense vannet skikkelig så vi får sunt og rent saltvann som forbedrer helsen til folk og ikke forringer dem som jeg mistenker fjordvannet i Oslo gjør nå.

Daniel Andersen (Holmlia, 2020-05-21)

#62

Det fins nok av andre områder å ta av. Må ikke være inntil en badestrand...

Ali Nael (oslo, 2020-05-21)

#65

Vil ha badestranden slik som den er nå!

Nimet Kilinc (Oslo, 2020-05-21)

#66

Jeg signerer fordi jeg bruker området ofte, og nyter det hele året. Dette er en perle og bør bevares uten båtsøy og biltrafikk i umiddelbar nærhet. Tusenvis av mennesker bruker området.

Grete Heyn (Holmlia, 2020-05-21)

#69

Jeg vil reddet miljøen!

Renata Norcia (Oslo, 2020-05-21)

#72

Dette naturområdet skal ikke omgjøres til et tilbud for få.

Sonja Johannesen Waagaard (Oslo , 2020-05-21)

#79

Jeg vil bevare Hvervenbukta slik den er i dag!!!

Connie Berger (Oslo, 2020-05-21)

#82

Naturen her må bevares!

Hanne Hoff (Holmlia, 2020-05-21)

#109

Hvervenbukta har betydd mye for meg.

Øyvind Berg (Kristiansand, 2020-05-21)

#114

Oslo trenger badeplasser!

Miriam Sollie (Oslo , 2020-05-21)

#116

Fordi jeg ønsker at området skal fortsette å være et naturreservat for ALLE. Båthavna vil komme veldig nær en yndet badeplass som er helt sprengt på sommerens solrike dager. Båtplassen vil skape både støy og forurensning i et område som veldig mange har som rekreasjon

Ingunn Stenseth (Oslo, 2020-05-21)

#117

Det er båthavn i tilstøtende område. Helt unødvendig og uønsket med båthavn inne i Hvetvenbukta. Dårlug idé.

Randi Andresen (Prinsdal , 2020-05-21)

#122

Jeg signerer fordi jeg vil at Hvervenbukta skal bestå som den er, og som den «alltid» har gjort. Vil ikke ha bråk og forurensning fra båter - og flere biler. Så mange mennesker som sognet til dette strandområdet nå, og vi trenger dette rekreasjonsområdet!

Kari Knutsen (1253 Oslo, 2020-05-21)

#124

Vi trenger Hvervenbukta og områdene omkring til fellesområder. En sjelden perle som bør bevares.

Tone Hermansen (Oslo, 2020-05-21)

#126

Jag signerar för att rädda djur och natur i och runt hvervenbukta.

Jenny Diaz (Holmlia, 2020-05-21)

#127

Dette er en naturperle som må bevares.

Kjetil Haga (Holmlia, 2020-05-21)

#129

Jeg signerer fordi jeg vil beskytte rekreasjonsområdene i strandlinjen

Carina Leganger-Krogstad (Oslo, 2020-05-21)

#130

Den planen er helt håpløs. Slutt å ødelegg naturen!

Elisa Stenberg (Holmlia, 2020-05-21)

#145

Jeg vokste opp der, og det er koslig og fint sted å være. Nok med ødellegelse av naturen vi kjenner til og er glad i.

David Amores (Oslo, 2020-05-21)

#146

Ikke ødelegg dette 'fristedet' !!

Torhild Herbjørnrød (Kolbotn , 2020-05-22)

#147

En båtplass for få skal ikke bygges på bekostning av et viktig og elsket turområde for de mange. Alle på Holmlia trenger Hvervenbukta som tur- og rekreasjonsområde!

Tove Margrit Berget (1256 Oslo, 2020-05-22)

#148

Jeg vil bevare Hvervenbukta som den naturperle den er til fri ferdsel i vann og land uten kommersiell skadevirkninger på miljø

Katalin Kozak (Oslo, 2020-05-22)

#151

Jeg synes området skal bevares for badestrand og turområde. Det er masse biltrafikk allerede og dette vil føre til enda mer i et område hvor veien er trang og svingete. Bygg trygg sykkelvei

Kari Mathisen (Oslo, 2020-05-22)

#159

Fordi dette er et historieløst og idiotisk forslag.

Eirik Tollan Sørensen (Oslo, 2020-05-22)

#168

Jeg signerer fordi under min oppvekst på Holmlia var jeg myr på Hvervenbukta p badet, å denne stranda er den eneste plassen som er igjen som vekker ordentlige barndomsminner og tilhørighet fra min oppvekst!

Christopher Haugen (København, 2020-05-22)

#169

Jeg signere fordi en slik småbåthavn er en luksus for de få som her mer penger enn de fleste. En slik småbåthavn kommer til å forurense området på flere måte. Det er så mange ulemper med ideen - og langt flere folk - dvs folk FLEST- kommer til å taper enn å få noe ute av denne elendige pengestyrt ide.

Kate Pendry (OSLO, 2020-05-22)

#172

La Hvervenbukta være!

Gro Anita Pedersen (Oslo, 2020-05-22)

#175

Fantastisk tur og bade sted hvor man kan senke skuldrene og slappe av, viktig sted

Elin Andersen Murud (Holmlia, 2020-05-22)

#176

dette er et flott område,som også er en del av historien i Hvervenbukta

Karin Sundby (Oslo, 2020-05-22)

#178

Det offentlige rom må ikke privatiseres. Folk trenger strendene.

Eva Thorsen (Oslo, 2020-05-22)

#179

Jeg signerer fordi hvervenbukta er en plass for alle som
Ønsker å kose seg om sommeren! En båthavn for noen få båteiere vil ødelegge for flertallet og dette finner vi oss ikke i. Herved signerer jeg for å stoppe en opprettelse av en båthavn på hvervenbukta!

Alex Holm (Holmlia Oslo , 2020-05-22)

#180

Vern om Hvervenbukta for alle.

Randi Haraldstad (Oslo, 2020-05-22)

#182

Har bodd mange år av mitt liv i leilighet i Oslo(både øst og i vest og nytt strender og bukter på hverdagskvelder og i ferier. Nydelig å få duppa kroppen og slippe en innestengt byleilighet innimellom.
Med så mange mennesker i en liten by, trengs de mange friarealene i nærheten. Oslos nærhet til sjøen er noe som «gjør» byen for mange. Ikke fjern en av strandoasene! Og fjern ikke en del av tilgangen til sjøen i en bydel der de fleste ikke har råd til/tilgang til båt!
Bevar allemannretten, bevar friområder for folk flest!

Mari Stensvik (Drammen, 2020-05-22)

#184

La Hvervenbukta være i fred!

Petter Olsen (Sogndal, 2020-05-22)

#185

Vi bruker hvervenbukta året rundt og vil ikke miste stranden og gå tur mulighetene der!

Nia Christine Lyshaug (Oslo, 2020-05-22)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...