VI KREVER NØYTRALE UTREDERE AV VINDKRAFT

Kommentarer

#804

Vi må ha folk som ikke har økonomiske egeninteresser i vindkraftturbin utbygging.

Grethe Melhus (Trondheim, )

#805

Nei, til rasering av norsk natur, dreping av ful og innsekt osv.......

Reidun Grotle (Bremanger, )

#809

Vindkraft medfører uakseptable ødeleggelser av natur, dyreliv og miljø. for en subsidiert gevinst som i hovedsak finnes kun for private investorer i skatteparadis, dessuten sår ny kunnskap tvil om en vindturbin noensinne vil gi positivt bidrag i miljøregnskapet. Oppgradering av eksisterende vannkraft er mye bedre vei å gå.

Eirik Grønner (FJELL, )

#810

Vindkraftutbyggingen raserer naturen.

Kirsti Husby (Arendal, )

#812

Mot vindkraft og korrupsjon

Kjell jonny Wiik (7140 opphaug, )

#815

Korrupsjon har mange former

Brit Helle Aatskog (Bergen, )

#821

Vindkraft er et bedrag og bransjen oser av korrupsjon og svindel

Eirik Borgen (Elverum, )

#825

Det er svært viktig at dei som skal vere med å utrede og bestemme i så vanskelige saker er fullstendig nøytrale og uhilda. Og ikkje har nokon som helst slags økonomiske, personlige eller har venar/familie involvert i dei aktuelle sakene.

Bjørnhild Josefsen Nykrem (Stranda, )

#834

Vinkraftmotstander ‼

Siri Øien (Melhus, )

#841

Dette er miljøkriminalitet! Dyre- og fuglearter blir drevet på flukt som følge av nedhogst/rasering av skog og inngrep i naturen.
Nei til vindturbiner til lands!

Tina Kristin Tveit (Risør, )

#842

Vindkraft industrien raserer vår siste villmark, masseutrydder fugler, insekter, artsmangfold, verna områder, myr, skaper helseproblemer for folk og dyr med lysblink, lyd, skyggekast, lager et massivt microplastproblem i naturen. Alt er irreversibelt og er totalt en massiv naturkriminalitet.

Anita Vorkinslien (Oslo, )

#843

Er i mot vindturbiner

Kai Eivind Olsen (Nuvsvåg , )

#847

Vi må forhindre voldtekt av uerstattelig natur.

Rune Martinsen (Oslo, )

#849

Jeg er motstander av enhver utbygging av vindkraft på land.

Øystein Næss (Larvik, )

#850

De som er motstanderne av utbygging av vinindustri i norsk natur må også sitte i gruppen som skal utrede og gi tillatelse.

Inger Sethre (Oslo, )

#853

Bevar naturen, dyr, fugler og livet i havet

Mary Sofie Granøien (Heimdal, )

#854

bevar Norsk uberørt natur.husk allemannsretten

bjørn åge larsen (trondheim, )

#856

Er i mot utbygging av vindkraft og rasering av naturen. Det er eit grovt overtramp mot kva lokalbefolkning ønsker.

Wenche Tungesvik (Sandvoll, )

#861

Ønsker totalforbud mot vindmøller i norsk natur.
Har heller ikke bruk for dem.

Arne Fostervold (Bjugn, )

#863

Ynskjer slutt på at "bukken passar havresekken"

Åse Sognnæs Strandos (LAVIK, )

#866

Vindturbinindustri er klimanegativ, uforståelige natur- og faunainngrep, lokalmiljøødeleggende og forurensende gjennom mikroplastavskallling, potensielle oljelekasjer og massive ikke-reversible vei- og anleggsutbygginger i urørt natur.
Norwea som kraftbransjens lobbyistorgan, Bellona og ikke minst Zero som fremstår som klima- og miljøorganisasjoner blir ofte brukt i vindturbinindustrirelaterte saker, men er finansiert (kjøpt og betalt) av bransjens penger og på INGEN måte uavhengige!
En totalpakke som er totalt uspiselig!

Robert Vågeskar (Ulsteinvik, )

#869

Det må være en selvfølge at de som skal behandle er habile!!

Unni Nygård (7580 Selbu, )

#870

Det må bli strengere krav til hvor mange, hvor store og HVOR disse vindmøllene plasseres! Det er ikke behov for vindmøller i Norge!

Hans-Ove Orefellen (Vanse, )

#873

Ønsker å ta vare på natur og fauna.

Sten Waler (Fredrikstad, )

#880

Jeg ønsker å bevare landet mitt og naturen også for fremtidige generasjoner. Og må utbygginger skje må dette være utredet og gjort på måter vi kan stole på og ikke mot folkeviljen.

Maria Farstad (Trondheim, )

#887

Landbasert vindkraft har ingen plass i Norsk natur hvis sunn fornuft legges til grunn!

Lars Gunnar Heitmann (Grimstad, )

#888

Vi kan ikke og må ikke ødelegge naturen og dyrelivet på denne måten.
Vi kan ikke vente til det er for sent.
Et stort antall ørner har allerede dødd pga denne galskapen.

Norin Neville (Bærum, )

#891

Glad i naturen

Kjell olav Svendsli (Surnadal, )

#892

Vern naturen vår.

Per Tømmerås (Stjørdal, )

#893

Vi kan ikke brakklegge norsk natur fordi lobbyister og uskolerte politeke vil ha det sånn. Fornuften må seire i dette landet og politikere til høre og venstre må ta ansvar. Befolkningen og naturen tåler ikke mer.

Knut Rebnord (Bergen, )

#895

Jeg vil ha skikkelig folk tilbå vurdere hva som er egnet industriområder, som viser hensyn til naturmangfold og lokalfolkning og ikke er kjøpt og betalt av profittjegerne.

Merete Solberg Aas (Trøndelag, )

#898

Dagens løsning har ingen troverdighet

Jens-Petter Laursen (Skedsmokorset , )

#900

Vindkraftindustrien er i ferd med å ødelegge hele landet vårt! Korrupsjon fra ende til annen!

Lars Hjørnevik (Lørenskog , )

#905

Jeg er bekymret for ødeleggelse av norsk natur samt det biologiske mangfoldet. I tillegg representerer vindmøller forurensningskilder som fortsetter å ødelegge naturen også etter bygging

Eystein Skaugvoll (sandvika, )

#911

Nei til vindkraft i norsk natur !!!!

Anita Myrvold (Oslo, )

#913

Det er uforståelig og uakseptabelt at vindkraftutbygging kan behandles annerledes enn annen utbygging av uberørt natur.

Marit Brenden (Hedalen, )

#914

Jeg fortsatt vil ha naturen som vi alltid har hatt,til fremtidige generasjoner . Ikke rasert natur som vi er på vei til å få,hvis ikke vi protesterer

May-Liss Hereid (Stavanger, )

#915

Vi må stoppe den galskapen som raserer både miljø og fauna.

Morten Paulsen (Bærumsverk, )

#916

Jeg signerer fordi det må være ein upartisk og objektiv prosess rundt dette!

Terje Nygård (Guddal, )

#920

Eg signerer dette fordi vindkraftutbygginga øydelegg norsk natur og overkjører lokaldemokratiet.

Marit Synnøve Vea (Karmøy, )

#921

Fordi alt som kan stoppe eller hemme. Utbygging er bra tiltak å være med i

Dag Magne Veierød (Oslo, )

#926

Jeg er imot ødeleggelse av Norsk natur for utenlandske selskapers fortjeneste,samt at vindmøller ikke er effektive i utgangspunktet

Kristen Risstad (Trondheim, )

#929

Vindkraftutbyggingen ødelegger så mye og gir minimalt om noe i det hele tatt tilbake.

Bente Bergstrøm (Fana, )

#930

Vindkraftverk ødelegger naturen som er Norges varemerke nr 1!!!

Jorunn Sæbø (Sandnes , )

#954

Jeg synest det er viktig å ta vare på uberørt natur til kommende generasjoner!

Tone Hildegunn Botnen (Sola, )

#955

Denne raseringa og voldtekta mot vår frie og vakre natur må stoppe no !!!!

Randi Breivik (Ørsta, )

#959

Jeg er fullstendig i mot vannkraft. Og jeg vil ha uavhengig utredning av vindkraft.

Tore Petter Fossli (Samuelsberg, )

#960

Eg er opptatt av rettferd for folket.

Arnljot Myrene (ULSTEINVIK, )

#965

Rapporter kjøpt og betalte rapporter av tiltakshaver blir aldri nøytrale. Det er å legge til rette for korrupsjon. Gjør som Danmark og Sverige. Nøytrale konseknsutredninger

Perly Eikås (Eidsvåg , )

#976

Vindkraft på land er rasering av miljø og naturressurser og et feilgrep i vern av miljøet!

Hermod Torbjørnson (Fredvang, )

#981

Nå må mennesket våkne. Vi har bare en jord. Naturvern har flere bestanddeler enn klima. Vi trenger ikke politikere som verken lytter til folket sitt eller hva som foregår ute i naturen, men kaster seg på motebølger til godt for stemmesanking.

Per Jan Hagevik (Moelv, )

#984

Vindkraft er noe dritt.

Per Olav Strandheim (7310 Gjølme , )

#985

Vindkraft og norsk kraftpolitikk er helt på feil spor. Norsk økonomi natur dyre og folkeliv får negative effekter og det finnes ikke klima og miljøvennlig. Det finnes ikke engang forskning eller konkrete tall på at vindkraftverk i Norge reduserer noe utslipp på verdensbasis. Alt handler kun internasjonal kapital og melking av norsk statskasse.

Vidar Holm (Tanem , )

#988

Jeg signerer fordi det over lengre tid har blitt begått en stor urett mot befolkningen i Norge med rasering av bygdemiljø pga vindkraftindustri. Og dette må det blir slutt på !!

Rigmor Opsvik (Stranda, )

#989

sterk motstander av den raseringa av natur og miljø som skjer ved vindkraft utbygginga.

Jan leon Hole (Høyanger, )

#993

Jeg signerer fordi Røsberg har rett! Det er tragisk at vår natur blir så mangelfullt konsekvensutredet før de ødelegger den. Hva med våre etterkommere? Vi redder ikke klimaet ved å ødelegge naturen.

Gry Solbraa (Mosjøen, )

#996

Norges demokratiske verdier, systemets gjennomsiktighet, nøytralitet, og i bunn tillitt i våre tillittsvalgte må rå fremfor sjulte agendaer, selv-interesser, penger, grådighet og blind grønnvasking av alle industrier som promoterer det såkalte 'grønneskifte'.

loren lobbestael (leirsund, )

#997

Jeg er stor tilhenger av at vi skal la uberørt natur være i fred! Da må slike saker/utredninger gjøres av folk med kjennskap om naturens beste.

Siri Haugan (6730 Davik, )

#1000

Jeg signerer fordi den prosessen vi har per juni 2020 er altfor lukket, og har samtlige kjennetegn på aktivt "kameradi" innenfor et begrenset fagmiljø i Norge.

Jens Odd Hoxmark (Kongshavn, )Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...