VI KREVER NØYTRALE UTREDERE AV VINDKRAFT

Kommentarer

#1201

Jeg signerer fordi jeg ønsker et rent og ærlig folkestyre og folkeavstemninger i saker der viktige natur- og samfunns- interesser blir berørt.

Fred Hovdahl (Stranda, 2021-03-31)

#1207

Det er helt klart at vindturbiner i den formen som er planlagt på Haramsøya er miljøkriminalitet. Det er ødeleggende for miljøet og helse for folk som bor der. Det ble ikke tatt hensyn til så mange ting som er viktige i denne saken. En av flere eksempler: iskast og veien til Skuløya? Den blir livsfarlig å kjøre i flere måneder i året! Fugler, naturreservat,folk blir ødelagt. Hva får folk i stedet?! Hva som skjer med turbiner senere? Hvor miljøvennlige de er når mann oppsummerer alt?

Justyna Malachowska (Ski, 2021-03-31)

#1209

Vi teng eit opnare samfunn der det kan synast kven som til ei kva tid kan påverke vedtaka i ei sak. Då slepp vi truleg konspirasjonsteoriar og grums.

Liv Longva Nilsen (Fjørtoft, 2021-03-31)

#1215

Det stemmer ikkje at bukken, eller nær beslektning av bukken, skal passe havresekken. Det gir ikkje tillit til forvaltning og demokrati. Viktig at det er uavhengige som gjer nødvendige konsekvensvurderinger.

Johan Ole Fjørtoft (Haramsøy, 2021-04-01)

#1228

Vindkraft er ikkje natur- og menneskevennlig.

Sara Janne Nybø (Gurskøy, 2021-04-02)

#1230

Saklighet og tillit.

Åsta Egelandsas (Stavanger, 2021-04-02)

#1232

Vindkraft er et teknologisk forkastelig produkt som ikke burde vært tillatt hverken på land eller sjø.

Eldar Lind Dragesund (6270 Brattvåg, 2021-04-02)

#1244

Jeg signerer fordi jeg er fullstendig imot vindturbiner på land, langs kysten, og på havet. Jeg fatter ikke at politikere i Norge tror og mener dette kan være klimavennlig. Det handler i sin helhet om penger og makt, og ikke minst den totale ødeleggelsen av natur, og mennesker og dyrs livskvalitet!!

Toril Salen (Fana, 2021-04-04)

#1245

Det er viktig at dei som konsekvensutreder vindkraftutbyggingar er nøytrale og ikkje får økonomisk gevinst av at utredninga går i ei spesiell retning. Ei åpen og rettferdig forvaltning av ressursane i landet vårt er ei forutsetning for at folket skal kunne tru på at landet vårt er demokratisk.

Marie Hellevik (Ålesund , 2021-04-04)

#1250

Fullstendig imot all vindkraft

Gunnar Aurdal (Ålesund , 2021-04-05)

#1256

Jeg er opptatt av norsk natur og fuglelivet vi har

Line Nygard (Fosnavåg, 2021-04-06)

#1259

Dette er absolutt nødvendig i en verden i dag, fra 2021 og framover. Eneste måte å få troverdige utredninger på, både i vindkraft og i alle andre typer planlegginger.

Ole Reitan (Trondheim, 2021-04-07)

#1261

Eg signerer fordi det ser ut til at det er samrøre mellom utredere, beslutningstakere og utbyggere. Og det er ugreit.

Trond Hovda (Nedstrand, 2021-04-07)

#1262

Jeg er grunnleggende negativ til all vindkraft. Og sjokkert over beslutningsprosessene.

Lars Ivar Sørnes (Ålesund, 2021-04-07)

#1264

Uavhengige og faglig sterke aktører er det eneste riktige i en demokratisk prosess.

Irene Njå-Gjellestad (Stavanger, 2021-04-07)

#1265

Eg signerer fordi eg er einig i dette initiativet.

Unni Solbjørg Eltvik Hovden (Selje, 2021-04-07)

#1267

Jeg signerer fordi vi trenger et skikkelig grunnlag når ting skal utredes, enten er vindkraft, oljeutvinning eller havvind. Det er bare nøytrale organisasjoner som kan gjøre den jobben for oss. Ikke organisasjoner som er part eller har interesser i utbygging. Det har vi gjennom de siste årene erfart ikke fungerer.

Heidi Bjerga (Sandnes, 2021-04-07)

#1268

Dagen ordning er hårreisende.

Reidar Hagen (Lillesand, 2021-04-07)

#1271

De utredningene som har vært gjordt til nå setter ingen verdi på naturen og vindkraftanlegg bygges uten å ta hensyn til hverken naturen, folk, fugler eller dyr

Unni Lygre (Lillesand, 2021-04-07)

#1274

Dette er ei naturperle!

Gunvor Mehl (Rosendal, 2021-04-07)

#1278

Er imot::Utnyttelse, rasering og utbytte av norsk natur i hendene på EU og private, norske og utenlandske selskap og aksjeeiere,, for deretter å selge El krafta ut til folk til ublue priser..

Gunni Djupvik (Herøy, 2021-04-07)

#1285

Vi må få rettferdig behandling av mennesker og natur igjen!

Kjersti Nordnes (Forsand , 2021-04-07)

#1286

STOPP Erna og CO !!

åsbjørn jørgensen (Tysvær, 2021-04-07)

#1293

Eg vil at Noreg tek vare på naturen, dyr og fugleliv- og menneska i samfunnet vårt.
Vindkraft er IKKJE eit "grønt skifte".
Konsekvensear vert ikkje- og/eller lite utgreiia. Det er pengemakta som rår.

Møyfrid Kristoffersen (Uskedalen, 2021-04-07)

#1302

Jeg signerer fordi jeg er imot rasering av norsk natur.

Gunnar Helle (5630 Strandebarm, 2021-04-07)

#1308

Det er alt for mye snusk som foregår i forvaltningen av Norges naturverdier!

Bodil E. Kilavik (Bodø, 2021-04-07)

#1310

Er sterkt imot vidare utbygging.

Hallvard Slettevoll (Gjerdsvika , 2021-04-07)

#1313

Rettferdighet

Inger Høgmoen (Hønefoss, 2021-04-07)

#1314

Vindkraft opp mot natur må vurderast nøye og redeleg, ikkje av økonomiske bakteppe.

Jane Kristin Øvstebø Berge (Sandnes , 2021-04-07)

#1319

Er lei av å sjå på øydelegginga av norsk natur

Øyvind Vågnes (Bergen/ Sunnmøre, 2021-04-07)

#1330

Jeg signerer fordi det virker meningsløst at åpenbart inhabile skal utrede.

Aage Ellila (Lillesand, 2021-04-08)

#1331

På tide.

Ingebjørg Eidshaug (Kolvereid, 2021-04-08)

#1333

Det er unødvendig å ødelegge for dyrene med å ødelegge naturen

Eileen Eide (Halsnøy , 2021-04-08)

#1337

Et utvalg kan ikke sitte å vurdere sine egne framsatte forslag, eller godkjente konsesjoner. Det blir inhabilt, da må en uhildet gruppe gå gjennom punktene det kommenteres er gale.

Anne Lise Hanstad (Hamar, 2021-04-08)

#1341

Nedbygging av natur er feil på så mange måter!

Eli Marie Furset (Molde , 2021-04-08)

#1348

For stor makt på en hånd vanskeliggjør kontroll og oppfølging.

Ottar Longva (Horten, 2021-04-08)

#1353

Jeg er fullstendig mot vindkraft og all natur-raseringen den medfører.. Når attpåtil utenlandske selskap kommer og voldtar landet vårt uten noen som helst demokratisk føringer ..Nå er nok nok!

Wenche Vindheim Engesland (Søgne, 2021-04-08)

#1358

Jeg ønsker ikke vindmøller i norsk natur

Kari Blokhus (Husnes, 2021-04-08)

#1359

Eg er imot vindkraftutbygging på vakre Haramøya. Det er altfor stor inngripen på øya.

Bjarnhild Lygre Sjo (Halsnøy Kloster , 2021-04-08)

#1363

Jeg opplever en naturødeleggelse uten sidestykke. Jeg vemmes over beslutningstakerne.

Ann Jorid Berg (Sandnes, 2021-04-08)

#1367

Norsk natur må bestå slik den er idag.Vindturbiner høyrer ikkje heime her.utslepp av giftigestoff frå vindblader samt oljer frå gear på turbin går inn i næringskjeden.Så nei til vindturbiner i Norsk natur.

Ørjan Fausk (Dimmelsvik , 2021-04-09)

#1369

Vindkraft i den form det har i dag raserer natur og dyreliv.

Steinar Teigen (5460 Husnes , 2021-04-09)

#1372

Utredning skal vere ein demokratisk prosess der nøytral fagkunnskap blir lagt til grunn !!

Torhild Austad (Bygland, 2021-04-09)

#1375

Det blir ikke tatt hensyn til de negative sidene ved vindkraft når konsesjon blir gitt🙁

Kari Kjellnø (Mo i Rana, 2021-04-09)

#1377

Jeg signerer.

Rigmor Nymoen (Oslo, 2021-04-09)

#1383

Eg er i mot utbygging av vindkraft til havs og på land. Eg trur at det har vore gjort mykje ulovleg i samband med tildeling av konsesjonane. Difor er det viktig at alle gitte og alle framtidige konsesjonar vert granska og gjennomgått av nøytrale organ som ikkje har noko binding til vindkraftutbygging.

Torill Remøy (Leinøy, 2021-04-09)

#1384

Vindkraft er noe av det mest destruktive vi har av energiutvinning. Det er en blindgate, noe vi må se til å få avviklet raskest mulig, og stoppe all videre utbygging umiddelbart.

Thomas Krüger-Monsen (Rømskog, 2021-04-10)

#1387

Nei til vindkraft på land og til havs! Å ødelegge naturen vår for kortsiktig gevinst er galskap! Vi får aldri naturen vår tilbake! Dette er et gigantisk feilgrep. Og om mindre enn 10 år, vil alle forstå det- MEN da er det for sent.

Janne Strømme (Oslo, 2021-04-10)

#1389

Jeg signerer fordi jeg tror på et samfunn med gode demokratiske verdier,hvor valg er gjort i samsvar med vanlige folks ønsker og oppdatert solid naturforskning og respekt for norske lovet.

Inger-Johanne Alsaker (5184 OLSVIK, 2021-04-10)

#1391

Landet våres blir plyndret.

Jarle Yrke (Skjoldastraumen, 2021-04-11)

#1395

Jeg er i mot ødeleggelse av natur og boområder

Stig Arne Richter-Johnsen (Molde , 2021-04-12)

#1398

Er motstander av vindturbiner.

Svein Hellevik (Ålesund, 2021-04-12)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...