Nei til utbygging av landbruks- og friområdene på Rykkinn

Kommentarer

#204

Nedbygging av dyrkbar mark må stoppes!

Reidun Røed (Bærums Verk, )

#207

Jeg har bodd i akkurat dette området og kan tydelig se behovet for bevaring da inngrepene i dette området allerede er omfattende.

Thor Atle Bækken (Tønsberg, )

#209

Vi må ha noe udyrket mark

Berit Bryde Larsen (Rykkinn, )

#212

Jeg ønsker at dette området fortsatt skal få være slik det er i dag.

Eva Gundersen (1349 Rykkinn, )

#215

Det er helt feil å bygge ned dyrket mark!
Det fikk holde med og bygge ut på Nordby gård.

Jan Egseth (Rykkinn, )

#218

Rykkinn er allerede tett utbygd.

Jan Henning Larsen (Rykkinn, )

#221

Jeg går mye tur i dette området, mye rådyr og annet dyreliv. Har ikke så mange andre alternativer etterhvert. Og Rykkinn er stort nok.

Annette Berger (Rykkinn, )

#222

Vi som bor på Rykkinn ønsker ingen innskrenkning av tilgangen til friområdene våres samt at vi ønsker å verne om nærområdets kulturlandskap!

Lutine Pastoor (Bærum, )

#223

Jeg er i mot klattvis utbygging av dyrket mat.
Som tidligere beboer på Rykkinn synes jeg det er viktig å bevare området slik den nå fremstår. Ytterligere utvidelse og bygging vil ikke bidra til Rykkinns egenart som et av Bærums beste boområder.

John Bellis (Sandvika, )

#227

Lommedalen er helt knust av utbygging. Trafikken står ikke i stil med veiene vi har. De grønne lungene blir mindre og mindre. Snart går det ikke å finne et pusterom i vakker skog og natur. Stopp utbygging!!

Christine Frost Thygesen (Tømtevegen , )

#239

Nei til nedbygging av matjord og utryddelse av artsmangfold.

Kirstin Vinje (Rykkinn , )

#242

Ille at man må sloss for å ta vare på "grønne områder" på Rykkinn!
Man kan ikke bare tenke penger, må ha fokus på trivsel og, samt ta vare på naturen, ikke bare fjerne alt for å bygge overalt!

Kaja Meiland (Aurskog , )

#245

Vi må bevare det vi har igjen av fri og naturområder her på Rykkinn

Sidsel Dora Grude Garbin (Rykkinn, )

#246

Vi er så heldige å bo slik landlig til, godt for barn å vokse opp på Rykkinn. Bevar Rykkinn slik det er nå!

Anette Mathiassen (Rykkinn, )

#248

For Jordvern. Ta noen gamle områder som er forfalt

I L Berner (Rykkinn, )

#253

Jeg er imot utbyggingen.

Lisbeth Mysen (Rykkinn, )

#254

Jeg signerer fordi jeg mener det er helt galt av våre folkevalgte å gå imot befolkningens ønske om vern av god jordbruksjord. Dessuten er det et flott og lett tilgjengelig turområde ved tettbefolkede Rykkinn.

Mette Munthe-Kaas (Rykkinn, )

#255

Svært skuffet over at Bærum komm. kan gå bort fra sine vedtatte planer og bygge ned matjord. Dette er et også et unikt friområde som nå vil bli ødelagt. Før valg lover politikerne oss en grønn bygd.

Eli Tollersrud (Rykkinn, )

#257

Jeg er snart 88 år og husker at vi fikk en parsell på Jar under krigen og satte poteter. I disse koronatider, ser vi hvor viktig det er å ta vare på matjorda vår.

Åse Trandem (Rykkinn, )

#260

Nå er det vel på tide, at det offentlige går foran med et godt eksempel, på og bevare landbruks og friluftsområder!

Pablo Nicotra (Skui, )

#262

La oss bevare denne perlen av et naturlandskap urørt. Noe annet vil være en skam.

Monica Bølgen (Busoppveien 11, Rykkinn, )

#267

Jorbruks- og friluftsarealer må bevares. Det er mange tomme kontorarealer å ta av andre steder

Lene Synnestvedt (Rykkinn, )

#269

Det er trist å se alle utbygginger og fortetninger! Gamle Bærum er snart borte og glemt

Eva Jørgensen (Hønefoss, )

#271

Tove Solem

Tove Solem (Rykkinn, )

#273

Dette bygget kan plasseres et mer passende sted. Ikke ta mer matjord og natur i Rykkinn området! Mange bruker dette området til tur.

Henrik Meyer Jacobsen (Rykkinn, )

#275

Vi må beholde våre landbruksområder!

Cille Jessen (Rykkinn, )

#280

Vil bevare matjord og grønne lunger.

Marianne Gjestrum (Rykkinn , )

#289

Jeg er mot at dyrket mark blir nedbygd.

Finn Hebbe Johnsrud (Haslum, )

#294

Norge har lite produktiv matjord. Viktig å verne om de opparbeidede områdene. Det tar store ressurser og lang tid å skape nye jordbruksområder.

Anette Johnsrud (Haslum, )

#295

Bærum kommune bør følge praktisere de fagre ord om «en klimaklok kommune».

Annette Brinchmann (Kolsås, )

#296

Jeg er imot utbyggingen som er i strid med flere verneformål, vedtatt i statlig og kommunal regi

Iren Meli Lundby (Rykkinn, )

#297

Vi må ta vare på bekkene i nærområdet, samt den siste grønne lungen vi har!

Vidar Kiil Holmemo (Rykkinn, )

#298

Jeg ønsker å bevare friområdene på Rykkin! Vi trenger mer plass - og ikke mer bygningsmasse!

Kristoffer Torheim (Rykkin, )

#299

For å ta vare på siste grønne lunge på Rykkinn vest.

Torhild Nervold (Rykkinn, )

#307

Området er en del av en grønn lunge som benyttes av mange mennesker, og en del av hele det friområdet som vi trenger å ha rundt et så tett bebygd område som Rykkinn. Dessuten er det viktig å bevare jordbruksarealer. Vi kan komme til å måtte dyrke mer mat i fremtiden. Det er også et fint område for bier og andre pollinatorer. Å bygge der er i tillegg forstyrrende på hele estetikken i området.

Laila Sofia Jåtten (Rykkinn, )

#308

Av miljømessige hensyn og av hensyn til gårdene i området.

Silje Ask (Bærums Verk, )

#312

Det er der jeg går tur! Blomster engen der er nydelig. Rådyrene, en hel gjeng vandrer i det området. Vakkert! Synes tvert i mot at turområde med tursti holdes i hevd. Mer enn nok med bebyggelse på Rykkinn.

Trudr Tokerud (Rykkinn, )

#332

Rykkinnområdet er fullt!

Ellen Rygh (Rykkinn, )

#335

Nok er nok

Bjørn erik Fosmo (Asker, )

#340

Jeg signerer fordi jeg er imot utbygging av dyrket mark og naturområde.

Bente Wingård (Brekketunet 3, 1349 Rykkinn, )

#341

Har vokst opp på Rykkinn, og vi trenger de få friarealene som finnes der.

Odd-petter Ulven Wulff (Oslo, )

#342

Friområder og dyrket mark må en ta vare på.

Berit Hansen (Rykkinn, )

#345

Rykkinn blir ikke det samme uten disse friområdene. Spesielt ikke for de av oss med hest, hund, som liker å gå turer...

Kristin Balberg (Rykkinn, )

#346

Jeg bor på Rykkinn nettopp fordi jeg har kort vei til skog og mark.

Hege Balberg (RYKKINN, )

#347

Fordi det blir helt galt å utbygge mer. Det finnes nok av folk fra før

Mathias santos (haslum, )

#348

Jeg er i mot å bygge ut, og ta av det det lille vi har igjen av jordbruksarealet her i bygda.
Nedbygging av landbruksareal er stikk i strid om å være en klimaklok kommune.
Matjorden MÅ ikke vike pga manglende politisk vilje til å finne bærekraftige løsninger.
Se bare mot Hauger jordet sør for Løken gård. Her bestemmer altså de folkevalgte at Plantasjen og OBS Bygg er et bedre alternativ enn 150 mål med dyrket mark. Dette er bare et av mange skrekk eksempler i bygda. Våkn opp !!

Atle Korsmo (Skui, )

#351

Jeg signerer da jeg er oppvokst på Rykkinn og har vært avhengig av disse friluftsarealene!

Martine Lebesby (Oslo, )

#354

Det er helt tragisk å bygge ned slike områder. Tenk litt da!!

Hanne Erdahl Korsmo (Skui, )

#361

Mot utbygging av Nordby Gård!

Anne-Katrine Faaberg (Rykkinn, )

#362

Jeg er imot nedbygging av landbruksjord. Jeg støtter behovet for institusjonen, men skjønner ikke at det ikke finnes andre områder i Bærum hvor dette kan bygges.

Torbjørn Mannsåker (Rykkinnveien , )

#363

Dyrket mark.
Viktige rekreasjonsområder.

Silje Danielsen (Vøyenenga , )

#365

Å ta vare på naturen, er det viktigste vi gjøre i denne verden. Dessuten, må vi også ta vare på dyrket mark. Utrolig at man skal bygge ned rette ved naturreservat. Slutt å bygge ned!

Elisabeth Nøst (KOlsås, )

#370

jeg signerer fordi tankegangen bak denne utbyggingen er den samme blinde og døve tankegangen som har ført til utarming av naturen - og som også gir grobunn for nye virus. Når økologien er så ute av balanse så må naturområder prioriteres - ikke minst som et sted hvor nye barn og unge vil kunne glede seg over mangfoldet, fuglelivet, faunaen og floraen.

Nina Martins Hlavaty (Rykkinn, )

#371

Først og fremst tenker jeg på jordvern! Dernest støtter jeg de lokale innbyggerne i deres ønske om å bevare dette området som friluftsareal

Frank Nøyseth (Oslo, )

#378

Bygging på dyrka mark.
Dessuten har vi nok institusjoner rundt oss, hvorfor skal alt plasseres rundt Rykkinn?
Biltrafikk som dette medfører.
Tar fra oss turterreng

Synnøve Gjerholm (Rykkinn, )

#380

Dette er elendig politikk og bærums lokalpolitikere burde skamme seg!

Miriam Hlavatý (Oslo, )

#381

Jeg signerer fordi vi er alle avhengige av å bevare det biologiske mangfoldet!

Kristin Krohn Ankrah (Oslo, )

#382

Jeg er helt enig med aksjonsgruppa

Harald Mathisen (Rykkinn, )

#390

Dumt å bygge på dyrkbar mark, som vi senere kan trenge til viktigere formål.

Bjørn Andre’ Kjos (Eiksmarka, )

#394

Steg-for-steg utbygging er den største trusselen mot biologisk mangfold i pressområder. Denne saken har vært utrolig dårlig håndtert både av Bærum kommune og av tidligere Akershus fylke, og viser hvor svakt miljøhensyn står.

Marianne-Isabelle Falk (Rykkinn, )

#397

Prinsipielt: Vi må bevare dyrka mark.
Og: Flott grøntområde i nærområdet til mange tusen mennesker.
Ikke minst: Jeg trodde det var dokumentert bevaringsverdig biologisk mangfold (sjeldne arter) i området?
Hva skjer i Bærum kommunes forvaltning?
Hvorfor velges dette området? - er man så på hæla med planleggingen at man må velge enkle, dårlige løsninger?

Nils-Erik Hirsch (RYKKINN, )Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...