VI KREVER NØYTRALE UTREDERE AV VINDKRAFT

Kommentarer

#1802

Fordi de raserer Norges natur. Mennesker som har økonomisk agenda..

Stephan André Hjelm (Porsgrunn, )

#1803

Nei til vindkraft til lands og til havs.

Janne Kjelsrud (Bergen, )

#1809

Jeg har på nært hold sett raseringen vindmølleparker kan gjøre på natur og dyreliv. Når vi i Norge selger store deler av vår dyrebare natur til utenlandske magnater, og står tilbake med kun skade på naturen selv - da blir det fullstendig feil!!

Karen Isaksen (Kvaløya, )

#1810

De som utreda har levert makkverk, intet mindre.

Merete Bendikte Moy (Stavanger , )

#1819

Jeg er imot ødeleggelsene av den Norske natur, dyr, innsekter og mennesker lider og får ødelagt sine liv.
Nei til vindkraftverk!!!!
Gi vannkraftverkene samme avgifter, så kan de fornyes, og gi mer kraft.

Bente Johnsen (Hønefoss, )

#1821

Stopp galskapen med rasering av norsk natur for godt...vindkrafta er skadelig for mennesker dyr fugler og insekter. Sats på vatn og sol....

Anne Siri Grov (Førde, )

#1827

Er i mot ødeleggelse av norsk natur med vindkraft🙏👎🏻

Karin pedersen (Sandnes, )

#1831

Jeg signerer fordi Norge har nok strøm og fordi vindturbiner forurenser og tar livet av fugler, insekter og naturen vår.
Strømsparing er viktig. Rehabilitering av eksisterende kraftstasjoner kan gi oss 15% mer strøm. Grønne sertifikat betalt av oss lavtlønte blir helt feil når pengene ender opp i lomma hos kapitalistene som igjen hvitvasker pengene i skatteparadis ved hjelp av bl.a. DNB.

Gerd Sølvi Wæraas (Trondheim , )

#1840

Eg signerar fordi eg er imot at vindkraftbransjen sjølv skal konsekvens-utreda sine eigne prosjekt. Denne jobben må statlege nøytrale organ håndtere.

Roger Nesheim (Marifjøra , )

#1846

Vindkraft er miljøfiendtlig.

Morten Bogerud (Oslo, )

#1847

Jeg ønsker å bevare norsk urørt natur. A

Ellen Brekke (Skiptvet, )

#1857

Er i mot å ødelegge Norsk natur ned vindmøller som forurenser og dreper fugelene!

Kåre B. Hansen (Lillehammer , )

#1858

Vindkraft ødelegger dyr,natur , miljø og mennesker. Og vi kan klare oss uten.

Vigdis Buarøy (Olsvik , )

#1861

Vindkraftutbyggingen er særdeles tragisk.

Ida Susanne (Skien, )

#1864

For å bevare Norsk natur

Jarle Warsla (Hokksund , )

#1866

Jeg signerer fordi jeg er veldig usikker på om dette er utredet skikkelig. har man tatt alle hensyn og har man regnet på det

bente syr (Ski, )

#1870

Fordi naturen vår blir ødelagt for alltid

Alexander Read (Oslo, )

#1871

Jeg signerer for å stoppe vindkraftanlegg som utplasseres uten hensyn dyreliv og økosystem. Eneste grunnen til at de bygges er at de fra start subsidieres til lønnsomhet for utbygger.
Samfunnet får alle kostnadene fra start til demontering. Hadde Norge hatt behov for mere energi skulle man vurdert alternative energikilder, som fusjons og fisjonskraftverk som trenger lite areal.

Johan Fredrik Rieber-Mohn (Oslo , )

#1872

Naturlandskap blir rasert og fuglelivet blir sterkt påvirka av etablering av vindkraft i utmarka. Ser ikke ut som naturen har fått egenverdi. Her forsyner man seg bare og gjør uutrettelige skader. Jeg forstår ikke disse skylappene. Vannkraftutbygginga medførte også mye skade. En bærekraftig strategi hadde vært effektivisering av disse anleggene hvor man allerede har gjort store inngrep i stedet for mer voldtekt.

Siri Abrahamsen (Sandefjord, )

#1874

Jeg signerer fordi jeg har fulgt byggingen av vindturbinanlegg på nært hold og er overbevist om at klimaregnskapet totalt aldri kan gå i pluss. I tillegg ødelegger disse natur, det begås uopprettelige skader og de dreper fugl, støyer og brer mikroplast.

Inger Anita Merkesdal (Forsand, )

#1877

Jeg signerer fordi jeg vil at denne ødeleggelsen av moder jord må stoppes ❗

Bente Rasch (Sørskogbygda , )

#1883

Vi har naturen og dyrelivet en gang. Manfaldet må vi ta vare på ellers går det galt med dyr og mennesker.

Sven Erik Solstad (Jaren, )

#1884

La have leve ,microplast vil vi ikke ha .

oddingar Jakobsen (Tverlandet, )

#1890

Vindkraft er ikke en bærekraftig utvikling, har stor negativ innvirkning på natur og folks helse og vil ikke føre til mindre global oppvarming.

Anne Bolstad (Bærum, )

#1891

Jeg mener at vindkraftanlegg er ødeleggende, for naturen og dermed også for oss mennesker.

Thor Mittet (5237 Rådal, )

#1897

Dette er den viktigste saken som MÅ belyses skikkelig før det er for seint

Astrid Misje (Øygarden , )

#1898

Utredninger er sterkt farget av utbyggers påvirkning. Når de klarer å gjøre større turbiner til en fordel for navoene. Det hevær å større turbiner rotterer saktere og at det er mer behagelig. Det hevdes at turbiner sim er delvis sjult er mer forstyrrende en der man ser mer av motoren.
Vi har sett at utbyggers representant hevder han ikke så rapporten fra Norconsult før den ble levert. Dokumentasjon viser han leste og kommenterte rapporten.

Dagfinn Topland (Søre Herefoss , )

#1900

Er imot videre utbygging av vindkraft i Norge

Linda Apold (Edland, )

#1906

Vi redder ikke klima ved å ødelegge naturen
Vindturbiner forurenser
De slipper fra seg mikroplast som går i grunnvannet
De kan lekke olje
Lyd og lys forurensning
Tar livet av fugler og insekter
Landskap og myrer blir ødelagt
Og hvordan resirkuleres turbiner som må skiftes ut

Janne Næss (Ostereidet, )

#1908

Signert!

Oddbjørg Stensland (Bergen, )

#1909

Det er oss som må tilpasse oss naturen bedre - ikke omvendt.

Geir Turøy (Bergen, )

#1911

Jeg er veldig mott og ødelegge vår natur.

Berit-Anne Johnsen (SANDNES, )

#1915

Eg er i mot industrialisering av naturen.

Dag vigleik Johnsen (Skånevik, )

#1918

Jeg signerer fordi vindkraft ødelegger store arealer

Asle Hauglum (Tønsberg , )

#1919

Jeg er imot rasering og forsøpling av norsk natur

Sven Magne Thorsen (Stavanger, )

#1925

Ønsker IKKE se på at fugle/dyrelivet skal behandles slik !

Mona Kristiansen (Hokksund , )

#1933

Vindindustri hører ikke hjemme i norsk- eller noen annens natur. Man kan ikke redde naturen ved å rasere den.

Bård Even Relling (Trondheim, )

#1942

Vannkraft er grønnere og kan utnyttes mer. Vindkraft er styrt av kraftbransjen som skal tjene inntekter og med eiere i hovedsak i utlandet. Kommunene mister inntektsgrunnlaget pga subsidier. Ødelagt natur, dyre og fiskeliv på bekostning av neste generasjon, reiseliv og naturopplevelser.

Einar Witteveen (Rælingen , )

#1946

Jeg er i mot voldtekt av norsk natur å dyreliv!

Ole Kristian Uri (Hjørungavåg, )

#1947

Vi redder ikke klimaet ved å ødelegge naturen.

Ingun Rustad (Oslo, )

#1951

Jeg er i mot vindmøller pga skade på fugler/dyr og natur.

Monica Skogly (Modum, )

#1955

Kunnskapsbasert må det være!! Altså nøytralt!

Thore Jacob Stavang (Asker/Florø, )

#1958

Vindkraft ødelegger norsk natur og miljø!

Sigmund Nylund (Asker, )

#1959

Det er naturødeleggelse og vi må beskytte dyrelivet og faktisk insektene også.

Mai Britt Østgård (Færder , )

#1965

Jeg vil spare de fugleartene som propellen drepet

Tom Berg-Nielsen (Drevsjø, )

#1966

Jeg signerer for om mulig å stanse den forferdelig skadelige vindkraftindustrien. Historiens største pyramidespill, med natur og klode som innsats.

Øyvind H. Norberg (Stavanger, )

#1969

Jeg vil bevare naturen! Vindkraft ødelegger livsvilkårene for fugler og innsekter! Store arealer av fredet natur blir voldtatt av menneskers griskhet! Vi må få ned strømforbruket i stedenfor økes det. Mitt hjerte og min sjel gråter over det som Skjer!!!!

Wenche Burger (Emstek, )

#1973

Jeg er helt i mot vindkraft i Norsk natur

Asbjørn Karlsen (Finnsnes, )

#1978

Norge trenger ikke vindkraft

Jan Petter Kildeborg (Oslo, )

#1981

Gevinsten ved vindkraft står på ingen måte i forhold den vanvittige raseringen av uberørt natur, dyr og fugleliv. Samt lyd og lysforurensing, spredning av mikroplast, store mengder ugjenvinnbart avfall og den visuelle forringelsen av Norges unike natur.
Betrakter dette som et overgrep både på naturen og det norske folk.

Frank Asbølmo (Trondheim , )

#1982

Vindkraft er torturredskap for fugler og ødelegger vår vakre natur, i tillegg til å ende opp som forurensende søppel.

Kari Ones Uglem (Bergen, )

#1984

Grønn energi har blitt synonymt med vind- og solkraft. Fraværet av vannkraft og energieffektivisering i det totale energibildet gjør at dette blir helt galt. Tunnellsyn og skylapper. Norge er landet med de beste forutsetningene for å utnytte vannkraft, hvorfor må vi forfølge det dårligere alternativet vind?

Lars Petlund (Oslo, )

#1986

Jeg synes landbasert vindindustri ikke er forenlig med mål om artsmangfold, stadig større tap av utmark og økende støyproblemer. Det er på høy tid å få en uavhengig konsekvensutredning!

Wolfgang Wagenbach (Røros, )

#1987

Norsk natur raseres.

Sylva Karin Johansen (Rissa, )

#1994

ER I MOT VINDKRAFT

Cecilia Anderson (Oslo, )

#1999

Vi må stoppe galskapen !!

Erling Karstad ( Florø, )

#2000

Er totalt i mot ødlegende vindkraft.

Thommy Dahl (3426 Gullhaug , )Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...